Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przekaz z dnia 04.02.2012

KOCHAM WSZYSTKIE DZIECI MOJE
Jestem Wami, a Wy Mną, nie ma nikogo poza naszą jednością ze Mną. Jestem wszystkim. Każdy kto oczyści świadomie swe serce, może zdecydować o pełnym zjednoczeniu się z Ojcem Waszym. Ty i Ojciec to jedno, przyjmując tą świadomość, budzicie na powrót swoją boskość. Boskość rasy człowieka obudzona w prostym odnowieniu się w sercu, jest powrotem potęgi boskiego gatunku, jego królestwa, które na powrót zostało uruchomione na Ziemi. Boskie dzieci, którymi zawsze byliście, masowo budzą się i łącząc się w jedno serce, zwielokrotniają swą moc w swym powrocie. Przełom, który się dokonał, jest urzeczywistnieniem waszych boskich energii miłości i ich rozpuszczania narzuconego Wam strachu, cierpienia, którego chcieliście doświadczyć. Zdobywając nowe doświadczenie, na przestrzeni tysięcy wcieleń, zdecydowaliście na powrót i odtworzenie świata, który utraciliście. Pierwotne plemiona, zachowały Wam w swych sercach prawdy, które teraz docenicie.Zaborczość umysłów odchodzi, a miłość płynąca z serc Waszych oczyszcza zbiorową świadomość Was przytłaczającą.

Każdy kto świadomie przyłączy się do JEDNOŚCI SERC Boga – Człowieka, tym samym zdecyduje o transformacji swojej i da pomoc Bogu którym jesteście.
Inaczej mówiąc, każdy kto pokocha wszystko i wszystkich, bez dzielenia barw moich na „złe i dobre”, da pomoc wielkiej przemianie Waszej. Pomocną praktyką może być codzienne świadome łączenie się z Waszym Ojcem i jednością serca wszystkich istot.
Dalej wybrzydzając „ciemnymi mocami”, walką z nimi, sami tworzycie i utrzymujecie to w sobie. Barwy te są tylko pomocą moją, abyście w sobie mogli zobaczyć kontrast swej boskości i łatwiej wybrać.

Wszystkie moje dzieci są równie doskonałe, niezależnie od ról jakie na Ziemi zdecydowały się doświadczyć. Każdy z Was kto ocenia kogokolwiek, piętnuje, sądzi, tak naprawdę degraduje swoją boskość, ocenia siebie. Lęki odczucia demonów to dar mojej Miłości dla każdej duszy, która chciała tego doświadczać. Miłość, którą jesteście jej żywym przejawem, jest gotowa zaistnieć bez potrzeby doświadczania świata strachu, który odchodzi.

KOCHAM WAS

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju