Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Z dnia 12.05.2013

Pamięć świadomości Inków mówi do Was słowami Nowego Człowieka, przyjmującego pojednanie z duchami przodków waszych, w których to plemionach wielu z Was doświadczało, odbywając wcielenia w tych rozwiniętych duchowo kulturach. Plemiona za przewodnictwem wodzów i szamanów zjednoczyły się w jeden krąg, aby mocą swych śpiewów, ciągiem duchów przodków w magii ognisk i tańców kondensują dla Was najważniejsze skarby jakie gromadzili, jakie wypracowali tysiącami lat swojej pracy, swej potężnej świadomości powracającej teraz.

Duchy wodzów mówią tak:
Witamy swych braci przybyłych z za wielkiej wody, jednoczymy się z Wami poprzez naturę, którą się z Wami dzielimy. Dajemy Wam wszystko to, co mamy sami, co kochamy, co czcimy, abyście mogli przyjąć te dary. Uszanujcie Ziemię naszą i pokłońcie się Słońcu, które czcimy. Tak, dawno temu powitaliśmy pierwszych białych braci przybyłych z nieznanego nam lądu. Wiedzieliśmy o waszym istnieniu i o czasie w którym się zjawicie. Przodkowie naszych przodków łączyli się z nami w tańcu i mówili nam o tym, o zagładzie jaką dla nas niesiecie. Przyjęliśmy Was sercem pomagając stawiać pierwsze kroki, ujrzeliśmy Was miarą widzenia samych siebie. Kiedy rozpoczęliśmy stawiać Was ponad siebie, dopełniliśmy sami przepowiedni o zagładzie świata swego. Rada wszystkich plemion Inków zebrała się, aby dokonać pojednania między naszym światem, a światem który dokonał niemal całkowitego unicestwienia nas, naszej kultury i duchowości.

Drodzy konkwistadorzy wybaczamy Wam rzezie dokonywane na naszych dzieciach, kobietach, starcach i wojownikach, wybaczcie i nam, iż podjęliśmy walkę z Wami, co czyniąc przypieczętowaliśmy naszą zagładę. Duchy pomordowanych braci i sióstr rozpoczęły inkarnowanie w ciałach białych, aby zrozumieć i zatrzymać zagładę świata w jaką wkroczył biały człowiek. Jaki bóg był tak okrutny, który w imię swego krzyża uczynił z naszego świata holokaust? Dusze pomordowanych powracają teraz, aby odnawiać, odbudowywać nowy świat oparty na kochaniu przyrody, kochaniu natury, kochaniu czystości świata. Te doświadczane nauki pomogą obydwu światom scalić lekcje i pojednać się we wspólnym budowaniu, zaprzestając różnicowania się, czy to rasą, czy religią.
Dar odnowienia, który płynie tak między żyjącymi w ciałach, jak i odeszłymi duszami, jest pomostem pojednania między wszystkimi kontynentami.

Utraciliśmy bardzo swą duchowość, swą harmonię z naturą w momencie kiedy daliśmy pokłon bogom poza sobą, którzy przybyli do naszej cywilizacji, których nauki krok po kroku również za pomocą przekazów rozpoczęliśmy przyjmować. Nieporadzenie nasze z tymi naukami doprowadziło w konsekwencji do upadku naszej duchowości i wręcz naszego świata. Rozpoczęliśmy składać ofiary istotom stawiającym nam się bogami i w imię tych bogów piliśmy krew drugiego człowieka, zjadaliśmy jego ciało, zjadaliśmy jego serce. Ta pogarda do innych doprowadziła do rozpuszczenia się potężnych struktur ogromu wiedzy i tradycji, wprowadzając deprawacje i samoniszczenie siebie. Dar tych nauk, choć bardzo kosztowny, nauczył nas szacunku i dał kierunek na poszukiwanie w sobie.

Duchy Indian przekazują Wam wiedzę, przekazują Wam swoje tradycje, przenikacie się zachowywanymi dla Was darami na czas w którym rozpoczęli się budzić pierwsi pośród wszystkich plemion świata. Wielotysięczne doświadczenia płyną do Was, odnawiają się w każdym człowieku, odszukajcie je w sobie jednocząc się z naturą, a w szczególności te dusze, które doświadczały pośród nas. Poczujcie jak bogata jest natura Indian, jak głęboka jest nasza duchowość i spójrzcie na swoje religie i na nasze doświadczenia, do czego prowadziło rytualne czczenie innych. Po to duch Indian zachował pierwowzór życia, abyście mogli zobaczyć dokąd prowadzi pycha w drenażu darów Ziemi, dokąd prowadzi pogarda dla prawdziwej duchowości w jedności z naturą, dokąd prowadzi zachłyśnięcie rozwojem techniki, zabijające Matkę Ziemię. Poczujcie słowa płynące od ducha wodzów Indian i przyjmijcie je jako nasz dar dla odbudowy Nowej Ziemi, na odbudowę jedności z nią.

Dusze Wodzów i Starszych plemion świata Indian

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju