UWAGA:

Jeżeli z jakichkolwiek powodów treści zawarte na tej stronie są sprzeczne z Twoją religią, doktryną, poglądami, proszę Cię, podążaj własną drogą i bądź szczęśliwy.INNE SPOTKANIA

Dnia 7-8 czerwca 2014 roku

ZAPRASZAM NA

„SPOTKANIE W PRZESTRZENI SERCA”

Celem naszej wspólnej pracy jest wzajemna pomoc w zaistnieniu w Nowym Świecie w Królestwie Serca. Nowa Era Serca rodzi nowe spojrzenie na pracę nad sobą, bo kończy się podział na mistrza(guru) i ucznia. Wchodzimy w etap świadomego przypomnienia sobie zapomnianych darów poprzez wzajemność i artyzm jedności serc. Tu nikt nie jest od nikogo lepszy ani mądrzejszy, bo budzi się w każdym świadomość Dziecka Boskiego. Nie jesteśmy też maszyną, którą trzeba naprawiać na „warsztatach” a istotą, której właściwą nauką jest przypomnienie boskiej doskonałości w nas samych. We współdziałaniu i wzajemności możemy przyjrzeć się poszczególnym aspektom, a POŁĄCZONĄ MOCĄ JEDNOŚCI SERC w sposób energetyczno – duchowy dokonać ich praktycznego przeobrażenia.

Kliknij po więcej informacji

Fragment nowego wydania „Potęgi Serca” – uzupełnionego

Ujrzyjcie prawdę o Boskich Istotach, jakimi jesteście. Synowie i córki Boga, jako jedność z nim, są doskonałe i w żaden sposób nie potrzebują chorować. Miłość, którą jesteście, sama w sobie nigdy nie choruje, chyba że wypieracie ją zastępując strachem. Posługiwanie się umysłem spowodowało, że zaistnieliście wybitnie w świecie ego i ono dało wam strach i wiele form jego doświadczania. Przyjmijcie swe ciała jako doskonałe, łącząc je ze swą duszą, która jest rozszczepieniem Boga, pozorem oddzielenia od wszechmiłości. Pogardę dla ciała, nie radzenie sobie z naukami, wasza dusza pokazuje Wam poprzez dyskomforty i zdarzenia jakie zbieracie, abyście mogli unaocznić swoje zaniedbania. Posłuchajcie mowy ciała, poprzez dary jej chorób, które dajecie je sobie dopóty, dopóki nie zechcecie posługiwać się pełnią mocy serca. Serce każdego z was jest unikatowym boskim darem, jest miejscem, w którym tworzycie miłość oraz jej kanałem przepływów z całego istnienia wszechmiłości, którą nazywacie Bogiem. Zaniedbania w waszych naukach oznajmia wam ciało. Głosi i unaocznia dla wszystkich stan waszej nauki, waszą nieszczerość do siebie i do miłości, którą chcecie dawać, którą jesteście, a której sami sobie nie dajecie, oszukując siebie. Choroby wzmacniacie nie kochając siebie i swojego ciała, które obdarowujecie niezdrową żywnością. Warunki, które stworzyliście w wielu obszarach Ziemi są zdumiewające, bo prowadziły w prostej linii do samozagłady waszej populacji. Przyjrzyjcie się doskonałości sobie, spójrzcie w oczy Miłości, czyli swojej duszy i porozmawiajcie z nią-sobą, poprzez serce, a odnajdziecie wszystkie potrzebne odpowiedzi. Samouzdrawianie jest przynależne jako zdolność dla każdego z Was. Wiedziecie prym wśród Istot o nieskończonych możliwościach przemiany wielopoziomowej Istoty, którą jesteście. W minionej epoce, starym świecie strachu, korzystaliście z wielu nauk dzięki którym się uczyliście, jak odnaleźć tę doskonałość w sobie. Bioenergoterapia, Reiki, uzdrawianie rekonektywne, duchowe i wiele innych technik, służyło do masowego ściągania z was energii. Kosztem waszych podłączeń pod Demoniczne Istoty,  czasem dostawaliście namiastkę pomocy. Żałosne te uzdrowienia szukane poza sobą przyjmowaliście jako cuda, których doświadczyliście, zapominając, że cudem istnienia jest Każdy z Was. Transmitowanie energii z Boskich Istot zawsze jest celem z pozoru darmowych uzdrowień, a zajęcie części waszej duszy staje się zapłatą za szukanie boskich mocy poza sobą. Pracę z oczyszczeniem z tych niecnych technik ma każdy z was, kto je czynił w uniżeniu siebie samego. Wywyższanie się jednych ponad drugimi to miniony etap nauk, bo każdy z was ma to wszystko, co całe istnienie, co ma Bóg, którym to Istnienie nazywacie. Potraficie pomagać innym, czyniąc to sercem, bez potrzeby dawania im czegokolwiek. Uzdrowienie jest decyzją i ogarnięciem swojej własnej nauki przez każdego z was. Nie zabierajcie nikomu daru nauki, dając mu rozwiązanie zadania jakim jest każda próba zewnętrznego uzdrawiania bez poznania głębokich przyczyn skrywanych we wnętrzu waszej duszy.

Pogodziliście się z tym, że macie dostęp do wszechmiłości, a nauką każdego z was jest stanie się tą Miłością w sobie. Dajcie obfitość miłości sobie samym, a w prostocie tego znikają wszelkie choroby i przykre wypadki. Dostęp do wszechenergii do samouzdrowienia każdy z was ma w sobie i może dowolnie dawać go sobie, bez potrzeby podłączania się pod osobę, energię uzdrowiciela mieniącego się jej dystrybutorem, przekaźnikiem boskich, czy kosmicznych mocy. Istoty te w sposób subtelny przejmowane są przez nieznane sobie energie, które pomagają im do czasu, dopóki stwarzają kolejne podłączenia, kolejne kanały przepływu pokarmu. Przypatrzcie się w dłuższym etapie tym waszym siostrom i braciom, jak sami zostali wyssani przez te demoniczne energie, jaki jest ich stan zdrowia i długość życia. Jak znika w nich światło ich duszy, która jest tą mocą zniewolona. Zawładnięcia takie ogarniają ich całych, zajmując ich ciała i dusze na wiele inkarnacji. Tak działa matrix, który sami tworzyliście, rozdzielając wszystko, szukając uzdrowienia poza sobą, szukając Miłości poza sobą, szukając energii i boga poza swoim sercem.

Oczyszczenia waszych ciał i dusz z tego typu praktyk są wielopoziomowe. Nauki tak pobierane powodowały zamykanie serca, bo istoty przypinające się do tych energii instalowały w was artefakty będące zabezpieczeniami swoich kanałów przepływu. Cieszyliście się z tych darów, płaciliście za nie, lecz kiedy wzniesiecie swoje wibracje poprzez serce, rozpoczniecie odczuwać niespójności w waszej energetyce. Nieświadomy uzdrowiciel stawał się narzędziem dla innych istot wykonujących w was „operacje”. Te zabiegi czynione były zgodnie z waszą wolną wolą i waszym otwarciem się instalowaliście przeróżne urządzenia odsysające, które przez wiele wcieleń zubożały waszą boską energetykę, pozbawiając was siły życia. Dusze tak związane przyjęły utrudnienia własnego wznoszenia się i zamiast sobie pomóc to przez szukanie uzdrowienia za pośrednictwem zewnętrznych mocy, stawały się karmą dla otaczających was światów astralnych. Radość waszych cudownych uzdrowień nie gubcie, przetwórzcie je w pełni tylko, na prawdę swojego serca, że dokonaliście ją sami, wiarą w Miłość swej Istoty.

Podstawą tej nauki jest to, abyście w dłuższej perspektywie zobaczyli efekty waszych wyborów i mogli dokonać samooczyszczenia z zewnętrznych darów oraz samouzdrowienia w doskonałości swej Boskiej Istoty. Prawda uzdrawiania jest boską nauką, edukacji którą w bolesnej formie przyjmowaliście. Dar poznania tych nauk wznosi was w nowe przestrzenie, gdy przetwarzacie to w sercu, na bogactwo poznania świata mroków, piekła, w którym doświadczaliście.

Ukochani moi nie drżyjcie i nie lękajcie się tych nauk. Każdy kto ich doświadczył, potrzebował ich, jako daru dla swojej duszy. Kochając każdą naukę tym samym przetwarzacie ją, bo przetwarzanie jest naturalną czynnością boskiej świadomości, tak jak i dar samouzdrawiania.

Kocham Was

Przekaz z dnia 19.04.2014

Ukochani,
Ujrzyjcie prawdę o samych sobie, o stanie doświadczenia jego fazy w jakiej jesteście. Pogrążyliście się w świecie iluzji, w świecie opartym na celebracji zewnętrznych rytuałów jako zadośćuczynienia za pobieranie z was energii przez waszych bogów. Dokonujecie tradycji zmartwychwstania mego syna Jezusa, waszego brata, przyjmując to za prawdę. Prawda iluzji, która ogarnęła was, przerodziła się w amok celebrujący “Juwenalia Szatana”, waszego nauczyciela, abyście dostrzegli prawdę w sobie samych.

Wielu z was mieni się przebudzonymi, oświeconymi, bo doświadczyliście wielu nauk ludzkich, wiele pracy poprzez umysł, ego i podświadomość. Nie widzicie tego sami, bo nauki te dają iluzoryczne odczucia waszego wzniesienia. Dlatego potrzebny jest wam efekt lustra, efekt zobaczenia świata wewnętrznego w lustrze, rzeczywistych waszych kreacji w otoczeniu, w którym je tworzycie. Przypatrzcie się tym świętom, co one głoszą i co celebrują? Juwenalia te, to taniec z iluzją, to przyjęcie waszych okultystycznych religii w pigułce celebracji tych świąt. Przypatrzcie się sobie do jakiej uczty i z kim zasiadacie, i dlaczego podpisujecie się pod nieprawdą? Dlaczego przyjmujecie gloryfikację jednego człowieka ponad innych? Uczynienie takich świąt miało was zapędzić w schematy okultyzmu, które przyjęliście w miłej słodkiej oprawie. Niewinne z pozoru tradycje stają się przyjęciem w siebie tej fałszywej ideologii i wielbieniem boga ponad wami. Przenikacie się wabiącą obrazowością, pozorem piękna tych obrzędów. To świadome kochanie nieprawdy, fałszu podanych wam zgubnych nauk. Juwenalia jajeczne miały wam znamionować nowe życie, a kodują was w starym świecie, starym schemacie kultu zewnętrznego boga. Przypinacie się do niego tak bardzo przekodowani obrazowością pozornej sielanki, tak trudno zrezygnować wam ze starego świata, z mrocznej celebracji. Mówicie, że jesteście przebudzeni, a serce macie zamknięte i nie umiecie nim zobaczyć degrengolady jaką przenikacie też innych i swoje własne dzieci.

Pokochajcie świadomość wszechmiłowania każdego dnia, nie tylko na użytek Szatana, który stworzył wam to piękne widowisko. Podziękujcie z wdziecznością i miłością wszystkim demonicznym istotom za dar tej pięknej nauki. Trwając w nim, tkwicie w mrokach, czarnych naukach i nie chcecie zobaczyć momentu swego zagubienia, bo tak wszystko wam smakuje. Proste przekierowanie tej uczty do serca da wam wejrzenie komu ona dotąd służyła. Uwolnijcie ją tam, przemieńcie na świętowanie każdego dnia cudu Daru Życia jaki otrzymaliście. Uwolnienie starych schematów, starych przywiązań, tradycji, doktryn, przekonań, da wam rzeczywiste widzenie świata siebie samych i momentu doświadczenia, w którym jesteście. Podstawą kochania siebie jest uwolnienie od wszystkiego, tak tylko możecie uwolnić siebie samych. Wielu z was chciałoby wejść do nowego świata, ale chciałoby przemycić całych siebie, bez uwalniania starego świata. Chcielibyście służyć miłości jako Bogu w was, ale nie chcecie przestać zapalać diabłu, dla niego ogarek.

Ukochani moi, uczyńcie wybór w swoim sercu, bo nie da się żyć w dwóch światach. Popatrzcie w lustro tego przekazu i ujrzyjcie prawdę o sobie samych i obierzcie dalszą drogę z rozdwojenia jakie was rozdziera. Jedyny Bóg, to ten w waszym sercu, to miłość, która was przenika. Przeniknięci tak sami stajecie się święci, bez potrzeby szukania świętości i bogów poza sobą. Dał wam Jezus nauki, jak i wielu innych moich dzieci, a trzymanie się kurczowo czyjejś nauki jest stawaniem się tą nauką. Prawdę boskości każdy ma w swoim sercu, tam się kierując z prostotą odnajdziecie drogę, tam jest miłość, która was prowadzi. Ja jestem tą miłością w was. Poczynione “Juwenalia z Szatanem” pokochajcie jako dar jego nauki dla was, jako piękno poszukiwań, w których byliście w gloryfikowaniu boga poza sobą. Tak czyniąc dajecie spełnienie waszemu nauczycielowi i uwolnienie go z lekcji, które czynił dla was, a was z daniny energii, która wysysa was, gdy przyjmujecie jego dary. Dopóki jeszcze zasiadacie w majestacie tych świąt za tym stołem, dopóty przyjmujecie rodzaj bankietu pieczętującego wybór waszej duszy.

Kocham Was
JAM JEST Prawdą Świadomości Boskiej w każdym z Was.

 

Nauka z dnia 18.04.2014r.

Wyjście z ludzkiego ego, założonego wam na bardzo okrojony umysł, który dostaliście, jest gwarancją powodzenia procesu wzniesienia człowieka. Egotyczny umysł, który władał wami do tej pory, przewodził na drodze samozniszczenia, którą świadomie i pełni dumy kroczyliście. Taki umysł łatwo angażował się w wojny, w walkę, niszczenie siebie i wszystkich wokół..
Przybyliście na Ziemię, jako Istota światła. Z najczystszych przestrzeni boskich, jesteście tym światłem. To światło miłości, częstotliwość bezkresu pasm światła jasnego, tak pięknego, jak piękna jest wasza Istota. Bo tak piękna jest miłość, której pasmem światła przybyliście na Ziemię. Otrzymaliście ciało człowieka, przygotowane dla super niewolnika, jako pułapka z której nigdy nie mieliście się wydostać. Tak urządzone zostały cale przestrzenie Ziemi, jako przestrzenie waszych nauk, stały się matriksem. Podjęliście to wyzwanie, jako etap dla szkoleń dusz mniej doświadczonych, które nauki te dostały jako wzmocnienie siebie, jako poznanie świata pasm, wzbogacających waszą istotę.
Istoty Kosmiczne tworzące ciała dla was, dały wam zespolenie uruchamiane poprzez umysł, które nazywacie nakładką ego. Można by przyjąć, że ego to wasza świadomości, bo jest darem nauki, mówiącej wam o możliwościach doświadczania siebie. Przybyliście bez tej wiedzy, bo to, co dotąd doświadczaliście, w programie obróbki dusz zostało wam zabrane, abyście nie pamiętali, kim jesteście. Ego, czyli wasz sztuczny twór, dał wam świadomość, mówiącą, że jesteście człowiekiem i nauki zbiorowej świadomości, którą was przenikano poprzez umysł i podświadomość ukierunkowując tam. Położenie ego, przy umyśle człowieka stało się najpotężniejszym wyzwaniem dla boskich Istot, które w nim utknęły. Ono właśnie wmawiało wam, jak jesteście mali i jak wiele musicie się uczyć, aby być wielcy. Ego stało się skutecznym więzieniem w was samych i proceder ten stał się bardzo skuteczną formą waszego więzienia, oraz ogromnym darem wyzwań dla waszego doświadczenia. Poradzenie sobie z ego, wmawiającym wam wiele potrzeb, wiele braków, poprzez poziom strachu, lęków bólu i chorób mogło być możliwe tylko w jeden sposób. Poprzez powrót do świadomości serca. Ta świadomość wolna jest od blokad ego, od widzenia świata przez jego pryzmat, bo miłość, które serce tworzy, jest przestrzenią powrotu do świadomości miłości w was. Prawda o tym, kim jesteście jest prozaiczna, bo jesteście wszystkim. To potęga Istoty od której w eksperymencie nauki ziemskiej, miało was odciąć ego świadomość. Połączcie się ze swoim sercem i rozpuście egotyczny umysł, uwalniając schematy nauk, które tworzyły Jego konstrukcję. Połączenie z sercem, świadome kierowanie się, na ten boski dar, daje wam wyjście z jednego świata i w prostocie przejście w drugi. Każdy z was ma możliwość zadecydować który  świat chce tworzyć, czy słuchać wewnętrznego mistrzostwa swego serca i wszystkich w nim nauk, czy podążać poprzez iluzoryczną drogę potrzeby ciągłych poszukiwań, jakie podsuwa wam egotyczna świadomość. Utrata władzy nad wami przez ego jest ogromem nacisków, które ono wam daje. Ból, strach, potrzebę szukania, to jego chwyty standardowe. Zarzuca innym ocenę, kiedy blisko jest obnażenie go w was samych. Podążcie w prostocie za świadomością serca, dziękując twórcom waszych ciał,  za dar poznania nierzeczywistego świata, który dał wam dar ego. Praca z ego rozpoczyna się z chwilą ukierunkowania na potęgę serca ludzkiego, a kończy w chwili wprawnego posługiwania się nim. Przyjmijcie dar tej nauki kierujący was na swoje wnętrze zamiast powtarzać w nieskończoność stary schemat nauk ludzkich, który stał się samowolnym powrotem do więzienia. Poznanie nowego świata, świadomości serca, świadomości istoty, którą naprawdę jesteście, da wam rozróżnienie oraz przypomnienie jak cudowny jest świat wolności, który zapomnieliście. Prostym przekroczeniem wielowymiarowego więzienia, w którym mocnym wyznacznikiem było ludzkie ego, jest ponowne ukierunkowanie na serce i nieskończoność darów zawartych w nim. Dary te dają wam powracającą świadomość kim naprawdę jest każdy z was.

Kocham Was

 

Wspólna praca: Hanny, Dariusza, Jarosława, Anity, Lidii, Joanny, Adriana, Elżbiety, Doroty, Jolanty, Zofii, Mariusza, Grzegorza, Andrzeja z dnia 17.04.2014 r.

Połączmy się sercami, poczujmy świadome zespolenie żeńskości i męskości. Odczujmy boskość i świadomością Godności Bogini we mnie i świadomość Godności Boga we mnie, połączmy się potężną mocą naszych serc z Ziemią, harmonizując się w niej, przyjmując i odnawiając godność kobiety, przenikając się nią w całej swej istocie z praenergią mocy naszych serc. Odczujmy połączenie z jej męskością jako harmonią, jako zespoleniem jednej energii i w tym zespoleniu pozwalamy wznieść się Gai oraz nam w nową świadomość, w nową czasoprzestrzeń synchronizującą nas.

Odnowiona przemiana dopełnia jedność serc istot, które świadomie potrafią się łączyć, które na ten moment stają się cudownym zespoleniem energii miłości, w odczuciu odnowienia tej jedności kobiecości i męskości. To nowy etap synchronizacji tych energii w nas samych. Synchronizacji z planetą, która odzyskuje równowagę, bo moc serc kobiet przyjęła boską świadomość. Poczujcie piękno tej boskości w każdym z was. Odczujcie tę odnowioną godność, te przepływy przenikające żeńskością całą swoją istotę, pamiętając że żeńskość jest wyrażeniem bogini, która jest świadoma jednej energii w sobie, pełnej harmonii dotychczasowych pierwiastków, dotychczasowego rozdzielenia.

Ta nowa godność to wyjście że świata dysonansów, świata harmonizowania, wzajemnego przepychania, ciągłego układania. Nowa przestrzeń w was, przyjmowana darem kobiecych serc i serca Gai, przenika świadomość mężczyzn. Odczujcie przepływ tej świadomości, tego pięknego daru. Zsynchronizujcie się z żeńskością w was, odczujcie tę żeńskość jako zespolenie w sobie, jako wyrażenie godności Boga, wyrażenie miłości, którą ten Bóg jest. Pokochajcie to odnowienie.

Ta potężna przemiana wznosi was w nowe przestrzenie, wznosi Gaję. Uruchamiacie w niej wir przemiany – zaobserwujcie go. Zaobserwujcie wirnik jaki powstaje, jak przetwarzają się te energie w was i w Gai. Połączcie się z tym wirnikiem. Odczujcie, że wypływa on z mocy waszego serca, jak i z serca każdego w tej jedności. To boska moc współtworzenia światów. Współtworzenia tego możecie dokonywać w boskim zespoleniu, boskim połączeniu, boskim odnowieniu żeńskości kobiety, żeńskości w was, i męskości, jako jednej spójnej energii w miłości. Połączcie się z wirnikiem. Odczuwajcie przemianę świata Ziemi jako części siebie, a siebie jako części Ziemi i że tą kreacją współtworzycie nową symfonię energii, barw, które roztaczacie nad waszym światem.

Kocham Was, JAM JEST Miłością w całym Istnieniu.

Strona 1 z 761234...76
BOSKA SEKSUALNOŚĆ

BOSKA SEKSUALNOŚĆ

KRÓLESTWO SERCA

POTĘGA SERCA

PRAWDA SERCA na Youtube

IDŹ ZA GŁOSEM SERCA

SPOTKANIE W OLSZTYNIE

SPOTKANIE W ŁODZI

SPOTKANIE WE WROCŁAWIU

MEDYTACJA W WARSZAWIE

ZAPRZYJAŹNIONE
STRONY


ERA SERCA

SUMÓWKOWE SPOTKANIA

POLECANI AUTORZY

Władimir Megre
- "Anastazja"
Eckhart Tolle
- "Potęga teraźniejszości"
Kurt Topperwein
- "Co choroba mówi o tobie"
Lise Bourbeau
- "Twoje ciało mówi pokochaj siebie"
Thorwald Dethlefsen
Ruediger Dahlke

- "Choroba Twoim przyjacielem"
Anthony de Mello
- "Przebudzenie"
Don Miguel Ruiz
- "Cztery Umowy"
- "Ścieżka Miłości"
Dorota Danielewicz
- "Berlin. Przewodnik po duszy miasta"