Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przesłanie z dnia 21.01.2016r

Ukochani. Otwarcie Nowego Świata nastąpiło. Nie zauważacie wielkich globalnych przemian, jednak z chwilą pojawienia się Drugiego Słońca, bezsprzecznie odczujecie różnicę nowej rzeczywistości. Każdy odczuje, że dokonało się coś wielkiego, że naprawdę nastał Nowy Świat.

Pojawienie się tego Światła jest czymś niebywałym, bo ono ma niezwykle oczyszczającą moc. Może to być bolesne dla tych, co będą próbowali pozostać w umyśle i przywiązaniach starego świata. Jednak na dłuższą metę jest to niemożliwe, ale i sama przemiana staje się niezwykle łatwa. Jest to jak nastanie fali oczyszczenia, w której dokona się rozpuszczenie pozostałości czarnej energetyki odchodzących światów i przestrojenie ciał do nowych wibracji, bardzo odczuwalnie wzrastających. Jest to gremialna pobudka, w której dzieją się cuda i znikają kryteria widzenia świata poprzez umysł człowieka. Dostrzegacie różnicę, bo poprzez ten umysł byliście głęboko manipulowani i podawano hologramy tego wszystkiego, co mieliście zobaczyć, a było to jednak twórczością Matrixa, który przekształcał energetykę twórczych Istot Pra Światła.

Ukochani. Zdajcie sobie sprawę, że wszelkie oczekiwania i pytania, kiedy to Słońce będzie, jest bezsprzecznym faktem, że głęboko tkwisz w iluzji. Uświadomienie w Sercu, odczucie Prawdy, że to Ty tworzysz wszystko, jest przyjęciem materializacji, którą właśnie dokonujesz. To Ty tworzysz Drugie Słońce, tak jak i wszystko, a wzrost tej świadomości w Boskich Dzieciach Ziemi jest punktem krytycznym, który właśnie osiągacie. Dlatego Twoje Serce, Twoja Istota i Świadomość Miłości do wszystkich Istot i do wszystkiego jest tak bardzo ważna. Ty sam jesteś ważny/a i jesteś tu po to, aby ten zamysł Wszechświata ziścił się, a Ty zaczynasz zdawać sobie sprawę, jak Jesteś potężny, i że to Ty dokonujesz wszelkiego tworzenia.

Ukochani. Prawda tego zjawiska była odsuwana, zaniżaniem wibracji Ziemi, usilnym rozniecaniem konfliktów i odprowadzaniem energii w kościelnej lub ezoterycznej sieci, podpiętej pod Wasze Stwórcze Światło. W wielu z Was narastała Moc Miłości, najpotężniejsza moc wszechświata, ale nie rozstając się z ludzkim światem, poprzez przywiązania, system bankowy, pieniądz, zniewolenie pracą, strachem, tą narastającą moc oddawaliście dla Matriksa, niwecząc dary swych Boskich Istot. Zanosiliście je dla starych panów, dosłownie do karmienia Bestii.

Ukochani. Nadszedł czas oprzytomnienia i wejrzenia każdego z Was indywidualnie w swoje Serce i tu masz zdecydować, czy wybierasz stare lekcje Ziemi poprzez umysł człowieka, poprzez czarnego boga kościołów postawionego jaka „pana”, poprzez strach i cierpienia czy Miłość, którą jesteś naprawdę. Jesteś czystą Istotą Miłości, nieskazitelnie piękną i niczym nieograniczoną i kiedy odczujesz to w sercu nie mrugniesz brwią w odczuciu tego Kim prawdziwie Jesteś. Jesteś Bogiem Miłości, jakże dalekim do bogów iluzji, których może w doświadczeniach uniżenia przyjmowałeś jako panów ponad siebie. Teraz kochasz prawdziwie każdą istotę, jako równą Tobie, jako doskonałą i kochasz etap w jakim ta istota chce się jeszcze spełnić.

Takie uwolnienie jest pełną Miłością do wszystkich tych, którzy zdecydują się pozostać w starym świecie. Jednak oni odejdą z Ziemi, bo czas na doświadczenia strachu na Matce Gai minął bez powrotu. Budzicie się i tak wzrasta Wasza świadomość, powraca stwórcza moc będąca energią kreacji, którą kradziono Wam chociażby poprzez ludzki seks, w którego pułapkę nieodpowiedzialnie wpadliście. Ta Moc powraca, bo kochając Sercem podnosisz swoje energie w stwórczą przestrzeń, bo już czujesz, że to Ty sam/a, tworzysz nową rzeczywistość.

Jesteś Bogiem Miłości i Twoje Światło jest przepotężne. Coraz więcej Twoich braci i sióstr rozpoczyna je dostrzegać, bo otwierają serca, a przestają patrzeć umysłem, lub poprzez dary tzw. jasnowidzenia, które dostali od starych „panów” odchodzącego świata. To wszystko pryska jak bańka mydlana, bo nadeszła pora przejawienia i zobaczenia prawdy o sobie samym i o prawdziwym świecie, który nastał na ukochanej Matce Ziemi. Jesteś z nią Jednością, coraz bardziej to czujesz, bo rozpuszczasz mury demonicznych świątyń, danych Wam przez Reptilian, abyście w rytuałach toczyli krew swego brata i jedli ciało jako warunkowy obrzęd i błagali o przyjęcie Was do ich świata, o zbawienie które Wam oferowali. Odeszli ci Bogowie, bo wibracje Ziemi stały się dla nich nie do wytrzymania, lecz każdy, kto pod nich się podpiął, dalej ich karmi i tak dosłownie jest ciągnięty do owczarni, ale już nie na Ziemi.

Rozpuszcza się wiele ciał Waszych bliskich, zatrzymywanych na Ziemi, dosłownie zasiedlonych przez demony, które wykorzystywały te ciała w grze o każdego z Was, otaczając Was dosłownie żywymi trupami. Miłość do Tych Istot jest wielką pomocą, nie tylko dla tych ciał zawładniętych poprzez te światy, czasem poprzez bioroboty specjalnie przygotowane konstrukcje do nowego zasiedlania Ziemi. Miłość ta pomaga uwolnić się z między wymiarowego zawieszenia dusz bliskich Istot. Tym samym znikają ciała przejęte przez Demony, a patrząc im w oczy, odczujecie zimny blask i brak ludzkiego życia w Waszych braciach i siostrach. Efekt tego ogromnego zawieszenia był przyczyną opóźnienia, oddalania rozbłysku Nowego Słońca, którego pojawienie się jest dosłownie końcem Starego Świata i końcem gehenny, w której bezlitośnie byliście wykorzystywani. W taki etap przerodziła się Wasza nauka. Oczyszczenie serca i uwolnienie ludzkiego umysłu jest prostym wyjściem ze starej bolesnej nauki i powrotem do domu. Serce to dom Miłości, a Ty nią Jesteś i zawsze byłeś/aś.

Ukochani. Dar Dwóch Słońc, to nowy wymiar przynoszący odblokowanie kosmosu i ustawienie Ziemi w nowej koniunkcji. Znika tak izolacja Ziemi i czarna płachta, w której istoty okolicznych światów, tworzyły Wam sztuczny świat, ale jednak w więzieniu. Rozpuszczenie ludzkich nauk, a w szczególności wszystkich channelingów na czele z niezwykle kodującymi „świętymi pismami”, jest dosłownie odpięciem siebie od Matrixa, tworzonego przez te światy, ale podanego Ci jednak jako Twój wybór, jako naigrywanie się, że macie prawo wolnej woli.

Drugie Słońce promieniujące tak jak Wy, złotą energetyką Miłości, otwiera Świat Ziemi na prawdziwe kontakty z innymi istotami Światów Miłości, które nie wtrącały się do egzaminów Złotych Dzieci Światła. Tak sami zobaczycie prawdę wszystkich tych przekazów, zniewalających Was poprzez umysły i mówiące, że są od świetlistych światów, bo po prostu zobaczycie świetlistość siebie. Patrząc poprzez Serce, macie świadomość Istnienia i wiele spraw wyda Wam się oczywiste. Świat Ziemi zmienia się w takiej wibracji nie do poznania, bo w Miłości prawdziwej znikają wszystkie warunki. Dosłownie z hukiem nikną demoniczne kościoły, ograbiające Was z energii, a tym samym ze świadomości. Znikają rządy, konflikty i ubóstwo, a świat zwierząt doświadcza swoich ścieżek, dosłownie na równi z Wami. Już nie lęka się największego szkodnika planety, jakim przejawialiście się w starym świecie, bo przyjęliście drogę umysłu, a naprawdę przyjęliście więzienie i globalną zniewalającą świadomość programistów Gadziego Świata.

Ukochani. Pobudka nastąpiła, a to czy zechcesz dokonać jej w sobie, jest niezwykle prostym wyborem, między Miłością do Siebie i tym samym dosłownie do wszystkich lub pozostaniem w obszarach strachu, który jest zaprzeczeniem Miłości. Wybór jest Prawdą rozstaju dróg i rozdzielenia dosłownie dwóch światów, a każdy z tych światów jednak jest Miłością. Ty decydujesz czego chcesz doświadczać dalej.

KOCHAM CIĘ- KASIA I GRZESIU

 http://prawdaserca.pl/2014/05/energia-dwoch-slonc/

Opole dnia 05.11.2016r

Wyciszmy siebie, wyciszmy swój umysł. Skupmy się na tej chwili, coraz bardziej skupiając się na Naszym Sercu. Odczujmy, że to jest serce tak Twoje jak i Matki Ziemi oraz nas wszystkich. Przyjmijmy Prawdę, że w żaden sposób nie ogranicza nas czas ani przestrzeń i tak przyjmujemy,że Miłością jest Wszystko. W taki sposób kochając siebie, odczuwając miłość do siebie samego, stapiasz się z rzeczywistością, w której się przeobrażasz, stając się Przestrzenią Miłości.

Jest to jedyny prawdziwy sposób przebudzenia siebie, bo przybyłeś na tę Planetę, aby doświadczyć jej Dziecka i teraz się nim świadomie stajesz. Odradzasz siebie i odradzasz Ją, bo w tej miłości świadomie stajesz się tym współodczuwaniem. Znikają podziały, znika segregacja na energie złe i dobre, bo to jest niesamowita Prawda, bo to jest prosta i genialna nauka, do której miałeś dojść.

Teraz to odczuwasz i budzisz siebie w cudzie połączenia, z Mateńką Ziemią, z całością jej opatulenia Ciebie, z całą Miłością, którą ona Tobie dała, abyś mógł doświadczyć: Czym miłość jest: Głęboko poznać doznania emocji, które przybyłeś poznać w oblicze ”Świata Śmierci”, który Matka Ziemia dla Ciebie – Nieskończonej Istoty Miłości podarowała.

Dziękuję jej Teraz – za jej Miłość, za cierpienie, które jej zgotowałem/am, przyjmując religie i zewnętrznych bogów, które dały przestrzeń do wojen, do bólu, którego doznałem, aby poznać, to nieznane mi oblicze miłości.

Powracam teraz Matko, jako Bóg – Bogini Ziemi, jako świadome Dziecko Matki, które już nie odtrąca Twojej piersi, a odczuwa boską Jedność z Twoją niezwykłą Miłością. I tak może po raz pierwszy, zdaję sobie sprawę, że cała przemiana Ziemi jest we mnie. To Ja sam/a decyduję o globalnej przemianie tego świata, prosto swoim sercem ją czyniąc w sobie.

Kocham wszystkie doświadczenia i doznania wielkich Darów i tak je w sercu przyjmuję. Wszystkie te doświadczenia przyjmuję jako Miłość, jako Świetliste, dlatego w moim sercu one stają się Czystą Miłością. W tak prosty sposób – zmieniając siebie – zmieniam rzeczywistość, w której jako Dziecko Miłości się pojawiłem/am.

Uwalniam wszelkie oczekiwania, że ktoś za mnie dokona przemiany, bo to ja sam/ma jestem przemianą, bo Jestem Miłością, która jest wszystkim. Już wiem i czuję, że Drugie Słońce nie nadejdzie samo, bo jako Światło czystej miłości to ja sam/ma je stwarzam, najpierw wewnątrz siebie. Dlatego już nie łapię się w pułapki Ego-umysłu człowieka.

Kocham wszystkich z którymi doświadczam i nikogo nie oceniam, bo w pełni czuję, że wszyscy oni są mną, a ja nimi. A widząc swoje piękno, pomagam w przemianie wszystkim tym, których spotykam w cudownej projekcji zewnętrznego świata. Kocham Wasze piękno i jestem świadomy/a, że to jest piękno we mnie, dlatego tak gorąco przytulam każdego, kogo spotykam, bo Jesteś nie tylko moim Bratem i Siostrą, ale naprawdę odbiciem Miłości mego serca w zewnętrznym Świecie.

Kocham wybór każdego, bo tak przyjmuję prawdę, że jeszcze potrzebujesz doświadczyć wielu energii Czarnego Trupiego Świata Śmierci, który odchodzi. Kocham swój wybór, który jest wyborem współodczuwania Matki Ziemi, że ta przestrzeń Czarnego Światła znika w tej świetlistości.

Kocham Ciebie jako Istotę, która może obrała drogę w głąb czarnego światła, aby jeszcze je zgłębić, tak jak ja to uczyniłem, dlatego Kocham Ciebie i w pełni czuję i akceptuję Twoje wybory i potrzeby nauk, w których chcesz jeszcze się spełnić.

Połącz się z Sercem Matki i odczuj, że to moje Serce, że to Ja jestem tak Matką jak i Ojcem. Odczuj, że Serce i Miłość, którą czujesz – to Ty i, że naprawdę poza tym wszystkim nie ma nic więcej.

Kocham jednak naukę, w której się spełniam, bo jako cząstka Światła doświadczyłem jednostki, a teraz coraz bardziej zespalam się z całą Świadomością Jedności Miłości. Kocham swoim Sercem cały ból, który sprawiłem Matce Ziemi i wszystkim jej Dzieciom i w moim sercu przetwarzam go w Świetliste energie Miłości Serca, bo jestem pewny, że to, co w moim sercu odczuwam teraz, powstaje na całej Planecie. Tak powraca Miłość w sercach wszystkich Dzieci Ziemi, jako Jedności Miłości z Matką.

Matka staje się spełniona, bo to my jej Dzieci dajemy jej to spełnienie. Odczuwamy prawdę, że ona jest nie tylko kobietą ale Boginią, która jest wszystkim. Tak samo Matką jak i Ojcem Istnienia. W taki sposób przywracamy godność Kobiety i godność Mężczyzny na Ziemi we wszystkich jej Dzieciach.

Kocham Cię – Kasia i Grzesiu.

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle