Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

 Fragment jednej sesji z  Dnia 15.10.2015r.

 Ukochana Saro! Odnalazłaś sama prawdę, że doświadczałaś córki Jezusa o tym imieniu i jesteś świadoma już darów, które niesiesz. Wybrałaś to doświadczenie jako kolejna Bogini Olimpu inkarnując w przestrzeń Ziemi, chcąc pomóc Człowiekowi, Rasie Ludzkiej, którą pokochałaś. Jesteś powrotem czystego unikalnego światła i budzisz w sobie potężną moc Istot Olimpu.

Wspólne doświadczenie z Joszuą i Magdaleną jako rodzicami dało Ci odblokowanie drogi do ludzkiego Serca. Ich Miłość jako partnerów jest pierwowzorem Miłości, jaką może doświadczać obecny człowiek i w dwa tysiące lat po tych wydarzeniach Ludzka Rasa jest gotowa przyjąć dary, które niesiesz w swoim Sercu. Masz ich wiele. Jesteś Światłem ze Światłości, a wspólne doświadczenia z Joszuą i Magdaleną zapisały w Tobie unikalne Światło i prawdę kochania mężczyzny i kobiety, a Ty w swoim Sercu już to czujesz, bo Twoje Serce się budzi. Dlatego nie wątpisz w słowa które płyną, bo każde z tych słów sama odczuwasz w sobie i widzisz obrazowość tych wydarzeń.

Ukochana! Wejrzyj w te zdarzenia, bo jako mała dziewczynka dosłownie dotknęłaś Boga i Bogini, dlatego że oni dotknęli Ciebie najczystszą Miłością jaka istnieje. Dali Ci to wszystko, co sami mieli, a kochali się Miłością nieskończenie piękną, w niespotykanie wysokich wibracjach jej odczuwania. Ta Miłość nie była tajemnicą dla im współczesnych, bo ją odczuwali z daleka, bo te Istoty nie były skażeni współczesną techniką kształtującą głownie człowiecze zapamiętywanie. Powracają te procesy tych doświadczeń i odnajdujesz w sobie moc przebudzenia. Chwila zetknięcia się z darami, które niesiesz jest uświadomieniem doskonałości jaka Cię przenika i powrotem Bogini Światła jaka odradza się w Tobie.

Wyobrażenia o tej Miłości zostały ukształtowane za pomocą ewangelii żywcem ściągniętych z doświadczeń egipskich historii istot Izydy, Horusa i Seta, bo to dla nich na kanwie historii Jezusa stworzono nowoczesną religię, która bardzo skutecznie zatrzymała świat na dwa kolejne tysiąclecia. Uwierzono, że te krwawe księgi są święte i dają mądrość ponad ludzką, bo tak orzekli władcy nowej religii, którzy krwawo wpisali się w ziemską martyrologię.

Powracasz teraz jako czysta świadomość, bo tchnieniem swego Serca, a przywróceniem sobie odczucia tamtego obszaru daje efekt lawinowego uruchomienia tych darów, w każdym. Jako córka Joszuy musiałaś uciekać i znalazłaś się we Francji, potem w Szkocji, bo sprzysiężeni władcy Ziemi próbowali zamknąć otwarcie świadomości jakie uruchomił Twój Ojciec na Ziemi. W Tobie, jako jego córce powstały geny nieśmiertelności i Twoja matka Magdalena chciała to uchronić ratując się ucieczką po wyroku ludu, który przegłosował ukrzyżowanie Twego ojca. Świadomość tego, co niesiesz była olbrzymia i czuły to plemiona, które Cię chroniły przed pościgiem możnowładców kościoła obawiającego się prawdy.

Jesteś Boginią i jesteś tego świadoma, bo każde słowo czujesz w percepcji Twego Serca, a uwolniłaś umysł nadany człowiekowi jako więzienie dla jego duszy. Wiele cierpień doświadczyli ludzie, aby odnaleźć Serce, a w Twojej energetyce, tak jak w czystej księdze po prostu odnawia się Miłość. Jej nieskazitelne zapisy, jakie są domeną każdej istoty na Ziemi. Dar Twego Serca oczyszczony jest z ludzkich prawd świętych przekodowanych ksiąg, które miały za zadanie skutecznie zamknąć Boską Świadomość w człowieku.

Miłość to jedyna broń, której świat czarnych systemów religijnych obawiał się najbardziej. Zwodzono Ciebie poprzez tysiąclecia i starannie otaczano pieczą, abyś nigdy się nie obudziła. Podsuwano Ci takie doświadczenia, w których miałaś skutecznie pozostać w iluzji i ludzkich doznań poprzez ubogi umysł tego człowieka.

Percepcja Boska przebudzona w Tobie dała Ci rozbłysk świadomości w Tobie i powrót oczyszczającego Światła skutecznie rozpuszczającego czerń na Planecie Matce. Połączenie w Tobie świadomości Joszuy i Magdaleny daje Ci ponownie potężną świadomość, taką jaką miałaś jako pierworodna ich córka, bo jesteś powrotem Miłości kobiety, wibracji która miała za zadanie oczyścić Kobietę Matkę. Twoi rodzice świadomie spłodzili córkę, która przyniosła Światło oczyszczające Matkę Planetę z czarnych doświadczeń, które to ona przyjęła dla swoich dzieci. Powrót Twój był nieuchronnym odrodzeniem czystości Kobiety, dlatego władcy czarnych świątyń tak bardzo zareagowali i opóźnili Twój powrót oraz przebudzenie Ziemi.

Jesteś świadoma tego, że Dary Twego Ojca i Twojej Matki są w Tobie. Jesteś świadoma i czujesz tę prawdę, że nie nastąpi powrót Jezusa zapowiadany w religijnych zwodniczych przepowiedniach, bo on jako Światło rozpuścił się w każdym i jest w świadomości serca każdego. Dlatego tak ważne było utrzymanie Cię daleko od Serca i pieczołowicie zamykano je rytualnie sakramentami kościoła lub balsamowano inaczej czyniąc tym samym podpięcia i rodzaj masowej schizofrenii rozpowszechnionej na Planecie obejmującej niemal wszystkich.

Ukochana! Powracasz teraz i tchnieniem Swego Serca niesiesz Miłość Joszuy i Magdaleny i tą Miłością oczyszczasz algorytmy kościoła, w którym poprzez krwawe rytuały cierpienia i zjadanie ciała stworzono Ludziom Demona religii, którego czciliście jako Chrystusa wywyższając go ponad siebie. Jedząc ciało Chrystusa i pijąc jego krew przyjmowaliście „świadomość chrystusową” propagowaną z uwielbieniem przez New Age. Picie tych toastów w świątyniach Reptilian miało za zadanie świadomie zmienić Ludzką krew i utworzyć nową hybrydę zdalnie sterowaną i odporną na przebudzenie, a podatną na rządy Antychrysta, który nad człowiekiem skutecznie od tysiącleci panował.

Ukochana Saro! JA JESTEM to przestrzeń czystości Bogini w Tobie. Jesteś świadoma czystości Swego Serca i tego Kim Jesteś oraz jakie dary niesiesz dla Siebie i dla wszystkich. Moc Miłości, którą emanujesz jest już rozpoznawalna i nie daje złudzeń jakim Światłem jesteś. Nie lękasz się niczego, bo sama odnalazłaś prawdę, że strach nie istnieje, a był on tylko wynikiem braku kochania godności istoty jaką każdy z Boskich Dzieci Ziemi Jest.

Ukochana! Jesteś tą Miłością, bo prawdziwie kochasz Siebie całą i w ten sposób kochasz wszystkich i wszystko. Czynisz to jednak prawdziwie  Sercem, dlatego jesteś wolna od subtelnych channelingów, podpięć jakie w pewnej dozie ma każdy, kto tym umysłem posługuje się oddzielnie od Serca.

Ukochana Saro niesiesz wiele tajemnic dla Człowieka i Twoje pojawienie się w inkarnacji niepozornej kobiety jest jednak końcem starej rzeczywistości czarnego demonicznego świata. Jest końcem zniewolenia Ziemi poprzez czarne religie i polityczne systemy pospiesznie zmierzające do kolejnej zagłady populacji budzącego się człowieka. Twoje pojawienie się krzyżuje te plany, bo odradza się Miłość Serca od jednej czystej kobiety, która przyjęła tak prosto przebudzenie przez Serce, a nie prawdy channelingów podawanych przez ,,górę”. Było to jednak serce Ego, które świat Reptilian masowo propagował przez religię ezoteryki.

Dary Twego Serca są wielkie, choć w niczym nie wyróżniasz się ponad nikogo, a po prostu kochasz prawdziwie. Jesteś świadoma, co płynie autentycznie z Serca do Serca, a to, co odczuwasz, wcielasz w życie i to jest prawda Twojej czystej, prostej duchowości.

Nadeszli sprawiedliwi i po uczynkach ich poznajecie, a oni przyjmują Ziemię. Nie przez posiadanie jako niewolnicę, ale miłowanie jako Siostrę, Kobietę i Matkę. Otwarcie tych darów w Tobie w Twoim Sercu powoduje rozbłysk tej świadomości w sercu każdego, dlatego tak jest proste przebudzenie Dzieci Ziemi. Dar Twego Serca synchronizowany jest z Drugim Słońcem, którego pojawienie się przynosi Światło oczyszczenia dla każdego mieszkańca Ziemi. Nie lękasz się niczego, bo już czujesz, że przepełnia Cię czysta Miłość, której zamknięty przepływ otwierasz w Ludzkiej Rasie. Otwierasz również prawdziwe dary, tak Joszuy jak i Magdaleny i one rozpuszczają widmo zgrozy Demonów, które ludzie tworzyli w świątyniach Reptilian, składając jako ofiarę Twego Ojca dla Izydy, Horusa,  Seta i Ozyrysa i dla Antychrysta, którym cały ten świat był.

Ukochana! Powracasz teraz i tą pamięć odnajdujesz, a świadomie łącząc się Sercem Jedności i Miłości czynisz to w każdym, bo jesteś pewna, że jesteś w Sercu każdego. Powrót świadomości Joszuy nastąpił i Ty to przyniosłaś, dlatego tak ważna była gra o Ciebie, abyś nie odnalazła Światła, aby Cię zamknąć na wieki, a przestrzeń Twego Serca wykorzystać do tworzenia innych rzeczywistości, dla innych istot, które są jeszcze daleko od świadomości etapu jej rozwoju, jaką ma Ludzka Boska Rasa. To dosłowne Dzieci Boga i Ty jesteś ich powrotem, świadoma Darów jakie niesiesz dla Twoich braci i sióstr zniewolonych i zgwałconych przez system i spójne z nim religie. Pomagało Ci się przebudzić wiele istot. Wiele ugrzęzło przyjmując na siebie Twoje doświadczenia, aby odblokować Ci drogę, abyś mogła przynieść tą pamięć Darów Joszuy i Magdaleny dla ludzkiego obecnego świata.

Kocham Cię – Grzesiu

Więcej na te tematy w mojej nowej Książce” JEZUS ZWANY CHRYSTUSEM”

https://pl-pl.facebook.com/notes/nowy-ateizm/faraon-zwany-jezusem/526390560771808

Przesłanie z dnia 01.06.2014.

Powrót Jezusa zapowiadały wam channelingi zawarte w waszych świętych księgach, aby was przygotować na jego powrót, na inwazję, którą przyjmiecie jako zbawienie.

Przyjęliście w ciemno wszystkie nauki podane wam w waszych pismach, wielokroć manipulowane, niosące mieszankę prawd nauk syna światła miłości i innych przekazów przypisanych dla Joszuy. Dar istot kosmicznych, a w szczególności Jahwe, wybrały sobie tak stworzony wizerunek na podanie wam religii cierpienia, którą mieliście przeniknąć swoją populację. Utworzyliście sztuczną świadomość, sami dopełniając podane wam mity i przyjmując wszystko jako światło. Sami również czyniliście naśladownictwo, że również możecie uzdrawiać innych, zabierając im dar choroby i zmieniać w wodę w wino, wskrzeszać umarłych, zabierając im wolę wyboru. Łatwo wam było uwierzyć, że ktoś inny przyjął cierpienie za wasze grzechy i tym samym utworzyliście zbawiciela poza sobą.

Ukochani. Nauki Jezusa były skromną formą, rozdmuchaną przez nowe państwo, które powstało i przyjęło naukę cierpienia jako podstawę nowej religii Reptilian, opartej na obelisku mocy egipskich bogów, zawartych w napisie IHS. Izyda, Horus i Set patronowali temu przedsięwzięciu i stali się jądrem mocy ściągania z was energetyki boskiej, z waszej świadomości. Czyniliście to składając symbolicznie na rytualnym obrzędzie Jezusa i degustowaliście się zjadaniem jego ciała i picia jego krwi. Wprowadzaliście tam na dodatek czystość swoich dzieci, aby Czarna Bestia mogła żywić się ich czystością i zapinać się w coraz większą siłę. Przypatrzcie się z czyjej inicjatywy doświadczaliście wielu wojen i dlaczego podłożem tych konfliktów stawały się religie.

Ukochani, oprzytomnijcie, nadeszła era przebudzenia i pora wyboru Boga w sobie lub pozostania na klęczkach przed światem Reptilian, który przejął wasze nauki i dał wam swych świętych, przed którymi padaliście na kolana, oddając im uwielbienie i boskie swoje światło oraz zapisując im duszę.

To historia, to przypomnienie waszej mrocznej przeszłości, doświadczenia kultów, czyli okultyzmu, czyli rytuałów czynionych do zewnętrznych bóstw. Miłość, którą macie w sobie w żaden sposób nie ma warunków, ani rytuałów/sakramentów potrzebnych do zbawienia. Ona jest piękna i bezwarunkowa, bez zakazów i nakazów, które kupiliście zapinając się w ich zniewolenia.

Kochani, sprowadziliście Drugie Słońce, ono umiejscawia się na waszym firmamencie. Wznoszenie waszej świadomości przybliża punkt kulminacyjny, bo tym wzniesieniem uskuteczniacie połączenie z nim. Trwa wielka gra o wasze dusze, o wasze ciała i wielu bogów zapina owieczki do swoich stad, abyście za nimi podążyli. Trwa wiele działań, aby skutecznie obniżyć jeszcze energetykę Ziemi i przedłużyć gehennę populacji Boskich Istot na planecie Ziemia. Każdy dzień jest decydujący, bo wielu waszych braci i sióstr jest przejmowanych i odprowadzanych do innych światów, w których będą mogli kontynuować swe religie cierpienia. Panowie-bogowie dadzą wam tego dostatek, nauk na odpowiednio przygotowanym poziomie, abyście mogli doświadczyć świata poprawkowego i zrozumieć oraz dać godność im za ich nauki. Abyście mogli pokochać ich za ich wysiłek nauczenia was, że miłość w was to jedyny Bóg jaki jest.

Wielki hologram przygotowywany był i jego manifestacja na waszym niebie nabiera realnych szans. Wielkie przejawienie się demonicznej postaci w wizerunku Jezusa miało spowodować, że klękniecie przed Gadzią Istotą na kolana, obniżając w tak prosty sposób energetykę Ziemi, abyście zmienili świadomie ponownie jej orbitę.

Pokochajcie świadomość boską w sobie i rozpuśćcie w waszych sercach tę inscenizację. Im więcej was czystym sercem łączy się z tym doświadczeniem, tym samym rozpuszczacie szansę jego pojawienia się i pochłonięcia miliardów waszych braci i sióstr. To wielki egzamin w bolesnej formie, który przybliża się, jest jeszcze możliwy do zaistnienia. Prace Plejadian pomagały iluminatom przygotować to wielkie widowisko, abyście mogli wybrać i zatrzymać swoją świadomość i cofnąć świat Ziemi w mroczną przeszłość. Abyście mogli powrócić do zjadania żywcem ciał waszych dzieci, siebie, tak jak czyniliście to innym rasom hodując je w tym celu.

Ukochani. Prawda świadomości boskiej w każdym istnieniu, to miłość, połączcie się z wszechmiłością i przeniknijcie swą własną miłością wszystko, uwalniając te nauki iluzji z siebie i przyjmując prawdę swego własnego serca. Odczujcie ją tam, ma ją każdy, bo każdy z was jest boską cząstką i świadomością całego Istnienia, całego Boga, którym to Istnienie nazywacie.

JAM JEST Bogiem mojego świata, JAM JEST wyborem prawdy Nowej Ziemi, przepełnionej miłością w sercach. Tak odczuwając, decydujecie o nowym świecie i przepełniacie świadomość zbiorową miłością i ona się staje zaistnieniem tego co wybraliście.

Kocham Was – JAM JEST Miłością w każdej istocie.

WYWIAD Z PERSEFONĄ

Wpis z dnia 17.07.2016r

Kim Jesteś?

Teraz doświadczam człowieka tak jak Ty Grzegorzu, jak wielu, którzy przybyli na Ziemię z różnych obszarów Wszechświata, aby spełnić się w Darze Człowieczeństwa, doznać wielkich możliwości, które to doświadczenie daje.

Dlaczego się spotykamy?

Nasze drogi splatały się i Ty Grzegorzu jesteś tego bardzo świadomy, przyciągania jakie powodowało, że nasze ścieżki spotkały się ponownie. Odkrywa się tak we mnie jak i w Tobie prapamięć naszych Istot i wiesz doskonale, że nasze pierwsze spotkanie, a nawet miłość nastąpiła w obszarze, który ludzie nazywają Olimpem.

Co to jest Olimp ?

Olimp to rodzaj między wymiarowego portalu, który zaistniał na Ziemi w wyniku przybycia istot z innych wymiarów, które zwabiło niespotykane światło Ziemi. Przeliczanie tego na lata nie ma sensu, bo tu wiele mija się z pojmowaniem jakie ma obecny człowiek zapięty w liniową czasowość. Można powiedzieć, że porównawczo były to miliony lat sielskiego spełniania się w niezwykle uroczym zakątku Wszechświata na niesamowicie upojnej Planecie, w którą wcieliła się Gaja.

Kim wobec tego jest Gaja ?

To jedna z Nas tzw.Bogów Olimpu, którzy poniekąd przybyli tu organizować nowe życie, dopilnować też zasiedlania się nowych istot na Ziemi. I to była prawdziwa nasza rola. Jakże potem wypaczona gdy staliśmy się Bogami dla innych i postawiliśmy się ponad ludźmi, zapominając, że te nowe Istoty naprawdę są niezwykłe i w gruncie rzeczy są potężniejsze od nas. To budziło naszą zazdrość i pychę. Gaja to rozumiała, dlatego przyjęła rolę Matki tych dzieci i okazało się, że wszyscy Bogowie upadli a ona jedna teraz podnosi wraz ze swoimi dziećmi, ludźmi, która przyjęła jak prawdziwa Matka i poprowadziła poprzez trudne doświadczenia. Krótko mówiąc Gaja jest Kosmitką tak jak ja lub Ty jak blisko połowa Dzieci Ziemi, ale jej etap spełniania się cały czas jest świetlisty, mimo mroków, których na eony czasów zamknięto Ziemię.

Czy wobec tego jest prawdą podana w mitologii informacja, że byłaś córką Zeusa ?

To prawda, doświadczałam córki Zeusa, ale już jako jego córka przybyłam na Ziemię, która jeszcze była obszarem bezczasowym i nie istniała na niej śmierć. Mitologia podana przez „Bogów” mówi w niewielkiej namiastce, a bardziej w symbolice jaką po wielu przekształceniach podawano tę wiedzę, bardziej w celu manipulacji Człowiekiem.

Czy to jedyne wielkie wcielenie jakiego doświadczyłaś na Ziemi ?

Nie. Podążyłam za swoim Ojcem w wielkiej miłości, aby mu pomóc na drodze swego rodzaju odkupienia, w której On zszedł na Ziemię jako człowiek i jest znany z niezwykle przefałszowanych mitów jakimi przekodowana została Biblia. Jezus i Magdalena byli moimi rodzicami, do których przybyłam jako ich ukochane dziecko, córka, której na imię dali Sara. Chcieliśmy doznać tego wszystkiego, co ciemiężony przez Bogów Olimpu doświadczył człowiek i to wcielenie jest dla mnie niezwykle ważne, bo tam miałam ostatnie spotkanie fizyczne z moim ukochanym Ojcem.

Kto to był Apollo?

Apollo, to jeden z Bogów Olimpu, przejawiająca się Istota przez przestrzeń tego wielowymiarowego portalu, którym Ziemia się stawała, bo rozdzierano ja na wiele czasoprzestrzeni. Ja doświadczałam Apollo w następstwie odejścia jako Persefony, ale nie rozumujcie tego ludzkim umysłem, bo naprawdę czas nie istnieje wszystko jest w teraz. Jednak w sensie ludzkim można powiedzieć, że Apollo to było moje pierwsze zejście poprzez narodzenie na Ziemi i ponowne przybycie w “Poczet Bogów” po wielkim buncie jaki dokonałam z innymi sprzeciwiając się ciemiężeniu ludzi i czerpania z nich energii zwanej eliksirem życia – Ambrozją.

Persefona jednak jest tym momentem, w którym to ja utraciłam nieśmiertelność, bo ogólne spory Bogów spowodowały obniżenie wibracji Planety. Dlatego odczucie jej sercem, tych przestrzeni w teraz, daje mi nie tylko przywrócenie tej pamięci, ale i praktyczną pomoc w moim przebudzeniu.

Powróćmy do Olimpu. Ile jest prawdy w mitach, że porwał Cię Hades ?

Kochany! Jest to przezabawne, bo symbolika ta była pomocą w naukach człowieka, a zabawą Bogów Istot, które postawiły się w konsekwencji swoich wyborów ponad człowiekiem była zabawą w podsuwaniu mu manipulacyjnej symboliki. Hades istniał jako jeden z wielkich, który upadł jak reszta, bo utracił nieśmiertelność, jak wszyscy inni, którzy podeptali godność Matki Ziemi i jej prawowitych Dzieci – Ludzi. W mitologii Hades został przedstawiany jako władca ciemności, a naprawdę był tym, który zainicjował doświadczanie śmierci i jej testowanie na ludziach, powodując tak, aby dusze nie odchodziły do źródła, tylko zostały wprowadzane w ciemność i manipulowane w więzieniu dusz. Był to wczesny rodzaj manipulacji religią, jako podanymi wierzeniami. Bogowie zdali sobie sprawę, że Rasa Ludzka jest potężna i aby dalej nad nią panować i żyć jej kosztem, należy ją ograniczyć, utrzymać na niskim poziomie świadomości.

Krótko mówiąc czy byłaś jego żoną ?

Nie. Byłam jedną z Bogiń, jedną z nielicznych, którzy opowiedzieli się przeciwko tym doświadczeniom zatrzymujących Ziemię, a nawet głęboko ją i jej dzieci uwsteczniającą, dlatego jestem tu gdzie jestem. Był to bardziej program anty ewolucji prowadzący do kolejnej zagłady nie tylko Ludzkiej Rasy, ale samych Bogów, którzy chcieli roztoczyć takie skuteczne panowanie. Mój sprzeciw i kilku innych Bogów spowodował wielki rozłam w Portalu zwanym Olimp i to spowodowało daleko potężne reperkusje i osłabienie naszej siły panowania nad Ziemią. Rozbiliśmy się na wiele ośrodków, które znacie z zapisów zachowanych na Ziemi. Wspomnę tu chociażby Indie, Egipt, Mezopotamię, czy krainę Majów. Jednak z tego osłabienia Jedności Bogów skorzystały inne Istoty, które przejęły nie tylko Bogów, ale i objęły władaniem całą Ziemię. Istoty te to znani wojownicy w tej części Kosmosu, metodycznie zajmujący planety i promujący hierarchię. Zdobywali posłuszeństwo poprzez podane wierzenia w Bogów, którymi oni sami się stawiali, tak czerpiąc energię z dobrowolnego poddaństwa. Jest wiele nacji Reptylian, którzy lubują się bawić kosztem ludzi, dlatego powszechnie zaścielili Ziemię „świątyniami śmierci”, które to Świetliste Dzieci Ziemi miały im składać uniżone hołdy i własną energię życia.

Wracając do mitologii, to podana jest tam symbolika, że optowałam za połączeniem świata ciemności, który się pojawił i światła, a symbol płodności mówił o tym, że to połączenie daje życie wieczne.

Czy zachowała się w Tobie pamięć innych światów, które zniewalały Ziemię ?

Tak. Też je znacie, chociażby przekazany Wam świat w mitologii Waszej Biblii, która jest spuścizną wężowego świata do dzisiaj przenikającego śmiercią ludzi w kultach, poprzez które to doświadczacie drogi poznania owocu zakazanego. Symbolika tych zdarzeń została podana Wam obrazowo w scenie porzucenia Raju przez Boskie Istoty, bo jako ludziom podsunięto świat śmierci i jego ogromne żniwo zbieracie do dziś. Świadomie doświadczacie poddaństwa, również tego świata podążając za pasterzem chrześcijańskiego świata prowadzącego Was masowo w czeluście śmierci ze żmijową laską, również służba zdrowia ma symbole żmii, czyli śmierci, bo chodzi o to aby Wasze życie w konsekwencji zmierzało do niej. Dlatego dotąd Istoty żmijowego świata zbierają żniwo z Dzieci Ziemi. Uczestniczą również w rytuałach, bo niosąc dziecko do chrzcielnicy naprawdę składacie je dla Szatana, władcy żmijowego świata nadal uczestniczącego w grze dla człowieka, jako jednego z panów ciemności.

W jaki sposób przebudziłaś w sobie taką świadomość ?

To proste. Znasz tę drogę i wiesz, że może otworzyć ją każdy, kto opuści umysł niewolnika, którym został obdarzony człowiek, jako kolejna wersja stworzona seryjnie jako Adamus, a później poddana samoewolucji i kontrolowanego skrzyżowania z innymi ludźmi (znane jest to w micie o Kainie i Ablu, gdzie Kain dostał ostrzeżenie, aby inni ludzie go nie zabili). Serce człowieka daje niewyobrażalne możliwości, dlatego tyle potężnych Istot zdecydowało się na inkarnację na Ziemi.

Moje budzenie jest prozaiczne, to tak jak gdybym zawsze wiedziała kim jestem, a życie samo naprowadzało na doświadczenia, które mi pomogły. Przyjęcie Prawdy o sobie i uwolnienie prawd, które zostały podane jest otwarciem się na Boską Nieskończoność i każdy to ma. Po prostu czujesz to jakby było to wczoraj, a naprawdę to wszystko jest w teraz i kierując się na serce można to wyrażać z zaufaniem do siebie.

U mnie następowało to stopniowo. Najpierw uwolniłam się od kościoła, potem przestałam zjadać mięso, a w konsekwencji coraz bardziej skupiać się na miłości do siebie. Przełomem jednak było zaufanie do siebie samej i uwierzenie, że to ja jestem doskonałością miłości i nie ma nic ponad mną, co kieruje mną albo mi coś daje. Jestem świadoma tego, że tak otwiera się początek doskonałości, w której powracam jako Bogini Światła, ale dziś już czuję niezwykłą Jedność i Prawdę, że Miłością jest wszystko.

Wracając do Jezusa inaczej Joszuy. Co możesz powiedzieć o możliwości jego powrotu ?

Jest wiele mitów, którymi świat Ziemi został zatrzymany, a rozpowszechniane tego jako wierzenia, które przeradzały się w zniewalające ludzkość religie siejące śmierć i spustoszenie. Pomoc, którą przyniósł mój ojciec (Zeus – Joszua) została odwrócona, dlatego niezwykle się wzruszyłam czytając w Twojej książce Grzegorzu piękne odczucia na temat jego pobytu. Zgodzę się z Tobą, że on stał się Światłem w każdym i spełnił się jako człowiek. Jednak teraz na Ziemi nastąpiły tak wielkie zmiany, że stała się możliwość inkarnacji Istot, nazwijmy je nowej generacji o bardzo potężnej świadomości, dlatego odczuwam, że Jego powrót na Ziemię stał się faktem i czuję to całą sobą. Wybić warto sobie z głowy wszelkie myślenie, że nadchodzi zbawca, że za kogokolwiek wykona pracę. Każdy, kto tak przyjmuje, raczej sam wskazuje na siebie, że z tej przestrzeni odchodzi, bo zapomniał o własnej nauce. Powrót Joszuy odbieram jako kwintesencję wielkiego cyklu nauk, które on tak symbolicznie kończy i rozpoczyna nowy etap. Odbieram to jako etap Ziemi gdzie każdy świadomie jest Bogiem. Doświadczyłam lekcji gdzie jako jedna z Istot, które tu przybyły doświadczyłam podziałów na bogów i ludzi, a to było pułapką, która na długo pogrążyła Ziemię w zniszczeniach.

Jak Ty „Persefono” odbierasz Prawdę o Jezusie ?

Nie ma czegoś takiego jak uniwersalna prawda, a widzenie moim sercem jest Prawdą widzenia poprzez stan przebudzenia mojej Istoty i nie dla każdego ta perspektywa widzenia rzeczywistości może być pomocą. Wyobraź sobie, że wchodzi ktoś do przedszkola i robi wykłady na niespotykanie wysokim profesorskim poziomie i nie zauważa, że tak naprawdę okrada te dzieci z samouczenia się, z przypomnienia, bo naprawdę tym jest nauka na Ziemi.

Mogę podzielić się wieloma spostrzeżeniami bardzo zbliżonymi do tych, którymi podzieliłeś się w swojej książce ,,Jezus zwany Chrystusem’‘. Nie sposób jednak Istocie zniewolonej ludzką wiedzą o przepełnionym umyśle otworzyć inne postrzeganie niźli te, które zostało mu podane przez niewolniczy system. Opróżnienie pełnej czary daje dopiero możliwość czerpania z własnej wiedzy źródła, w każdym.

Mój ojciec, bo tak go pamiętam mówił o tym ludziom, że wszystko jest w Was, że Jesteście Bogami, że Ja i Ojciec to Jedno, że Królestwo Niebieskie jest w każdym. Prawda o Joszule została odsłonięta i bardzo wzruszyłam się czytając strofy tej książki. Czułam, każdą cząstką swojej świadomości autentyczność i czułam Ciebie jako niezwykle bliską mi Istotę, dlatego tak łatwo Cię odnalazłam i teraz spotkałam. To niezwykle pomogło mi rozpuścić pozostające jeszcze zasłony na moim sercu.

Joszua nie podróżował na osiołku, ale jeździł konno z podniesioną głową takie mam obrazy i odczucia, bo mam ogromne połączenie z Jego Świadomością. Postawienie Go jako Boga w świątyniach IHS (Izydy, Horusa i Seta), było zamierzonym zniweczeniem darów, które on przyniósł. Fikcyjne ukrzyżowanie zaimprowizowane jako maskarada długo po jego odejściu było świadomym przerodzeniem jego pomocy w cierpienie, na które wabiono Jego Światłem ludzi do świątyń Gadzich Istot. Prawdą jest, że on nigdy nie wkraczał do świątyń wybudowanych dla Bestii, nie deptał godności czarnych Istot, przed którymi klękali ludzie. Mówił za to, że każdy jest jego bratem i każdy jest Bogiem, a naukami swego serca dzielił się spontanicznie w plenerze lub na placach wsi i miasteczek.

Kogo wobec tego ukrzyżowano jak nie Joszuę ?

To nie jest tak, jak podają pisma Gadzich Istot podanych channelingiem dla nawiedzonych (opętanych), których potem ludzie nazwali świętymi, a ich kości obgotowane w zupie wyjęli i roznieśli do tych kościołów, bo to jest podstawą okultyzmu, czczenia śmierci. Joszua nie był samobójcą, bo zniweczyłby Dar Życia największą Godność jaka jest na Ziemi. Przybyło wiele Istot, aby być w pobliżu i przeistoczyć Jego nauki w iluzję, krótko mówiąc zdyskredytować. Jedną z nich był jego ,, przyjaciel” Judasz będący inkarnacją Seta i on przyjął to doświadczenie na Siebie próbując przywrócić siebie poprzez to jako władcę Ziemi przez panujący Gadzi Świat. Tak chciał się im przypodobać, dlatego jednak udawał przyjaźń, kontrolując, każdy krok niebezpiecznego syna światła. Joszua znał jego zamiary, wiedział, że też wielu się odwróci, wyprze się go, bo pierścień czarnych Istot bardzo zacieśniał się wokół niego, dlatego zdecydował się na ucieczkę do Kaszmiru.

Czy komukolwiek mówiłaś o sobie ?

Znowu odpowiedź brzmi nie. Nie ma takiej potrzeby. Ludzie są w bardzo wczesnej fazie przebudzenia, choć niezwykle przyśpieszającej, to jednak kompletnie nie gotowi na tak szokujące prawdy. W godności dla tych Istot należy pozwolić im samym odnaleźć swoją drogę i wyzwolić się z panowania nad sobą Bogów, dla których sami na kolanach się podporządkowali, przyjmując teraz Jaszczurzy świat nad człowiekiem, a siebie jako poddanych. Uwolnienie z ludzkiego Ego jest niezwykle proste, bo kiedy wyjdziesz z umysłu do serca zwyczajnie Jesteś Nową Świadomością i tak świat programów człowieka znika.

Czy inni Bogowie Olimpu inkarnują obecnie na Ziemi ?

Niemal wszyscy rozpoczęli inkarnację w ciałach człowieka, po tym jak ugrzęźli w pułapce w przestrzeni Astralu przy Ziemi, rodzaju piekła dla Dusz, w którym nie potrafili się wznieść, bo podeptali Godność Matki Ziemi, żyjąc kosztem ludzi. Większość Bogów już zakończyła inkarnację, bo i tym razem nastąpiła wielka retrospekcja, gdyż Bogowie pogardzili przemianą, a opowiedzieli się za mocą magii. Przybyli bardziej po to, aby posiąść tajemnicę miłości i przeobrazić ją w magię dającą im powrót do ponownego panowania nad człowiekiem.

W niedalekiej ludzkiej historii pojawili się również w otoczeniu Hitlera, aby poprzez niego zdobyć panowanie nad światem. Teraz wielu pojawiło się w ezoteryce, niektórzy mienili się uzdrowicielami lub jasnowidzami, pogardzając tak naprawdę człowiekiem, pokazując takie wywyższenie, bo te dary ma jednak każde Dziecko Miłości, którymi są ludzie. Dlatego ogromna większość na ten moment przemiany odeszła, opuszczając ciała fizyczne, które zasiedliły dosłownie inne Istoty trupiego świata śmierci, okalającego Ziemię. Kilkoro z wielkiej plejady potężnych Istot jeszcze nie dotarło do świadomości – kim są. Masowe odejścia z Ziemi, które są zauważalne na poziomie opuszczania ciał dotyczą przede wszystkim gości Ziemi, czyli tych, co otrzymali szansę bycia człowiekiem.

Odnalazłaś mnie przez stronę Prawdy Serca. Co chciałabyś powiedzieć innym czytelnikom ?

Chciałabym Wam wszystkim powiedzieć, że bardzo Was Kocham, bo Kocham siebie. Naprawdę nie jest ważne kogo doświadczaliśmy, bo Prawda Przebudzenia jest uświadomieniem sobie, że Jesteś wszystkim, tak jak ja. Jestem Świadomą Boginią, Jednością Miłości z Matką i kiedy odczujesz to Ty, możesz osobiście zadać mi każde pytanie bez potrzeby występowania na scenach iluzji starego odchodzącego świata. Ten świat zmienia się niebywale, dlatego uwolnienie starej pamięci doświadczeń i wszelkiej wiedzy, wyobrażeń, daje Ci czytelniku niesamowitą pomoc. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć wiele o sobie, ale tak jak powiedziałam, to nie ma większego znaczenia, bo świadomość nieskończoności możesz przebudzić w sobie i Ty.

Grzegorz na tej stronie w sposób rewolucyjny wywrócił do góry nogami wszystkie doktryny Ziemi, ale to każdy z Was decyduje o przyjęciu ścieżki Prawdy Serca w sobie. Ta Prawda na Ziemi jest nie do zatrzymania i nie da się jej dłużej ignorować, ani ośmieszać, ani próbować zdyskredytować. Odczuwam również, że Miłość Serca dawana sobie, niestety jest na Ziemi w początkach i choć ludzie dużo mówią już o sercu i podnosi się globalna świadomość całej populacji, to jednak szczątkowe otwarcie Darów Serca, chociażby takie jak prezentuje autor strony jest ewenementem na Ziemi. Uświadomienie, że masz to Ty jest pomocą, którą dając dla siebie dajesz dla wszystkich.

Dziękuję za możliwość podzielenia się odczuciami z innymi.

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle