Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przesłanie z dnia 09.05.2013r.

Ukochani Moi,
Duch ludzki to potężna Istota. Przyjął nauki na Ziemi wiedząc o trudach i komplikacjach jakie tutaj spotkacie. Przepełnił dusze swoje pamięcią, ale wyciszył połączenie z tą częścią Istoty nazywaną duchem. Dusze człowieka zdobywają doświadczenia, kształtują siebie, a poprzez scalenie obranych sobie nauk odzyskują połączenie ze swym duchem, ponownie odnajdując w sobie odczucie jedności, mocy i mądrości całej istoty.

Zjawisko telegonii, to prawda mające nauczyć ludzi odpowiedzialności w posługiwaniu się najpotężniejszą energią, którą posiadamy, zwaną energią zrodzenia. Dar seksualności, to unikalny we wszechświecie sposób rozmnażania istot i doświadczania jego nieskończonej ekstazy. Posługiwaliście się tym darem przypominając bawiące się dziecko w stogu siana z zapałkami. Czarni kapłani, namiestnicy okultyzmu na Ziemi, dostali nawet zakaz używania seksualności aby łatwiej było zawładnąć nimi, aby mogli przekazać prawdy tych Czarnych Światów człowiekowi.

Rozliczne byty świata astralnego jakże często przejmowały nad ludźmi władzę, podpinając się pod tłumione energie seksualności, które kipiały i stawały się pokarmem dla wielu Istot i bytów demonicznych, biorącym wręcz w posiadanie taką zagubioną Istotę. Kochając dar boskiego tworzenia jednego życia z drugiego w aspekcie połączenia pierwiastka żeńskiego i męskiego. Nigdy nie wyzbywając się boskiego daru tworzenia, nie kupując iluzji, bo ślubując jakiemuś tam nieznanemu “bogu”, a okazywało się że poślubialiśmy Demona.

Kochani!  Miłość jest Bogiem w nas wszystkich i ten Bóg nie potrzebuje ani żony, ani męża, ani namiestnika, którym się pyszniłby ponad innych, wchodząc na piedestał, krzywdząc tak innych, kalecząc ich boską świadomość. Czas kapłanów iluzji, celebrujących rytuały swego boga, kończy się, bo nadeszła era Prawdy i otwierają się oczy i serca wszystkich Dzieci Ziemi.

Ukochani! Telegonia, to zjawisko występujące najbardziej w czasie pierwszego połączenia, czy to kobiety, czy mężczyzny. U kobiety, w momencie zbliżenia następuje niemal zawsze “zapłodnienie” wszystkich jajeczek zawartych w niej. U mężczyzny następuje potężne przeniknięcie estrogenem kobiety i rzutuje to często na całe jego życie, na kolejne dzieci, które spłodzi z innymi kobietami. Pierwsi partnerzy odgrywają, odciskają wpływ na przyszłe potomstwo, a nie zdając sobie z tego sprawy wychowywałeś potem dzieci, które spłodzili inni.

Duch ludzki dokonuje przepływów w tworzeniu, więc kiedy się miłujecie, łączcie się z nim, aby przeniknąć mocą tego połączenia mankamenty, zanieczyszczenia, z którymi do siebie się zbliżyliście. Mówiąc inaczej, kiedy decydujecie się na współżycie, na wzniosły akt seksualny, najpierw stańcie się czyści w całej swej Istocie. Oczyśćcie istniejące rany, oczyśćcie traumy w tkwiące w ciele i psychice. Podziękujcie za wszystkie doświadczenia, wszystkim partnerom, we wszystkich swych inkarnacjach. Poproście o wybaczenie krzywd, które czyniliście innym oraz tych, których doznaliście sami, wybaczcie tym, którzy Was krzywdzili w doświadczaniu ludzkiego seksu, a dopiero poczujecie, iż jesteście gotowi do spełnienia w najdonioślejszym akcie na Ziemi, w boskim akcie tworzenia nowego życia.

Ukochani! Dar telegonii naprowadzał Was na to, abyście ujrzeli jak wielką odpowiedzialność niesie każde zbliżenie wiążące Was często na wiele wcieleń i doświadczeń. Poprzez przenikanie jednej duszy z drugą, kiedy się łączą w akcie tworzenia, powstaje nowe życie. To wielki dar, którego doświadczyć tu przybyliście, a wyrzekając się go stawialiście siebie jako zaprzeczenie istnienia w świecie tej nauki. Dusze wasze pogubiły się, rozsmakowały w znikomym doświadczaniu płytkiej seksualności, opartej na ciele. Rozpoczęliście traktować waszych partnerów jak przedmiot, zaspokajając swoje żądze wypływające z ego-programów Człowieka-biorobota, karmiąc w ten sposób lawiny demonicznych bytów, larw astralnych, mnogości przyssawek spijających to, co w Was najcenniejsze, co moglibyście spożytkować na prostą i cudowną metamorfozę.

Ukochani! Ujrzyjcie szansę jaką daje Wam przejście przez seksualność, a ujrzycie jej piękno w akcie połączenia dwóch Boskich Istot, splecenia i wzniesienia dwóch dusz łączących się też z duchem. Kiedy tego doznajecie, odczujecie ekstazę, której ludzkie słowa nie są w stanie jeszcze opisać i wówczas nie zechcecie doświadczać seksu, w którym porównanie do zwierząt ubliżałoby waszym bratnim istotom.

Gubiąc wszechmiłowanie utraciliście wolę, daliście się wmanewrować światom kosmicznych nauczycili (czyt. najeźdźców) w lekcje, których efekty zbieracie do dzisiaj. Wasze ciała wielokrotnie modyfikowane genetycznie były zabawkami seksualnymi dla wielu istot światów demonicznych jawiących się waszymi bogami. Kobiety rodziły olbrzymów jak i wielorakie hybrydy będące poligonem doświadczeń innych istot, a ciała ich krwawią nieoczyszczone z tych doświadczeń.

Budzicie się i dziś, już wiecie, iż zmienić możecie wszystko, bo świadomość duszy ma pełny wpływ na ciała. Dokonało się koło doświadczeń, wychodzimy z niego, nie modyfikujemy innych istot, nie robimy na nich doświadczeń, dlatego nikt nie będzie robił ich na Człowieku. Jak wielu z ludzi jest mamionych zewnętrznymi przekazami, aby metodą małych kroczków jak największe stado cennych owieczek podążyło za swymi panami i nie zdało sobie sprawy jak sami potężni jesteście. Duch Wasz obudził się, lecz w decyzji duszy jest połączenie się z nim poprzez serce, poprzez pracę z nim.

Poprzez waszą seksualność, poprzez odkrycie jej możecie dokonać tego połączenia w jednej chwili, chwili boskiego zbliżenia ciałem, duszą i duchem. Pokochajcie taki ogrom połączenia, zamiast jego namiastki zbliżenia tylko penisem mężczyzny i waginą kobiety. Nauka telegonii odpłynie w takim połączeniu, gdyż siła waszego ducha, waszej miłości oczyszcza zagubienia w doświadczeniach z przeszłości. To, co doświadczycie zespoli dusze wasze, iż nie zechcecie już szukać czegokolwiek poza Darem Partnerstwa, który już odnaleźliście, który daje Wam boskie spełnienie. Długo czekaliście na przejście bardzo proste z umysłu do serca, pokochajcie te przejście i zdecydujcie o dokonaniu jego w sobie.

Kocham Was

Uwaga: Więcej na temat seksualności otrzymacie w nowej książce “BOSKA SEKSUALNOŚĆ czyli Sztuka Kochania Sercem” 

TELEGONIA

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle