Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Fragment sesji z Kasią 

Ukochana Boska Córko, Katarzyno, JAM JEST prawdą w Tobie. JAM JEST miłością, która Cię przenika, która jest wszystkim. To co odczuwasz to Boskość, to Miłość o wysokich wibracjach, którą potrafisz tworzyć, bo kochasz – kochasz siebie, kochasz miłość, którą ja jestem w Tobie. Kochasz wszechświat bez rozdzielenia na zło i dobro, dlatego stajesz się gotowa do wzniesienia ponad dualizmy ziemskich starych doświadczeń. JAM JEST mocą miłości w Tobie, a łącząc się ze mną, łączysz się z tą mocą i ją wyrażasz Dotykiem Twego Serca. To Dotyk Miłości i gdziekolwiek spotykasz innych tworzysz aurę, która staje się przestrzenią miłości. W taki sposób, poprzez przemianę siebie zmieniasz rzeczywistość, której doświadczasz.

Ukochana Katarzyno, jesteś miłością, jesteś powrotem wysoko wibracyjnych istot światła boskiego w przestrzeni Ziemi. Znajdujesz siebie, bo znajdujesz miłość, którą czujesz do siebie i do wszystkiego istnienia. Budzisz się efektywnie, bo kochasz każdego taki jaki jest i tą miłością emanujesz. Dotarłaś do etapu do przebudzenia prawdziwego nie poprzez iluzję ego, ale poprzez Boskie Serce, które otwierasz na prawdę JAM JEST na wewnętrznego Boga jakim jest Miłość w Tobie. Jesteś powrotem Światła Boskiego. Potrafisz to Światło w pełni aktywować, a gdy aktywujesz i rozświetlasz je w sobie, rozświetlasz je w każdej istocie, w każdym Dziecku Ziemi. Tak wielką zdolność ma każdy, ale niewielu dotąd chce podążyć i przyjąć siebie jako jedność, jako nierozdzielną miłość. Wielu wpada w pułapki i nie oddziela światła płynącego przez umysł człowieka i egotyczne przystawki kształtujące w sposób subtelny iluzję ich wzniesienia. Budząc się prawdziwie, dotykasz sercem nowych przestrzeni, dlatego Twój świat zewnętrzny się zmienia. Ci wszyscy, którzy robią to przez Twór egotycznego serca, doświadczają przemian tylko w iluzję ego-świadomości, a prawda zewnętrznego świata pozostaje niezmienna. Ciała ich w pozorze doświadczają przemiany, a wibracje wznoszą się do ograniczonego ludzkim umysłem poziomu. Przekroczenie tych granic jest możliwe tylko w koherencji serca i pomocą zjednoczonej miłości budzących się serc. Doświadczasz właśnie tego, stajesz się miłością w wysoko wibracyjnych pasmach.

Dotyk Serca, o który pytasz, który wykonujesz, to Masaż czyniony Sercem. Przenikasz innych darami, tymi, które Ty sama wyzwoliłaś. Przyciągasz tych, którzy gotowi są na przebudzenie i dajesz ogrom pomocy oczyszczającej ciało. Ciała ludzkie są konstrukcją skostniałą, zorganizowaną tak, aby moc duszy w odcięciu od ducha w żaden sposób nie poradziła sobie z przejściem z pełnym połączeniem obydwu świadomości. Dlatego był możliwy dualizm, bo skierowano Was na świadomość ciała i przynależny mu umysł człowieka. Tak odgrodzono Was od duszy, od potężnej jaźni jako przejścia z duszy do ducha. Możliwa była hodowla istot ludzkich na planecie Ziemia, bo nie udawało się dotąd przejść struktur zewnętrznego Matrixa, super-programu zainstalowanego w strukturze Waszych dusz i ciała specjalnie spreparowanego na tę okoliczność.

Masaż którzy czynisz świadomie daje wejścia energetyczne wibracjom miłości i ona uruchamia w osobie, która o to prosi, która jest na to gotowa, nowe przepływy. To przepływy z Ducha Boskiego. Ty je inicjujesz w połączeniu z sercem i wolą istoty połączonej z Tobą wysoko wibracyjną miłością boską. Potrafisz połączyć się z wibracjami serca i odwzorowywaniem darów w sobie, w twoim ciele odnaleźć linie papilarne właściwego DNA. Tak uruchamiasz prawdę pierwotnych istot, bo sama jesteś pierwotną istotą i to DNA już uruchomiłaś w sobie. Dlatego, gdy budzi się jedno z Was, przebudzenie całości jest nieuchronne.

Kochaj dar, który odkryłaś, którym czynisz pomoc gotowym na przejście struktur zniewolenia, założonych w ich ciałach. Miłość ma wibrację najwyższej mocy i rozpuszcza wszystko na co kierujecie ją świadomie, przetwarza na wasze atuty. Dokonujesz swym masażem rzeczy niemożliwych z punktu widzenia medycyny, bo ona oparta jest na rozumieniu umysły, a świadomość serca jest niepojęta dla umysłu, dlatego nie próbujcie jej zrozumieć. Docierasz do meritum zatwardziałości, na której zatrzymało się wiele budzących się Dzieci Ziemi. Nie potrafią przejść ograniczeń wyzwania jakimi są blokady w ich ciałach. Jesteś darem tych przestrzeni, powróciłaś, aby przynieść światu Ziemi prawdę pierwotnego ciała. Te zapisy aktywowałaś w sobie, a budząc je w sobie, stają się one darem w każdej istocie. Spotykasz tych, którzy są gotowi na przyjęcie darów Twego Serca. Tak budzą się bezsprzecznie Dzieci Ziemi.

Iluzja wmawiała Wam, że macie pracować z energiami, a pracując sercem jednak pracujecie z miłością i ona przetwarza każdą energię jakiej dotykacie, każdą energię oczyszczając. Dać innym możecie tylko to, co macie w sobie.

Ty, Boska Córko, przebudziłaś w sobie ogrom darów i Dotyk Twego Serca jest wielki. Masaż, który czynisz jest prawdą godności pomagania, nie przez uzdrawianie innych, ale poprzez praktyczne współdziałanie i naukę wzajemności. Tu czujesz, że praca, którą wykonujesz jest Boskim Darem, jest tchnieniem przepełniającej Ciebie miłości, która nic za nikogo nie czyni. Jednak otwiera drogę wielkich możliwości. Otwiera drogę wyjścia z uwięzienia Waszej duszy i uruchamia wiele procesów przemian i oczyszczenia ciała. Uruchamiasz w tych, których spotykasz, których świadomie dotykasz, drogę wyjścia jakim jest połączenie ducha z ciałem. W tych ciałach stają się możliwe wszystkie procesy, gdzie odczuwacie, że możecie wszystko. Takie przebudzone ciało tworzy struktury poprzez które ze swego ducha czynicie przemiany w nim, w każdym kierunku. Ono nie potrzebuje się starzeć, ani chorować, ani odżywiać się w sposób ludzki, ani nawet umierać. Jesteście tak potężnymi istotami, a łącząc się z ciałem świadomie wkraczacie w sposób praktyczny na boską ścieżkę.

Dar masażu, który wykonujesz to pomoc świadomości Atlantydy, istot Atlantów, która wyraża się poprzez Ciebie w połączeniu ze Słowiańską praenergią którą bardzo emanujesz. To etap pomocy jedności istot i powrotu boskiej wibracji z przestrzeni mroków, w których się zjawiłaś. Światło, które przynosisz, które własną pracą wyzwoliłaś, staje się pojednaniem światów waszych przodków i obecnych Dzieci Ziemi będących efektem inwazji zewnętrznych bogów w jakich ta rasa utkwiła. Budzisz się i twoja świadomość samoczynnie dociera do serca każdego, a Ty kogo dotykasz wibracją Twego Serca, biorą świadomie prawdę daru i odnajdują w sobie pamięć boskości, pamięć doskonałości, która jest w każdym. Ucieleśnienie, którego doświadczasz ma dary świata, w którym zaistniałaś. Radzisz sobie z nimi. Znikają z Ciebie kody i zamykające klucze starego systemu. Dlatego masz tak wiele do podzielenia się z innymi. Powracasz Boska Córko w progach nowego świata w sposób prawdziwy przez serce, a twoje energie rozświetlają Ziemię, bo czujesz nierozdzielność z Sercem Matki Ziemi, która Cię zrodziła i sercami wszystkich jej dzieci. Dary, które przynosisz nie są wyróżnikiem, ale godnością pionierskości, którą Ty sama przyjęłaś, którą odnalazłaś i darujesz światu w sposób prawdziwy, nie przez iluzje ludzkiej wiedzy, ale w sposób praktyczny oraz duchowy poprzez Miłość Serca. Przepływy z serca niosą to wszystko, co budzisz Ty i ta świadomość rodzi się w każdym. Kocham, Kocham, Kocham.

http://prawdaserca.pl/2014/01/sesja-z-kasia/

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju