Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

05.01.2012

Telepatia to dar. Darem jest wszystko. Jeśli zmieniamy siebie, dokonujemy transformacji, to nowe dary takie jak dar przekazu, stają się normą. W nowych czasach, w czasach, które rozpoczęliśmy, ten dar będzie tak powszechny jak wszystkie dary, których dotąd masowo używaliście. Telepatia to wynik waszego, zmieniającego się ciała, które zmienia się, bo zmieniły się Wasze dusze. W waszych ciałach zaistniały przeolbrzymie zmiany, które stopniowo zaczynają dawać o sobie znać najpierw u tych, którzy otworzyli się na te zmiany. Helisy pojawiły się dopiero u niewielu, ale Nowe Dusze, które przychodzą na Ziemię, mają boskim darem przygotowanie i ciała i duszy. Te Istoty, które się rodzą w Waszych rodzinach bardzo przyciąga miłość w tych rodzinach. Istoty te potrzebują więcej miłości do zaistnienia w świecie, którego wibracje wzrastają, ale jednak powoli. Po Gwiezdnych Dzieciach, Dzieciach Kryształowych obecnie powszechnie zaczynają się rodzić Nowe Dzieci – Dzieci Prawdy. Te Dzieci mają dar telepatii bardzo w sobie i inne dary, o których będzie w następnych naukach.

Telepatia to jest to, co na powrót odzyskujecie i świadomością swoją możecie łatwo skierować się ku niej. Wystarczy tylko poprzestać żyć lękami i przyjąć prawdę o potędze Waszych Istot. Serce oczyszczone miłością dawaną samemu sobie, kierowaną na Boga wewnątrz Was (a nie na Boga na zewnątrz) poprowadzi Was łatwo w ten odnowiony dar Wasz. Żaden człowiek w swej doskonałej boskości nie jest wybranym i ponad innych. Każdy z Was może z łatwością rozmawiać z Bogiem Wszystkiego, Bogiem Jedności naszej oraz z każdym, z kim zechcecie rozmawiać.

Człowiek w swej doskonałości nie potrzebuje techniki, ani rytuałów okultyzmu, aby otworzyć ten prosty i powszechny dar w czasach, które nastały w świecie. Pogarda sobą, swoją boskością, niekochanie Istot, którymi Jesteście, powoduje samoczynne przez Was blokowanie tego cudownego daru. Bóg w każdym z Was łączyć się może z każdym poprzez nasze serce. Kiedy łączycie się poprzez swoje umysły, to obarczacie się potęgą zbędnych Wam nauk, zawiłości, w które wplata w Was EGO. W pełni oczyszczając swoje serce, kochając miłość, którą jesteście i prawdę w Was, bycie tą Prawdą, łatwo pozwoli używać tego daru dla Waszej pomocy, a nie jak dotąd też do Waszego zwodzenia. Boska doskonała Istota, którą jest człowiek, pragnie wyrażać się poprzez swoje serce. Dajcie świadomie przyzwolenie na to, a umożliwicie to w sobie. Wszelkie pomniejszanie siebie, tkwienie w doktrynach, systemach, jest lekcją, która w wymiarze, w który weszliście, jest przeszłością. Problem może mieć tylko ten, kto odrzuca swą boskość, lub stawia innych ponad siebie. Bóg kocha wszystkich jednakowo i wszystkich obdarował we wszystkie dary przynależne do doskonałej  Boskiej Istoty – Człowieka. Wyrażając siebie możecie w każdym momencie wsłuchać się w serce, które da Wam dostęp do wszelkiej wiedzy, wszelkiej mądrości, wszelkiego Istnienia we Wszechświecie. Pradawne moce, zaistniałe na Ziemi, wyzwolić ten dar mogą u każdego, kto da sobie taką wolę. Krokiem milowym będzie świadome łączenie się Was poprzez Wasze serca w jedną boską Świadomość, którą na powrót się staniecie. Każdy z Was pozostanie jednak swoją niepowtarzalną indywidualnością.

Kocham Was


DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle