Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Fragment książki „PRAWDA SERCA Elementarz Nowej Ziemi”

Jesteście na Ziemi, ponieważ chcieliście tu zaistnieć w bogactwie nauk, których pragnęliście doświadczyć. Dostaliście niespotykany dar od wszechświata, od waszego ducha, od ducha wszystkiego i pojawiliście się w cudzie zrodzenia. Urzeczywistniacie siebie na Ziemi w momencie, kiedy świadomie wasza dusza zespala się z waszym ziemskim ciałem. Akt tej czynności nazwać możecie godnością Daru Życia, to połączenie się z doświadczaniem człowieczeństwa. Używacie wielu technik, metod uzdrowienia, a jakże często zapominacie o potędze boskiego daru, tak podstawowego w tych przestrzeniach. Połączenie, którego dokonujecie jest świadomym ukierunkowaniem na zespolenie z doświadczaniem nauki człowieczeństwa. Progiem do tej szkoły, do celebracji życia w tych przestrzeniach, jest moment świadomego wniknięcia waszej duszy w ciało. Udaje się to ogromnej większości z was w momencie poczęcia, w momencie zejścia duszy w te przestrzenie.

Jednak wiele dusz przeżywało szok zetknięcia się z rzeczywistością, jaka je spotkała. Niezgrane wibracje ze swoją matką, brak miłości w niej lub brak przyjęcia Daru Życia przez nią staje się zaklinowaniem, które odczuwa nowa dusza. Dusza dziecka, czując brak miłości odczuwa odrzucenie, i w konsekwencji tego co czuje, obiera drogę powrotną. Można to nazwać odrzuceniem godności człowieczeństwa, odrzuceniem Daru Życia w ciele człowieka.
Pokochajcie świadome płodzenie i bądźcie gotowi na przyjęcie nowej istoty. Tak kochając, stajecie się świadomymi stwórcami nowego życia. Przepełnieni miłością i godnością Boskich Istot, otwieracie drogę zejścia nowej istocie w przestrzenie waszego serca. Zbędne stają się medykamenty chemiczne, którymi próbowaliście zastąpić miłość, będącą jedyną potrzebą nowo przybyłej istoty.

Również w dalszych doświadczeniach wielu z was pogardza świadomie tą godnością, obierając tok samozniszczenia, degradacji ciała i duszy. Dusze takie świadomie ściągały na siebie choroby, wypadki, bo chciały uciec z przestrzeni szkoły, w której sobie nie radziły, bo zgubiły wiarę sprostania tej nauce. Otrzymały one w dzieciństwie surowe lekcje zamiast autentycznej miłości rodziców.

Pokochajcie świadome zespolenie się wibracji duszy i ciała oraz własną wolą wyraźcie wdzięczność za dar tej godności, którą nauka człowieczeństwa jest. Parasol boskich energii ochrania was, lecz w konsekwencji, w którymś momencie dorastania, macie stanąć ze świadomością połączenia z Darem Życia jako boskim aktem przejawienia się waszej istoty. Wielu z was próbuje oszukać samych siebie i uniknąć odpowiedzialności, omijając szkołę w której są. Taka dusza próbuje uciekać stąd, nie zdając sobie sprawy, że mroczne przestrzenie dla takich dusz szykują wiele niespodzianek, a powrót do doświadczeń człowieczeństwa obierają często jako jeszcze bardziej bolesny. Przyjrzyjcie się Awatarom, istotom mieniącym się bogami ponad innych, to przykłady tych, którzy odrzucili Dar Życia i poprzez połączenie z duchem, bawili się wami, wmawiając wam, że są nadbogami. Tak wielkie ma znaczenie waga nauk człowieczeństwa, o czym świadczy przykład Awatarów, gdy uwolnili ludzkie nauki nie przyjmując Daru Życia.
Pomóżcie świadomie zespolić się innym z tym utraconym darem, bo kiedy mają zamknięte serce, jeszcze nie radzą sobie z tym sami.

Z małym dzieckiem porozmawiajcie w prostocie sercem, świadomie uznając jego zaistnienie i dając odczuć mu miłość, która od was płynie, a której ono jako istota światła, na swoim starcie bardzo potrzebuje. Tak ważne ma znaczenie potęga tego daru, iż samo połączenie się z nim daje zdumiewające zmiany, naprawiające świat dotychczasowej destrukcji.
To nie wszystko. Jest wiele niuansów i poziomów zespolenia. Wejrzyjcie w swe serca i odczujcie, że wielu z was jest z zupełnie innej przestrzeni niż Ziemia. Przybyliście tu jako dar wzajemnej pomocy między światami. Czytając te słowa poczujesz, czy taką istotą jesteś Ty i jaką niesie ci to odpowiedzialność. W prostocie serca odczuj swą przestrzeń i przestrzeń nauk, w których jesteś. To dar drogi twojej, wyraź świadomie wdzięczność za piękno tego doświadczenia, a stajesz się wibracją zespolenia swego ciała z duszą. To przepustka dla dusz świetlistych istot, które przyszły pomóc temu światu, a które mają większe trudności związane ze swymi wibracjami w tym zespoleniu. Takie istoty, przybyłe ze światów o bardzo wysokich wibracjach, mają trudności ze scaleniem się z ciałem człowieka na Ziemi i z przyjęciem godności Daru Życia w jego ciele. Wielu nie otrzymało pomocy – miłości w swoich rodzinach, aby łatwiej dokonać zaistnienia w tym doświadczeniu.

Pokochajcie świadomie pobyt tutaj i rodzaj posłannictwa jaki piastujesz, jakiego w sercu masz zapis. To dar twej drogi. Łącząc się otwartym sercem z Darem Życia, docierasz do godności, którą jesteś, docierasz do spełnienia zapisu drogi w twojej duszy. Pomóżcie to uczynić wszystkim tym, którzy w starych wibracjach Ziemi jeszcze tego nie uczynili, przeoczyli to, nie zdołali odnaleźć, bo zamknęli serce. W nowych wibracjach, które ciągle się wznoszą, istoty światła przynoszą tę godność, bo Gaja stała się sama jako Matka istotą wzniesioną, boską. Dar Życia w ciele człowieka to start w te przestrzenie, to fundament na którym warto budować, aby budować trwale.
Przyjmując Dar Życia dopełniacie się w podstawie, umiejscawiacie się w ciele, w którym jednoczycie się z duszą. Nie ma potrzeby stosowania technik, wszystko to jest proste, choć ma być bardzo świadome.

Uczyńcie to swoim sercem, tak jak potraficie, tak jak czujecie najlepiej, że to jest zrobione. Nie przeczcie jednak w następstwie płynących nauk narzekaniem na życie, niszczeniem go, nie kochaniem siebie, katowaniem swej duszy i swego ciała nałogami. Dar Życia, dar pobytu tutaj, jest tak unikatowy jak wygrana na waszej loterii, lecz też bezcenny, nieporównywalny z niczym innym we wszechświecie.

Przekaz z dnia 01.03.2013

Ukochani, Dar Życia w ciele człowieka to godność niespotykanie rzadka we wszechświecie. Jesteście unikalną rasą i na Ziemi inkarnujecie w niezwykle trudnej formie zmodyfikowanego neandertalczyka, skonstruowanego bioinżynierią waszych twórców jako super niewolnik. Wielokrotne manipulacje w waszej genetyce, w waszych ciałach, w waszej seksualności, doprowadziły do poziomu zamknięcia, z którego czeluści, zdaniem waszych „Stwórców”, nie sposób było wyjść. Dalsza drogą nauki wprowadzani byliście w kanały walki, cierpienia i samopomniejszania, aby w ten sposób również mieć pełną pieczę, kontrolę nad cennym stadem, jak Was określano. Duch ludzki podjął się wyzwania i rozpoczął inkarnacje dusz mistrzowskich, aby zatwierdziły te mistrzostwo, upewnić się, czy nie ma braków w edukacji. Darem kosmosu dostaliście wasze ciała, jest wiele różnych w nich genotypów, wielu ras. Zastosowane zostało wiele wynalazków próbujących ujarzmić waszą duszę. Dar podświadomości skutecznie temu służył, czy implant gadziego móżdżku, służący do sterowania człowiekiem. Dopełniało wszystkiego wasze samo rozbudowane ego z momentem, kiedy daliście zapędzić się w posługiwanie, głównie umysłem.

Walka i w wyniku jej wielkie cierpienie, które utrwalaliście w religiach opartych na strachu, dało Wam efekt karkołomnego obniżenia wibracji Ziemi, w których zaistnieliście. Jak trudne stały się te inkarnacje, te nauki, w których się zapętliliście. Dokonywane tu zejścia ze światów miłości, tak zwanych wyższych wymiarów o wysokiej częstotliwości, miały ogromny problem w zsynchronizowaniu ze światem, w którym zaistnieliście. Jesteście miłością, jesteście Dziećmi Boga, wszyscy w swoim momencie przyszliście ze Źródła. Często stopniowo obniżaliście wibracje, aby dotrzeć do dna kotła, które nazwać można piekłem. Dar pobytu tu, to ogromna miłość dla tych dzieci. które chciały tego doświadczyć, które chciały doświadczyć zapomnienia i odnaleźć w nim kim są. Doświadczyć skrajności jakie w innych światach nie są możliwe i mimo zagrożeń uwięzienia na stałe duszy, chcieliście doświadczyć tego i odnaleźć doskonałość jaką jesteście, będąc potęgą miłości. Tak potężnych istot jakimi jesteście dotąd nie widział wszechświat. Zrodzenie z esencji wszystkich istot niesie dar odnowy dla całego istnienia. Dar pobytu na Ziemi daje przygotowanie do zadania jakie obrały ludzkie istoty.

Ukochani moi, trudno wielu z Was jest się zsynchronizować z Matką Ziemią i z jej darem, ludzkiego ciała. Wiele dusz mimo swego wyboru po narodzeniu odrzuciło ten wielki dar, stawiając się na drodze odwrotu z doświadczenia, które sami sobie ułożyli. Jeszcze inni gubiąc się w stawianych sobie zadaniach, depcze godność Daru Życia, manifestacyjnie nim pogardzając. Poznacie ich po braku radości, miłości, po piętnowaniu, katowaniu swego ciała chorobami, wypadkami, narkotykami, alkoholem, tytoniem i niszczącym je słowem.

Kochani moi, wszystko co czynicie sobie wypływa z Was. Każde doświadczenie dajecie sobie, aby się karać, pogardzać sobą, pogardzać ciałem, a w konsekwencji najpiękniejszym darem, darem pobytu tu, Darem Życia w ciele człowieka. Doświadczając jego nauk, aby je zamknąć i ponownie świadomie stać się boskim istnieniem w pełnym przekonaniu stając się Córką, czy Synem Boga.

Kochani, tak unikalna szansa doświadczenia tego niepowtarzalnego daru zdarza się niezwykle rzadko. Dostają go dusze gotowe na zamknięcie etapu swego wewnętrznego mistrzostwa, aby stać się posłannikiem do wielu światów czekających na waszą pomoc. Odrzucając Dar Życia, depcząc go, nie dając mu godności i wdzięczności za niego, stawiacie się świadomie w błędnym kole ciągłych powrotów, które sobie ubraliście, iż macie wciąż coś odpracowywać.

JAM JEST OJCEM WASZYM i MATKĄ, JAM JEST JEDNOŚCIĄ CAŁEGO ISTNIENIA. Zespólcie się z tą jednością, a daje Wam możliwość wyborów, każdej kolejnej drogi zamiast tkwić w zamknięciu w czasoprzestrzeniach, do których ciągle powracacie jak owieczki do swoich ferm, aby ciągle dawać się golić. Tracicie swoje złote energie składając je na czynione z siebie ofiary, zamiast wykorzystać tą życiodajną siłę, wznieść w sobie miłość i we wzajemnym połączeniu serc na stałe zmieniając tą rzeczywistość w boską krainę Królestwem Serc.

Najdrożsi moi, przyjmijcie Dar Życia, wielu z Was go odrzuciło, a każdy z Was prostą wdzięcznością płynącą ze swego serca, bez żadnych recept technik, może to uczynić. Przyjmijcie go i umocnijcie to połączenie zaistniałe między ciałem, duszą i duchem, a to daje Wam przepływ mocy powodujący uzdrowienie całej istoty, całego świata, w którym jesteście. Tak ważny jest każdy z Was, bo ma ogromny wpływ na całe istnienie. Przyjmijcie Dar Życia jako dar jedności z całym istnieniem. Kocham Was.

Jestem Wami, a Wy Mną

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle