Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Fragment pracy ze spotkania w Świeciu

Dnia 07.03.2015

Odczujmy nową przestrzeń, to nowa przestrzeń naszych serc. Zasiądźmy  połączeni Miłością w Jedności Boskich Istot. To dar, którego dostępujemy, którym sami jesteśmy dla siebie i dla wszystkich. Uczestniczymy w Boskim przebudzeniu, otwierając swą godnością drzwi nowego świata, Nowej Ziemi. Dar pionierstwa naprowadza was na nowe energie. Dokonujecie ich scalenia w miejsce tych, które porządkujecie własną wolą, wyborem swego serca. Oddajcie starym światom godność, to jest  miłość  za dar ich doświadczania, odczuwając jak stare energie odchodzą uwalniając je,  przetwarzajcie je na dary nowego światła, na wzniesienie. Odczujcie jak je wznosicie mocą Miłości Matki Ziemi, wspierającej was i boskim sercem. Tak otwieracie nową przestrzeń,  to przestrzeń Boga, przestrzeń wielkich przemian. Połączone serca tworzą przestrzeń  stwórcy, którym wy tu się stajecie. Przetwarzacie tu stare światy i tworzycie nową swą rzeczywistość.

Połączcie się ze swą energetyką ludzką, odczuwając  swą żeńskość, jako dar istot, dar rozdzielenia , którego doświadczaliście na Ziemi. Pokochajcie też  męskość, bo jesteście mężczyznami  i kobietami jednocześnie. Nie ma rozdzielenia, to tylko nauka doświadczania, dar, w którym jesteście.  Odnówcie w sobie żeńskość, pozwalając jej oczyścić się w świecie ducha, jak wasza dusza harmonizuje się w mocy Ducha waszych istot. Pokochajcie te godność tego odnowienia  i odnówcie też tak męskość w sobie, aby te energie zharmonizować  ponownie w Duchu. Tak znika rozdzielenie,  znika cień,  który powstał w wyniku doświadczeń, podziałów, degradacji siebie jako płci.  Pokochajcie Boską harmonię swojej Duszy. Duszy już  traktowanej jako nierozdzielność z Duchem,  w której dopełniacie nauki,  poczujcie, że to harmonizuje się, że wraca Boski potencjał. Spływa w was świadomość nauki, w której wznosicie swego Ducha, swe Dusze w nową rzeczywistość, dokonywania głębokiej pracy twórczej, stwarzacie tą rzeczywistość i tak ugruntowani, tak przyjęta żeńskość i męskość,  jako zespolenie wibracji żeńskości i męskości w was. Stajecie się wyrażeniem kobiety lub wyrażeniem mężczyzny w was, ale już odczuwacie siebie kompletni. Jednakże  teraz podążcie do waszych ciał, bo w nich procesy wymagają większej pracy i ukształtowania ich na podobiznę siebie, swego Ducha, swej doskonałości. Zagłębcie się w energetykę ciał, kobiety lub mężczyzny, odczuwajcie je. Podążcie arteriami krwi, limfy, poprzez rozświetlenie komórek, poprzez oczyszczenie każdego organu. Podążcie poprzez oczyszczenie kobiecości i uwolnienia energii krzywd, które jako  stwórczynie nowego życia doświadczałyście. Podążcie w oczyszczenie męskości, której jako bogowie doświadczaliście, a maczaliście swą męskość w smole, w doświadczeniach urągających człowieczeństwu i Boskości.

Odczujcie swoją energetykę, ciała kobiety lub ciała mężczyzny. Połączcie się poprzez JAM JEST GODNOŚCIĄ KOBIETY WE MNIE, JAM JEST BOSKOŚCIĄ , GODNOŚCIĄ MĘŻCZYZNY WE MNIE, głęboko odczujcie energetykę istoty ludzkiej,  której doświadczaliście. Połączcie  się z oczyszczeniem wszystkich ciał, w których jesteście, głęboką  Miłością przenikając te ciała, dziękując za wielki dar ich doczyszczania. Podążcie z głębokim oczyszczeniem tych ciał w mocy Miłości, która poprzez was płynie, którą jesteście gotowi generować już. Weszliście w obszar wielkich przemian,  potraficie energią  waszych serc otwierać przestrzenie przemiany poprzez ludzkiego ducha. To przestrzeń Boga, to przestrzeń wysokiej wibracji, w której wkraczacie i stwarzacie ogromną przebudowę waszych istot,  waszej Duszy połączonej z Duchem, a poprzez to oddziaływanie podążanie poprzez wasze ciała, poprzez ich godność., odnawiacie w nich zapisy Boskie. Łączycie je z nową energetyką  waszej Duszy, waszej nierozdzielności z Duchem. Rozświetlcie każdą komórkę, każdy zapis w niej informacji. Odczujcie, że uwalniają się zapisy śmierci, cząstki trupiego jadu, smołujące komórki ludzkie. Zobaczcie jak rozjaśniają się komórki, jak rozświetlają, jak przemieszczają się wzajemnie do siebie. To umożliwia waszym ciałom regenerację, inny przepływ energii, kochajcie to podążanie, kochajcie tę przebudowę, a ciała wasze same odnajdują nowe przepływy. Łącząc się z Ziemią, świadomie kierujecie się na Moc Matki, na jej Miłość i ponownie jako powrócone dzieci, jako budzące się Dzieci Ziemi, potraficie czerpać z jej Mocy. To niedzielność piękna którym jesteście w obszarze Ziemi, istot, które budzą się, które odczuwają w pełni siebie jako Miłość. Piękno, które tworzycie jest  odczuciem serca, jest kształtowaniem nowej istoty i ten proces uruchamiacie w sobie. Podążcie jeszcze raz poprzez krew i odczujcie uwolnienie zniewolenia kobiet, zapisy krwawienia i złudny program kierujący kobiety na te procesy. Jesteście kobietą, jak i mężczyzną, łączcie te energie a odczuwacie, że zmienia się energetyka, że krew się oczyszcza, że kobieta połączona wewnątrz siebie, wewnątrz swego serca staje się niezależna, sama decyduje o swej energetyce.

Pokochajcie te przepływy, pozwólcie Boskiemu Sercu, połączonemu z mocą waszego Ducha PRAENERGIĄ JAM JEST odnowić się tak, jak najlepiej. Odczujcie, że Miłość w was, Boskość w was, wie i potrafi podróżować, potrafi kierować tak energetyką, aby te procesy stały się Miłością. Odczujcie, że stają się Miłością, że płynie Boskie Światło, Baska Świadomość, przywracająca pamięć każdej komórce w energetyce każdego organu. One oczyszczają się i przywracają sobie naturalne zdolności, możliwości jakie mają wasze ciała, bo to wypływa z waszego Ducha, nieograniczonej istoty, którą stajecie się ponownie. Czujecie jak w waszych ciałach uruchamiają się procesy odnowienia, potraficie poprzez nie przejść, jesteście tak doskonali. Istoty światła, które się budzą poprzez Miłość są darem dla tych wszystkich, którym otwieracie te możliwości, to niezwykle zatrzaśnięte drzwi, ale stan przebudzenia w was, stan miłości i prawda pokochania daru jedności pozwala wam gromadzić moc, którą dokonujecie wejścia w każdą niedostępną przestrzeń, tak bardzo dotąd  wam zamkniętą. Naigrywano się z was, iż nigdy nie odnajdziecie wyjścia z galimatiasu, jaki sami sobie zgotowaliście.

Teraz odnajdujecie klucze, bo odnajdujecie Miłość, a przyjmując ją w sercu, odczuwając ją w sercu, pomnażacie niespotykaną moc. Oczyszcza się wasza energia seksualna, podnosicie ją świadomie do serca, ona przepływa poprzez całe wasze ciało i w wirniku serca pomnaża niespotykaną moc, kreującą nową energetykę, nową świadomość waszego ciała. Odczuwajcie to, że ono w żaden sposób nie potrzebuje się starzeć, ani chorować, jest tak doskonałe. Przywracacie ten stan, bo rozpoczynacie od kształtowania kobiecości w was, męskości w was, od harmonizowania energii seksualnej, którą rozpoczynacie wykorzystywać jako swój dar, jako swoją moc, pomagającą, rozpoczynającą od kształtowania energetyki własnej.

Pokochajcie pracę od podstaw, pokochajcie kumulację dla siebie samych, a to wszystko co czynicie w sobie, staje się wielkim darem, staje się prawdą w każdej istocie Ziemi. Jesteście tak doskonali, wierzycie w to, a temat tej pracy zatrzymywał was, bo pionierska praca jest tak odpowiedzialna, że potrzebuje ugruntowania. Potrzebuje wielkiego zharmonizowania, aby żaden świat nie był w stanie zburzyć tego, co zbudujecie na kanwie własnych doświadczeń, własnej energetyki światów, których doświadczyliście.

Kocham Was

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku Mazowieckim