Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przesłanie z dnia 30.07.2013

Ukochani Moi,
Jestem Bogiem w waszych sercach, to miłość płynąca, to też wszystko co stworzone zostało na obraz mój i podobieństwo. To analogia do tego, iż wszystko jest miłością, darem doświadczania dla Dzieci Boga, którymi jesteście, dla jedności, którą tworzycie, którą nazywacie Bogiem. To komu oddajecie cześć, to już wasz indywidualny wybór w upatrywaniu, w obraniu sobie istoty, którą rozpoczęliście wielbić. Darem iluzji poprzez inne kościoły przyjęliście zagmatwane księgi, które stawiacie ponad siebie, ponad Boga, którym sami jesteście. Nadane sobie imię, to przypisanie się do owczarni istoty demonicznej rodem z Oriona, przedstawiającej się wam jako Jehowa, która dała wam zapisy kilku ksiąg jako pomoc w szkoleniu, na którym jesteście, a nie jako prawdę całkowitą, tak jak wy ją przyjęliście. Prawda świętych ksiąg to rodzaj zabawy tych istot, aby odwieść was od posługiwania się sercem i miłością w nim płynącą. Patrzycie w uwielbieniu na swego krwawego, mściwego, zazdrosnego, karzącego boga, któremu z uległością się podporządkowujecie zapisując mu wręcz dusze swoje. Tak daleko zaślepieni jesteście w prawdę wam podaną poprzez inną religie. Stawiacie siebie ponad innymi, gdyż w zaślepieniu, w odcięciu od innych źródeł, od kierowania się własnym umysłem i sercem, nie chcecie widzieć, że wszystkie moje dzieci są doskonałe i nikt nie jest ponad innymi. Nikt też w królestwie, które się rodzi, nie potrzebuje sprawować władzy nad innymi, tak jak to głosicie, bo kiedy rozpoznacie miłość w sercu, rozpoznacie mnie w nim, odczujecie, że nie ma nic ponad nią. Prawda zapisana przez uwielbianą waszą księgę, iż serce jest zwodnicze, jest zaprzeczeniem miłości, którą macie w swoich sercach i którą w pełni pokierować się możecie.
Nadszedł Bóg, ale go nie zauważyliście, zacietrzewieni wertowaniem swych ksiąg, nie spostrzegliście, iż oto odradza się świadomość boska w każdym człowieku. Przyjmijcie ją w serce uruchamiając miłość w nim, a zrozumiecie jak przeciwny biegun tej miłości stanowią zapisy oparte na zakazach, oparte na zazdrości, oparte na prawie.

Ukochani moi, zagubienie wasze wynika tylko z zamknięcia się na Boga, którym jest Miłość i uwierzenia w świętą księgę, która wciąż przysparza nowych ofiar, a wy sami stajecie się ofiarą składaną swą energią istocie, której czynów nie chcecie widzieć, której  zazdrość i zaborczość upatrujecie jako miłość kochania was, a nie widzicie zniewolenia przyjmując zaślepiające kody tej księgi, którą się kierujecie, zamiast boskim sercem, które wam dałem.
Ukochani, duch ludzki budzi się, nadchodzi pora przebudzenia, przebudźcie się wreszcie ze zniewolenia, któremu się podporządkowaliście, uwolnijcie się od starszych, których macie słuchać, którzy nazywają się strażnikami w ironii waszego więzienia, które wspólnie sobie tworzycie. To rodzaj pułapki ziemskich religii, w którą wpadają ci, którzy przeszli przez sito zniewolenia z innych, dając się nabrać na prosty lep, iż ta jest jedyna i najlepsza.

Ukochani moi, aby spełnić się jako człowiek wystarczy kochać siebie, Boga w sobie. Dając miłość sobie całym sercem, całym umysłem, całą duszą swoją, będziecie mogli z łatwością pokochać każdą istotę. Bardzo prosto w obfitości miłości w was samych, w zaprzestaniu dzielenia na złych i dobrych, zaprzestaniu sądzenia, zniknie w was strach. Doktryny kościelne, które przyjęliście, które wielokroć zmieniacie jak wąż wijąc się w martwych zapisach kart tych ksiąg, powodujecie iż sami stajecie się martwi jak te księgi, które stawiacie nad sobą, które stawiacie jako jedyną prawdę, której się podporządkowujecie. Zapominając o sercu wbrew naukom Jezusa, a za namową Jeremiasza, którego czynicie swoim prorokiem, mówicie, iż serce jest zwodnicze. A Ja Bóg Jedności, mówię wam, iż tych ksiąg wam nie dawałem. Kochajcie dar ich doświadczania i wybierzcie, czy nadal się chcecie nimi posługiwać, czy słuchać serca, które ja wam dałem. Dokonajcie prostego wyboru, nadszedł etap rozliczeń i decyzji, w którym kierunku chcecie podążać, dam wam wszystko, to co wybierzecie.
Kochani moi, dusze wasze budzą się, dając im miłość dajecie ją mi. Ta prawda jest prosta i różna od zawiłości waszych ksiąg, bo płynie z Boga, miłości, którą jestem.
Kocham Was, Kocham Was, Kocham Was

Sam aż przeszukałem i znalazłem-niesamowite Cyt: Jr 17:9 bg “Najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna?”

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle