Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przekaz z dnia 29.11.2012

Matryca zrodzenia człowieka zawiera wszelkie informacje o całej istocie, o doświadczeniach, o naukach jakich chcecie doświadczyć. Dary, które doświadczacie zawarte są w niej, to czysta świadomość boska, która jest w niej odwzorowana, to doskonałość istoty jaka powstała w boskim zamyśle tworzenia. Poprzez doświadczenia, które rozpoczęliście dokonywać tu na Ziemi, utraciliście znaczną część pierwotnej matrycy, wzoru doskonałości, którym jesteście.

Dokonania inkarnacji spowodowały, iż bardzo odcisnęliście nowe wzorce na pamięci stworzenia. Darem Ziemi macie wasze ciała, w których doświadczacie, a darem rodziców ziemskich, tchnięte zostało w nie życie. Rodzice ziemscy dają Wam wszystko to, pamięcią ciał swoich, co sami zdobyli w koligacjach rodów, w których doświadczali, których doświadczeniami jesteście wzajemnie przeniknięci.

Kody zrodzenia Boskiej Istoty, krok po kroku były gubione poprzez podsuwanie Wam doświadczeń, które przyjmowaliście, które były waszą głęboką nauką, ale też utraceniem godności istoty. Darem ludzkich pokoleń, waszych rodów, w których wybraliście sobie nauki, dostajecie przekaz wszystkiego tego, co oni doświadczyli. Poprzez wasze DNA przyjmujecie całą tą spuściznę, a poprzez pamięć ciała, nosicie kody głębokich traum i zniewolenia jakiego doświadczały rody waszych przodków.

Przodkowie wasi to jedność z Wami, jesteście bardzo połączeni z sobą tą pamięcią. Wzorce rodów, które są w waszym ciele, wasza istota często odrzuca, powodując tym samym ogromny dysonans w sobie i gubienie się w komplikujących się doświadczeniach. Wybierając dany ród, w którym inkarnowaliście, co jest wyborem drogi i często pomocą dla odbudowy harmonii w tym rodzie, i próbą zakończenia doświadczeń, w których ród ten zagubił się.

Jednakże po zaistnieniu już w ciele człowieka, po obdarowaniu Was świadomością innych, po dostosowaniu Was do swego systemu wartości, do swoich wierzeń, do swoich religii, tracicie często dar, który niesiecie dla nich. Uruchamia się wówczas w Was, często nieuświadomiona blokada, powodująca zamknięcie się na te wzorce, a więc odcięcie od tego kim jesteście. Ciało wasze pokazuje to swoimi dolegliwościami, blokadami w dolnych partiach, rzutujących mocno na waszą kobiecość i na waszą męskość. Tak zblokowana energetyka odcięcia się od rodu, daje wiele chorób, powikłań bardzo z tym powiązanych. Kiedy jesteście już świadomi potęgi swej istoty, wiecie, że nie jesteście tylko waszymi inkarnacjami, ale również poprzez ciało, jesteście swoimi rodami.

Proste pokochanie tej prawdy, poprzez odblokowanie tego w sobie, daje pomoc każdemu, kto w sobie to poczuje i zechce świadomie przeniknąć miłością wszystkie swoje rody, wszystkie pokolenia, w których doświadczaliście. Powrotnych zejść unikacie, aby w nieskończoność dawać sobie szanse, bo zdajecie już sobie sprawę, jak potężną moc macie, a prosto przenikając przodków miłością, jednoczycie się z nimi, kochając ich takimi jakimi są, oczyszczacie ich świadomością swojej Boskiej Istoty, która budzi się w Was.

Tak potężne macie możliwości i ogrom darów jakie każdy z Was niesie do jedności, którą jesteście i której poczucie coraz bardziej się budzi. Użyjcie prostej wizualizacji do zobaczenia siebie jako istoty ponownie rodzącej się w waszej rodzinie, w odnowionej matrycy zrodzenia, w przeniknięciu świadomym wszystkich, których w rodzie swoim spotykacie i wszystkich, których oni spotykali. To proste ponowne dotarcie do matrycy zrodzenia, którą każdy z Was, swą boską budzącą się świadomością przeniknąć może, aby na powrót zaistnieć w odnowieniu swoim i usunięciu wzorców, tak skutecznie utrzymujących Was w cierpieniach, w  zniewoleniach, w lękach, w przekonaniach, którymi zostaliście przeniknięci.

Prawda Dzieci Boskich jest taka – to Wy sami dokonujecie wszystkiego, odzyskujecie świadomie wszystko, co kiedykolwiek utraciliście. Każdy z Was ma klucze do każdego. To miłość, którą pomnażacie w sercu swoim. Ona uzdrawia najpierw Was i dopiero jest darem dla każdego. Kiedy nie potraficie uzdrowić swego życia, swego zdrowia, rozniecić miłości do siebie samych, to dotąd osuwacie ten świat, miast być jego wzniesieniem poprzez siebie samych.

Dokonuje się wielka przemiana, wielka metamorfoza każdej istoty na Ziemi, to jednak, czy zechcecie jej dokonać w sobie, to już tylko decyzja o kochaniu pełnym sercem swoim. Nie ma innej miłości prócz miłości do siebie samego, do boskiej istoty jaką w swej potędze jesteście stworzeni.

Kocham Was

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle