Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Spotkanie w Opolu, 14 czerwca 2016 r.

Ukochani! Odczujmy świadomą jedność miłości, bo ona jest potężną przestrzenią i poprzez JAM JEST, poprzez odczucie wibracji tej miłości jako Bóg we mnie, jako stwórca tej rzeczywistości we wszystkich wymiarach, w których jestem, porządkuję swoją energetykę i świadomość uwalniania czarnych, odchodzących światów. Odczujmy wdzięczność za te doświadczenia, za miłość, jaką te światy są. Podziękujmy czarnym światom za możliwość doświadczania śmierci, za doznania emocji, które pozwoliły nam w niebywałej skali doświadczyć ciemni, upadku naszej istoty, naszej rasy, głębokiego upodlenia, bo poprzez to doświadczenie poznaliśmy ogromną skalę emocji. I po to przybyliśmy w przestrzeń Ziemi.

Stworzyliśmy istoty śmierci, bo poprzez wielbienie tych istot, poprzez przyjęcie prawdy o ich istnieniu, daliśmy im życie, a poprzez religię i kulty zasilaliśmy te światy swoim światłem. Te światy przenikały nas złowieszczą niską energetyką i poprzez podane nam ciała tkwiliśmy w doświadczeniu doznań obumierania, a potem w to nawet uwierzyliśmy. W taki sposób przyjęliśmy prawdę Gadziego świata dla człowieka, dlatego tego doświadczaliśmy, aż oczyścimy stare zapisy.

Światy te teraz napierają, abyśmy rozliczyli się z nimi za te doświadczenia. Dlatego poprzez swoje serce, każdy z nas może oczyścić swoją przestrzeń z jej zapisów w sobie, w swoim ciele i duszy. Odczujmy to oczyszczenie i przeniknięcie miłością serca każdej komórki i przywrócenie jej świetlistości, odczucia, że każda komórka jest światłem życia i to życie jest wieczne. Istoty śmierci rozpuszczają się, bo powraca do nas nasza autentyczna energetyka i przestajemy światom śmierci dawać moc, przestajemy zasilać agregory kościoła, cmentarze, w których wielbiliśmy trupi świat, do których przykładaliśmy uważność i tak oddawaliśmy im swoją życiodajną energię. Mimo, że dusze dawno odeszły, to podążaliśmy w tą przestrzeń, aby zasilać trupi świat, aby nasycać energetykę śmierci energią tlącej się świetlistości z naszych serc.

Kończymy te doświadczenia i odczuwamy potężną przemianę. Powraca do nas ta energia z tych doświadczeń i poprzez moc stwórczą, poprzez moc seksualną, poprzez energię kreacji przetwarzamy te energie na nową rzeczywistość. Powraca nasza świadomość, powraca zdolność naszej kreacji, bo otwieramy nasze serca teraz dla siebie. W ten sposób wydostajemy te serca z innych światów, dla których oddawaliśmy naszą kreację, oddawaliśmy ich moc, bo nie kochaliśmy siebie.

Odczuj miłość. Odczuj JAM JEST i odczuj, jak bardzo siebie kochasz, bo tą mocą dosłownie wzrastasz jako istota. Wyobraź siebie jako roślinę, jako ptaka, jako zwierzę – inne Dziecko Ziemi. Odczuj, że naprawdę jesteś tym wszystkim. Jesteś nierozdzielną miłością i choć wyrażasz się jako człowiek, spełniasz się jako Istota Ludzka, to jednak już czujesz, że jesteś potężną esencją świadomości, że potrafisz odczuwać współistnienie z tymi wszystkimi istotami, z tymi wszystkimi innymi Dziećmi Ziemi. Zmieniasz tę rzeczywistość, bo czujesz, że Jesteś Bogiem, że jesteś świadomą istotą, która jedynie tworzy swój świat sama.

Odczujmy uwolnienie etapu, w którym to oddaliśmy nasze przestrzenie, nasze serca do tworzenia przestrzeni dla trupiego świata. Odczujmy oczyszczenie ciała z trupiego jadu i pamięci śmierci. Ten świat odchodzi. Jednamy się z tymi światami w TERAZ. Ta czerń znika. Ta czerń istniała zawsze i dokąd jeszcze Ty ją postrzegasz, pamiętaj, że zawsze to, co widzisz, istnieje w Tobie. Etap ogromnego zawieszenia tych światów rozpuszcza się, bo narasta przebudzenie Ziemi w miłości i trupi świat zawieszonych ciał dusz, które odeszły, opuszcza Ziemię, bo kulminacyjna fala przebudzenia sięga zenitu, ale to Ty w swoim sercu dopełniasz tej kropelki, przepełniającej czarę miłości, przepełniającej wielki powrót Dzieci Światła na Ziemię.

Pokochaj tę prawdę. Odczuj, że jest ona Prawdą Twego własnego Serca, serca istoty miłości, którą naprawdę jesteś. Przyjmij siebie jako taką istotę. Przyjmij siebie jako świadomość Boga, jako pełnię boskości, bo w tej boskości jest kwintesencja miłości.

Inne światy chciały nas zatrzymać w doświadczeniu, dlatego zasilały energie trupiego świata, dlatego zasilały ciała, zasiedlając je demonami, dając im energie z naszego życia, powodując, że te ciała czerpały z nas jak z akumulatorów. Teraz budzimy się, kochamy siebie i nasze stwórcze moce, które się budzą, kierujemy na samowzniesienie.

Ukochani! Odczujmy tę prawdę, że łącząc się ze świadomością miłości Matki, ze świadomością jedności miłości istnienia, że kochasz wszystko. Tak wszystko, co wpływa w Twoją świadomość, staje się miłością. Tak łącząc się z trupim światem, dosłownie rozpuszczamy w sercu te energie. One rozpuszczają się, znikają. Znika stary świat zniewalający Ziemię, znika Matrix, którego ostoją była śmierć, którego zasileniem była śmierć. Dlatego na nią nas kierowano, dlatego inicjowano wojny, dlatego kierowano nas na walkę, na cierpienie. Dlatego doświadczaliśmy świątyń śmierci wybudowanych na cmentarzach, na miejscach pochówku, dlatego łapaliśmy się na uwielbianie relikwii, bezczeszcząc kości zmarłych, aby mogły przenikać nas samych Demony Śmierci, którym składaliśmy mszalne – czarne ofiary z energii naszego życia. Dlatego oddawaliśmy swoje uwielbienie do śmierci Jezusa, gloryfikując jego cierpienie i w zaślepieniu nie widząc, że jest to SATANIZM, sekta wielbiąca czarnego wszechmogącego Pana Śmierci, którego stawałeś się uniżonym sługą.

Odczujmy, że to znika, bo to Ty, bo każdy z nas współtworzy ten świat i takiego świata doświadczasz, jaki masz w sobie lub odchodzisz, kiedy nie przyjmujesz wielkich przemian, kiedy masz w sercu pogardę, kiedy przyjmujesz zobaczenie tego świata poprzez ludzki umysł człowieka, którym naprawdę nie jesteś, bo naprawdę doświadczasz tylko daru jego ciała.

Pokochaj tę prawdę i przyjmij miłość, jaką doświadczenie człowieczeństwa w Tobie jest. Pokochaj prawdę, że możesz dać sobie tyle doświadczeń człowieczeństwa, ile potrzebujesz, aby poznać ten świat. Jednak etap tych doświadczeń na Ziemi mija i możesz zdecydować, że jedyna przemiana jest w Tobie, że nie ma oczekiwań, że żadna przemiana nie stanie się na zewnątrz, która utoruje dla Ciebie nowy, wolny świat miłości.

Ja jednak mówię Ci, że nie minie Ciebie indywidualna praca w Twojej świadomości, że nie minie Ciebie globalna przebudowa świata, w którym pojawiłeś się na naukę. Nie zaliczysz tych doświadczeń, póki nie przyjmiesz, że świat Ziemi jest potężną szkołą, potężną miłością, której przybyłeś jako świetlista Istota Miłości doświadczyć po to tylko, aby odnaleźć prawdę, kim jesteś.

Kocham Cię.

Dziękuję Andrzejowi za pomoc w zapisaniu tego tekstu dla innych.

Medytacja z dnia 17.06.2016r.

Ukochani! Odczujmy świadomą jedność miłości, bo ona jest potężną przestrzenią i poprzez JAM JEST, poprzez odczucie wibracji tej miłości jako Bóg we mnie, jako stwórca tej rzeczywistości we wszystkich wymiarach, w których jestem, porządkuję swoją energetykę i świadomość uwalniania czarnych, odchodzących światów. Odczujmy wdzięczność za te doświadczenia, za miłość, jaką te światy są. Podziękujmy czarnym światom za możliwość doświadczania śmierci, za doznania emocji, które pozwoliły nam w niebywałej skali doświadczyć ciemni, upadku naszej istoty, naszej rasy, głębokiego upodlenia, bo poprzez to doświadczenie poznaliśmy ogromną skalę emocji i po to przybyliśmy w przestrzeń Ziemi.

Teraz, w dniach ostatnich starego świata, Demony te rozpoczęły również zasiedlać ciała, bo wiele prawowitych Dzieci Ziemi porzuciło nauki i godność Daru Życia. Proceder ten zaistniał na szeroką skalę i trupi świat opanowywał Ziemię, zatrzymując ciała tych, którzy odeszli. Nagromadzoną energią i zasilaniem, poprzez kulty religijne – masowe sekty, tłoczono trupią energię podtrzymującą przy życiu świadomość tych ciał, pozwalając im się wyrażać głównie programami umysłu, tego, co jako człowiek zapamiętali. Proceder ten był skrzętnie monitorowany przez inne światy, sprzysiężone przeciwko Ziemi w celu jej opanowania, nazywające siebie Federacją Światła. Naprawdę to byli nowi okupanci, których statki kosmiczne mogliście dojrzeć w między wymiarach, którzy to za zgodą panującego świata Reptylian mieli oczyścić Ziemię, bo świadomość człowieka budziła się z „zagrożeniem” dla panujących nad nami światów.

Programowo odstraszano Was od serca od wznoszenia w boskość, która jest naszą naturą Istot Miłości. Światy te poprzez swoich ambasadorów (czytaj opętanych channelingami ), wprowadzały wiele dezinformacji, zajmując też tych wszystkich, którzy mogli stać się tubą tych światów.

Tylko świadomość serca, pozwala dokładnie zobaczyć prawdziwe intencje wielu nauk, które otrzymujecie zewsząd i nie jest to oceną tych Istot, ale prawdą, którą macie dostrzec, jako element nauki w której jesteście. Bezpardonowe zajmowanie ciał masowo odchodzących naszych bliskich kończy się, bo budzi się cała świadomość Ziemi i jej dzieci. Dlatego przybywa wiele prób konfliktów, czy religijnych świąt uwielbiających śmierć, dających jej życie. Wygrywa ten świat w Tobie, któremu TY dasz uważność, bo tak dajesz energię dla jednej czy drugiej strony.

Miłość do czarnych światów jest jedynym przejściem, bo w świetlistości tej Miłości po prostu rozpuszczasz ten czarny świat w sobie. Czyniąc to w sobie, poprzez świadomość Jedności Miłości w połączeniu z Matką Ziemią czynisz to w każdym jej dziecku, czyli na całej Planecie.

Kocham Cię

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle