Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przesłanie z dnia 07.07.2015r

Ukochani!

JAM JEST miłością w każdym. JAM JEST prawdą, która wyraża się sercem, która płynie z serca. Jestem wszystkim. To Ty jednak decydujesz, którą barwą tworzysz swój świat i jakim bogiem jesteś, w jakiej gamie światła chcesz się spełniać.

Jesteście istotami światła. Przybyliście na Ziemię poprzez wiele światów, galaktyk i planet. Wielu z Was doświadcza młodych dusz ludzkich, które rozpoczęły wielką ewolucję i inkubację swych istot po jaką tu przybyły. Takich dusz jest najwięcej. Wiele światów wysłało swoich obserwatorów, aby doświadczyć niezwykłości, jak budzi się nowa Rasa Istot Miłości w cudzie niebywałego przebudzenia wraz z całą planetą. Macie do czynienia z unikalnym zdarzeniem we wszechświecie, bo budzi się (przepoczwarza) potężna rasa i scala w niebywale potężną Jedność. Tu samoczynnie kończy się etap jej wykorzystywania i również dlatego przybyło wielu z Was ze świetlistych światów, aby budzić się pierwszymi, rozświetlając aurę Gai, stwarzając wspólnie wielkie światło ochrony następującej inkubacji.

Dotarliście do tego, że posiadacie duszę jako mikry wycinek Waszego wielkiego Ducha, który jest nierozdzielny. Dusza Wasza jest wycinkiem nauki, jaką przynosicie w reinkarnacji do przepracowania, jako cząstkę, którą wnosicie do całości Waszej Istoty.

JAM JEST prawdą, która płynie z mego Ducha, bo kochając ludzkie doświadczenia powoduje się zniknięcie Duszy i połączenie jej z Duchem. Rozdzielenie jednak, do którego nie dotarliście to płciowość, w której na Ziemi rozdzieliliście się na 2 aspekty – żeński i męski. Dopiero zjednoczenie się żeńskości i męskości daje odblokowanie połączenia z całą swoją istotą. Nie mylcie tego z Awatarami, którzy przychodzili na Ziemię, pomijali aspekt człowieka, a dla Was jawili się bogami. Tak naprawdę wprowadzali Wam błędne wibracje, zakłócenia w świadomości zbiorowej i to było ich celem jak i transmitowanie Waszej energetyki uwielbienia do swego świata, najczęściej z VI-tej gęstości.

Istoty świetliste nie ingerowały w Wasze doświadczenia, nie przesyłały Wam channelingów, natomiast blisko połowa ludzkości to one – gwiezdni wysłannicy, którzy przybyli ze świetlistych światów powyżej VIII-ej gęstości, aby pomóc rasie ludzkiej zakończyć proceder, w którego pułapkę wpadliście w czarnym świecie Ziemi, w którym jesteście.

Jesteście Bogami, potężnymi istotami, ale przejście do Waszego Ducha w pełni jest nie tylko w zaliczeniu ludzkich nauk, ale gdzie zadaniem dyplomowym jest odnalezienie Waszej Bliźniaczej Duszy. Zaliczenie duchowości Ziemi jest możliwe tylko w praktyce, a nie przez teorie, dogmaty religii czy techniki ezoteryki dające Wam iluzoryczne skróty, a tak naprawdę kradnące Wasze dusze i zapinające je do światów, które te techniki Wam dały.

BLIŹNIACZA DUSZA powstała w Waszym Duchu przy tworzeniu duszy. I jako dwa aspekty nowej istoty zaistniały w nauce na Ziemi. Często mylicie to i utożsamiacie siebie z inną duszą, którą odczuwacie jako Wasz bliźniaczy płomień, bo niewielu dotąd w świecie ludzkim scala swoją naukę w Duchu. Mylenia tego doświadczacie, kiedy spotykacie inną duszę, z którą doświadczaliście blisko, a szczególnie seksualnie. Współodczuwanie jest tak wielkie, że zamiast sobie wzajemnie pomóc to gubicie się złudnie zachwycając się niespotykanymi doznaniami. Zapominacie o naukach u podstaw, o nieprzepracowanych związkach, niwecząc swoje wzniesienie, tworząc jeszcze większy rozgardiasz zamiast wznieść się wspólną pamięcią doznań w waszych sercach. Potęgują to kulty wierzeń i ezoteryka szerząca złudne przekazy, podawane Wam tak, abyście nie dotarli do sedna, do świadomości JAM JEST dającej olbrzymi wgląd w swoją percepcję. Kody zaszczepione ludzkiej rasie i zabetonowanie w umyśle mówią, że nie jest możliwa tak potężna świadomość z serca człowieka, że tylko można jej szukać u pośrednika, mistrza, w channelingu.

Ja jednak mówię Wam, że tym samym jesteście w więzieniu, tkwiąc w takich kryteriach. Miłość jest wszystkim, a przeobrażając w sobie czarne światy znika strach i ponownie stajecie się czystym światłem. To umożliwia Wam scalanie się  z czystą świadomością światła  wysokowibracyjnych istot, którymi budzicie się w niskowibracyjnym czarnym świecie Ziemi i właśnie poprzez stanie się tym czarnym, zmieniacie świat na nowy. Duch ludzki, z którym się łączycie, zawiera pamięć Waszej bliźniaczej duszy i stanem świadomości, miłości w Was możecie ten aspekt sprowadzić na Ziemię i połączyć się z nim. Tak rozpoczynacie doświadczać doznań Nowej Ery, nieznanych Wam dotąd emocji, które poprzez dar ludzkiego ciała możecie spijać jako cudowny eliksir życia. Tak wchodzicie w świadome życie wieczne, bo z tym potężnym przepływem stajecie się wyrażeniem Waszego Ducha w ciele kobiety lub w ciele mężczyzny. Inna dusza, która przyjmie Wasz aspekt naprzemienny – żeński lub męski przyniesie Wam naprawdę scalenie Was samych. Tak połączona istota i spełniająca się wzajemnie w swej żeńskości i męskości Waszych ciał, ale które są emanacja Waszego Ducha jest kompletna w niewyobrażalny dla człowieka sposób staje się dosłownie całością i w sposób nieograniczony może doświadczać jak i zakończyć nauki człowieczeństwa.

Dotąd na Ziemi takie spełnienie nie nastąpiło natomiast naprowadziły się na siebie pierwsze pionierskie dusze, które budzą się i rozpoczęły proces scalania się w Duchu wzajemnie przenikając się niespotykaną dotąd miłością pomagając obopólnie wznosić się w Nowy Świat, które to one otwierają. Ta pierwsza swego rodzaju inicjacja jest otwarciem wrót Nowej Świadomości dla wszystkich, bo pamięć tego, co one dokonują, budzi się w każdym, a zwłaszcza w tych, którzy kierują się na jedność miłości we wszystkich sercach. Od tej świadomości byliście izolowani, bo  jest to jednocześnie koniec starego świata opartego na degradacji kobiet jak i mężczyzn i wiecznych poszukiwaniach w jakich Dzieci Ziemi szukały siebie, szukały miłości poprzez ciała. Dopiero połączenie w Duchu daje tą unikalną szansę zakończenia ludzkich nauk i praktycznego spełnienia się w tych doznaniach po które tu przyszliście.

W taki sposób bliźniaczy płomień możecie odnaleźć obok Was w tym z kim jesteście i znika iluzja warunku spełnienia się w odnalezieniu tego na zewnątrz. Miłość w Twoim sercu sama da Ci inną istotę, która jest gotowa na taką metamorfozę na którą Ty jesteście gotowy. W sposób nieprzypadkowy zbliżycie się i odczujecie siebie natychmiast. Odczujecie to piękno jakie niesiecie dla siebie, bo odczuliście serce, które odnaleźliście wcześniej i rozpuściliście w nim ezoteryczno – religijne kody, którymi czarne światy próbowały Was zatrzymać na etapie uprawy, na etapie degradacji Waszej seksualności, z której czerpały energię, czerpały plony. Miłość w Was jest tak potężna, a doświadczenie jej poprzez Ducha jest doznaniem nowym, nieznanym w ludzkiej energetyce i możecie tym obdarować siebie wzajemnie, bo spełnienie nastąpiło w Was. Tak w swoim sercu czujecie się spełnieni, nierozdzielni. Czujecie się tak samo kobietą jak i mężczyzną, a jedynie wyrażacie się poprzez ciała, które otrzymaliście. Spełnienie to zmierza do połączenia na wszystkich poziomach Waszej świadomości z bliźniaczym aspektem i odnalezieniu sedna człowieczeństwa, w którym to połączenie kobiety i mężczyzny jest.

Kierowano Was na rozwiązłość seksualną, abyście tak jednak okradali siebie. Kierowano Was na tantrę czy tao, abyście przyjmowali te złudne ścieżki. Ja jednak mówię Wam – kochajcie te drogi, ale drogą do Nowego Świata jest droga przez serce, które w Twojej piersi bije. Krocząc tą drogą odczujesz jak warto cieszyć się każda przemianą, która następuje w Tobie. Radować się doznaniami nie tylko cielesności ciał, ale wibracjami miłości poprzez Waszego Ducha, poprzez spełnienie w jakim scalacie swoje nauki spełniając siebie w połączeniu Boga mężczyzny i kobiety Bogini dosłownie w jedną istotę.

Nie próbujcie tego pojąć ludzkim umysłem, bo Wasza świadomość jest w sercu, tam macie myśli  i wiedzę, która złudnie w starym świecie szukaliście w channelingach lub świętych księgach, którymi te channelingi nazwaliście. Zapomnieliście, że sami jesteście święci, że jesteście boskością i możecie doznać niespotykanej ścieżki wznoszenia się wraz z ciałem w świadomość Bogów. Jesteście tak piękni, a szukaliście szczęścia poza sobą. Jesteście tak bogaci, a szukaliście finansów w zewnętrznym świecie. Jesteście miłością, a szukaliście jej w wielości partnerów zamiast dać ją sobie sami. Tak prosta jest recepta przebudzenia, której szukaliście w ezoterycznych forach, religijnych zgromadzeniach, ludzkich uniwersytetach. Teraz uświadamiasz sobie, że cała wiedza jest w Tobie, ale to Ty decydujesz kiedy ją zechcesz otworzyć miłością daną sobie w sercu.

Nie ma powrotu do starego świata na planecie Ziemia, bo dusze, które nie przyjmują przebudzenia – odchodzą. Wiele dusz zawiesiło się w między wymiarach pozostawiając ciała, które dopełniają nauki dla innych, czekając na odejście. Poznacie to po ich oczach.

Zmiany na Ziemi trwają i są procesem jednak w Waszych sercach, w których stymulujecie to tempo. Gra, która się toczy, to już gra o Wasze dusze, aby jak najwięcej z nich przeprowadzić do innych światów, aby mogły żywić światy Waszych channelingowych bogów, kochających pasożytnictwo. Budzenie się pierwszej pary, pierwszej kobiety i pierwszego mężczyzny jest zwrotnym punktem w jej dziejach, takie połączenie i wzajemne dopełnienie wprowadza na Ziemię nową wibrację miłości między kobietą, a mężczyzną. Stwarza wibrację całości doświadczenia, w którym przyszliście się spełnić.

Jest to też kulminacja ludzkiej nauki. Otwierając to w sobie w pionierskim odczuciu otwiera się to w każdym – taka możliwość, taka pamięć wymazanego z waszej świadomości zapisu. Spełnienie siebie jako takiej kobiety lub takiego mężczyzny jest nieporównywalne z niczym, co doświadczaliście w starym świecie. Otwiera to nową ewolucję ludzkiej rasy, świadomych, nieśmiertelnych istot samych kreujących swoje ciała. Jakże zabawne wydadzą się Wam schematy, w których to uczona Was kierować się na czakry niewolnika, na systemy obwodów energetycznych meridian, poprzez które podłączano Was w swoistych medytacjach z pominięciem serca – do innych światów. Przepełnieni miłością i kochając sercem poprzez Ducha stajecie się niedostępni dla tych światów, bo stajecie się dosłownie światłością i tu nikt Was nie może skrzywdzić. Miłością serca wychodzicie z czarnych światów, kochając ich bardzo za wielki dar doświadczenia.

Przytulcie bardzo ich do serca, do swego wnętrza, rozpuszczając ich czarne barwy w sobie. To wielki dar bogactwa dla złotych istot, których domeną jest przetwarzanie wszystkich barw w świetlistość. Tu pojmiecie samych siebie, bo prawdziwie kochacie wszystkich, nikogo już się nie ulękniecie, ani nie nazwiecie czarnym, bo poczujecie że sami jesteście wszystkim. KOCHAM WAS.

 

Prawda 19 – BLIŹNIACZE DUSZE

Jest to wcześniej powstały fragment mojej książki “BOSKA SEKSUALNOŚĆ czyli Sztuka Kochania Sercem”

Długo wmawiano wam istnienie efektu przypadku. Wierzycie często w niego, choć nie zauważacie tego w sobie. Mówiono wam, że szczęściu trzeba pomóc, że dobór partnera jest ważną chwilą. Kodowano was w doborze właściwej partii, szkolono na kursach, jak skutecznie to zrobić. Farsa tej prawdy wygląda zabawnie, bo twój partner, twoja partnerka jest wynikiem potrzeb twego własnego wnętrza. Dziwicie się jak bardzo zmieniacie się zamieszkując razem, jak dostosowują się cechy charakteru dla potrzeb wzajemnego doświadczenia i obopólnych nauk.

Przybyliście na Ziemię, aby być szczęśliwi w naukach człowieczeństwa, którego się uczycie. Dopóki tego szczęścia nie odczuwacie w sobie, dopóty trwacie dalej, pogrążając siebie i innych. Nadszedł etap końca, ostatecznego wyłożenia prawd, które były przed wami skrywane – dostajecie je teraz. Wmówiono wam, że dobrej żony trzeba szukać, najlepiej z gromniczną świecą. Wmówiono wam, że dobry mąż, to szczęście kobiety i jej zasługa na „łaskę”, którą dostała.

Ukochani, a ja wam mówię, iż każda moja córka, każdy syn mój jest boską doskonałością w sobie. Podążajcie za tą prawdą i otwórzcie się na siebie, otwierając się na dopełnienie, jakie jest częścią was samych. Tak zbudowany jest wszechświat, iż wszystko ma swoje odbicie. I tak każdy mężczyzna i każda kobieta ma swoje odwzorowanie, ma swoje dopełnienie, które na was czeka, swoją bliźniaczą duszę. Gotowość w was samych daje na to przyzwolenie, bo cząstka Boga jest w każdym z was i zbliży was w najlepszym momencie. Uważność w naukach jest cnotą bardzo opłacalną. Przegapianie darów, przeoczanie szczęścia, które płynie do was, jest efektem stanu uważności. Zobaczcie te dary, będąc w pełni gotowości. Niczego nie potrzebujecie szukać, byłoby to tylko kodowanie się na braki, to wierzenie w przypadkowość. Twój partner, twoja partnerka, twój cud doświadczania wspólnego życia jest gotowy na miarę gotowości w tobie. Poczuj go w sercu, wyobraź sobie jak przychodzi, jak cię obejmuje i przytula. Powraca tylko to, co daliście z siebie, a dając miłość powraca ona, lecz już teraz dzieje się to w realnym śnie, świadomym śnie twego ducha.

Płyną zmiany, nastaje nowy czas, w którym wszystko, co dotąd widzieliście jawi wam się inne. Nadchodzi moment odnajdywania rozdzielonych dusz na płcie, których doświadczaliście tutaj. Wznosi się wasze serce w nową częstotliwość nadając sygnał gotowości swej, łącząc się i odnajdując swoją bliźniaczą duszę w przestrzeniach, gdziekolwiek tylko ona jest. Przyciągacie się wzajemnie lub tworzycie nowe połączenia, które wszechświat tak wam dopasowuje, abyście mogli się spełnić jako Nowy Mężczyzna i jako Nowa Kobieta.

Dar bliźniaczych dusz to temat ogromny. To temat waszej przyszłości, nowych przestrzeni, które w was otwieracie. Stańcie się sami w sobie gotowi na chwilę dopełnienia. Pozwólcie odpłynąć naukom ludzkim, przetworzyć mankamenty człowieka, jego „chorej” seksualności, dostrzec zbłądzenia a dopełni się świadomość w was. Twoja bliźniacza dusza przyjdzie do ciebie sama, nie potrzebujesz jej szukać w nowych przestrzeniach. Ta istota odradza się, powstaje jako boska, bo i ty powstajesz z kolan, z uniżenia, z zagubienia. Odnajdując swój najcenniejszy skarb odnajdujesz siebie, odnajdujesz boską seksualność oraz pełnię duszy. Jesteście jednym, ty i ona, on i ty. Kiedy ty się scalasz, pobudka przenika do twego dopełnienia. To dar twego serca dla drugiej części twej duszy i uświadomienie, że jesteście całością, pełnią istnienia w was.

Płyną bliźniacze dusze do tych, co się budzą, do tych, co sami sobie dali ten dar. Przyjmijcie go, tak jak przyjęliście miłość w sobie. Ta miłość dała wam gotowość na cud zespolenia dwojga rozdzielonych cząstek waszych. Doznania, które następują przy takich spotkaniach są tak niewymierne, aby opisać to mógł człowiek. Kiedy świadomie stajesz się Bogiem/Boginią po prostu ich doświadczasz i jest do dla ciebie oczywiste. Nie zechcesz też „uprawiać” ludzkiego seksu. To, co doznajesz teraz to wzniesienie Bogów. To wyżyny w jakie oni się wznoszą, to transmutacja waszych energii, mogąca dosłownie wszystko.

Kochajcie odpowiedzialność za powrót tych cudownych doznań świadomości kreacji nie tylko nowych istot, ale i nowych światów wokół was. Przyjrzyjcie się raz jeszcze sobie i zdecydujcie, którego świata chcecie doświadczać, który świat chcecie zgłębiać, a stanie się wszystko w wyborze, jakiego dokonasz.

Kocham Was.

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle