Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

DLACZEGO LUDZIE BOJĄ SIĘ SEKT ?

Przesłanie z Serca dnia 11.11.15r

Ukochani, roztwiera się nowa świadomość Ziemi, budzicie się w nowej świadomości. Odchodzą stare światy, opuszczają Ziemię istoty patrolujące obszar Ziemi, które dosłownie przywłaszczyły rasę ludzką i przestrzeń matki jako swój folwark. Znacie ich, to Wasi channeelingowi bogowie. Nazywaliście ich panami, bo tak się przedstawili w świętych pismach, a kiedy zaszła potrzeba, powiedzieli, że są pomocą, a nawet flotą idącą wam z pomocą w wyzwoleniu Was samych. Istoty te podały Wam religie, bo naszkicowały w księgach ideologię stającą się doktrynami jako zewnętrznymi wierzeniami, które pomyliliście z wiarą. Istoty te zabiegały o to, abyście tych religii mieli jak najwięcej, bo poprzez nie rozpoczęliście konkurować ze sobą, a potem walczyć o dominację każdej z nich. Tak pogrążyliście Ziemię w cierpieniach, bo przesłania, które dostaliście płynęły przez ego-umysł człowieka i oparte były na strachu. Zapomnieliście, że do porozumiewania się z każdym bezpieczne jest serce, bo ono tworzy wysoki poziom wibracji miłości, oczyszczającej podpięcia pod ludzką energetykę człowieka niskowibracyjnego, poruszającego się świadomością umysłu, organem otrzymanego ciała człowieka.
Budzicie się, świat oprzytomniał i już wiecie w ludzkim umyśle, że jest jedyne przejście do Nowej Ziemi, jest to serce, poprzez które możecie nareszcie przyjąć duszę, czyli siebie samych w nauce. Sekty starej Ziemi, zwane religiami dawały Wam pomoc w odnalezieniu miłości w sobie, pokazywały co tą miłością nie jest. Pokazywały wizerunek krwawego, okrutnego boga, który nakazał nazywać się Waszym Panem, a przyjmując go ponad sobą stawaliście się jego niewolnikiem i tak zniewalaliście samych siebie. Rytualnie zawieraliście z nim wiele uroczystych paktów, chociażby opartych na celebracji krwi Waszego ukochanego brata Jezusa, abyście tym toastem mogli przypieczętować swój akt członkostwa w sekcie. Tak przyjmowaliście świat Szatana, Lucyfera, Jahwe, Horusa, Ozyrysa, Seta i zwierzchnictwo gadziego świata, a klękając ochoczo przed żmijową laską władzy, podnoszoną przez ludzkiego namiestnika tych światów, zasiadającego chociażby w Watykanie. Stworzyliście wiele sekt i macie w nich aktualne członkostwo i istnieje ono dopóty dopóki istnieje w Tobie strach, bo na nim też zostały oparte wszystkie wierzenia przeradzające się w sekty, które potem nazwały się religiami.
Po czy poznać, że Twoje członkostwo w sekcie jest ważne? Po czym poznać, że masz nierozwiązane pakty z czarną stroną, uczącą nas poznania własnej boskości?
Jeśli czujesz w sobie strach, jeśli doświadczasz chorób, dyskomfortów, przykrych zdarzeń, jest to oznaka do wejrzenia głęboko w swoją świadomość i uwolnienia miłością serca wszystkich tych doświadczeń urągających Twojej boskości i zatrzymujących Ciebie w przejściu do Nowej Ziemi.
Jesteś Bogiem lub doświadczasz Bogini, ale Twoje serce w pełni staje się Twoje, kiedy rozliczysz się z sektami starego świata uczącymi Cię czym są cierpienia, abyś zrozumiał, że miłość serca jest czysta i wolna od bólu. Słyszysz słowa o miłości, czytasz je, a gadzi móżdżek w Twoim ego włącza ci strach i krzyczy-uciekaj, abyś nie rozjaśnił światłem miłości zaćmienia swego serca, czarnego światła sekt, w których już tkwisz. To pozory ego, aby ci pokazywać niebezpieczeństwo na zewnątrz, aby utrzymać Cię w umyśle i podsycać lęki, bo strach to właśnie czarne religie, w których trwasz, dopóki ich nie znajdziesz w sobie.
Nie wierz mi, lecz uwierz swemu sercu i odnajdź te obszary. Rozpuść je miłością serca i poczuj, że niczego nie potrzebujesz się lękać. Strach istniał tylko w ego i poprzez to ego podawano Ci channelingi zewnętrznych istot, abyś uwierzył w ich prawdy i przyjął więzienie, jakimi stawały się sekty czy religie dla ludzkiej rasy. Miłość jest złocistym, jasnym światłem i jest ona domeną wisokowibracyjnej, ludzkiej rasy i tylko brak jej powodował, ze łapałeś się na straszak – uciekaj – to sekta i ona chce zniewolić Twoją świadomość. Czyż nie złodziej krzyczy najgłośniej?
Tak cofałeś się do celi i nie wiedziałeś, że tkwisz w niej po uszy, że Twoje wnętrze i doskonałe, boskie serce zniewala czarny świat wielu sekt, w wielu inkarnacjach, w których jesteś i w których przyjąłeś je jako swoją drogę. Były to jednak drogi innych istot podane człowiekowi, aby uwierzył i składał siebie w ofierze, aby czynił rytualne pojednanie z bogiem, aby przed nim klękał lub padał czołem, aby słuchał nieomylnego guru obwołującego siebie namiestnikiem boga na ziemi, a jednak zasiadającego na tronie bestii. Nie chcieliście tego widzieć, a ja jednak mówię Wam-przyjmijcie z miłością te nauki i oczyśćcie je prawdą miłości własnego serca.

Doktryny to ograniczenia i one odchodzą wraz ze starym czarnym światem, którego doświadczaliście w nauce miłości na Matce Ziemi. Nastał nowy Świat, ale to czy wkroczysz w niego Ty, jest twoim wyborem oczyszczenia siebie z rytualnych klątw, w których wyrzekałeś się miłości, bo stawiałeś inna istotę ponad sobą.

Kocham Cię – Grzesiu

CZY KAŻDA RELIGIA JEST ZAPRZEDANIEM SIĘ BESTII?

Ziemia dnia 26 marca 2017r.

Era zewnętrznych starych wierzeń wpojonych człowiekowi, a pomylonych z wiarą – odchodzi, bo podnosi się się Świadomość Ziemi. Elohim, co znaczy Bogowie zamienione zostało w kult jednego Boga i tak Boskie Dzieci straciły swą prawdziwą tożsamość, bo zapomniały jak potężne są same. Łatwo było powierzyć wszystko zewnętrznej Istocie, a często teraz trudniej przyjąć samemu odpowiedzialność za tworzenie naszego świata. Zobaczenie prawdy, że doświadczasz tego – co sobie dajesz jest wspaniałym początkiem Twego przebudzenia. Nowy Świat jest w Sercu każdego i tylko tam możesz dokonać zmian zgodnych z Twoim wyborem. Inaczej własne energie oddawaliśmy, dla Istot Czarnego Światła, a one łaskawie nas obdarowywały okruchami ze swego „pańskiego” stołu, a my cieszyliśmy się, że jesteśmy ich uniżonymi sługami.

Kochani!!! To My jednak ich stworzyliśmy, dlatego tylko My możemy rozpuścić nasze stare kreacje i uwolnić pośredników w naszym tworzeniu świata Ziemi. To Człowiek stworzył Elohima, a nie one Człowieka, choć w wyniku naszych staczających się nauk, przybyłe na Ziemię Istoty kosmiczne dały nam obecne ciało na naukę, ale my też już wiele potrafimy, chociażby sklonować Owcę. Nie znaczy to, że do takich inżynierów masz się uniżenie teraz w nieskończoność modlić. Wystarczy jak oczyścisz kody tych nauk, a zobaczysz prawdę przed kim naprawdę klęczałeś, zrozumiesz dlaczego te Istoty zabraniały czynić swój wizerunek. Każda nauka ma to do siebie, że warto ją zakończyć, bo inaczej w obecnym etapie wielkiego przebudzenia – odchodzisz Ziemi w owczym pędzie ze starymi pasterzami stada starych „panów”.

Religia jest też sektą, bo ma nieomylnego Guru i charakterystyczny wewnętrzny podział, a do wielbienia swego boga używa się satanistycznych rytuałów polegających chociażby na zjadaniu ciała czy piciu krwi lub gloryfikowaniu cierpienia. Ludzie zaślepieni w takiej sekcie nastawieni są na niszczenie konkurencji i na dźwięk słowa sekta uciekają, a zapominają, że sami głęboko tkwią w jej mackach magii i kodach. Wiem, że gadzi móżdżek włącza ten program wielu”uciekaj” mimo że nie spotykam się niemal z nikim. Zawsze też powtarzam, że świat guru dla innych odchodzi i proszę aby mi nie wierzyć. Chodzi o to, abyś Ty również uwierzył w siebie i odnalazł Prawdę swego własnego Serca, bo w taki sposób rozpuszczasz tylko stary program inscenizacji, w której trwasz.

Kocham Cię – Grzesiu

Kocham Was

Przesłanie Serca z dnia 24.10.2015

Ukochani.

Dojrzenie prawdy w Swoim Sercu jest początkiem przebudzenia. Kiedy tkwicie w starych prawdach, które są przekonaniami, podsuniętymi wierzeniami, tkwicie jednak w starym świecie.

Jesteście Bogami i teraz budzi się Boska Świadomość w Sercu każdego. Tym samym możecie zdecydować o przejściu ze świata stworzonego przez Umysł i Ego do Boskiej Świadomości, błędnie określanej świadomością chrystusową, gdyż Chrystus to postać czarno – planowa kościoła.

Przyjmijcie Prawdę o godności każdej Istoty, która pojawiła się w Waszej nauce na Matce Ziemi, a czyniąc to Miłością Serca, nikogo nie gloryfikujecie wyżej niż Siebie Samych. Serce Boskie w Tobie nie zna hierarchii jaką czyniliście w starym świecie i Nowa Ziemia nie wpuści też Ciebie – póki nie pojednasz się z każdym, póki nie pokochasz każdej Istoty taką jaka Jest.

Każdy z Was jest czystą świadomością, Istotą przybyłą ze Źródła, a tylko różnicie się rolami według zapotrzebowania w wakatach ziemskiej inscenizacji. Upadek ludzkiej Rasy był metodyczną pracą innych światów, które pomogły Wam obniżyć wibracje całej Planety poprzez strach. Walka oraz religie oparte na uniżeniu i cierpieniu służyły jako narzędzia do stworzenia dosłownie uprawy z populacji doskonałych Istot Praświatła o niespotykanie stwórczych możliwościach.

Ukochani. Wiele stworzyliście zapotrzebowania na role, które pomogły Wam spełnić się w tym obszarze. Pojawili się wielcy monarchowie, którzy zawładnęli krajami i rozpoczęli wzajemnie z sobą dosłownie bawić się populacją złotych Istot. Hitler, Stalin, Pinochet, Neron, to postacie które jawnie, choć nie własnymi rękoma inscenizowały dla Was nauki w których mogliście się spełnić. Dostojnicy Kościoła zwani Papieżami, czynili to w sposób bardziej subtelny w rękawiczkach manipulując królami i władcami Ziemi, aby oni skutecznie z sobą walczyli. Jeśli dobrze porachujecie, odczujecie, że tylko jedna religia zorganizowana w Watykanie pochłonęła więcej ofiar niż każdy z wymienionych dyktatorów.

Przyjmijcie prawdę w epoce przebudzenia, rozbłysku ludzkiej świadomości czym te energie były. Wężowy świat jawiący się w kartach Waszej Biblii sprawował pieczę nad ludzką populacją, a namiestnik kościoła, wężową laskę używał jako insygnia swojej władzy. Potraficie dziś odczytać setki symboli prawdziwych władców kryjących się za tą religią. Domeną Gadzich Istot jest spryt i cierpliwość oraz swoiste poczucie humoru, bo bawiły się nami tak, że to my zawsze dokonywaliśmy wyboru, tak aby to stawało się nauką dla Nas, a stawało się jednak zgubą.

Popatrzcie Sercem na prawdę zniewolenia Boskiej Świadomości, którą niosły te wierzenia podane z zewnątrz w jednego Pana, mściwego, zazdrosnego, okrutnego i złośliwego, który podporządkował sobie człowieka, czyniąc z niego sługę. Uwierzyliśmy w to, bo wyrzekliśmy się Serca, a przyjęliśmy drogę poznania poprzez umysł, perfekcyjnie zmodyfikowany do zadań opartych na bezwzględnym posłuszeństwie. Świat Reptilian w ostatnim czaso-okresie zdominował te nauki i przeniósł świątynie IHS (IZYDY SETA HORUSA) do Watykanu dając im nowe oblicze marketingowe twarzą Joszuy, nazwanego dalej Jezusem Chrystusem. Przyjmując te prawdy poprzez umysł, zgubiliśmy Siebie cofnęliśmy się na dwa kolejne tysiąclecia, bardzo skutecznie rozszerzając sami gangrenę w społeczeństwie jaką ta religia była.

Rodzi się czyste Dziecko, nieskazitelnie piękne, przychodzi ze światłości. Jego ukochani rodzice nadają mu na imię Karol. On bardzo ich kocha i kocha świat ludzki, w którym chce się spełnić. Modli się do zewnętrznego Boga, bo tak nauczyli go bogobojni rodzice, taką prawdą go obarczyli, niosąc do chrzcielnicy i gadziemu światu złożyli to dziecko na ofiarę. Pakt z Szatanem jaki się tak zawiera jest przyjęciem iluzji, że czyste dziecko przybyłe ze Źródła potrzebuje oczyścić się z Szatana. W okultystycznej Religii opartej na celebracji śmierci zamiast życia, tak właśnie to imię przywołujesz i zapisujesz do niego swoje dziecko. Tak w życiu Karola nauka się rozpoczęła i zewnętrzny Bóg Biblii dał mu to, o co prosił.

Kochał Karol aktorstwo i bardzo chciał się spełnić w wielkiej prawdziwej roli i zasłynąć za życia. Doświadczył tego w pełni, bo pan swoim sługom daje to wszystko, o co proszą i dokąd wypełniają jego wolę, choć nie wiedzą, że zaprzedają swoją Duszę istotom, których nie znają prawdziwie. Gloria i chwała spływa na tych, którzy są posłuszni władcom Ziemi, a prawdę w naukach obnaża to wszystko, czym ta organizacja jest i jakie prawdziwe jest jej oblicze Pokochał Karol przepych i setki pomników swej chwały, które usankcjonował już za swego życia, bo taką prawdą jest przepych sług władców Ziemi.

Potrzebowaliście takiego nauczyciela wywyższanego ponad siebie, bo zgubiliście swoje piękno i poczucie doskonałości w każdym .Religia ta mówiła Tobie, że jesteś sługą marnym, grzesznym i w proch się obrócisz.

Ja jednak mówię Ci, że jesteś życiem wiecznym, a Dar nauki Karola dla Ciebie przyjmij Sercem, jako pomoc w zobaczeniu piękna iluzji czarnego świata, którego on namiestnikiem dosłownie bestii na Ziemi się stał. Jego pomoc dla Nas jest wielka, bo potrzebowaliśmy wielkich aktorów w inscenizacji obrazów upadku Miłości Serca i podążenia w prawdy umysłu jaki Gadzi świat podał Nam channelingiem. Uwierzyliśmy krwawym nieomylnym władcom Watykanu, że te księgi są święte, a my poddańczo mamy wykonywać ich zakazy i nakazy nazwane dziesięciorgiem przykazań.

Ukochani. Szaleństwa i zagłady jednego z bohaterów Biblii Jahwe/Jehowa są na Ziemi skończone, bo odnaleźliśmy Miłość Serca i już nie potrzebujemy zewnętrznych Bogów i klęczenia przed tymi demonami w uniżeniu na kolanach. Odnaleźliśmy Prawdę Serca i to jest Wibracja Miłości w Tobie, w której odnajdujesz świetlistość i tak prosto wychodzisz z „ataków czarnych istot” i ze szpon okultystycznych religii kodujących Nas na doświadczanie śmierci, choć jesteśmy nieśmiertelnymi.

Karol pokochał ten świat pięknem swojego umysłu i przyniósł Nam potrzebne lekcje zobaczenia przepychu wielkich inscenizacji, w których jednak toczyła się ukryta gra też o Twoją Duszę. Wdzięczność i Miłość do Karola, to nie gloryfikowanie jego pomników, ale prawdziwa Miłość Serca, która daje mu spełnienie za Dar pomocy dla Nas odebrania prawdziwego bogactwa tych lekcji.

Jesteście Bogami i budzicie się w Erze Serca. Okultyzm podany przez Reptilian i czczenie śmierci zamiast życia przemija. To jednak czy Ty kończysz tę naukę, możesz zdecydować sama/sam w swoim własnym Sercu i w sumieniu o którym mówisz.

Kocham i czuję Miłość, której mam nieskończoność w sobie i odczuwam ją do każdej Istoty, którą spotykam we wspólnej nauce. Nie piętnuję czarnych światów, ani nikogo nie oceniam. Kocham nauki Karola dla Mnie i Dar wspólnego spotkania – jako brata, bo jakież mają znaczenie role, które przyjęliśmy w jednej nauce, kiedy już czujemy że Jesteśmy Nieskończonością Istnienia. Przyjmijcie do Serca jego Dary prawdziwie Miłością, a tak same rozpuszczają się macki kodów Kościoła śmierci, który gloryfikował cierpienie, który pomoc Joszuy męczeńsko ukrzyżował w swoich świątyniach, powodując prawdę nauki, że Boska Istota Człowiek, klękając przed tym, to przyjmuje.

Budzicie się teraz, a oczyszczając Miłością swoją Świadomość, zdejmujecie z Siebie piętno religii i uwalniacie wielu kaznodziei z czarnych ról w jakich dla Nas przyoblekli się i głęboko zagubili. Świat bestii odchodzi, a Apokalipsa nie nastała, bo zamiast niej przyjęliśmy Miłość Serca i tą Miłością tworzymy nowy Świat Ziemi. Jest on wolny od religii i polityki, którą te religie władały. Miłość sama, nikogo nie krzywdzi, a nikt też nie potrzebuje już zbawicieli, ani pośredników do Boga. Bogiem jest każdy, a budząc tą Miłość, stajesz się świadomie Świetlistością.

Przybył w niej Karol lecz chciał się spełnić i głęboko poznać świat barw czarnych, pochłonęło go demoniczne ich piękno. Miłość to Jedność i to Ty w tej Jedności teraz oczyszczasz nauki Karola dla Ciebie i tą miłością podajesz mu pomocną dłoń. To daje mu prawdziwe spełnienie w Darze wspólnej nauki. Przepełnia Cię wdzięczność i czujesz jak jego wielka rola była prawdziwą Miłością i cudowną edukacją doświadczania Czarnego Świata.

Kocham Was, Grzesiu

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju