Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przekaz z dnia 28.10.2012

Kochani,
Rozprzestrzeniliście wiele nauk utrudniających wasze wzrastanie. Dokonywana przemiana wasza była ukierunkowywana istotami, które przysłałem do waszego świata, do świata Ziemi. Przesłania jakie oni dawali miały być pomocą, podpowiedzią, a nie generalnym rozwiązaniem wszystkich waszych lekcji. Ułatwienia te, dawały Wam szansę prostszego poradzenia sobie z zakończeniem komplikujących się doświadczeń na Ziemi.

Sai Baba, mój ukochany syn, zaistniał w ciele człowieka, w ciele mężczyzny, będąc istotą przybyłą do Was z szóstej gęstości, będąc pomocą, przesłaniem od istot kosmicznych, dającym Wam tę pomoc. Doświadczanie Sai Baby, jako istoty kosmicznej, dało Wam wielki ogrom pomocy niosącym dary, bezcenne podpowiedzi, naprowadzenia na finiszu waszych wszystkich inkarnacji. Dar Sai Baby przeniknął każdą istotę na planecie i otworzyliście prawdy poszerzające waszą świadomość. Dokładne jego przesłania wyłożyły Wam z prostotą możliwe drogi waszej pracy, waszego wzrastania.

Droga istot kosmicznych, od których on przybył dała Wam wiele zagadek do rozwiązania samemu. Dawaliście w swojej drodze pokłony różnym pośrednikom, szukając Boga, który jest nierozdzielnie Wami. Sai Baba mówił Wam o tym, lecz sam dał siebie jako centrum Boga i kiedy byliście nieuważni, jemu oddawaliście pokłon jak i energię swoją. Darem jego, a wyborem swoim przyjęliście jego prawdę, jego pomoc dla Was, jego zabawę z Wami. Energia tak kumulowana, oddawana wprost do uwielbienia jego, dawała mu moce ponad Wami, miast pomóc sobie, pomniejszaliście często siebie, wywyższając znowu innego ponad siebie.

Nie ma nad człowieka potężniejszej istoty w całym kosmosie wszechświata. Boskie dzieci, którymi jesteście przynoszą tą pomoc dla wszystkich istot na wszystkich poziomach istnienia. Dary i cuda, które czynił Wasz kochany brat, pomagały rozszerzać waszą świadomość, choć czynione były koncentracją waszej mocy oddawanej za nauki dla mistrza swego.
Dary przemieniania energii w złoto każdy z Was ma prosto w sobie i nie potrzebuje tysięcy ludzi skupiających uwielbienie na sobie, aby dokonywać tego.

Droga istot kosmicznych przybywających na Ziemię nie jest łatwa. Nie radzą często sobie z podobnymi zadaniami jakie odbiera najprostsza dusza ludzka. Wielu przybyło z pominięciem inkarnacji i nie poradzili sobie z przystosowaniem do niskich wibracji, z energią seksualną, której doświadczacie tu na Ziemi. Wielu z nich wprowadziło wiele zakłóceń ingerując seksualnie w Wasz tok ewolucji. Zrodzone istoty, które się rodziły, które mieniły się również waszymi bogami, zakłócały wasze lekcje, jak i były waszymi naukami.

Mitologia odchodzi z waszej planety, istoty te opuszczają Ziemię, gdyż wasza wszechmiłowanie, którą przyjmujecie, daje Wam nietykalność w pozbawianiu Was  z boskiej energii waszej stającej się darmowym pożywieniem dla innych istot.

Dar Sai Baby, jego przybycie, przeniknęło Was ogromem pomocy, ale dało szereg pułapek i tego wszystkiego z czym on sam  nie poradził sobie.
Energia seksualna dla Was, daje wzniesienie do oświecenia waszego kiedy sterujecie nią sercem, lecz pozostawiona jako nieodpowiedzialna zabawa, daje ogrom powikłań nauk waszych.

Kochajcie pomoc Sai Baby, bacząc aby wszystko zostało zobaczone waszym sercem i przyjęte jako pomoc dla każdego indywidualnie, dla niepowtarzalnej istoty swojej.

Kocham Was

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju