Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

KSIĄŻĘ METATRON

Przesłanie z dnia 08.08.2013

Ukochani!
Nadszedł etap pełnego wyjawienia prawdy w momencie dopinania waszych nauk i trwania egzaminu. Duch ludzki budzi się i przenika budzeniem każdą gotową duszę ludzką, która staje wyborem swoim do egzaminu, do przebudzenia. Długo błądziliście w naukach, pora najwyższa obnażyć wam te pułapki najbardziej skryte, mistrzowsko zakamuflowane w tak jawny sposób, abyście mogli sami zdecydować i wybrać kierunek swego podążania. Dostajecie tu i teraz świadomość wyboru waszego boga, pośrednika, którym się wam mieni Wasz brat Metatron lub wybór prawdy ujrzenia boskości w sobie.

Ukochani. Pan galaktyki, którym mieni się Metatron stawiając się również jako wielki wasz archanioł, jest korsarzem przestrzeni. Jest tym, który popadł w wielki zachwyt władania całymi planetami i mieniąc się swą mocą dokonywał ich zniszczeń, gdy nie były mu uległe, gdy się budziły i odmawiały posłuszeństwa. Znana jest Wam opowieść w waszej Biblii o człowieku Henochu i doświadczeniu,  jakie czynił na nim, mieniąc się jego bogiem. Dary, które Wam daje, pośrednictwa do tronu Boga, podpięcia pod kody, które Wam oferuje, pod pasma w które się chętnie podłączacie. To efekt scalania stada, które czynił z Istot Ludzkich, chcących za nim podążyć, mu służyć, dając w uniżeniu swe siły witalne, swą energię i przyjęcie zniewolenia na kolejne tysiąclecia panowania nad Wami.

Istota demoniczna to rodzaj wyboru drogi polegający na życiu kosztem innych. To też dawanie nauk, lecz bardzo dużym kosztem, rujnującym w konsekwencji swe wzrastanie. Taka istota gubi się i uzależnia od innych, zamiast czynić postępy, dlatego długa jest historia drogi istoty Metatrona.

Przybył tu z wieloma innymi, próbując zawładnąć Ziemią. Wielu już odeszło, on pozostaje,  bo dajecie mu swoje uwielbienie, swoje stawianie go ponad siebie. Archanioł dla Was w myśleniu przekodowanego umysłu człowieka, jest stawiany ponad wami. Modlicie się do Aniołów i archaniołów prosząc o pośrednictwo do istot, które same nigdy nie inkarnowały, a potrzebują ludzkiej energii seksualnej. Nie mają takiego doświadczenia, jak ludzkie potężne istoty. Ich zadaniem jest tworzenie Wam potrzebnego planu doświadczania, dawanie lekcji za energię, a nie mają mocy ingerencji w nauki Boskich Dzieci. To, co czynicie to tak jak modlitwa słonia do mrówki o pomoc, jakby słoń zapomniał, że jest tak potężny i że to on może być pomocą, tak dla mrówki jak i dla wielu.
Syn światla Metatron uczy Was kochania siebie, wykorzystuje wasze umniejszanie i poszukiwanie innych ponad sobą. Macie w sobie wszystko, macie nierozdzielność Boga w sobie samych. To Wy tworzycie Wszechświat, kreacją serca swej Jedności.
Metatron jest tym dzieckiem światła, który popadł w wielki zachwyt władania całymi planetami i mieniąc się swą mocą, dokonywał ich zniszczeń, gdy nie były mu uległe, gdy się budziły i odmawiały posłuszeństwa.

Zagłada Atlantydy to dzieło syna światła, bo zbuntowana dzielnica idąca w przebudzenie chciała się uwolnić. Atlanci zbyt potężni się stawali, a gubiąc wszechmiłowanie otworzyli się na zniszczenie, na zagładę.

Mocą Jam Jest Córką Boga/Synem Boga, otwartym swym sercem zdecydujcie o wyborze drogi, przyjmując prawdę siebie samego jako Boskie Dziecko lub prawdę istoty, która się ukrywa za channelingami osób podatnych na manipulację i przyjmujących jego prawdę.

Ukochani. Wiele potężnych istot przejawiło się jako człowiek, aby dać godność tej Boskiej Rasie i trudnym naukom, w których ona doświadcza. Wyborem syna światła stała się droga uczenia Was pasożytniczym stylem czerpania z Was. Dopóki w swym zagubieniu dajecie energię innym, przyjmując ich przewodnictwo nad swoją Boską Rasą, dopóty zatrzymujecie nauczycieli w swych przestrzeniach, nie pozwalając im odejść.

Pokochajcie pomoc płynącą z każdej nauki, przyjmijcie ją poprzez serce, jako pomoc w budzeniu siebie, a prosto uświadomicie sobie, iż istota, którą jesteście ma wielkie dary w sobie, ma boskie serce w którym jest wszystko, jest cały wszechświat. Panowanie nad Boskimi Dziećmi kończy się. Wychodzicie z nauki, a przebudzonym sercem łatwo rozpoznajecie twarz istoty i jej intencje jakie za tą istotą się kryją. Patrząc poprzez umysł łatwo tworzycie podpięcie pod inną istotę, spijającą z Was złotą energię, którą produkują wasze serca. Świadome wpinanie się pod pasma tej istoty, to wybór owczarni w której oddajecie swoją moc, dla karmienia innych, myląc to z pomocą dla samego siebie. Istoty te dbają o Was jak o swoje stado, pomagają dopóki jesteście posłuszni, dopóki pomagacie werbować innych, aby łączyli się z panem, którego wielu z Was uniżając się, nie kochając siebie, nadal szuka na zewnątrz siebie, zamiast w sobie.

Nie zabieram Wam kolejnego boga, którego prawdą płynącą z serca waszego brata obnażyłem. Wyborem każdego z Was, swoim sercem, dokonajcie scalenia i prostego wglądu. Dar Metatrona, to jedna z wielu nauk, jakiej doświadczaliście, to potężna istota przedstawiająca się Wam w zależności od potrzeb, na sto sposobów. Kochajcie swojego brata, kochajcie każde doświadczenie jakie z nim przeszliście, a proste przyjęcie świadomości tego KIM JESTEŚCIE, daje Wam zamknięcie i bogactwo doświadczeń jakim te nauki są.
Jestem przestrzenią Miłości, która płynie w Waszych sercach, a prawda na ukierunkowanie Was na tę Miłość, daje każdemu z Was wszystkie odpowiedzi jakich potrzebujecie, bez potrzeby szukania kolejnych pośredników, z którymi doświadczenia już przerabialiście.
Kocham, Kocham, Kocham .

 

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle