Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przekaz z dnia 13.08.2012

Wynik waszego wznoszenia jest taki, na ile potraficie oczyścić swe serce, uruchomić je w pełni i rozpocząć poprzez nie swe własne wznoszenie, zaprzestając jednak tak jak dotąd dawać prowadzić się waszym umysłom, które wiodły Was poprzez doświadczenia trójwymiarowe, niskowibracyjnych energii, w których utknęliście. Pora ostateczna rozpocząć wznoszenie się poprzez serce, budzenie się w nim, napełniając je miłością, aby ono mogło samo w sobie stać się źródłem miłości, którym jest, którym zawsze było. Pokochanie siebie samego, to jedyna czynność, jaką warto zakończyć i w pełni być miłością samemu w sobie. Dokąd tkwicie w oczekiwaniach na zmiany na zewnątrz, to mówię Wam, iż one nie nastąpią póki nie dokonacie zmiany swojej własnej istoty. JAM JEST córką Boga, JAM JEST synem Boga, to jedyne czym przepełnić się warto.

Pomoc Jam Jest, jest tak ogromna, iż Bogiem w działaniu, którym jesteście, rozpoczynacie przeobrażenie całej istoty swojej. Dokąd pozwalacie prowadzić się umysłowi, dokonujecie rozprawy z nim samym, co jest tkwieniem w miejscu, tkwieniem w dawanej Wam wiedzy i dalszym karmieniem waszego ego. Przyjaźń z sercem i pokochanie umysłu jako pomocy, w pełni połączenie go z sercem, da każdemu z Was przejście z pełzania jakiego dokonujecie do wielowymiarowego pojazdu jakim jest poruszanie się sercem.

Dokładne relacje z jego odkodowywania znajdziecie sami, gdyż każdy z Was jest niepowtarzalną istotą boską, a zadanie przejścia w nowy wymiar jest egzaminem końcowym waszych mistrzowskich nauk, ich zakończeniem i zaistnieniem w Nowej Ziemi.

Ziemia, ta galaktyczna istota rozpoczyna przyjmowanie tych, którzy dokonali już tego. Wiele dzieci, które rodzi się na niej, nie ma już tych blokad, które Wy jeszcze nie usunęliście w sobie. One są pomocą dla Was, swoimi serduszkami, pomogły Wam otworzyć nowe przestrzenie na całej Ziemi, co jest ułatwieniem w dokonaniu indywidualnego kroku przez każdego z Was, który nazywacie transformacją.

Pomoc JAM JEST dokonuje tego, czego wasze techniki, waszych umysłów, na próżno poszukują. Jesteście Boskimi Dziećmi, przybliżcie się do swojej pierwotnej świadomości, scalcie się z nią, a zaistniejecie jako w pełni świadome Dzieci Boga na nowej, odnowionej Ziemi.

Przejścia nie dokonują wszyscy razem, choć jesteście jednością, to jest decyzja każdego z osobna. Ten świat się kończy, przestaje istnieć, przeistacza się w nowy. Zauważcie to, lecz dojrzeć możecie to tylko swoim sercem. Poprzednie nauki wasze na Ziemi zakończyły się. Ziemia staje się dla istot wzniesionych, świadomych mocy swego serca, a pokonywanie trudów wspinaczki w odchodzącym świecie pozostawcie tym, którzy nadal swą wolną wolą zechcą doświadczać świata doświadczania strachu.

Kocham Was

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju