Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przekaz z dnia 31.05.2012

Ukochani,
Jesteście cudem radości Boskich Dzieci. Księżyc, o którym rozmawiacie, przynależny Ziemi jest samodzielnym ciałem niebieskim, jest też Istotą jak i inne ciała planetarne. Nie ma potrzeby wiedzieć wszystkich szczegółów tworzenia się ciał planetarnych, ale możecie wiedzieć, iż wasz Księżyc powstał na skutek zrodzenia go z Ziemi. To rozdzielenie spowodowało rozbiegunowanie i dysharmonię zaistniałą między tymi ciałami.

Po wielu cyklach takich jak kończycie obecny, dysharmonia ta zanika i w kolejnym cyklu będziecie mogli w pełnej harmonii doświadczać zarówno w ciele mężczyzny jak i ciele kobiety. Energia księżyca ma ogromne oddziaływanie na waszą kobiecość, jak i na mężczyzn, choć oni nie zauważają tak swych cykli jak uwidocznione jest to u kobiet.
Każdy z was jest jednym i drugim, a księżyc pomaga bardzo w zharmonizowaniu szczególnie energii kobiecej.

Ziemia jest Istotą żeńską, doświadcza jako kobieta, a jej żeńskość została rozbita na dwa niescalone bieguny. Połączenie obydwu energii w duszy Gai, spowodowało, iż oddziaływanie księżyca zmieni swą rolę. Księżyc rozpoczyna być stymulatorem, zrównoważeniem obu energii w was. Jego pozorne oderwanie scaliło się i uzyskało połączenie z macierzą, od której kiedyś się oderwało.

Obecne zharmonizowanie dało możliwość odnowienie obydwu energii i godności kobiety jako istoty Gai, i wszystkich kobiet z nią połączonych, będących odwzorowaniem, odbiciem Matki Ziemi i Matek Kobiet, którymi Jesteście. Obecny Księżyc uzyskał impuls od tego, od czego odszedł, od waszej Jedności, którą wraz z Ziemią mu wysłaliście.

Energie teraz będą przepływać inaczej, odczujecie oddziaływanie księżyca, a kobiety odczują to innym odbieraniem, poprawą nastrojów, innym przeżywaniem swoich cykli.
Dusze Księżyca i Ziemi scaliły się, stały się połączeniem sercami swymi tak jak wy się łączycie w jedność serc waszych, to ten proces przechodzi również na inne istoty, którymi też są ciała niebieskie.

Kochani. Kiedy spojrzycie w księżyc, wyślijcie mu swoją miłość za „wielowiekowe” cierpienie jego, za przeżywanie rozbicia, poprzez które życie na Ziemi pochłonęły rozbiegające się wibracje w szczególności w zachwianiu, przeżywaniu na niej, doświadczaniu, w aspekcie żeńskości i męskości. To ogromny etap w przemianie początku ogromnych przemian, które zainicjowaliście swoim impulsem, swoją iskierką i swoim połączeniem rozświetlonych już Serc waszych.

Kocham Was

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju