UWAGA:

Jeżeli z jakichkolwiek powodów treści zawarte na tej stronie są sprzeczne z Twoją religią, doktryną, poglądami, proszę Cię, podążaj własną drogą i bądź szczęśliwy.INNE SPOTKANIA

Dnia 26-27 kwietnia 2014 roku

ZAPRASZAM NA

„SPOTKANIE W PRZESTRZENI SERCA”

Celem naszej wspólnej pracy jest wzajemna pomoc w zaistnieniu w Nowym Świecie w Królestwie Serca. Nowa Era Serca rodzi nowe spojrzenie na pracę nad sobą, bo kończy się podział na mistrza(guru) i ucznia. Wchodzimy w etap świadomego przypomnienia sobie zapomnianych darów poprzez wzajemność i artyzm jedności serc. Tu nikt nie jest od nikogo lepszy ani mądrzejszy, bo budzi się w każdym świadomość Dziecka Boskiego. Nie jesteśmy też maszyną, którą trzeba naprawiać na „warsztatach” a istotą, której właściwą nauką jest przypomnienie boskiej doskonałości w nas samych. We współdziałaniu i wzajemności możemy przyjrzeć się poszczególnym aspektom, a POŁĄCZONĄ MOCĄ JEDNOŚCI SERC w sposób energetyczno – duchowy dokonać ich praktycznego przeobrażenia.

Kliknij po więcej informacji

Przekaz z dnia 09.04.2014 r.

Ukochani, parapsychologię stworzyliście jako koszmar świata ego, zniewalający dar waszych umysłów, którym tak szeroko zaczęliście się posługiwać, tym samym gubiąc naturalne dary wynikające z mocy serca, z mocy miłości w nim. Popatrzcie na swoje zatrważające doświadczenia wynikające z potrzeb zaspokojenia ego, z potrzeb ustawienia świata według globalnego jego spojrzenia, jako wyrazu zbiorowej świadomości zaślepiającej was.

Dar ustawień Hellingera powstał jako artefakt mocy demonicznych, które on przyjął, które go przeniknęły i darem kodów, darem przekazu demonicznego, przenika świadomość każdego, kto tymi energiami zechce naprawiać swój świat. Dostaliście boskie serca, jest w nich miłość, możecie ją tworzyć w nieskończoność i przetwarzać w boską cudowność każde doświadczenie, każdą naukę. Kiedy jednak sięgacie po inne energie, nie zdając sobie sprawy, że wraz z szyldem pieczętujecie się tą mocą i kryjącymi się tu energiami, subtelnie was zniewalającymi zamiast nieść wam pomoc. Pozory zmian odczuwacie, bo znikają sprawy, które wypieracie, których emocje uzewnętrzniacie, a nie zdajecie sobie sprawy, że pochłania was nowa nieznana energetyka przynoszona jako nauka za szukanie pomocy w zewnętrznych technikach, zmieniających was. Praca z przenikaniem się energetyką innych osób (spirytyzm) przy nie otwartym sercu jest często skutecznym „zabrudzeniem” się obcą energetyką oraz świadomym przeniknięciem się energią innych i daniem jej życia w sobie. Mówienie  o wybaczaniu i praca poprzez umysł jest ułudą, w której nadal tkwicie, w nowej erze, zamiast stać się miłością i wszechmiłowaniem w sobie, gdzie w prostocie znika potrzeba tego. Dostrzegacie spektakularne zmiany w sobie, ale już nie zauważacie z jakiej zewnętrznej energii płynie ta pomoc. Zobaczcie też, czy w dłuższej perspektywie ta technika wam pomogła. Na ile pomogła wam w otworzeniu swego własnego serca na miłość, w której nie ma potrzeby czynienia takiej zawiłej pracy.

Połączcie się sercami i pozwólcie samemu lub w swojej rodzinie, przeniknąć się darami wzajemności nauk, w których jesteście, które wielostronnie niesiecie dla siebie. Pokochajcie każdą naukę jako wielki dar, w którym zaistnieliście z potrzeby głębokiego wyboru waszej duszy. To jedyna droga do rozpuszczenia, przetworzenia i wzrostu świadomości, dzięki zaliczeniu tej nauki. Pomocą daru ustawień Hellingera jest przeniknięcie was skumulowaną tu energią istot demonicznych, patronujących tej nauce i uzurpujących sobie prawo do wnikania w was energią obcych, na którą się otwieracie, bo zapomnieliście o prostej pracy serca. Energie te, przy zamkniętych sercach, przy zapomnieniu o pracy sercem, dają wam pomoc, tak jak inne energie: bioterapii, reiki, rekonektywngo uzdrawiania, uzdrawiania duchem świętym, Karnaka, które to za pośrednictwo każą sobie sowicie płacić. Przyjęta energetyka to wgrywana nowa świadomość, kolejna sztuczna rzeczywistość, poprzez ego, umysł i podświadomość spowijająca waszą duszę, której cząstkę oddajecie za naukę, a swoje ciało energiom dalej zawiadującym naukami waszego ciała. Energie te są darem nauki, służą w konsekwencji waszej subtelnej destrukcji, zamykaniu serca i zagubieniu duszy. Dusze człowieka po zastosowaniu tej metody, po wgraniu innych rzeczywistości, niż dusza planowała przepracować sercem, odczuwają zagubienie i odrzucają często Dar Życia, co jest już tylko krokiem do przejęć ciał, jakie w konsekwencji tej metody masowo się czyni. Wiele światów jest głęboko zainteresowanych przejęciem Ziemi, a ciała wielu z was są łakomym kąskiem do przejęcia przez wiele istot, wiele dusz-energii, innych istot niż ludzkie, które mają najróżniejsze intencje i interesy w przestrzeniach Ziemi.

 Proste kochanie siebie, proste wejrzenie w serce i proste pokochanie tą miłością każdego doświadczenia, daje najcudowniejszy efekt przetworzenia trudnych doświadczeń, w których jesteście. Dar Reptilian opanował wiele struktur, wiele systemów, które upatrujecie jako cuda zbawienia poza sobą, nie zdając sobie sprawy, że tym samym przyjmujecie ich cudowne dary i stajecie się podwórkiem w ich świecie, a gubicie dar nauki, którym te doświadczenia dotąd były. Wielu z was przyjęło rolę bycia kapłanami ezoteryki, parapsychologii, dając swą twarz  nowym religiom i tak krok po kroku zaprzedając siebie samych dla nauk iluzji ludzkiego umysłu.

Pora wybrać, każdy w sobie, jaką drogą chcecie kroczyć, czy maszerować do starych owczarni, czy obrać drogę serca, gdzie w przeniknięciu się duchem, stajecie się przepływem świadomości, potęgi tego ducha, potęgi miłości, która płynie przez każdego. Potęgę ducha wystarczy tylko posłuchać waszym sercem, zamiast tak, jak to czyniliście w starym świecie, posługiwać się dawanymi dla was technikami, które na zasadzie konia trojańskiego zalewały was czyjąś energetyka i kodami zawartymi w tej zewnętrznej nauce, które przyjmowaliście wraz z szyldem twórcy danej metody, bardzo zawładniętego przez świat rządzący wami. Pokochajcie prawdę, odczujcie ją każdy w sercu swoim, zajrzyjcie tam, a dając tam miłość, z łatwością obdarzycie tą miłością każdą naukę, każde rozdanie doświadczeń i nie przyjdzie wam do głowy, w jakikolwiek inny sposób ustawiać tych nauk, będących boskimi doświadczeniami, darami dla dzieci Boga, którymi jesteście.

Kocham was. JAM JEST prawdą w sercu każdego.

 Przekaz dnia 07.04.2014 r.

Ukochani, moc miłości w was nie potrzebuje wiedzieć w sensie ludzkim wszystkiego, co dokonują wasze istoty jako zespolenie, jako świadoma kreacja. Kiedy jednak uprzytomniacie sobie namiar na doświadczenie, zauważając go, staje się to świadomym ukierunkowaniem mocy i nauką Boskich Istot, którymi jesteście. Przyjrzyjcie się wulkanowi jako zaworowi bezpieczeństwa. Poprzez niego oddycha Gaja, tym samym otwiera przepływ do wnętrza swego ciała. Połączcie się z tym wydechem, odczujcie zespolenie z nim, energetyka, która przygasza ten wydech jest paniczną akcją utrudniającą budzenie się Ziemi, próbującą dławić jej oddech. Prawdą mocy demonicznych jest destrukcja oddziaływania tego wydechu, aby zakłócić harmonię Ziemi, aby jej ciało odczuwało boleści i nie mogło w pełni zespolić się z duszą. Jej ciało, tak jak wasze ciała, uzdrawia się, przemienia i proces ten dopiero rozpoczyna się. Dlatego blokada tych miejsc, tych przepływów z Ziemi jest świadomym utrudnianiem, jest zniewalaniem Istoty Boskiej poprzez panowanie nad jej ciałem, poprzez ingerencje na jakie jeszcze wibracje Ziemi dają zgodę. Moc Ziemi jednak narasta i pomoc jej ducha i ducha człowieczego stała się tak potężna, że żadna istota nie jest w stanie zatrzymać świadomej Boskiej Istoty jaką Gaja się stała, świadomego powrotu mocy jaką Gaja odzyskała. W połączeniu z Boskimi Dziećmi, którymi jesteście, jednym tchnieniem ona oczyści demoniczną moc, nakładaną i pomnażaną w waszych kościołach, cerkwiach, synagogach, świątyniach obłudy, gdzie własną moc część Boskich Dzieci jeszcze oddaje dla tych sił, które tą właśnie mocą was zniewalały.

Kocham was, JAM JEST prawdą boskości w każdym człowieku.

