Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przekaz z dnia 21.10.2012

Ukochani,
Dawno temu zaistniał człowiek na Ziemi, według czasu jakim to mierzycie, przychodził on doświadczać w ciele innym niż obecnie, w ciele niemodyfikowanym genetycznie. Jego długość życia była niczym nieograniczona, tylko swoim własnym doświadczeniem, które chciał zdobyć. Przybycie innych istot w bardzo rozwiniętej formie fizycznej doprowadziło do kontaktów i poprzez ufność istoty ludzkiej wdarły się manipulacje człowiekiem i w konsekwencji całkowita zagłada gatunku, który nazywacie Atlantami. Atlanci to wasi poprzednicy, żyjący na Ziemi, prowadzący swoje nauki i doświadczanie w jedności z Matką Ziemią i wszystkimi.

Dary istot kosmicznych spowodowały dysharmonię tego doświadczania i w konsekwencji zagładę całego gatunku ludzkiego, mimo że osiągnął ten gatunek unikalny wysoki rozwój. Dary kosmosu, które masowo nieodpowiedzialnie przyjmujecie, prowadzą często zmyślnie do rozwoju waszego, ale zmierza to nieuchronnie do zatracania siebie samych w wynalazkach, na które nie jesteście jeszcze gotowi. Wynalazki, które używacie nie jako pomoc, lecz jako broń do mordowania się wzajemnie, pogłębiają tylko wasze cierpienia w wyniku których tworzycie pokarm z energii będącą zapłatą dla istot, które zatrzymały się na pasożytującej formie doświadczania. Wasze ciała są też ich darem, uzurpowaniem sobie prawa ingerowania w boską ewolucję istot. Forma zubożonej wersji ciała, które otrzymaliście jako super niewolnik, przyciągać rozpoczęła dusze o coraz niższych wibracjach. Dusze te wpadały w pułapki zastawione, iż muszą odpracowywać karmę. W ten sposób utkwiły one w czasoprzestrzeniach będących rodzajem kurnika modyfikowanych „brojlerów”, którymi się staliście i stanowicie fabrykę produkującą boską esencję, doskonałe złoto, po które przybyli tu wasi twórcy, wasi bogowie, przed którymi się uniżyliście, a którym dziś pora dać miłość, wdzięczność za ich lekcje, zamykającą ten etap.

Droga modyfikowanej żywności miała zahamować wasze budzenie i w kolejnych pokoleniach stałaby się nieodwracalna, nieobliczalna w swych skutkach. Dar waszej reinkarnacji jest kolejną pułapką wiążącą Was z tym światem. Kiedy pielęgnujecie prochy waszych zmarłych, czcicie je, chełpicie się pomnikami stawianymi waszym bliskim, to degradujecie siebie samych, szukając w zmarłych, niepokoicie ich, przyciągacie na powrót ich dusze do reinkarnacji w wasze rodziny. Dusze zmarłych odchodzą do świata dusz i mają tam przejść etapy dostosowania, oczyszczenia z trudnych doświadczeń ziemskich, aby mogły same wybrać kolejne swoje doświadczenia. Druga przyczyna, którą zakłócacie, to otwieranie tego świata, świata zmarłych, z którego część dusz przenika poprzez wasze masowe pobyty, do waszego świata i błądząc tu stanowi często o wielu zakłóceniach w energetyce waszej, żywiąc się nią zamiast podążyć drogą dusz, odzyskując swoją pełną świadomość w „mocy istnienia”.
Dokądkolwiek uzurpujecie sobie prawo o stanowieniu drugiej duszy, drugiej istoty, zadając jej miejsce pochówku, budując jej zamknięcie, jej nowy dom, przywołując ją częstym wspominaniem, powodujecie utrudnienie dla jej wędrówki, a często szybki powrót bez właściwego przygotowania do kolejnego zadania, do kolejnej lekcji, która staje się częściej powtarzaniem nie radzenia sobie z doświadczeniami.

Dary, które możecie dać swoim zmarłym, to miłość w waszych sercach. Miłość nie potrzebuje przygnębiających cmentarzy, aby trafiła do waszych sióstr i braci. Miłość przenika każdą duszę, którą świadomie wyślecie czystymi swymi sercami. Oczyśćcie serca swoje, a nie cmentarne płyty, którymi odgradzacie się, zamiast w sercu połączyć się w jedność i pozwolić duszy odpłynąć do Ojca.

Droga dusz waszych roztwiera się kiedy je przywołujecie masowym wspominaniem. Częściej jest utrudnieniem niż pomocą w dalszych wyborach odchodzącej istoty. Świat zmarłych przenika wasz świat, przyciągacie go swoją świadomością. Wznosząc się w miłości powodujecie wzniesienie w połączonych światach waszych. Nie przywołujcie waszych zmarłych, a kochajcie ich. Oderwane dusze od ciała początkowo posługują się tylko świadomością ciał waszych, a miłość im wysłana daje wzniesienie i połączenie z duchem swoim.

Droga dusz, które doświadczają na Ziemi w takie oto sposoby, staje się zamknięciem w kole reinkarnacji, w kole wmówionej sobie karmy napędzającej do waszych powrotów, do świata, który dotąd był waszym więzieniem. Uwolnijcie waszych zmarłych, radujcie się w ich odejściu, a moc miłości wzniesie ich tak, że jeśli powrócą na waszą Ziemię, to staną się pomocą zamiast dalszym samopomniejszeniem.

Dary cmentarzy, które odwiedzacie, są pełne prochu i zgnilizny. Bielicie to na zewnątrz, aby to przyozdobić, a sami przepełniacie się energiami, które tam się skupiają, które Was przenikają. Kiedy nie jesteście pełni miłości w samym sobie, wówczas sami stajecie się tez puści, tak jak te groby, piękni na zewnątrz, a w środku pozostaje nie to czym naprawdę jesteście. Napełnijcie też wasze wnętrze miłością, a dary, które uruchomicie, którymi obdarujecie wszystkich będą cenniejsze niż kwiaty, które masowo znosicie w amoku iluzji zbiorowej.

Kocham Was

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju