Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przesłanie z dnia 05.08.2013

Ukochani,
Duch człowieka obudził się z wielkiego snu i po eonach czasu ogarnia majestat swego istnienia. Dokonuje korekt rozgardiaszu jaki wdał się w niektórych zakamarkach tego wielkiego śnienia. Pra przyczyna nowego czasu wynika z zakończenia, z sennego przebudzenia całej waszej istoty. Droga na planetę Ziemię została otwarta w wyniku odblokowań, które poczynił kosmos, połączony ze świadomością waszą. Drogą pyłu kosmicznego płynie pamięć i odnowa waszych ciał, bo zakiełkowało w nich nowe DNA. Dusze wasze mogą świadomie łączyć się z duchem, bo odzyskaliście połączenie z sercem, które jest waszym centrum. Płynie do was z ducha nowa boska świadomość i każdy w swoim momencie może dokonać przebudzenia, a ci z was, którzy już są przebudzonymi, tą drogą wchodzą w pełną boskość świadomej, wielowymiarowej istoty zwanej Bogiem-Człowiekiem.

Uporządkowanie ziemskich spraw wymagało wręcz powrotów do waszego świata wielu istot, które były tu wcześniej i których pobyt tu stał się bardziej ingerencją w nauki, ich tok, niż rzeczywistą pomocą. Przybycie bogów Olimpu stanowi symbolikę pojednania z waszym poniżeniem jakie wobec nich czyniliście. Istoty z Plejad, Oriona, Marsa i innych planet przybrały ciała człowieka, aby się z nim bawić, go szkolić, pomagać mu, jednak w taki sposób, aby ciągle nad nim panować. Bóg Sziwa i cała plejada hinduskich bogów stanowiła inne ognisko ingerencji w ziemski świat nauki. Mocą atomową istoty te podporządkowywały sobie ludzi wprowadzając ich w poddańczy strach. Rozpasanie te trwałoby długo, gdyby te istoty, przybyłe głównie z czwartej gęstości, nie rozpoczęły walczyć między sobą. Większość tych istot wyginęło, mimo że umiały odtwarzać ciała i mieniły się nieśmiertelnymi, to drogą obniżania wibracji Ziemi, potraciły w swej pysze swe zdolności i swe panowanie nad rasą człowieka, nad Boskimi Dziećmi. Wiele z tych istot popadło w reinkarnacje, próbując w ciele człowieka naprawić to, co w wielkiej swej ignorancji mienienia się ponad ludzkimi zdolnościami, zagubiły. Trwają powroty tych istot, aby mogły one same zobaczyć jak radzą sobie same z nauką bycia człowiekiem. Świątynie, które kazały wam budować wcześniej dla siebie, teraz sami w swym zagubieniu składają tam hołdy sobie. Dopełnieniem nauk jest przybycie tych istot na wspólne odnowienie świadomości Ziemi i przyjęcie wraz z człowiekiem drogi darmicznego podążania, opartego na prawości i miłości do wszystkich istot. Tego przyszły te istoty nauczyć się od człowieka, którym w swym zaślepieniu jakże często wcześniej pogardzały. Tak oto zmienia się historia, kiedy uczeń świadomie staje się mistrzem i daje swemu nauczycielowi pierwsze lekcje człowieczeństwa, pierwsze nauki i pomoc w odnowieniu się w “źródle” i pojednaniu się z Ziemią, jak i scaleniu się w samym sobie.

Retrospekcja, to powrót do minionych wydarzeń, to cofnięcie się, abyście już nigdy nie cofali się w poniżenia jakie czyniliście dla wielu istot mieniących się waszymi bogami, z których niewielu dotąd samemu zamknęło nauki bycia człowiekiem. Droga na Olimp wiedzie pod górkę, wyniosła wielu ponad innych, a droga do serca wiedzie na wprost, jest drogą równości, jedności wszystkich istot, niezależnie od kierunku podążania. Pozostańcie ludźmi, a stajecie się bogami, kiedy chcecie być bogami ponad innych, to przestajecie być ludźmi. Kochając tę prawdę wznosicie się w miłości i jedności do całego istnienia.
Kocham Was, Kocham Was, Kocham Was.

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku Mazowieckim