 

Przekaz z dnia 07.04.2014

Duch Święty, którego macki założyliście sobie poprzez kościoły, poprzez nauki, ezoterykę, jest świadomym przyjęciem istoty zewnętrznej z panteonu bogów demonicznych. Ukrywająca się pod tą nazwą istota jest prawdą wynikającą z rozdzielenia boga, rozczłonkowania jego na trzy definicje. Istoty demoniczne dające wam księgi, postanowiły pomieszać wam proste pojmowanie boga jakim jest miłość, jakim jest wszechistnienie. Dokonano zapisu przenikającego waszą świadomość, że bóg to: ojciec, syn i duch święty. Pamiętano o tym jak jesteście potężni i dlatego nakierowano was na zewnętrzne siły i pod tymi siłami podpisano bogów będących potężnymi strukturami istot demonicznych. W każdej religii różne istoty demoniczne przyjęły rolę jedynego boga dla was, a poprzez syna, wybranego człowieka, pokazywano wam jak sami się umniejszacie. Duch święty posłużył do tego, abyście otwierali się ufnie na potężną czarną demoniczną siłę, której w podzięce za wysysanie was, nieśliście jeszcze swe własne dzieci, by na chrzcie postawić im na czole czarny krzyżyk i zamknąć demoniczną mocą ich boską świadomość. Doskonałość Boskich Dzieci, rodzących się na Ziemi, przerażała te istoty, dlatego podano wam iluzję naprawiania doskonałości, która jest w każdym dziecku. Przeniknięcie duchem świętym czyniliście w świątyniach okultyzmu, celebrując poddaństwo tej zewnętrznej sile. Tak prosto czyniliście ofiarę spełnianą z siebie. Dokonywaliście tego w majestacie satanizmu, którym ci nauczyciele raczyli was, abyście zrozumieli jak potężna, ale zewnętrzna ta moc jest. Dar języków otrzymaliście, abyście mogli mieć szansę zauważyć, że świadomie przyjmujecie różne demony w siebie, które z pogardą wykrzywiają wam twarz i rzucają wami na posadzkę. Poprzez nakładanie rąk, parający się magią wasi kapłani przenikali wasze ciało i duszę. Poprzez czakrę korony  odcinali was od boskiej świadomości, która tędy biegnie.

Połączcie się z sercem i odczujcie doskonałość w sobie. Odczujcie Boskie Dziecko, jakim każdy z was jest, a nie przyjdzie wam do głowy poprawianie tej doskonałości przez demoniczne tchnienie przyjmowanie jako uzdrowienie. Nie zdawaliście sobie sprawy, że w ten sposób ustanawialiście świadome zniewolenie Boskiej Istoty, przyjmując świadomie moc zewnętrznego nieznanego sobie ducha. Wmówiono wam, że ten duch to jedna z trzech części waszego boga i tak zapomnieliście, że cały Bóg jest wewnątrz was, a tchnienie tego Boga jest duchem właściwym, przenikającym wszystko. Subtelne przestawienie tych niuansów spowodowało degradację waszej populacji i zagubienie na wiele tysiącleci.

Ukochani moi, nadeszła pora dokonywania wyborów, w którą stronę chcecie podążać. Przyjmując magię zewnętrznych rytuałów pozostajecie w jej władaniu. Przyjmując uzdrawianie tą potężną mocą dostajecie często pomoc dla waszego ciała, ale zaprzedajecie świadomie swoją duszę, oddając ją we władanie tej potężnej zewnętrznej istocie, kryjącej się pod znamieniem nazwy „Duch święty”. Świętość macie w sobie, to wasze serce i najczystsza miłość, którą ono tworzy, a przepełnienie nią siebie, jest jedynym uzdrowieniem, gdyż tylko jej brak powodował wasze choroby.

Dokonajcie świadomie wyboru, każdy w sobie, swą wolną wolą. Nie powierzajcie też wolnej woli w okultystycznym rytuale, jak papuga powtarzając słowa „bądź wola twoja”. Tak czyniąc świadomie oddajecie się pieczy mocy świata barw czarnych, świata który miał was nauczyć tego kim jesteście, a nie zniewolić was po to, abyście w tym świecie pozostali na długo.

Kocham was, JAM JEST świadomością boską w każdej istocie.

Strona 1 z 751234...75
BOSKA SEKSUALNOŚĆ

BOSKA SEKSUALNOŚĆ

KRÓLESTWO SERCA

POTĘGA SERCA

PRAWDA SERCA na Youtube

IDŹ ZA GŁOSEM SERCA

SPOTKANIE W OLSZTYNIE

SPOTKANIE W ŁODZI

SPOTKANIE WE WROCŁAWIU

ZAPRZYJAŹNIONE
STRONY


ERA SERCA

SUMÓWKOWE SPOTKANIA

POLECANI AUTORZY

Władimir Megre
- "Anastazja"
Eckhart Tolle
- "Potęga teraźniejszości"
Kurt Topperwein
- "Co choroba mówi o tobie"
Lise Bourbeau
- "Twoje ciało mówi pokochaj siebie"
Thorwald Dethlefsen
Ruediger Dahlke

- "Choroba Twoim przyjacielem"
Anthony de Mello
- "Przebudzenie"
Don Miguel Ruiz
- "Cztery Umowy"
- "Ścieżka Miłości"
Dorota Danielewicz
- "Berlin. Przewodnik po duszy miasta"