UWAGA:

Jeżeli z jakichkolwiek powodów treści zawarte na tej stronie są sprzeczne z Twoją religią, doktryną, poglądami, proszę Cię, podążaj własną drogą i bądź szczęśliwy.RASZYN ZAPRASZA

W dniach 14-15 listopada 2015r.

Zapraszam na dwudniowe spotkanie w Kręgu Serc,

w imieniu moim i Marka – inicjatora spotkania. 

Spotkanie odbywa się pod hasłem:

„PRZEBUDZENIE ZIEMI”  

Każdy kto czuje w sercu, że jest gotowy na wspólną pracę w KRĘGU SERC innych budzących się Dzieci Ziemi, może na zasadzie bezwarunkowej miłości przybyć i wnieść dary swego Serca do świadomego kształtowania nowej świadomości Ziemi. Wszystko co doświadczamy tworzymy Sercem, a kiedy jesteśmy już tego świadomi to czynimy to już praktycznie poprzez modlitwę czym jest odczuwanie dokonania w Sercu.

MIEJSCE SPOTKANIA:

RASZYN – Hotel E-Wita Ul.Sienkiewicza 7.

Dojazd z Dworca Centralnego tramwajem 7 lub 9 do końca na pętlę przystanków „P+R Al.Krakowska” (dawniej Okęcie), dalej autobusem 124, wysiadamy na przystanku „Przelotowa”, gdzie skręcamy w ul.Kinetyczną na prawo (ok.350m) i dochodzimy do hotelu.

Sobota 14 11.2015r. od godz 10- 00 do 17-00

Niedziela 15.11.2015r. od godz 09-00 do 15-00

PLAN SPOTKANIA

Oczyszczanie Serca i przestrzeni.

Utworzenie wspólnego Kręgu Serc.

Praktyczne otwieranie Serca

Wyrażenie wdzięczności Matce Ziemi za Dar Życia.
Wewnętrzne dziecko
Połączenie z Rodami.
Przebudzenie Słowiańskich Plemion

Wyzwolenie z walki

Powrót świadomości Dzieci Ziemi

Rozmawia z własną duszą – medytacja
Masaż ciała sercem- medytacja
Wewnętrzny mistrz
Przyjęcie własnej Drogi Serca.
Oczyszczanie świątyni ciała.
Uwolnienie Energii seksualnej.
Praca z Kreacją Serca.
Godność Kobiety i mężczyzny.
Przyjęcie Daru Partnerstwa.
Połączenie z Sercem Ziemi.
Oczyszczanie z podłączeń Ezoteryki.
Potęga teraźniejszości (uwalnianie iluzji czasu).
Modlitwa oczyszczania wody.
Uwalnianie dualności.
Harmonia dawania i brania
Rozpuszczanie ego – świadomości.
Odżywianie Sercem
Medytacja powrotu do Źródła
Medytacja z Ziemią.

Medytacja Radości

NOCLEGI

Dla osób zamiejscowych  nocleg ustalony jest na  50 zł/ osobodoba ( oczywiście w pokoju 2 osobowym)    80 zł/ osobodoba (pokój 1 osobowy) Jest to cena dla grupy Hotel zastrzega sobie możliwość podwyższenia o 10 zł jeśli osób będzie mniej niż 30. W hotelu są dostępne śniadania.

TEL. do RECEPCJI 601 176 499 

lub 22 71 61 305

http://hotelewita.pl/

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie swego uczestnictwa można dokonać u Marka pod numerem tel.692 621 130

U Marka można też się zapisać na wspólne planowane obiady w sobotę i niedzielę.

KOSZTY SPOTKANIA

Świadomi świata w którym jeszcze żyjemy i daru nauki dawania i brania na zasadzie dobrowolnej może każdy z Was dokonać wyrównania w/g swego odczucia Serca.

KONSULTACJE OSOBISTE

Są możliwe w poniedziałek i wtorek i można je ustalić z Markiem.

Osobiście jestem tu od piątku

MASAŻ 

Możecie doświadczyć też niepowtarzalnego masażu „DOTYK SERCA”  

U Kasi lub u Marka inicjatora spotkania  http://www.wyspaharmonii.pl/

   

 Przesłanie Serca z dnia 11.10.2015r.

Ukochani!

JAM JEST Prawdą w Sercu każdego, to Miłość, którą dając sobie, odczuwasz własną prawdę i rozświetlenie wszystkich nauk jakich doświadczałeś na Ziemi. Jesteś tą Miłością, doskonałością barw światła, ale to Ty decydujesz o widmie światła, którego chcesz doświadczać. Jesteś powrotem miłości wysokowibracyjnej energii jasnego światła. Tą skalą miłości płynącą z czystości Twego serca odczuj, że oczyszczasz swoje serce, dokonując rozświetlenia samemu wszystkich swoich doświadczeń w których jesteś.

Joga jest światłem niskowibracyjnych starych światów, pradawnych religii dająca Wam Jarzmo, połączenie Waszej duszy i ciała w harmonię z zewnętrznym bogiem. Piękna tych darów doświadczaliście na przestrzeni tysiącleci i dostawaliście wiele doznań utwierdzających jednak Was w iluzji wznoszenia się ponad wymiarowość człowieka. Czuliście się spełnieni, bo doznania podanych Wam różnorodnych ćwiczeń, dawały połączenie z istotami dającymi Wam przejścia w inną wymiarowość. Czynione to było drogą niskowibracyjnych fal płynących poprzez ludzki umysł, energetykę człowieka mających za zadanie zatrzymać Was w przedziale wzniesienia bardzo korzystnym dla wszelkiego rodzaju podłączeń pod świat Waszej energetyki, bardzo cennej dla tych istot. Światy te bardzo dbały o schedę i stada człowieczej populacji, które grupując na bazie religii, zachęcano do zwiększania swojej wydajności. Propagując jogistyczne ćwiczenia ciała i harmonię tego ciała z duszą i umysłem, istoty te wyrażały swoją opiekę nad stadem populacji bezwolnie pozwalających się wykorzystywać. Ćwiczenia te skierowane do człowieka, gruntowane na bazie religijnych dogmatów, stanowiły niewinna otoczkę religii, w którą niepozornie od strony kulis wprowadzano Dzieci Ziemi. Podawano to poprzez umysł i skądinąd bardzo przydatne ćwiczenia, zapisujące Was jednak do energetyki konkurujących o Was światów, istot zakulisowo władających Ziemią.

Jesteście Bogami, a wielkość ludzkiej istoty wypływa jednak z przebudzenia Serca. Joga bardzo skutecznie wiązała Was w cudownej harmonii z umysłem i energiami światów, którym bardzo zależało na Waszej wydajności i utrzymaniu Waszej częstotliwości w najlepszych pasmach, których poprzez Wasze czakry i energetykę zespolenia w różnorodnych schematach zatrzymywano Was i bardzo oddalano od świadomości przebudzenia prawdziwego poprzez serce.

Odczujcie to teraz sami, ile macie pracy w oczyszczaniu Waszej świadomości od tych niepozornych podpięć pod te światy oraz oddawania własnej energetyki dla hinduizmu, buddyzmu i innych tworów, agregorów religijnych spijających esencję z  istot, dosłownie żyjących kosztem Ludzkiej Rasy. Te pożyteczne skądinąd ćwiczenia fizyczne, mogłyby Wam pomóc w przebudzeniu, kiedy to poprzez serce i wysoką częstotliwość miłości, moglibyście wznieść swoją energetykę w Przestrzeń Serca. Ta skala wibracji łatwo osiągalna dla człowieka staje się niedostępna dla istot przyległych światów opartych jednak na pasożytnictwie, na spijaniu energii z Boskich Dzieci Ziemi, którymi jesteście. Uświadomienie sobie ważności miłości i kochania sercem powoduje, że sami zauważacie, że odpinają się połączenia jogistyczne, kradnące jednak Waszą energię seksualne, którą tak z ochotą produkowaliście obszernie, ale dla innych.

Świadomość serca i wzniesienie tym sercem energii seksualnej, daje równoczesne podniesienie własnej świadomości i każdy z Was z łatwością dostrzeże manipulację tych światów. Łatwo zobaczycie różnorodne istoty, które traktowały Was dotąd jako akumulatory, do których się podłączały i których kosztem żyły.

Kochaliście Jogę, piękno różnorodnych ćwiczeń i doznań wewnętrznych przeobrażeń energetycznych. Kochaliście pracę z energiami, dającymi Wam pomoc poprzez ludzką intuicję, ale jednak czynione to było w ramach stajni, w ramach dbałości o trzodę, którą jednak byliście, przyjmując ufnie Jogę za prawdę, choć znaliście jej religijne źródło. Uważność nauk na Matce Ziemi jest perfekcją, którą warto czynić, odczuwając sercem, każdą podawaną zewnętrzną naukę i jej pochodzenie oraz kto jest jej twórcą i jakiej barwy światło z niej płynie.

Proste oczyszczenie sercem i przyjęcie własnym sercem tychże ćwiczeń daje Wam odpięcie od jogistycznej energetyki zapinającej Was w głębokie tradycje oddawania energii dla tych samym bytów, które stworzyły Wam te religie i które panowały nad Ziemią. Istoty te dbały o różnorodność podawanych Wam metod, aby zachwycić Was umysł i uśpić czujność pięknem fizycznych ćwiczeń, tak abyście nie zauważali subtelnych podpięć w religii, którą sami uczyniliście też z Jogi.

Zapominanie o sercu gubiło człowieka, bo malała prawdziwa świadomość Waszej istoty, a połączenia poprzez Jogę, odcinało Was od własnego ducha i dawało podpięcia pod potężne, demoniczne nieznane Wam energie. Zachwycaliście się nimi, że dają Wam spełnienie w lewitacji. Uważaliście to za szczyty możliwości, a rozpuszczenie ludzkiego ciała, uznawaliście za dar wniebowstąpienia, za nadludzką czynność.

Ukochani. JAM JEST prawdą w moim sercu. Tą prawdą odczujcie sami temperaturę energetykę tych doświadczeń. Kochaliście iluzję w minionych tysiącleciach i istoty światów astralnych i kosmicznych dawały Wam otoczkę doświadczeń, którą myliliście z boskością. Jogistyczna lewitacja, to nagroda dla tych, którzy efektywnie wznosili swoje energie dla innych światów, aby przyciągnąć rzeszę kolejnych adeptów, aby w tę pułapkę wpadały miliony. Demony dosłownie czyniły Wam cyrk na Ziemi, aby oszukać Wasze umysły i zadowolić ludzkie EGO. Nie patrzyliście sercem, dlatego nie czuliście zimna tej energetyki i kierunku w jaki płynęła w połączeniu w jakim Joga jest cała, bo jest bramą jednak do zniewolenia ludzkiej duszy i ciała. Doświadczaliście wniebowstąpienia wraz z ludzkim ciałem. Takie ścieżki Wam podsuwano i to ciało wraz z duszą stawało się akumulatorem w innych światach, którym służyliście dalej myśląc złudnie, że wstępujecie w niebo.

Ukochani moi. Prawda jest w Was. Odczujcie ją we własnym sercu, a oczyszczając piękne ćwiczenia, które są pomocą dla ciała i ducha dostrzegacie prawdę czym są idee i podłączenia, które znikają w chwili, kiedy je dostrzegacie. Kierując się sercem oczyszczacie, każde podpięcie pod zewnętrzne byty, które zachęcały Was do tych ćwiczeń, pomnażających wydajność ludzkich istot. Praca z sercem ma za zadanie połączyć Was z dusza i własnym duchem. To jedyny Bóg jaki istnieje. Jest to Miłość, którą każdy z Was w pełni jest, dlatego jesteście takim kąskiem dla wielu kosmicznych światów. Paraliż ludzkiej rasy kończy się, bo wznosi się świadomość Ziemi, a w niej coraz trudniej ujarzmić Was jogistycznymi podłączeniami pod pasożytujące na nieuważnych inne byty. Odczujesz prosto, że mimo że nie nie lewitujesz i nie masz błyskotliwych danych Ci darów jasnowidzenia, to czujesz, że masz wszystko i że i tak jesteś doskonały.

Kochajcie jednak dar tych istot dla Was, które nauczyły Was wielu przydatnych ćwiczeń, które pokazały Wam prawdę o niekochaniu siebie, dlatego roztrwanialiście swoje energie i w pasożytnictwie religijnych demonów pozwalaliście siebie masowo okradać, a przyjmując Jogę jako modę i styl życia.  Teraz budzicie się i pierwsi z Was otwierają swoje serca. Wielu z Was rozpoczęło już mówić o sercu, próbując kierować się na to serce umysłem ludzkiego ciała. Jest to pionierski etap przebudzenia nielicznych Dzieci Ziemi, ale o Twoim przebudzeniu możesz jednak zdecydować Ty sam/a w najlepszym dla Ciebie momencie. Przeobrażając moc seksualną oddawaną jednak w tych ćwiczeniach dla innych światów, z łatwości podniesiesz swoją świadomość. Prawdę dostrzeżesz sam/a, poczujesz ją w swoim boskim sercu.

Odczuj swoje ego – to ludzki świat, którego doświadczałeś/aś. Zobacz jego bunt przed zobaczeniem prawdy i poczuj, że to właśnie jest więzienie, które miało Cię zamknąć i dać Ci złudne ścieżki. Jedną z nich doświadczałeś i była to Joga. Teraz Ty decydujesz czy chcesz nią kroczyć dalej, czy z miłością przeobrazić we własną prawdę, w dar, którego doświadczyłeś, poznając światy zniewalające Ziemię.  Miłość w Twoim sercu z łatwością to przeobraża, bo jesteś tu po to, aby doświadczyć każdego świata i każde doświadczenie jest darem dla Ciebie. Miłość dla tych istot poprzez Twoje serce jest jedynym uwolnieniem i odpięciem od różnorodnej energetyki, która subtelnie jednak, ale wykorzystywała Cebie. Odczuj, że kochasz te istoty i dziękujesz im za dar poznania ziemskiego świat, za prawdę jaką te istoty pokazały Tobie, że się nie kochasz, że szukasz siebie w zewnętrznych technikach, zewnętrznych prawdach, które przyjmując umysłem człowieka, jednak gubiłeś siebie. Doświadczałeś jednej ze ścieżek prowadzących jednak w ułudę wzniesienia.

JAM JEST to Bóg w Tobie, ale tylko mocą przebudzonego serca możesz rozświetlić w sobie tę wielowymiarowość, dlatego tak niewiele istot Ziemi wchodzi w ten potencjał, tkwiąc dalej w odcięciu od swego ducha. Kierowanie się na energię Jogi – jarzma, dosłownie miało Was przepiąć do ducha innych istot, dając im darmowe zasilenie, życie kosztem siebie. Miłość Serca jest potężną wibracją, którą tą miłość dając sobie, odczujecie, że rozpuszczają się te przepięcia i znika iluzoryczny pozornie cudowny świat Jogistycznego wzniesienia.

Kocham Was –  Grzesiu

 

 

Fragment pracy Kręgu Serc w Krakowie

Ukochani.

Odczujmy oczyszczenie naszych serc. Odczujmy w nich miłość, bo miłość jest przestrzenią, w której dokonuje się harmonizowanie obszarów. Jako Istoty Ziemi budzicie się i ze skali mroku doświadczeń miłości, jakim one były, przechodzicie w pasma wysokowibracyjne energii jasnych, lekkich, unoszących, dających Wam walory nieskończoności. Jesteście Istotami Światła i poprzez pryzmat ludzkiego serca doświadczyliście rozbicia cząsteczek swego światła na wiele barw i w świecie Ziemi tworzyliście te barwy, ale poprzez manipulacje ludzkiego świata zakrywano częstotliwości wysokowibracyjne i teraz do nich docieracie.

Te częstotliwości były przetwarzane jako samonapęd poprzez religie i wiele innych systemów, które tworzyły z nich swego rodzaju akumulator dla istnienia światów opartych na podporządkowaniu, na wykorzystywaniu innych światów na dosłowne życie energią podległych sobie istot. Kupiliście takie nauki świadomie, iż poprzez podane Wam channelingi, które nazwaliście „świętymi księgami”, przyjęliście panów, zwierzchnie istoty, pod które w świątyniach (czytaj: udojniach) mieliście pojawiać się i regularnie odprowadzać nadmiar złotej energetyki, wysokowibracyjnej skali miłości, dosłownej czystej miłości, energii, z których pochodzicie.

Doświadczacie jednak ludzkiego świata, doświadczacie nanoserca. Ona ma unikalne walory, bo jest kryształem, który pozwala Wam widmo światła, którym sami jesteście, rozbić na walory nieznane Wam. Dlatego poznajecie ogromny obszar światła, z którego sami składacie się i doświadczacie tych światów, w sensie fizycznym spotykacie te światy, ale te światy, które stworzyliście, usamodzielniły się i nauczyły się w perspektywie nauki żyć kosztem ludzkiej istoty, która je stworzyła.

Mało tego, te światy powiedziały Wam, że są Waszymi „stwórcami”, „bogami” i takimi poprzez święte księgi Biblii, Koranu, Tory przedstawiły się, a kiedy te księgi zdewaluowały się, napisały Wam nowe, bardziej nowoczesne, channelingowo-ezoteryczne przesłania, które dostosowały się do rozbudowy Waszych umysłów, które na bazie zwierzęcych istot neandertalczyka, pitekantropów zostały zmodyfikowane nowe ciała. Wprowadzono Wam jednak kod i ścieżkę rozwoju tego umysłu, abyście tą drogą rozwijali się, abyście kształtowali swoją niedoskonałość, którą wmówiono Wam i na którą zaprogramowano. Tak dano Wam ścieżkę ewolucji, bo jako boska cząstka w Waszej duszy czuliście, że macie się rozwijać.

Tak dokonaliście stworzenia świata, który jednak dalej tworzyliście nie Wy, bo oddaliście swoje serca dla twórczości światów, które sami stworzyliście. W ten sposób dosłownie te światy przejęły Waszą boską świadomość istot światła stwórczego, którym jesteście.

Teraz jednak budzicie się, łączycie się z mocą tego światła, odnajdujecie jego moc i niebywałe możliwości. Odczuwacie, że światy, w których się pojawiliście, też są Waszą twórczością i poprzez przeniknięcie ich sercem odnawiacie je, bo wprowadzacie zapisy ewolucji w tych światach. Na tym polega przemiana stwórczych istot, które spełniają siebie jako istoty stworzone swoim światłem i doświadczające w obecnym doświadczeniu niepozornego ciała człowieka, poprzez które następuje przeobrażenie, wielki majstersztyk występujący po raz pierwszy we wszechświecie.

Fale energii innych światów poruszają, wręcz burzą się, bo przebudzenie ludzkiego serca jest rewolucją bez walki, jest rozjaśnieniem, które następuje na Ziemi i w ten sposób znikają te światy. Można powiedzieć, że przebudzenie się ludzkiego serca jest unicestwieniem tych światów. Dlatego nie dziwcie się, że fale energii Biblii, Koranu i innych świateł demonicznych, innych potężnych świątyń burzą się i gotują energie w tych, którzy podatni są, którzy przyjęli te energie wewnątrz siebie.

Natomiast poprzez pryzmat własnego serca możecie jako Istoty Praświatła, jako istoty świadomie budzące się połączyć się ze światłem tych religii Waszych braci zawładniętych poprzez demony, poprzez potężne energie, które nakazują im czynić zło dla niewiernych, dla bliskich swoich braci, a w otumanieniu swojej religii nie widzą, że czynią to samym sobie.

Odczujcie miłość w sercu. Połączcie się z obszarem Arabii, z obszarem wyznań islamskich religii. Odczujcie miłość do tych światów. I tą miłością prawdziwie przyjmujecie nauki dla Was. Kiedy obracacie to w lęk, niechęć, odrzucenie, ocenę odbieracie te lekcje, tę burzę, która się dzieje poprzez strach. Tym samym dajecie siłę tej fali. To pułapka, w którą wpadacie. Dlatego media systemu tak powszechnie rozniecają te informacje, aby budzić strach i popłoch, że Wasi bracia z islamu zaleją Was i zgwałcą Wasze kobiety.

Pokochajcie prawdę w sobie. Jesteście miłością boską, jesteście złotym światłem i jako miłość nie lękacie się niczego. Odczujcie, że ta miłość jest w każdej istocie, że ta miłość jest w Twoim bracie i siostrze, który na ten czas doświadcza Koranu, doświadcza Biblii, Talmudu czy innej księgi. Nie ma to znaczenia, bo Ty jako Boska Istota przeszedłeś również różne drogi. Doświadczałeś tego, bo jesteś dosłownie wszystkim.

Odczuj, że rozpuszczasz lęk i miłością przyjmujesz te energie, przetwarzając, a w ludzkiej istocie, która się budzi, jest tak nieskończona, niebywała potęga, która płynie, która rozświetla czarne napływające mroki. Przestajecie odczuwać lęki, strach i czujecie miłość do Waszych braci, do arabskich braci, kochacie ich miłością serca, ale też nie pozwalacie się krzywdzić. Taka praca przez miłość serca daje podstawy do uregulowań poprzez miłość w fizycznym świecie, w którym jednak słabną te energie, bo już nie zasilacie ich strachem, bo już czujecie, że lekcje, które Wam się jawiły, nie są Wam potrzebne. Jako istoty budzące się wiecie, że nic nie dzieje się przypadkowo. Jeśli odczuwaliście strach przed arabskim plemieniem, to to doświadczenie przyciągaliście. Mieliście potrzebę spełnienia się w tym doświadczeniu i takie kataklizmy gotowaliście sobie i Matce Ziemi.

Miłość w sercu jest przestrzenią oczyszczającą i tej miłości nie zatrzymają ani energie Biblii, ani Koranu, Tory czy Bhagawadgity, pomimo że te księgi są potężną demoniczną mocą, magią, której działań nie widzicie dopóki nie oczyścicie się z tych ksiąg, z tych bardzo cennych i pomocnych doświadczeń. Jednak na etapie przebudzenia serca nie są Wam już potrzebne wskazówki zewnętrznych bogów, bo kochacie siebie i w równości miłości kochacie każdą istotę. To Wy jednak jako Istoty Praświatła możecie podać rękę tym głęboko zagubionym czarnym istotom demonicznego światła, które obszernie utkwiły w ciemnej energetyce.

Odczujcie to w swoich sercach, jak bardzo kochacie te istoty. Tak pomagacie spełnić się im w naukach, które dawali dla Was. Odnaleźliście strach w sobie, odnaleźliście jego źródło, doświadczyliście go i te istoty przyniosły to Wam, przyniosły to na niebywałej płaszczyźnie poprzez religie, które kupiliście jako miłość, których doświadczaliście w uniżeniu, nie widząc nawet siebie na klęczkach, nie widząc nawet demonów, których całowaliście i klękaliście przed posągami, przed którymi biczowaliście ciało lub tworzyliście w swoim życiu hipnotyczne cierpienia, zawieszając symbole cierpienia dosłownie wszędzie, a nawet na swojej szyi.

Teraz uwalniacie się od tego, budzi się świadomość w Was, a to świadomość miłości, to świadomość istot na wysokim poziomie świadomości. To istoty stwórczego światła, miłości stwórczej.

Jesteście na etapie stwarzania. Jesteście po doświadczeniach wielu dróg, w których również doświadczaliście stwórców światów, planet i rzeczywistości kosmicznej. Teraz odnajdujecie się w człowieczeństwie, w którym mieliście poznać czarne światy. Stajecie się bogaci o te doświadczenia.

Fale strachu, które inicjowane są na Ziemi, to ogniska czarnej energetyki, które mają za zadanie wprowadzić destrukcję, które pomnażane obrazowością mediów, telewizji mają rozsiać paniczne zwątpienia w Twego brata, w Twoją siostrę, że w swoim lęku masz przyjąć, że Arab w jakimś sensie, w jakimkolwiek sensie jest od Ciebie gorszy i stwarza Ci zagrożenie.

Kiedy dostrzeżesz w nim brata, siostrę, odczujesz, że go kochasz, odczujesz, że nie masz nieprzyjaciół, że Twoim przyjacielem jest każdy i to, co czujesz, staje się dosłownie stworzeniem Boga w Tobie. Kiedy widzisz interpretacje mediów, widzisz rzeczywistość, która się dzieje, wierzysz w nią, to dosłownie swoją wiarą odwzorowujesz stworzenie świata, pomnażasz ten świat, utwardzasz go swoją boską, budzącą się energią, bo widzisz to, co jest Ci podawane i takiego świata rozpoczynasz doświadczać, taki stwarzasz dla siebie i dla innych. Możesz wybrać doświadczenia strachu lub doświadczenia miłości, ale jest to bardziej wybór do kontynuacji nauk w innym obszarze lub pozostania i przeobrażania siebie na Ziemi poprzez miłość, bo taka przestrzeń tu się budzi.

Ziemia otwiera się dla tych, co budzą swoje Serca. Ci, co zechcą pozostać w obszarze strachu, fala która nadchodzi, ich dosłownie zabiera, aby ci wszyscy, którzy tego jeszcze potrzebują, mogli dopełnić siebie, mogli dostatecznie napawać się strachem, religiami, które są tego przestrzenią, które są tego siewcą i innych doświadczeń, których jeszcze Wam brakuje.

Zaufajcie wielkości każdego swego brata, każdej siostry. On też, tak jak Ty, może się przebudzić, a być może potrzebne są dla niego światy poprawkowe, w których poprzez potężne nauki dosłownie odczuje, czym jest strach, czym jest miłość. Każdy z Was jednak może wybrać w TERAZ, w tejże rzeczywistości, swoją drogę Miłości Serca i może to odczuć, a uwolnienie umysłu jest pomocą, w której znika złudna potrzeba rozumienia tego.

 Kocham Was.

MOJE KSIĄŻKI

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

BOSKA SEKSUALNOŚĆ

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH

POLECANI AUTORZY

Kurt Topperwein
- "Co choroba mówi o tobie"
Lise Bourbeau
- "Twoje ciało mówi pokochaj siebie"
Thorwald Dethlefsen
Ruediger Dahlke

- "Choroba Twoim przyjacielem"
Dorota Danielewicz
- "Berlin. Przewodnik po duszy miasta"
Don Miguel Ruiz
- "Ścieżka miłości"
Ewa Maria Zurhorst
- "Kochaj siebie"