Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Fragment książki „PRAWDA SERCA Elementarz Nowej Ziemi”

To najpotężniejszy dar pomocy dla boskich istot, w świecie waszej nauki na Matce Ziemi. Przyjmijcie ten dar, ale najpierw bądźcie gotowi na to zespolenie, otwierając w pełni swoje serce, czyniąc przypomnienie podstaw nauki posługiwania się nim.
Dar Reptilian, księgą Saint Germaina, dał wam złudną drogę tego daru, na dodatek tylko w ramach więzienia, w którym mieliście się nim posługiwać. Przyjęliście jego sformułowania, idące w pełni przez ducha Reptilian, stającego się skrzynką dającą wam łącze do ich świata i iluzję przejścia które przyjęliście. Czyniliście iluzoryczne wzniesienia, otrzymując od nich nagrody poprzez ich system czakr, dające wam poprzez ich ducha dary widzenia lub słyszenia tymi czakrami. Cieszyliście się tym, jakimi mistrzami jesteście, jak uzdrawiacie tą mocą, na którą was skierowano, a nie zdawaliście sobie sprawy o przekodowaniu, jakie przyjęliście, że posłużyliście jako kontakt do ściągania energii z waszych braci i sióstr.
Dokonajcie przemiany tego daru na swój własny, na wypływający z swego serca, oparty na pełnej otwartości serca boskiego w tobie. Przyjmijcie pomoc prostych sformułowań, odczuwając je zawsze jako swoje własne, a mówiąc słowa: JAM JEST boską córką, JAM JEST boskim synem, autentycznie to poczujcie.
JAM JEST- to Bóg w działaniu, to jego połączenie się z wami, to wasze scalenie się z nim poprzez wszystkie swoje wymiary, w których istniejecie, to przeniknięcie się wszystkim tym, czym jesteście. JAM JEST to nie technika, to prawda absolutna, to świadome zespolenie się z prawdą i z potęgą Boga, którym sami jesteście. Jeśli jakiekolwiek macie jeszcze wątpliwości, to przeniknijcie się tym darem i odczujcie, co z was odchodzi, a co powraca i jakie boskie odczucia zaistniały w was.
Serce oczyszcza w was stare nauki, a z pomocą JAM JEST jako Boga w działaniu, oczyszczacie wszystkie nauki w swoich wcieleniach. Dopełnia się budzenie każdego, kto zechce wejrzeć za skrywany parawan, odcinający was od innych wcieleń poprzez które, w starym świecie, byliście dalej manipulowani. Boską mocą JAM JEST, boskim przeniknięciem, oczyszczacie przestrzenie wszelkich nauk, przetwarzacie kody wielu cierpień, które w tych naukach stworzyliście. Tym samym tworzycie świat czystości, piękna, przywracając go swej dalszej, boskiej nauce, w której teraz samoczynnie się wznosicie w jedności istnienia, którą poznajecie. Proces przebudowy świata dopełniacie, bo uprzytomniliście sobie, kim każdy z was jest, a w odczuciu tego mówiąc słowa JAM JEST, stwarzacie wszystko w potężnej kompresji, którą coraz skuteczniej udaje wam się wywołać i dokonywać praktycznej kreacji Boga w was.
JAM JEST to cud, to narzędzie przetwarzania, to furtka w odczucie stawania się świadomym stwórcą swej rzeczywistości. Tworząc ją w sobie, tworzysz przeniknięcie świata wokół, a poprzez naukę wzajemności, stwarzacie wibracje nowego świata, Królestwa Serca, opartego na miłości.
Duch wszechmiłości przenika was, stajecie się jego wyrażeniem, stajecie się potęgą dokonań, które wypływają z was. Tak czyniąc w pełni czujecie i jesteście pewni, że cały wszechświat wypływa z waszych serc i jest darem waszego stwarzania nimi.

Przekaz z dnia 26.10.2013

Poczujcie miłość w sobie. Odczujcie ją w sercach. Ta miłość, która w nich płynie, to JAM JEST. JAM JEST, to połączenie was wszystkich w jedną istotę. To świadome śnienie waszego ducha. Poczujcie w swoim sercu wielkość istnienia, potęgę mocy, która płynie w was. Odczujcie, że sami tą mocą jesteście. Poczujcie jak przez to połączenie spływa do was, do serca każdego z was Boska świadomość. To JAM JEST.

JAM JEST w każdej istocie. Przenikam wszystkich, którzy na wibracje JAM JEST otworzą swoje serca i wzniosą swą świadomość w pełnię miłości do całego istnienia. Uczyńcie z tej medytacji celebrację waszego życia, waszego budzenia, waszego wznoszenia w obszar świadomej kreacji, w której użyta tak miłość, staje się zaistnieniem wszystkiego na co się otworzycie.

Poczujcie w tej medytacji jak wasza Boska Istota w połączeniu z JAM JEST odnawia waszą duszę, waszego ducha i wasze ciało. Otwórzcie w sobie skrywane stare sprawy zatrzymujące was w starym świecie i przeniknijcie świadomie mocą JAM JEST w was. Pozwólcie odejść tym sprawom, otwierając serce na nowe, które poprzez świadomość JAM JEST właśnie płynie, do każdego, kto na to się otworzył. Prosta medytacja sercem z odczuciem tych naprowadzających słów daje wam wejście w Boski świat, w nowe Królestwo Serca. Przemiana mocy, która tu się dokonuje jest adekwatna do czystości serca, którym po nią sięgacie.

Przestrzenie miłości JAM JEST sprzężone w medytacji i połączeniu wielu serc, dają wzajemną pomoc, jednych dla drugich. Daje wzniesienie w częstotliwości coraz wyższej świadomości człowieka. Przekaz medytacji JAM JEST Synem Boga, JAM JEST Córką Boga, jest otwarciem drzwi dla każdego, kto odczuje w sercu tego gotowość. Pozwólcie płynąć poprzez wasze serce temu uczuciu i kierujcie je do serc wszystkich tych, którzy z tym się połączą, którzy przyjmą ten dar. JAM JEST, to zejście Boga pośród Was. JAM JEST, to też odczucie, że samemu się nim stajesz, bo przypominasz sobie KIM JESTEŚ.

Kocham Was, Kocham Was, Kocham Was.
JAM JEST

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle