UWAGA:

Jeżeli z jakichkolwiek powodów treści zawarte na tej stronie są sprzeczne z Twoją religią, doktryną, poglądami, proszę Cię, podążaj własną drogą i bądź szczęśliwy.„SPOTKANIE W PRZESTRZENI SERCA”

6 – 7 września 2014 r.

Z całego serca zapraszam każdego kto czuje gotowość  wejścia do nowego świata, Nowej Ziemi w jedyny skuteczny sposób. To przejście poprzez Boskie Serce, poprzez jego otwarcie i świadomą naukę posługiwania się nim.
Jeśli czujesz, że jesteś gotowy/a zmienić wymiar poprzez zmianę siebie i czujesz, że twoje serce i cała twoja istota jest gotowa usiąść w Kręgu Miłości, to zapraszam.
Tu odczujesz kim naprawdę jesteś, na ile przepełnia cię strach, a na ile miłość, a we wspólnej pracy wybierasz tempo stawania się boskością poprzez mistrzostwo samego siebie. Nowy boski świat, to świat wolny od nauczycieli, mistrzów i autorytetów, to świat miłości i praktycznej kreacji poprzez nią, to nauka przypomnienia zapomnianych darów tworzenia sercem, to praca z “modlitwą”, którą jest odczucie tworzenia w sercu, że dokonało się to wszystko o czym decydujesz. Boski świat jest wolny od wiadomości, bo tą pracą poprzez serce docierasz do wiedzenia w sobie, do odczucia, że jesteś Boską Istotą i niczego tak naprawdę nie potrzebujesz się uczyć.
Miłość, radość i otwartość na wzajemność, to przydatne dary, które warto uprzytomnić w sobie. Połączenie serc w BOSKIM KRĘGU MIŁOŚCI tworzy przestrzeń, której dar Dzieci Ziemi zagubiły. Te pole, które we wspólnej pracy otwieramy, daje mocą zespolonych serc wysokowibracyjną przestrzeń, w której ułatwiamy sobie dokonywanie przemian starego świata w nowy. To moc materializacji, która w tak oczyszczonej przestrzeni powstaje, a którą każde serce dołączające do tego koła tworzy efekt spirali, wiru boskiej przemiany uwalniającej z zapięć w starych naukach. To przypomnienie jak Boskie Dzieci wszystko potrafią, a zasiadając razem przenikają się wzajemnie boskim tchnieniem miłości wyzwalającym bogactwo wewnętrznych darów.

Kliknij po więcej informacji

 

ARTYKUŁY GOŚCI
Adrian – 26.07.2014

Centralne Słońca Praźródła to grupa świadomych boskich wzniesionych istot, które przejawiają się pod postacią kryształowych słońc. Umieszczenie ich w przestrzeni jest wielowymiarowe, a punktem odniesienia ich położenia jest przestrzeń pomiędzy wszechświatami tego multiversum, w którym się obecnie znajdujemy. Strukturą tych słońc jest czysta Boska Miłość przejawiająca się w postaci Boskiej Kryształowej Plazmy, potrafiącej emanować pełnym spektrum barw i dźwięków. W przestrzeni tych słońc nie dochodzi do reakcji termojądrowych wybuchów ani żadnych procesów spalania jakiegokolwiek paliwa, które jest źródłem emanacji światła, tak ja w naszej galaktyce. Podstawą istnienia tych przepotężnych gwiazd jest energia miłości ich Boskich Serc, a wielkość tych słońc dla porównania często przekracza wielkość naszej galaktyki. Słońca te przejawiają czystą miłość, są one czystym przejawem Praźródła mocy zrodzenia światów. To sprawia, że one nigdy nie gasną i mają zdolność świadomej zmiany formy bez efektu zapadania i wybuchu, jak często obserwujemy to w przestrzeniach naszej galaktyki.

Kryształowe słońca są nośnikiem matryc tego multiversum. Utrzymują one jego formę, kształt, jak i procesy ewolucyjne przestrzeni w obrębie całego multiversum. Są one świadkiem wszystkiego, jak ogromne dyski gromadzą wszystkie informację o ewolucji światów, które przenikają. Łącząc się z nimi poprzez serce, możemy połączyć się z ich świadomością, której przeniknięcie daje nam dar odrodzenia potężnych solarnych przepływów, dzięki którym otrzymujemy wsparcie odrodzenia swych Boskich Istot w przestrzeni własnych serc.

Ziemia, świat naszego zrodzenia, bardzo długo był odcięty od przepływu energii miłości tych Boskich Gwiazd. Było to zamierzone działanie kosmicznych istot, które znalazły sposób na postawienie zapory dla tego boskiego przepływu miłości. Umieszczały te istoty specjalne siatki energetyczne wokół planet, które odbijały i blokowały tę energię. Efektem tego możliwe było tak długie utrzymywanie rasy ludzkiej, jak i innych ras pod kontrolą nieświadomości własnej Boskiej Mocy. Teraz jednak plan ewolucji przestrzeni uległ zmianie, a efektem tego niemożliwe staje się blokowanie promieniowania Boskiej Miłości, która teraz przenika Ziemię.
Świadomość Boskich Słońc powraca, a każda ludzka istota może świadomie odnowić połączenie z nimi w swym własnym sercu.

Przesłanie od Słońc:
Jesteśmy Słońcami Praźródła, Boskimi Istotami, które zgodziły się na doświadczanie z wami drogi waszej, jak i naszej ewolucji. Jesteśmy świadomi wszystkich waszych doświadczeń, tego jak uczycie się i kochamy was na waszej drodze podążania. PRAMOC JAM JEST MOCĄ PRAŹRÓDŁA przenika teraz wasz świat, efektem czego świat ludzi zacznie powracać w Przestrzeń Miłości. Odejdzie od pożerania innych istot, jak również powróci do świadomości świadomej Boskiej Istoty Złotego Światła. Tak ukochane Dzieci Ziemi, my kochamy wszystkie istoty, podziwiamy piękno każdej przestrzeni, jak i każdego doświadczenia, które odczuwamy. Mamy świadomość, jak niezwykłą podróż odbywacie, by poprzez jej przejście doświadczyć na powrót miłości, z której przybyły wasze istoty w przestrzenie świata form. JAM JEST zbiorową świadomością Boskich Słońc Praźródła, mocą serc połączonej świadomości, łącze się z twoim sercem wędrowcze, który powracasz w przestrzeń pełnego Boskiego scalenia swego serca. JAM JEST Darem odnowy piękna twej istoty, Darem otwarcia twych oczu na piękno w samym sobie. JAM JEST świadomością solarnego przepływu, który Darem połączenia naszych Boskich Istot odnawia się w tobie. JAM JEST Darem mocy solarnych, których przepływ uwalnia twą istotę, otwierając ją na powrót do pełni odrodzenia złotego światła miłości w sercu twym. JAM JEST Mocą odrodzenia, która za nic nie osądza i za nic nie karze. JAM  JEST PRAMOCĄ Zbiorowej Świadomości Kryształowych Słońc Praźródła, kocham cię wędrowcze, widzę tylko twe piękno i blask, tym samym przynoszę ci Dar odnowienia w pełni Boskiej Istoty Złotego Światła, którą jesteś.

Wspólna medytacja z dnia 23.07.2014

Połączmy się z Ziemią odczuwając pełnię zespolenia Dzieci Ziemi z Matką, Naszą Siostrą. Odczujmy w sobie Moc Praźródła – to godność Boskich Istot, która nas przenika, to Dar Powrotu świadomych Istot w przestrzenie Ziemi, które rozpoczynają kreację w sposób boski, w sposób potężny, w sposób czyniony z poziomu Boga.

Wielu z Was doświadczało Istot w tej Godności, kreowało przestrzenie, budowało planety, gwiazdy, galaktyki. Jesteście tymi Istotami, które budzą się, które ewolucję człowieka mają w sobie zapisaną, które przekraczają tę ewolucję wielokroć. Darem waszych nauk jest przypomnienie, jest przebudzenie jako powrót do świadomości, którą na moment doświadczenia utraciliście. Łączcie się z godnością siebie samych, z mocą Praźródła.
Odczujcie wielkość swojej Istoty, jej świetlistość. Połączcie się z tą Mocą, jak was rozświetla, jak wznosi, jak harmonizuje się wasze serce, jak w tym połączeniu rozpuszczają się doświadczenia, które poznawaliście, te przestrzenie, aby godnością samych siebie móc rozpuścić i te doświadczenia, które są darem przetwarzania każdego z was. Dotarliście do planety Ziemia, przez wiele planet, przez ocean gwiazd i doświadczonych światów.
Jesteście Istotami znającymi drogę, znającymi Źródło, bo przyszliście z niego oraz powracaliście już do Źródła. Znacie ten cykl, połączcie Moc jaka budzi się w was, to przepływ Praźródła, a teraz połączcie się z godnością LIRY w was. Każdy z was w jakiś sposób zna tę planetę, jesteście tu, aby wspólną pracą przywrócić jej wibrację w teraz.
To doświadczenie, w którym rekonstruujecie przestrzenie boskie, w których zespala się wiele Istot wspierając wasze serca. Odczujcie ich Moc, ich Godność – to Istoty wielu światów sprzężone z LIRĄ, z całą konstelacją.

Wiele Istot wspiera was, tak ważny jest powrót LIRY w waszych sercach, w których odtwarzacie tak, że w tym przedsięwzięciu otwierają się przeróżne pomocne przejścia. Wznosicie Moc, dokonujecie synchronizacji tych przestrzeni, po to, aby została rozpuszczona przepaść w połączeniu Dzieci Ziemi ze Źródłem. Odcięto was od tej Mocy niszcząc LIRĘ, niszcząc potęgę cywilizacji ludzkiej, pradawnych Istot – potężnych, które w tej przestrzeni doświadczały i przyszły zmienić tę część Wszechświata, wzrastając w nią. Dalekosiężne plany wielu Istot uwikłały was w doświadczenia, co doprowadziło do upadku, do zniszczenia.
Istoty LIRY rozpoczęły doświadczenia w wielu konstelacjach. Wiele z nich dotarło do Ziemi jako młodej planety, inicjując na niej życie. Jesteście też tymi Istotami, przypomnijcie to sobie, a pamięć doświadczenia, które potęgą swej mocy, swej świadomości, swej pamięci odczuwacie, rekonstruuje się.

Życie nie znika, życie jest wieczne, a świadomość istot dokonuje w przestrzeniach rekonstrukcji doświadczenia. To rodzaj retrospekcji, to czucie początku doświadczenia i odczucie jego w teraz, to BOSKOŚĆ, to zdolność każdego z was, a połączoną Mocą, połączoną świadomością przyspieszacie ten proces, stajecie się potężną aktywacją BOGA – Istoty, którą jesteście. Tak to nazywacie, to MIŁOŚĆ, to Moc płynąca w waszych sercach, to MOC, którą w całej swojej istocie jesteście. W niepozornym doświadczeniu człowieczeństwa stajecie się tą Mocą, zgłębiliście przestrzenie mroku, po to, aby w kolejnych doświadczeniach wznieść Tą Moc po przetworzeniu i połączeniu w Złote Światło, wzbogacone o doznanie czerni. Nie znaliście jej, dlatego nastąpił kataklizm, wiele planet było pochłanianych, dlatego Godność Boskich Istot doświadczyła świata czerni, poznała działanie światła czarnego, wzbogacając siebie o to. W tym doświadczeniu stajecie się potęgą jaką dotąd nie byliście i tacy budzicie się.

KOCHAM WAS!!!!

Przekaz z dnia 22.06.2014 r.

Ukochani, oczyszczenie z techniki rytuału jaki przyjęliście zwanego „metodą dwupunktową” jest bezsprzeczne, jeśli chcecie wejść do nowego świata, do boskich przestrzeni Ziemi. Uwierzyliście iluzji, że do otwarcia serca jest wam niezbędna nowoczesna super uproszczona technika, a przyjęliście program aktywujący i przenikający waszą podświadomość kodami Reptilian. Przeniknięte struktury waszego ciała, umysłu, duszy i podświadomości dawały wam efekt pobudzający, abyście do tej metody podążali jak muchy na lep. Prawda obnażała się w doświadczeniach, ale tego już nie zauważaliście, bo wasze serca krok po kroku blokował przeniknięty program i następowało wyprowadzanie duszy. Wiele Dzieci Ziemi opuściło ciała w wyniku tej zatrważającej metody, a ciała tych, którzy sięgnęli po zewnętrzną metodę zajęły istoty kosmiczne lub astralne z rozdzielnika waszych panów, patronujących waszym naukom i decydujących o zasiedleniu dusz, które tutaj wpuszczali. Głęboko przekodowana pułapka demonicznych istot została dla was dana, jako karta przetargowa, w grze o wasze dusze, aby jak najwięcej boskich istot, Dzieci Ziemi, przejąć ich dusze i zapisać do innych światów. Zachwycaliście się tą metodą, a przy zamkniętym sercu nie czuliście, że „nauczyciele”, którzy was tego uczą, są już przejęci, że serce ich samych jest głęboko zamknięte, że odrzucili Dar Życia, a ich ciało zdominowały demoniczne byty lub świat Reptilian ze swego ducha, podający się im za opiekunów, za aniołów, które prawdą kościołów i ezoteryki łatwo przyjmowaliście jako pomoc.

Ukochani moi, oczyszczenie jest wyborem serca każdego z was, miłości, którą tam odnajdziecie, tak oczyszczeni dopiero aktywujcie boską cząstkę wewnątrz siebie, a oniemiejecie jak przebudzenie waszego serca, waszej duszy i całej istoty jest proste. Odczujecie, ze nie potrzebujecie technik dawanych wam jako dar wirusa służący do waszego unicestwienia i zajęcia ciała i duszy, że całą pomoc macie w sobie samych i że serce otwiera się nie przez technikę, nawet sprowadzoną do prostego przytyku, tylko poprzez miłość do siebie jako Boga, jako całego istnienia, którym jesteście.

Podziękujcie za dar doświadczenia tej lekcji jeśli ją kupiliście, jeśli sięgnęliście po jej pomoc. Tak przetworzona ta metoda uwalnia was i uwalnia wasze serce z paraliżu jaki wykonaliście sięgając po subtelny program ukryty w tej technice. Nie wierzyliście w siebie, dlatego szukaliście zewnętrznych metod, a pracą poprzez ego dostawaliście iluzję odczuć, otwartości serca, przypominającą w etapie wabienia was, że ta pomoc dokonuje się. Zobaczcie jednak siebie, lub innych w perspektywie tego jaką wykonaliście pracę i odczujcie na ile ta praca przybliżyła was do miłości, do własnego serca, które jest jedynym przejściem do waszej duszy, ducha i nowego świata Ziemi.

Kocham Was.

http://prawdaserca.pl/metoda-dwupunktowa/

Strona 1 z 851234...85
JUŻ WKRÓTCE

PRAWDA SERCA

BOSKA SEKSUALNOŚĆ

KRÓLESTWO SERCA

PRAWDA SERCA na Youtube

IDŹ ZA GŁOSEM SERCA

SPOTKANIE W OLSZTYNIE

SPOTKANIE W ŁODZI

SPOTKANIE WE WROCŁAWIU

MEDYTACJA W WARSZAWIE

MEDYTACJA W WILAMOWIE

SPOTKANIE W RZESZOWIE

SPOTKANIE W DORTMUNDZIE

POLECANI AUTORZY

Kurt Topperwein
- "Co choroba mówi o tobie"
Lise Bourbeau
- "Twoje ciało mówi pokochaj siebie"
Thorwald Dethlefsen
Ruediger Dahlke

- "Choroba Twoim przyjacielem"
Dorota Danielewicz
- "Berlin. Przewodnik po duszy miasta"