UWAGA:

Jeżeli z jakichkolwiek powodów treści zawarte na tej stronie są sprzeczne z Twoją religią, doktryną, poglądami, proszę Cię, podążaj własną drogą i bądź szczęśliwy.
Przesłanie z dnia 09.05.2013

Ukochani Moi,
Duch ludzki to potężna istota. Przyjął nauki na Ziemi wiedząc o trudach i komplikacjach jakie tutaj spotkacie. Przepełnił dusze swoje pamięcią, ale wyciszył połączenie z tą częścią istoty nazywaną duchem. Dusze człowieka zdobywają doświadczenia, kształtują siebie, a poprzez scalenie obranych sobie nauk odzyskują połączenie ze swym duchem, ponownie odnajdując w sobie odczucie jedności, mocy i mądrości całej istoty.

Dar telegonii, to zjawisko mające nauczyć Was odpowiedzialności w posługiwaniu się najpotężniejszą energią, którą otrzymaliście, zwaną energią zrodzenia. Dar seksualności, to unikalny we wszechświecie sposób rozmnażania istot i doświadczania jego nieskończonej ekstazy. Posługiwaliście się tym darem przypominając bawiące się dziecko w stogu siana z zapałkami. Wasi czarni kapłani, namiestnicy okultyzmu na Ziemi, dostali nawet zakaz używania seksualności, aby łatwiej było zawładnąć nimi, aby nie mogli ulegle przekazać prawdy tych światów człowiekowi.

Rozliczne byty świata astralnego jakże często przejmowały nad ludźmi władzę, podpinając się pod tłumione energie seksualności, które kipiały i stawały się pokarmem dla wielu istot demonicznych, biorącym wręcz w posiadanie taką zagubioną istotę. Kochajcie dar boskiego tworzenia jednego życia z drugiego w aspekcie połączenia pierwiastka żeńskiego i męskiego. Nigdy nie wyzbywajcie się boskiego daru tworzenia kupując iluzję, iż ślubowaliście jakiemuś tam „bogu”, bo okazywało się że poślubialiście demona.

Kochani. Jestem miłością, jestem w Was wszystkich i nie potrzebuję ani żony, ani męża, ani namiestnika, którym się pysznicie ponad innymi wchodząc na piedestał, krzywdząc tak innych, kalecząc ich świadomość. Czas kapłanów iluzji, celebrujących rytuały swego boga, kończy się, nadeszła era prawdy, otwierają Wam się oczy i serca.

Telegonia, to zjawisko występujące najbardziej w czasie pierwszego połączenia, czy to kobiety, czy mężczyzny. U kobiety, w momencie zbliżenia następuje niemal zawsze “zapłodnienie” wszystkich jajeczek zawartych w niej. U mężczyzny następuje potężne przeniknięcie estrogenem kobiety i rzutuje to często na całe jego życie, na kolejne dzieci, które spłodzi z innymi nawet kobietami. Pierwsi partnerzy odgrywają, odciskają wpływ na wasze potomstwo, a nie zdając sobie z tego sprawy wychowujecie potem dzieci, które spłodzili inni.

Duch ludzki dokonuje przepływów w tworzeniu, więc kiedy się kochacie łączcie się z nim, aby przeniknąć mocą tego połączenia mankamenty, zanieczyszczenia, z którymi do siebie się zbliżyliście. Mówiąc inaczej, kiedy decydujecie się na współżycie, na wzniosły akt seksualny, najpierw stańcie się czyści w całej swej istocie. Oczyśćcie istniejące rany, oczyśćcie traumy w Was tkwiące, podziękujcie za wszystkie doświadczenia, wszystkim partnerom we wszystkich waszych inkarnacjach. Poproście o wybaczenie krzywd, które czyniliście innym oraz tych, których doznaliście sami, wybaczcie tym, którzy Was krzywdzili, a dopiero poczujecie, iż jesteście gotowi do spełnienia w najdonioślejszym akcie na Ziemi, w boskim akcie tworzenia nowego życia.

Dar telegonii naprowadzał Was na to, abyście ujrzeli jak wielką odpowiedzialność niesie każde zbliżenie wiążące Was często na wiele wcieleń i doświadczeń. Poprzez przenikanie jednej duszy z drugą, kiedy się łączą w akcie tworzenia, powstaje nowe życie. To wielki dar, którego doświadczyć tu przybyliście, a wyrzekając się go stawialiście siebie jako zaprzeczenie istnienia w tym świecie. Dusze wasze pogubiły się, rozsmakowały w znikomym doświadczaniu płytkiej seksualności, opartej na ciele. Rozpoczęliście traktować waszych partnerów jak przedmiot, zaspokajając swoje żądze wypływające z ego, karmiąc w ten sposób lawiny demonicznych istot, larw astralnych, mnogości przyssawek spijających to co w Was najcenniejsze, co moglibyście spożytkować na prostą i cudowną metamorfozę.

Ukochani, ujrzyjcie szansę jaką daje Wam przejście przez seksualność, a ujrzycie jej piękno w akcie połączenia dwóch Boskich Istot, splecenia i wzniesienia dwóch dusz łączących się też z duchem. Kiedy tego doznajecie, odczujecie ekstazę, której ludzkie słowa nie są w stanie jeszcze opisać i wówczas nie zechcecie doświadczać seksu, w którym porównanie do zwierząt ubliżałoby waszym bratnim istotom.

Gubiąc wszechmiłowanie utraciliście wolę, daliście się wmanewrować waszym nauczycielom w lekcje, których efekty zbieracie do dzisiaj. Wasze ciała wielokrotnie modyfikowane genetycznie były zabawkami seksualnymi dla wielu istot światów demonicznych jawiących się waszymi bogami. Kobiety rodziły olbrzymów jak i wielorakie hybrydy będące poligonem doświadczeń innych istot, a ciała ich krwawią nieoczyszczone z tych doświadczeń. Budzicie się i dziś, już wiecie, iż zmienić możecie wszystko, bo świadomość duszy ma pełny wpływ na wasze ciała.

Dokonało się koło doświadczeń, wyjdźcie z niego, nie modyfikujcie innych istot, nie róbcie na nich doświadczeń, a już nigdy nikt nie będzie robił ich na Was. Jak wielu z Was jest mamionych zewnętrznymi przekazami, aby metodą małych kroczków jak największe stado cennych owieczek podążyło za swymi panami i nie zdało sobie sprawy jak sami potężni jesteście. Duch Wasz obudził się, lecz w decyzji duszy jest połączenie się z nim poprzez serce, poprzez pracę z nim.

Poprzez waszą seksualność, poprzez odkrycie jej możecie dokonać tego połączenia w jednej chwili, chwili boskiego zbliżenia ciałem, duszą i duchem. Pokochajcie taki ogrom połączenia, zamiast jego namiastki zbliżenia tylko penisem mężczyzny i waginą kobiety. Dar telegonii odpłynie w takim połączeniu, gdyż siła waszego ducha, waszej miłości oczyści zagubienia w doświadczeniach z przeszłości. To co doświadczycie zespoli dusze wasze, iż nie zechcecie już szukać czegokolwiek poza Darem Partnerstwa, który już odnaleźliście, który daje Wam boskie spełnienie. Długo czekaliście na przejście bardzo proste z umysłu do serca, pokochajcie te przejście i zdecydujcie o dokonaniu jego w sobie.

Kocham Was

Uwaga: Więcej na temat seksualności otrzymacie w nowej książce „BOSKA SEKSUALNOŚĆ czyli Sztuka Kochania Sercem” 

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT


MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie