Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przekaz z dnia 07.05.2012

Kocham Was wszystkich.
Umiłowani moi, jesteście dziećmi Boga, jesteście istotami bardzo potężnymi w świadomości przebudzenia swego. Droga doświadczeń waszych biegła przez wiele zawiłości doświadczania światów i doświadczania pozoru oderwania od waszej boskości. Przemiana Ziemi, którą uruchomiliście swoim przebudzeniem i swoją przemianą, sami świadomie wybierając właściwy, jedyny i prosty kierunek transformacji.

Wiele planet wszechświata połączyły siły, aby bacznie obserwować waszą pracę i dać Wam to, co Wy sami zdecydujecie się przyjąć. Nie ingerując w waszą wolną wolę, były Wam podsuwane rozwiązania testujące waszą boską doskonałość, a w konsekwencji po przyjęciu tej pomocy, kolejne wasze uwikłanie, przez uzależnienie od istot kryjących się za piękną nazwą Galaktyczna Federacja Światła.

Kochani, każdy z Was pochodzi ze światła, jesteście niepowtarzalnym boskim światłem. Połączenie się z inną drogą, innym doświadczeń podawanym Wam ich światłem, stanowiło o odejściu od tego, skąd przyszło wasze światło.

Wszechmiłowanie, którą otworzyliście w sercach swoich, wyklucza drogi ingerencji w wasze nauki i dawanie pomocy, jednoznacznej z kolejnym uzależnieniem od istot dających tę pomoc. Przerabialiście to już w waszej przeszłości, wyciąganie nauki z tego, daje Wam mądrość, jej budzenie w sercach waszych.

Galaktyczna Federacja odchodzi, gdyż zrozumieliście, iż warto słuchać głosu Boga w sercach waszych, stanowiącego o potędze każdego z Was, a zewnętrzne głosy prosto oczyszczając sercem swoim, mogą stanowić pomoc i naukę. Dalsze manipulowanie Wami staje się bezcelowe. To Wy stanowicie ogromną pomoc dla całego wszechświata, dlatego wielu dążyło do trzymania pieczy nad rozwojem waszej świadomości, nad przejęciem kontroli nad nią.

Wiele ras opartych na miłości przysłało na Ziemię swoich obserwatorów oraz zasiliło szeregi ludzkości w inkarnacji Gwiezdnych Dzieci, przedstawicieli planet, którzy czynnie wraz z Wami dokonują wznoszenia od podstaw, od dania prawdy, iż sami potrafią być człowiekiem, dając w ten sposób godność gatunkowi ludzkiemu.  Ta forma pomocy różni się od zakulisowego pomagania, jak i niepogodzenia się z tym, iż rasa ludzka jest rasą boską, potrafiącą samodzielnie zamknąć krąg wielowiekowych doświadczeń.

Dając wdzięczność wszystkim istotom wszechświata, kochając ich, takimi jakimi są, wyrazicie swą wolę dającą godność, a samostanowienie sobie.

Kocham Was

NAUKI GEORGE KAVASSILAS

Przekaz z dnia 16.12.2012

Ukochani,
Drogi wszystkie do tego samego celu prowadzą. To jaką idzie drogą George, nie ma wiele wspólnego z moim podążaniem, choć na pierwszy rzut oka, mogłoby się wydawać, że wiele to łączy.

George przybył z Syriusza, inkarnował tu jako człowiek, jest ambasadorem ekspansji Syriusza w przestrzeniach kosmicznych Ziemi. Istoty jego planety dały mu zadanie, od wewnątrz zbadać możliwości i reakcje ludzkości w okresie transformacji. Pozostawił Wam wiele cennych nauk, którymi się przepajacie, które wielu z Was przyjmuje za pewnik.

Jak dotąd wiele jego nauk nie sprawdziło się, czarne scenariusze nie zaistniały, możliwość ich zaistnienia odeszła. Stało się to na skutek przyjęcia darmiczności przez Was, której mojemu synowi George’owi bardzo byłaby pomocą. Piętnowanie innych istot, przedstawienie ich światu Ziemi jako groźnych, mówienie jak okrutnie czynią, jest częściej sianiem tylko strachu, niż dawaniem rzeczywistej pomocy. Nie ma we wszechświecie złych i dobrych istot, to tylko etapy waszego doświadczania i wzajemna miłość, którą są nauki dawane sobie.
Wszechmiłowanie tak prosto przyjęta daje każdemu zamknięcie ingerencji w jego świat, jest tarczą waszą. Tak również i George, prosto przyjąć może i zamknąć etap porwań, bólu i perypetii, których doświadcza z innymi mieszkańcami kosmosu. Tym prostym przyjęciem zamyka możliwość ingerencji w swój świat, tak jak i każdy z Was uczynić to może.

Nauki istot Syriusza daje Wam, lecz odbiór jego jest na miarę wszechmiłowanie jego serca. Nauki te kochają prawdę, są nią przepojone, lecz nieprzyjęcie wszechmiłowanie nie spaja tej prawdy w skuteczną pomoc. Odkodowanie siebie z założonych blokad otwiera się w pełni, kiedy rozpuszczacie je świadomym kochaniem wszystkich i wszystkiego. To dostaje każdy syn Ziemi, co sam zadaje innym, to tylko to do niego wraca. Będąc uważnym, również każdy z Was prosto to odnaleźć może.

Nauki jego są wielkim darem, uzyskujecie poszerzenie świadomości, czynione znowu poprzez istoty kosmiczne, które w różny sposób próbują podporządkować Wasz świat sobie. Każdy i wszystko jest pomocą, również nauki jego, lecz to tylko tak się wydawać może, że nauki te są zbawieniem człowieka.
Wysłannik swej planety jest tu przede wszystkim po to, aby to od Was nauczyć się czym jest wszechmiłowanie, przyjąć to w siebie i zanieść ten dar do swojego świata, uwikłanego w wielu wojnach, które toczą w galaktyce. Dar istot ludzkich i potęga jego przeobrażenia, jest wielką szansą dla planety George’a i po to dokładnie on tutaj przybył. Dom jego jest na Syriuszu, a serce istoty doświadcza w ciele człowieka, aby utworzyć pomost miłości i w tym pojednaniu przeniknąć się darami wzajemnej pomocy. To jednak, co rasa ludzka niesie dla wszechświata, zdały sobie sprawę również istoty na Syriuszu, a ich posłańcem do waszego świata jest brat wasz George Kavassilas.

Bratem jest waszym każda istota, i tam zapomnieli o tym. George to odświeża darem nauk w ciele człowieka, którego trudy doświadczania poznało wiele bardzo rozwiniętych wysłanników gwiezdnych.

Przyjmijcie brata swego do serca, to da mu pojednanie z Wami i wielką pomoc, którą pomostem tworzonym przez niego, prześlecie do jego świata, dla którego to właśnie jest ratunkiem, jak i odwzajemnieniem za jego nauki dla Was. Poczynione starania o pojednanie z rasą ludzką dopełnią się, a w ich serca tchniecie wszechmiłowania, którą rozniecacie w swoich.

Kochajcie wszystkie nauki, ale warto baczyć zawsze poprzez pryzmat własnego serca, bo w nim macie potęgę mocy ogromu świadomości, którą jesteście. Odkąd rozpoczynacie słuchać  swego serca, odtąd świadomie znikają moce strachu zalegające waszą planetę .

Kocham Was

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle