Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

CZYLI O METODACH UPRAWY LUDZI

Przesłanie Serca z dnia 12.11 2016r.

Ukochani! Cykliczność była jedną z największych pułapek odchodzącego starego świata. Przyjęliście czas jako normę, jako prawdę poruszania się w podanym sobie świecie przez tak zwanych „bogów”, którymi przedstawiły się przybyłe na Ziemię Istoty Kosmiczne. Mówiły w Waszych pismach, że są synami boga i płodziły z ziemskimi córkami dzieci, okrutnie je gwałcąc, które rodziły boleśnie olbrzymy(tym rozpoczyna się Biblia prz.aut).

Ciała kobiet Ziemi zostały wybitnie zależnie zapisane w cykliczność, bo używane przez gwałcących je bogów krwawiły boleśnie. Ta czynność oczyszczająca została zapisana w energetyce i projektowana Księżycem, którego to zimne światło stało się nośnikami kodów sterujących Córkami Ziemi. Tak tylko Boska Córko wydawało Ci się, że współżyjesz tylko z mężem, ale gdy on obniżał swoje wibracje lub dosłownie odsuwał Duszę alkoholem albo ją powierzał Demonom Kościoła te istoty czarnego światła dosłownie harcowały w jego ciele i zażywały Twojej dziewiczości. Zmieniały się jak w sztafecie, bo nie potrzebowały inkarnować, aby z Tobą zażywać ludzkiego seksu opartego na niskich wibracjach, bez miłości lub miłości wypływającej z urojeń programów umysłu. Demony te lub cielesne istoty kosmiczne płodziły nawet dzieci, które potem wyjmowane jako embriona wysyłano na inne planety jako ekologiczny pokarm. Nie chcieliście tego widzieć, a nie kochając siebie, zamykaliście miłość, a rozrastał się obszar strachu i śmierci jakim Ziemia stała się cała.

Cykliczność ta miała za zadanie zamknąć w obrębie koła, tak abyśmy się zapętlili, a nie wznosili się w przebudzenie. Dlatego otwarcie tej świadomości może budzić agresję odchodzącego świata, który głęboko przeniknął Ziemię, bo przyjmując Demony w siebie, dosłownie otwieraliście się na dzieci o coraz niższych wibracjach, aby Trupi Świat mógł być skutecznie tworzony na Ziemi.

Był to początek zniewolenia Dzieci Ziemi, ale aby głęboko z tego korzystać, istoty, które opanowały Ziemię wprowadziły świat człowieka w cykliczność na wzór upraw, w których w obecnym świecie dokonujecie na swoich polach. Okazaliście się dla nich bezcennym skarbem, dosłownie złotem, bo takiego światła jesteście Istotami i w fazie swego niemowlęctwa, zostaliście łatwo przejęci przez sąsiednie światy. Były one żądne zysku i łatwego życia kosztem energetyki Boskich Dzieci Ziemi, które to na swym etapie rozwoju okazały się łatwym kąskiem do eksperymentalnego przejęcia.

Przedstawienie ludziom kalendarza i zamknięcie nieba dało dosłownie efekt namiotu foliowego, w którym zawieszone Słońce było rodzajem cyklicznego oświetlania półproduktu, którym to gratką na podobieństwo uprawy dżdżownic, jawiliście się dla tych światów, wysokiej inżynierii i inteligencji.

Wprowadzenie Was w cykliczność dawało efektywną skuteczność panowania nad niezwykle potężną rasą, która pojawiła się na Ziemi, o niezwykłych walorach i możliwościach stwórczej energetyki, którą emanowaliście. Cykle miały za zadanie poprzecinać Waszą świadomość na wiele odcinków (inkarnacji)tak, abyście w zaistniałych programach hodowli nigdy nie dotarli do prawdy – jakimi potężnymi istotami jesteście.

Skrócenie długości życia było łatwe, bo chociażby po Wielkim Potopie nazistowskiego „boga” Biblii Jahwe wprowadzeni zostaliście w degradujące Wasze ciała doświadczenie kanibalizmu. Zjadanie innych poprzez ich uśmiercanie było rodzajem szczepionki i wyboru, w którym zintensyfikowaliście w sobie doznania śmierci, stając się tym światem, aby poprzez niego oddawać swoją energetykę dla pasożytujących innych form życia –  skądinąd istot znanych Wam jako bogowie lub przyjaźni kosmiczni channelingowi bracia.

Pod cykle Słońca i gwiazd byliście wpisywani jako program, bo naprawdę obiekty, które przyjmowaliście za ciała niebieskie były programem w cyklu uprawy, w którym się chcąc nie chcąc znaleźliście. W cyklach została zapisana cała natura Matki, abyście uwierzyli, że obumiera wszystko.Tak łatwo uwierzyliście, że istnieje czas i za prawdę przyjęliście starzenie się komórek i ludzkiego ciała i tak się działo, a naprawdę to było tylko podanym programem samozniszczenia, programem Armagedonu.

Rozdarcie jakie nastąpiło było efektem dziury ozonowej, którą to niesforne Dzieci Ziemi nieodpowiedzialnie bawiąc się wynalazkami technicznymi podsuwanymi w umyśle przez panujące światy utworzyły wyrwę. Gwałtowne przemiany, jakie nastąpiłyby w tym efekcie mogłyby zabić hodowlę utrzymywaną w wysublimowanych warunkach.

Następowanie nocy po dniu było świadomym wprowadzaniem Was w śpiączkę, wszczepiony program, że musicie odpoczywać, a naprawdę z masy produkcyjnej potrzeba było odprowadzić eliksir życia. W ten sposób głównie w czasie snu, pozbawiani byliście nie tylko energii życiowych wyprodukowanych w czasie dnia, ale pozbawiani też stwórczej mocy jaką jest energia seksualna i tak nie wzrastała  Wasza świadomość.

Intensywne wprowadzanie Was w cyklicznie podawane programy, że macie dużo zapamiętywać i że najważniejszym organem dla Was jest umysł człowieka, pozwalały światom dominującym nad Ziemią bezpiecznie użytkować moc i przestrzeń  stwórczych istot dla siebie. Podawane wierzenia były niezwykle skuteczne. Wyglądały wprawdzie naiwnie, że masz przyjąć zewnętrznego pana, a Ty jesteś jego uniżonym sługą, bo to pokazywało jednak, że to my sami chcemy nadal służyć Bestii, że nam potrzebna jest taka bolesna lekcja.

Istotom panującym na Ziemi chodziło o to, aby ciągle zachowywać pozory szkoły, ale ich interesem było jednak to, abyśmy nigdy nie zaliczyli kursu, który przerodził się w horror. Zaślepieni programami umysłu, sami włączając sobie programy telewizyjne czy przyjmując programy edukacyjne, nie widzieliśmy tego, jak łatwo się nami manipuluje, jak wprowadza programy. Istoty- Elohim, które jawiły nam się dobrotliwie Ojcem Niebieskim, podały nam dekoder, którym była Biblia, służąca nie tylko do zniewolenia nas i zapisania świadomego dla okrutnego i zazdrosnego boga, żądnego kontroli, ale przyjęcie też jej przez świadomość zbiorową spowodowało, że przyjęliśmy cykliczność w siebie jako całej uprawy. Ta księga nie tylko nasączona jest krwią wojen religijnych, paleniem czarownic, skłócania narodów i ludzi, czyniąc niektórych wybranymi, ale została naszpikowana kodami, wprowadzającymi niezwykle skutecznie całą uprawę w cykliczność.

Przyjrzyjcie się chociażby naukowo udowodnionemu odkryciu, jakim jest Kod Biblii, gdzie każdy człowiek Ziemi jest zapisany w niezwykle zmyślnym programie. Dziwicie się dlaczego niejawny tekst Biblii przepowiada współczesnymi słowami, kto zostanie wybrany na prezydenta, czy jaki kataklizm wydarzy się na Ziemi?

Odpowiedź jest prosta, bo jako ludzie rozpoczęliśmy żyć w powtarzalnych cyklach, nieświadomi tego, że czas nie istnieje i jest on wymysłem w „produkcyjnych namiotach”, w których nam są podawane wciąż te same lekcje z niewielką szansą dokonania nowych wyborów, bo zburzylibyśmy system, który nas zniewala. To prosta odpowiedź o alternatywnych światach, jakie twórcy hodowli wymyślili bacząc, abyśmy nie złamali krat więzienia, abyśmy na klęczkach błagali ich o zmiłowanie jako boga wszechmogącego lub bratnie kosmiczne światy, które niosą nam oswobodzenie jak przysłowiowa Armia Radziecka.

Ukochani! Cykliczność była wielka pułapką, bo kiedy budziła się świadomość jedności populacji, po prostu był wygaszany większy lub mniejszy cykl uprawy. Podstawowym cyklem manipulacji Światem Ziemi była cykliczność dnia i nocy. Kiedy to rozkwitaliście w dzień i podnosiła się Wasza świadomość, bo narastała stwórcza moc, to zakończenie tego cyklu następowało w nocy, w której częściowo przybliżaliście się do śmierci, bo wchodziliście świadomie w program czarnego światła i w głęboką nieświadomość. To ewidentne programowanie populacji poprzez programy senne, wgrywane tak, abyście utożsamiali je jako pomoc, która płynie np. od boga.

Cykliczność jest grubymi nićmi szytym systemem uprawiania wyższej rasy przez niższe, które jeszcze na dodatek jawiły się, że są Waszym ocaleniem lub nawet bogiem i to jemu wszystko zawdzięczacie. W taki sposób jako rasa oddawaliście dosłownie waszą moc – wywyższając te światy ponad siebie. Cykle są wszechobecne, bo podzieliliście podany kalendarz na lata, miesiące, tygodnie i dni, a na niebie stworzonym sztucznie suficie namiotu foliowego – przesuwano programy planet, do których obrotu mieliście się zapisać. Wprowadzenie wielkiego fałszu przez kościelnego kanonika, było stworzeniem podstaw iluzji, na których były oparte wszystkie prawdy podawane i symulowane ludziom tak, aby w nie uwierzyli i utrwalając swoją świadomością stawały się zniewalającymi doktrynami.

Uwolnienie cykliczności jest milowym krokiem przebudzenia, przejściem do długowieczności, a w konsekwencji powrotem prawdy, że Jestem Życiem Wiecznym. Niespotykane to doświadczenie jest wielkim darem wielu światów, które dosłownie zaprzysięgły się, aby nigdy nie wydostała się stąd istota, która tu przybyła z Praźródła. Znacie chociażby jawne sprzysiężenie się istot podających się jako Federacja Światła.

Czarny świat, który wybraliście sobie jako edukację, stał się niezwykłym poligonem dla unikalnych dusz ludzkich, którymi to jako dar wielu Świetlistych Światów – pojawiliście się na Ziemi. Istniejecie w wielu cyklach uprawy, dlatego dla tych światów było tak ważne, aby nikt się nie przebudził i nie poznał tej prawdy, że budząc się w teraz, budzisz się wszędzie. Na tym etapie budzi się cała Ziemia, bo jako Istoty, przyjmując jej ciała, budzicie się jako Jej Dzieci, jako Jedność z Matką. Otwarcie tej świadomości, przebicie się przez te prawdy daje możliwość każdemu odnaleźć tę świadomość w sobie i dokonać wyboru starego więzienia świątyń śmierci lub życia jako wolna istota w Nowej Ziemi.

Ukochany. Nie próbuj tego zgłębiać ludzkim umysłem, bo sterowniki Ego powiedzą Ci, że tylko Demon może obalić New Age lub nazwać boga Biblii nazistą, choć jasno w pismach, czarno na białym podane zostały ludziom te prawdy o zbiorowej odpowiedzialności i unicestwianiu wszystkich, którzy się mu sprzeciwiali, nawet dzieci.

Ukochani! Przed takim bogiem klękaliśmy, dlatego teraz przejrzyj na oczy, bo może jeszcze dajesz mu pokłony, a może nie oczyściłeś serca z rytuałów dokonywanych na krzyżu śmierci, na Jezusie. Przypatrz się sobie, bo tylko Ty sam odpowiadasz za swoje wybory i docierając do nich, odnajdziesz potęgę istoty w swoim sercu. Odczujesz, że naprawdę masz wszelką wiedzę w sobie, że nie ma potrzeby mi wierzyć, gdyż nie jestem niczyim przewodnikiem, ani nauczycielem.

Jestem Bogiem tak jak Ty, tylko, że Ja już jestem tego świadomy, a Ty może dopiero to słyszysz – podanym Ci umysłem przysługującym dla niewolnika. Sam jednak swoim Sercem dokonać możesz każdego wyboru.

Kocham Cię-Grzegorz.

http://prawdaserca.pl/2016/01/pulapka-czasu/

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle