Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

12.01.2012

To wszystko czym jesteśmy, Bóg jest Miłością. Każdy z Was jest Miłością, bo z Ojca pochodzi. Każda kropla ma wszystko to, co cała woda świata. Świat jest przepełniony Miłością, której nadając formę, czyli kształt, powstaje prawda, którą jesteśmy. Ponadczasowość naszego Istnienia dowodzi to, iż miłość to promienie światła w przestrzeni świata. Świat jest pustą przestrzenią powstałą w wymiarach rozbłysku. Model Miłości powstaje poprzez wzrastanie uczuć istot powstałych w matrycy stworzenia. Matryca stworzenia nadaje pierwotne kształty wszystkim istotom. Każda istota ma w sobie kody nieskończonej doskonałości. Istoty mogą swoją formą nieustannie ewoluować, co daje im możliwość doświadczania wzajemności swego stworzenia.

Kochając  miłość i stając się nią, istnienie rozpoczyna etapy swego rozwoju. Połączywszy się z formą, istnienie nadaje sobie kształt, przyjmując formę, daje Prawdę o swoim doświadczeniu. Podążając z cudowną energią stworzenia, miłością, możecie doświadczać wszelkich form i światów, współtworzonych przez własne istnienie. Miłość to nośnik, ale wibracji rozwoju, rozwijając się w energiach strachu, doświadczacie antyrozwoju. Antyrozwój to doświadczenie samo zniszczenia światów i ich zmierzanie ku temu. Miłość tworzy wszelkie światy nie określając im zasad istnienia. Istnienie doświadcza wszelkich dróg rozwoju, od samo zniszczenia do nieograniczonej boskości. Boskość to manifestacja Miłości przepełnionej wszelkim doświadczeniem, to zespolenie się ze źródłem istnienia. Miłość nie ma żadnych ograniczeń, żadnych praw, żadnych zasad. Miłość po prostu istnieje w jedności wszystkiego. To co dajecie, to powstaje po nadaniu temu formy. To tworzenie i nawrót do Was tego co stworzyliście. Miłości można doświadczać w całym aspekcie jej form, które sami sobie w boskim akcie tworzenia, stwarzacie. Pomocą w przyjęciu siebie, jako energii miłości jest serce, które jest doskonałym wytworem Miłości, oraz  też źródłem miłości.

Serce odnowione w źródle, staje się potęgą boskiej emanacji i możliwości tworzenia. Tworząc Miłość sercem, sami na powrót stajemy się Bogiem, sami tworzymy miłość i nowe światy, nowe formy istnienia.
Barwy miłości rozpostarte od serc naszych na całą Ziemię, prosto przeistoczą Matkę Ziemię w nowy wymiar naszego współistnienia i doświadczania, etapu boskości naszej. Miłość jest tym co wypełnia formę w prostocie jej napełniania sercem. Nową naszą formą, w którą się przeistaczamy to PRAWDA. Barwami miłości, źródła stworzenia Ojca i Matki jest Miłość w sercach naszych. Dając tak doskonałe barwy sercami swymi, tak doskonały świat stwarzamy, który powstaje jako odbicie naszego wnętrza, stanu naszych boskich istot. Wyprowadzając nowe formy z serc, ich boskiego tworzenia, wytwarzamy wielkie dzieło boskiego doświadczania w dziele ewolucji własnych istot, ich nie ograniczonej przemiany.

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle