Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przesłanie Serca z dnia 15.01.2016 r.

Ukochani. Powracacie do domu, budzicie się ponownie w sercu, tym samym przestajecie być królikami doświadczalnymi dla innych światów, bo wznosząc swoje wibracje wychodzicie z zasięgu, z wpływu światów, które jawiły Wam się jako super inteligencje. Oprzytomnienie dają refleksje minionego etapu i odkrycie prawd, jak to było możliwe, że tak potężna Rasa Boskich Istot, robiła wszystko, co jej kazano, co oczekiwano tylko od Was. Czyniliście to na dodatek bardzo posłusznie, spełniając wszystkie zachcianki władców Ziemi, którzy to prawo jednak sobie uzurpowali, w uniżeniu jeszcze klękając i im dziękując.

Ukochani. Jedną z pułapek był ludzki umysł i on stanowił bastion, twierdzę, którą sami sobie pieczołowicie tworzyliście. Wszystko, co określiliście w swoim umyśle, czyniliście prawami i murami nie do przekroczenia, bo wewnątrz siebie uwierzyliście, że tak jest i dlatego czuliście się bezsilni. Jako rasa byliście poddawani szeroko pojętym programowaniom umysłu oraz bazy danych zwanej podświadomością, abyście posłusznie wykonywali to, co Wam się zleca, abyście w taki sposób wikłali się w karmę, którą przyjęliście jako prawo do odpracowania.

Ukochani. Ten etap skończony, bo budząc Ludzkie Serce, budzicie się wszyscy, gdyż uświadomiliście sobie, że jesteście Jednością Istnienia i kwiatem Ziemi, jej darem i przejawem esencji kreacji. Dostaliście tę naukę, bo potrzebowaliście doświadczyć takich lekcji umniejszenia i zapomnienia, kierując się na podany umysł człowieka. Tak w symbolice przekazów channelingowych wyszliście z Raju i rozpoczęliście gehennę jako pomiatany niewolnik. Umysł ludzki posłużył jako sterownik, bo łatwo był manipulowany poprzez świadomość zbiorową, którą programowano Was od zarania dziejów na wiele sposobów.

Skupmy się na obecności w teraz. Już zdajecie sobie sprawę, że wykonywaliście wszystko to, co było Wam podsuwane, nie widząc, że każdy szczegół waszej edukacji był całością programowania Rasy Złotych Dzieci Ziemi. Dopięliście swego, bo roztwarcie serca przez maleńką cząstkę z Was wpłynęło w niespotykany sposób na całą populację i w każdym z Was pękają skorupy, budzi się intuicja i dostrzegacie sterujące Wami programy. Podawano Wam wiele pomysłów, które realizowaliście i wynalazków, które przyjęliście jako swoje, a miały one za zadanie wyłączyć Waszą percepcję postrzegania pozazmysłowego i jeszcze bardziej zagubić własną twórczą obrazowość serca. Umilacie sobie czas telewizją lub słuchaniem muzyki, a nie zauważacie utrwalania tych programów, które poprzez kilkanaście lat były gruntowane w ludzkiej szkole, a wcześniej rodzinie, którą wybraliście sobie. Kierowano Was na prawdy tych, którym wydawało się, że poznali zewnętrzny świat, a zapominaliście, że ten świat wypływa z Waszych Serc, że to Wy sami go tworzycie. W tak prosty sposób przestrzeń swoich serc, oddaliście do uprawy jako przestrzeń dla innych.
Matrix był majstersztykiem, którego podpięcia przyjmowaliście i utwardzaliście na każdym kroku, przyjmując umysłem taki świat za rzeczywisty, a zamiast go rozpuszczać, utwardzaliście przekonaniami. Każda zewnętrza wiedza przyjmowana nie przez serce, a umysł człowieka, niosła kody i sterowniki poruszania się więźnia – idealnego niewolnika. Doskonałość tego więzienia polegała na tym, że na pozór czuliście się wolni, nie widzieliście krat otaczającego Was więzienia, bo to więzienie wybudowano Wam wewnątrz Waszej świadomości. Nie byli potrzebni nadzorcy stojący z batem, bo katowaliście siebie sami, zapinając się w hipotekę czy przyjmując niechcianą pracę, a lęk o jej utratę paraliżował Was całych. Totalny system wprowadził Was w poddańczy świat niewolnika, lękającego się o wszystko i walczącego o wszelkie ochłapy, które panowie Waszego świata, ukrywający się bogowie, rzucali Wam, mając uciechę z Waszego zachowania.

Przekodowani strachem przyjęliście walkę jako miłość i rozpoczęliście zabijać w imię religii, honoru czy ojczyzny. Służąc systemowi zakładaliście mundury jego strażników i nie widzieliście, że w imię podanych Wam ideałów, staliście się płatnymi mordercami swoich braci i sióstr. Kobiety szczyciły się, że „mój mąż jest na misji” i nie chciały widzieć, że zabija kobiety i dzieci, aby wydrzeć ropę lub inne strategiczne dobra Matce Ziemi. Kody w podświadomości na którą Was kierowano były programami, stały się oprzyrządowaniem niewolnika, który perfekcyjnie postępuje według tego wszystkiego, co własnym wyborem sobie wprowadził. Wydawało się Wam tylko, że ciało ludzkie jest mięsem lub zbiorem żywych komórek. Dopiero, kiedy wejrzycie sercem w jego głęboką intuicję, dostrzeżecie wiele chipów, sterowników, ograniczników, artefaktów, kryjących się w między wymiarze, a mających wpływ na świadomość poruszania się ciała. Ludzkie ciała tak wyposażone, były oporne na połączenie się waszej duszy z nim. Tak utrudniało się przebudzenie Waszej Istoty.

Wszelkie channelingi, które Wam podawano były emiterami nowej świadomości, zabezpieczającej Was przed przebudzeniem, a poprzez ludzki umysł zachwycaliście się ułudą pomocnej wiedzy, którą was oślepiano i wprowadzano na iluzyjne pozory wznoszenia.

Ukochani. Jesteście doskonali, dosłowne Jesteście Bogami, tak bardzo potężnymi istotami uśpionymi w doświadczeniu człowieczeństwa. Wiedziały o tym świetliste istoty, dlatego żaden świat świetlisty oparty na miłości nie ingerował w Egzaminy Bogów i nie podsuwał Wam rozwiązań, jak nieporadnym robakom, za których Was przyjęły światy, które korzystały z Was dosłownie jak z nawozu i energii, którą dawał świat człowieka, ale jednak dla innych. Wychodząc z umysłu, przestajesz być człowiekiem i budzisz się tym, Kim Jesteś naprawdę. Dziwisz się, jak łatwo odnajdujesz prawdziwe myślenie, które jest w Sercu, gdzie masz dostęp do każdej wiedzy, do każdej informacji jaką potrzebujesz. Mówię Ci o tym tylko po to, abyś mi nie wierzył i sam odczuł, jak potężną i cudowna jesteś istotą, a Twoje przebudzenie jest przebudzeniem Świata Ziemi. Dlatego tak bardzo dbano o każdego, kto przejawiał jakiekolwiek szanse na przebudzenie. Dlatego wszyscy chętni na adeptów duchowości, byli kierowani na ezoterykę lub channelingowe fora internetowe, które w prosty sposób zamykały serca.

Przyjrzyjcie się technikom New Age, iż każda z nich miała swoją „tajemnicę” pojawienia się i została podsunięta człowiekowi, aby ją zbawiennie przyjął i tak przyjmowaliście jej program i kody sterujące Waszym umysłem, poprzez który ją braliście. Mówiono Wam o sercu, ale już Ci, którzy to mówili mieli je zamknięte i tylko nauczyli się mówić pięknie o nim, a sami doświadczali złudzenia jego otwarcia. Otwartym Sercem w jednej sekundzie odczujecie każdy fałsz i rozświetlicie każdą swoją naukę. Cokolwiek przyjmujecie sercem, poprzez czystą miłość, oczyszczacie to jednocześnie, niczego się nie lękając. W ten sposób uniemożliwiacie programowanie, płynące jednak do nisko wibracyjnego ciała niewolnika, przystosowanego do życia w trzeciej gęstości. Budząc się w Sercu, wychodzicie prosto poza skalę manipulacji innych światów, dlatego te światy dosłownie wpadały w furię, zalewając Was ogromem nauk, tak, abyście zgubili się sami. Odczucie strachu było powrotem krat i kulą u nogi oraz bezradnością niewolnika, którego obraz przywracaliście sobie sami.

Ukochani, oczyszczenie z tych programów jest proste dla Człowieka – Boga, którym jesteście naprawdę, ale jednak nie uczynicie tego efektywnie nie otwierając Serca. Tylko wydawało się Wam, że przepracowaliście wiele swoich lekcji, ale dopiero otwierając Serce, odczujecie różnicę i marazm w jakim głęboko tkwiliście. Przebudzenie Ludzkiej Rasy, wypływa z jednej jedynej rzeczy, z Miłości, którą Ty możesz dać sobie. Nic więcej nie potrzeba, bo tak potężna jest Miłość Serca. Tą miłością rozpuszczasz kody innych światów, które przyjąłeś w swojej podróży, rozpuszczasz urządzenia i instalacje w Twoim ciele i tak prawdziwie je przyjmujesz jako Twoje własne. Pozbawiasz tak światy darmowego jadła jakim była Twoja Stwórcza Moc i energia, która opuszczała Cię poprzez strach, na który Cię kierowano.

Ukochani. Strach nie istnieje, bo jest to ciemność wynikająca z braku miłości, która jest świetlistością. Ty jesteś tą świetlistą Istotą Miłości, a zdając sobie z tego sprawę, budzisz się i zmieniasz świat w którym jesteś, bo zmieniasz siebie. Dziwisz się jak jesteś potężny i jak wielką ma Moc Miłość, o której zapomniałeś, biorąc dary światów w postaci ciała i doświadczeń podróży w tym ciele poprzez umysł człowieka, przeniknięty jednak syndromem niewolnika, którego tak doświadczyłeś.

Budzi się Ziemia, budzi się cała rzeczywistość, poprzez przebudzenie wszystkich istot i planety Matki i tak zmieniają się realia i Twoich doświadczeń. To czy zechcesz pozostać w nich Ty, jest Twoi wyborem, między Prawdą Serca a ludzkim umysłem niewolnika, którym się chlubiłeś. Być może uwierzyłeś w dyplomy, potwierdzające Twoją wiedzę, w szkoły dające Ci poczucie dumy i stanowiska, które tak otrzymałeś.

Ja jednak mówię Ci, że nie wejdziesz do Nowej Ziemi, jeśli ich nie rozpuścisz oraz wszystkich przekonań wprowadzonych Ci poprzez programy, którymi Cię obwarowano. Każdy jednak może kontynuować obecną naukę w nowych światach, do których wabią odchodzący „bogowie” Ziemi. Podąży tam każdy, kto Miłością Serca nie rozliczy się z darów, które przyjął od zewnętrznych istot, zapominając, że masz wszystko w sobie.

Kocham Cię – Grzesiu

CZY UMYSŁEM ZROZUMIESZ SERCE?

Przekaz z Serca z dnia 03.08.2016 r

Ukochani! Nastała wielka moda na Ziemi, na mówienie o sercu, na mówienie o miłości, jednak jakże wielu tej miłości nie czuje, bo serca mają zamknięte kompletnie, a Dusze ich odeszły. Dopiero oczyszczonym sercem z programów świata, w którym się budzisz, zobaczysz tę prawdę, a jeśli ją odczujesz, uświadomisz sobie, że jednak jesteś na Ziemi pionierem.

Ukochani! Programy czarnych odchodzących światów, które sami stworzyliśmy na naukę, zakorzenione w naszej świadomości, mówiły nam, to wszystko, co chcieliśmy usłyszeć i podawane to zostawało poprzez tzw. „rozwój duchowy”, mówiący poprzez Ego Świadomość, że jesteście wzniesieni w sercu. Mało tego, te programy domagały się ukrzyżowania przejawów świadomości autentycznie wypływających z serca, agresywnie ją piętnując próbując ją zakwalifikować, jako największe zło.Te energie dbały o to aby to nie zostało ujawnione, aby ludzie tego nie poznali, bo po co ich straszyć.

I to jest Prawda, która obnaża tych, którzy wybrali pozostanie w mackach czarnego świata i w etapie przebudzenia serwują nam nauki, próbujące zahamować wielką przemianę. Istoty sterujące globalną świadomością Czarnego Świata, Matrixa, w którym uczyliśmy się w taki sposób, próbowały przedłużyć lekcje i straszyć innych, atakując każdego, kto budzi się w sercu, wiedząc, że jak budzi się jeden to budzą się wszyscy. Dlatego tak niespotykaną agresją zieją ci, co nie zechcieli uwolnić czerni w sobie, dlatego dostają projekcje i zadania zaatakowania wszystkiego, co się rozjaśnia. Jest to typowe dla tych, co sami odrzucili szansę budzenia się przez Prawdę Serca, jest to wręcz uwarunkowane, aby nakarmiwszy się, gryźć wszystkich, co tą drogą chcą iść i ich odstraszać, wprowadzając w projekcje ego – umysłu, strach.

Miłość Serca w żaden sposób nie jest zrozumiała umysłem człowieka, stworzonym jako zestaw programów, taśm odtwarzających aplikacje potrzebne do spełnienia się w zakresie częstotliwości ,,Panów”. Dopiero, kiedy wymykasz się im, wchodząc w wibracje prawdziwej miłości, która jest jedynie w sercu, która była mylona z jej substytutem, płynącym poprzez programy zauroczenia w umyśle, dając nam namiastkę spełnienia się, zamiast po prostu Bogiem Miłości być, wkraczając w Przestrzeń Serca.

To, że jesteś Bogiem, tak naprawdę nie jest do przyjęcia dla ludzkiej Istoty posługującej się programami nisko-wibracyjnych światów, zawartych w umyśle. Wychodząc z częstotliwości panującego czarnego świata na Ziemi poprzez serce, praktycznie jednak nie od razu doświadczasz komfortu, bo w momencie budzenia, do Twego światła, manipulacyjnie jest przyciąganych wiele Istot czarnego światła. Niektóre z tych Istot z tymi zadaniami po prostu na Ziemię przybyły, aby uniemożliwić przebudzenie Dzieci Ziemi i doprowadzić chociażby do zniszczenia Ziemi, zamiast przejęcia jej przez autentyczne Dzieci Matki.

Zobaczcie jak to się przejawia, jak przez Trupi panujący świat w subtelny sposób, przejmowanych jest wielu naszych Braci i Sióstr, jak fora internetowe zapełniają się destrukcyjną energią, ale pocieszające jest to, że nie ma pozytywnych wpisów, bo rośnie świadomość, a to dawałoby pożywkę dla tych Istot, które na zasadzie kamikadze mają zniszczyć Światło, które się nieuchronnie jawi, są tak niesamowicie prowadzeni przez programy EGO nakładające się na ludzki umysł.

Umysł człowieka jest racjonalny, ułożony na prawdach i zasadach, które zostały temu człowiekowi wszczepione. Świadomość Serca tworzy niepojętą moc łącząca Ciebie z Twoim Duchem i masz tam wszelką wiedzę potrzebną Ci do spełnienia siebie, do przemiany, jakiej cudu doświadczasz na Ziemi.

Jesteś wolny, bo Jesteś Miłością niezależnie na jakim etapie jesteś. Może reprezentujesz czarne światy, które Ci mówią, że jesteś świetlisty, które w nagrodę za wierną służbę dały Ci dary jasnowidzenia, ale jest to widzenie w ramach niewoli więzienia, którym Ty sam jesteś.

Pokochaj Prawdę swego własnego serca, bo nie zależnie ile masz na nim smoły czarnych doświadczeń, to miłość w nim zawsze spowoduje, że i tak rozbłyśniesz, i pryśnie iluzyjna mara czarnego świata, który widziałeś dotąd. Potrzebowałeś tego, aby poznać różnice, dlatego tak zapamiętale grałeś swoją rolę w wewnętrznym przekonaniu, że uczestniczysz w wielkiej przemianie świata, a ja jednak Ci mówię, że ją blokowałeś, bo grałeś jednak w drożynie, która zniewalała Ziemię.

Nauka, którą były Czarne Światy, jest skończona, gdyż przerodziła się ona w okupację, a zgoda na wykorzystywanie Dzieci Ziemi, byłaby oznaką nie kochania siebie. Dzieci Ziemi jako globalna świadomość, budzą się, a rozbłysk pierwszej Istoty jest końcem starej rzeczywistości. Jest obnażeniem Prawdy, jakie energie zasilały też Ciebie, tworząc Ci iluzję ciała, bo byłeś im potrzebny, jako nadzorca w więzieniu dla Twoich Braci i Sióstr.

Nie dziw się teraz, że czarna moc opuszcza Ciebie, bo jej światło w przestrzeni Ziemi słabnie. Nie dziw się, że nadchodząca noc może być ostatnią nocą na Ziemi, a rozświetlenie Światła Miłości Matki Ziemi i jej Dzieci jest końcem starej rzeczywistości i Prawdą obnażenia Trupiego Świata. Nie lękaj się nadchodzącej nieuchronnie nocy żywych trupów, bo Jesteś Miłością, a w miłości nie ma miejsca na lęk, na strach, będący czarną barwą z doświadczeń, z których wychodzimy. Wielu naszych Braci i Sióstr wybrało ten świat, nie chcieli opuścić umysłu człowieka i postrzegania, poprzez jego nisko-wibracyjne łącza świata własnej nauki, dlatego oni odchodzą.Nie jest to straszenie nikogo, bo w swoim sercu odnajdziesz własną Prawdę Serca, bo gdy kochasz , znika Era Strachu.

Jesteś Miłością, dlatego w miłości kochasz ich wybór i nie porusza Cię horror, który dosłownie wisi, a o przedłużanie tej chwili, ciągle trwa gra. Miłość Serca jest wolna od emocji ludzkiego świata, bo je przerobiłeś jako człowiek, a przepełniają Cię nowe uczucia i w żaden sposób ich nie zrozumiesz umysłem, ani zwodzącymi Ciebie odczuciami Czarnych Światów, które zajęły Twoje ciało, wypędzając Duszę. Ten proceder na Ziemi jest skończony, bo jest to gwałcenie przestrzeni Miłości, którą teraz Planeta nieuchronnie się staje i to bardzo chciały zataić światy, które zajęły Ziemię.

Obnaża się Prawda i nikt jej nie potrzebuje udowadniać, ani oceniać, bo kiedy jesteś w sercu po prostu ją czujesz. Odchodzący Czarny Świat sprowadził wielu naszych Braci i Sióstr do urągających człowieczeństwu ról. Jednak gdy jedzie złota karawana przemiany, szczekające psy milkną w oddali i powracają do swoich,, Panów”, którym wybrali służenie. Istota ludzka jest Istotą Miłości, kochająca wszystko i wszystkich, dlatego nie potrzebuje ponad sobą Pana tak jak chociażby owe szczekające psy. Takie spełnianie się zaprzeczało miłości.

Urągałeś swemu Bratu Joszule, nazywając go ,,Panem Chrystusem”, a wyimaginowanej czułej miłości, zaślepionego niewolnika, którego doświadczałeś, przybijałeś go do krzyża, na pamiątkę uwiecznienia cierpienia na Ziemi.

Ukochani! Ten świat minął. Efekty lustra, które widzisz są tylko Twoją projekcją i dokąd dajesz im siłę, zasilasz te światy, jako spuściznę nauki, która przerodziła się jednak w niewolę. Może jesteś jedną z tych Istot, którą opuszczą Ziemię? To nie ma znaczenia. Kocham Ciebie z wdzięcznością i miłością za Dar doświadczenia, którym nasze spotkanie jest.

Oczyszczając Czarny świat w sobie w odczuciu Jedności i Miłości Istnienia nie unicestwiasz nikogo, ale pomagasz odejść, tym Czarnym Światom z Ziemi, bo to Ty je stworzyłeś. Pułapką tu są ludzkie uczucia, wynikające z projekcji umysłu i to one są jednak spowalnianiem świata wielkiej przemiany.

W swoim sercu kochasz, jesteś wolny od ludzkich nisko-wibracyjnych emocji. Wiesz i czujesz, że jesteś stwórcą wszystkiego. Dlatego na ten moment możesz zdecydować o wielkim uwolnieniu (rozpuszczeniu czarnej energetyki), a więc i o ich odejściu, wielu Twoich Sióstr i Braci, którzy zdecydowali o dalszej nauce w świecie umysłu, w którym świat czerni jest cały. Nie lękaj się tego, bo jesteś miłością, a cała przemiana jest w Tobie i w taki sposób wiesz i czujesz, że to Ty jesteś Bogiem.

Kocham Was – Grzegorz

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle