Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przekaz z dnia 03.07.2012

Kochani,
To co spożywacie,  tym stajecie się, takie stają się wasze ciała, one są zbudowane z tego, co zjadacie. Jeśli rozpoczęliście kierunek samozniszczenia tych ciał w poważnym stopniu ich degradacji, podążacie tą drogą, to to zaistnieje. Modyfikowanie żywności zostało przez Was wprowadzone jako efekt waszej ignorancji i pogardy dla natury, która ma w sobie wszystko, bez potrzeby poprawiania jej w tak nieodpowiedzialny sposób. Poczyniliście zmiany w doskonałości boskiego zamysłu, a idąc tą drogą rozpoczęliście zbierać bolesne efekty nieodpowiedzialnej drogi.

Certyfikaty genetyczne, które chcecie sobie zapewnić, to jak przywłaszczanie sobie Słońca, które należy do wszystkich. Jam Jest Stwórcą wszystkiego, dokonuję swego dzieła w darze miłości jedności istnienia. Rozwijając to, możecie udoskonalać mocą Boskich Dzieci całe stworzenie. Jakiekolwiek ingerencje w mechaniczne próby modyfikowania roślin, czy zwierząt są jak igranie dziecka z bombą atomową w obecnym stanie świadomości waszej.
Jesteście dziećmi Miłości, to co stworzyliście, to Wy też tego doświadczacie. Możecie dalej urzeczywistniać boskie dary w materializacji i tworzeniu świata wokół.

Ukochani! Jedni z Was chcąc posiąść władzę nad innymi wymyślili, ich zdaniem, sprytny plan uzależnienia Was przez podanie Wam żywności zmodyfikowanej genetycznie(GMO). „Prezent ten” przyjęliście, spożywacie produkty, które modyfikują wasze ciała, zmieniają je, zmieniając poprzez to całą populację ludzkości. Wpływ tych zmian w dalszych postępujących etapach mógłby być nieobliczalny w skutkach. Wasze ciała zmieniłyby się, zaczęłyby się rozrastać w niekontrolowanych kierunkach, szczególnie w kolejnych pokoleniach, które przyjmowałyby kolejne stopnie degradacji waszego ludzkiego ciała.

Dokończcie sobie sami, dokąd zmierzalibyście spożywając dary od tych, którzy za wszelką cenę chcą zawładnąć boska populacją i dalej pasożytniczo czerpać energię z ludzkiego cierpienia, w które dajecie się wpędzać.

Humanoidalne istoty, którymi jesteście nie potrzebują nic więcej oprócz miłości do swego wzrostu i wejścia w pełny boski etap.
Światło Miłości zawiera wszystko i to ma ludzkie serca, lecz dopóki w pełni nie wzniesiecie się w kolejny wymiar, spożywać możecie dar tego pokarmu w ramach świata Ziemi. Każdy człowiek, który spożywa żywność modyfikowaną, przebudowuje nieodwracalnie tkanki i komórki swego ciała o czym nie zostaliście ostrzeżeni, a z premedytacją podsuwane są Wam pokarmy, które mogą Wam bezpowrotnie zamknąć drogę waszej ewolucji, waszej transformacji.

Doświadczacie na Ziemi poprzez wasze ciała, one są lekcją, waszego pozornego umniejszenia. One mają cały szereg ograniczników, które zostały zainstalowane Wam przez twórców tych ciał, uzurpujących sobie prawo i mieniących się waszymi bogami. Dodatkowe ograniczenie waszych ciał byłoby początkowo mało zauważalne, lecz w dalszym etapie całkowicie nieodwracalne. To przemilczają wasi bracia, posiadający korporacje farmaceutyczne, chcące w pełni przejąć kontrolę nad waszymi ciałami i raz na zawsze zamknąć niepokornego ducha Boskiej Istoty człowieka w tych ciałach.

Ukochani! Jaki wybierzecie kierunek, on już jest znany, to odwrócenie tych procesów, które swoim przebudzeniem zatrzymaliście. Nie ma potrzeby jakiejkolwiek walki, jakiegokolwiek oporu, zmieniając tylko swoją własną świadomość, zmieniacie cały zewnętrzny świat. Boskie Dzieci jakimi jesteście, przyczynią się tym samym do odwrócenia takich niekorzystnych ingerencji w wielu kosmicznych światach. Zdegradowanie ciał wielu kosmicznych ras czeka na efekt waszej pracy i boski pierwiastek odnowienia w nich, który Wy możecie im dać Miłością Serca.

Kocham Was – Grzegorz

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju