Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przekaz z dnia 05.11.2012

Ukochani moi,
Nadszedł czas wyjawiania prawdy. Rasa ludzka, którą jesteście, w której ciałach doświadczacie, jest gotowa na prawdę o swoich lekcjach, na wyniki egzaminów, które trwają. Jakkolwiek we wszechświecie, wszystkie rasy są bardzo ze sobą powiązane, to rasa Plejadian dla Was stała się rasą partnerską w naukach waszych. Dokonanie inwazji nie wchodziło pod rozwagę, gdyż zawładnąć Wami można było, dawaliście taką szansę poprzez niedarmiczne życie sami z sobą i z wieloma innymi istotami. Rasa ta, pochodząca z Plejad odkryła słabości w waszych naukach i poprzez manipulacje dawanej Wam pomocy, dokonywali czystki w waszej świadomości, wprowadzając Wam kody nauk, które były pomocą, ale które jednocześnie kodowały Was na drogę umysłu i w konsekwencji uzależnienie Was od pomocy z zewnątrz, po którą sięgaliście, a która rujnowała samodzielne rozwiązanie, odnalezienie dróg swej własnej świadomości w swych własnych sercach.

Wielu wysłanników tej rasy przyjęło inną drogę pomocy dla Was, przyjmując inkarnacje w ciele człowieka i poprzez pracę doświadczania samemu człowieczeństwa, dają Wam pomoc w sposób prawy, nie odbierający Wam godności samodzielnego rozwiązania lekcji, które podjęliście i które w splocie czasów zdecydowaliście się zakończyć.
Drogi tych istot w waszych ciałach, mimo iż przybyły z wyższych gęstości, nie zawsze zakończyły się efektem w trudnych lekcjach doświadczania jakie rasa ludzka z efektem zbliża się do zakończenia.

Barwy iluzji Wam dawane, tworzące nieświadome uzależnienia od kolejnych istot, które w sposób ufny swej wysokiej inteligencji chcieli nad Wami pieczę przejąć. Nauka z tego taka, aby nigdy nie pomniejszać siebie, nie pomniejszać nikogo, jak również nie wywyższać istot, których przepełnia wielka inteligencja i wielka świadomość. Rasa boska, którą jesteście, to esencja wszystkich ras, odnawiająca sama siebie od samego Źródła, od najprostszych doświadczeń w nisko wibracyjnych światach.

Wasze złote, chrystusowe barwy są darem dla wszechświata, ale i łakomym kąskiem dla istot, które próbowały znaleźć monopol na Was i korzystać z tych esencji, nie dając Wam jednak prawdy o Was samych. O tym, że wasza droga jest prosta i wiedzie poprzez serce, przez darmiczność o której nie wspominają i jedność serc istoty waszej.
Gdyby Wam te proste fakty ujawnione zostały, dokonało by się i wówczas bardzo byście przewyższyli waszych nauczycieli w świadomości swojej.

Rasa boska, którą jesteście jest tak potężna, iż wiele ras ubiegało się o to, aby w formie waszego niemowlęctwa zaplątać ufne dzieci w podjętych naukach. Rasy żyjące w prawości nigdy nie ingerowały w wasze doświadczanie, które tylko poprzez manipulacje waszymi naukami zostało przedłużone. Przejaw waszej miłości rozkwitłej w waszych sercach oczyszcza te relacje, waszym kochaniem wszystkich istot wszechświata, zamykając tym drogę do dalszej manipulacji Wami.

Nie może tak już być, aby boska rasa, którą stworzyłem jako pomoc dla wszystkich ras wszechświata, była wykorzystywana przez kogokolwiek. Jesteście już świadomi, jesteście twórczą esencją moją, przenikającą pomocą wszystkie rasy, również rasy mieniące się waszymi zbawicielami i waszymi bogami.
Dokończcie świadomie swego budzenia, otwórzcie przekazy w swoich własnych sercach z waszą wyższą świadomością, zamiast pobierać nauki u ras, dla których to Wy jesteście bardziej ratunkiem i pomocą.

Drogi waszych nauczycieli, waszych trenerów na tej planecie kończą się, nie ma zapotrzebowania na dalsze wakaty. Jesteście już samostanowiący, uruchomiliście boskość, przeniknijcie się nią, a świat zewnętrzny zaistnieje taki, jaki boską swą mocą utworzycie sami. Modły do bogów, to wasza przeszłość. Miłość zaistniała w waszych sercach jest jedyną modlitwą i kreacją świata boskiego.

Kocham Was

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju