Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Opole dnia 05.11.2016r

Wyciszmy siebie, wyciszmy swój umysł ciała człowieka. Skupmy się na tej chwili, coraz bardziej skupiając się na Naszym Sercu. Odczujmy, że to jest serce tak Twoje jak i Matki Ziemi oraz nas wszystkich. Przyjmijmy Prawdę, że w żaden sposób nie ogranicza nas czas ani przestrzeń i tak przyjmujemy, że Miłością jest Wszystko. W taki sposób kochając siebie, odczuwając miłość do siebie samego, stapiasz się z rzeczywistością, w której się przeobrażasz, stając się Przestrzenią Miłości.

Jest to jedyny prawdziwy sposób przebudzenia siebie, bo przybyłeś na tę Planetę, aby doświadczyć jej Dziecka i teraz się nim świadomie stajesz. Odradzasz siebie i odradzasz Ją, bo w tej miłości świadomie stajesz się tym współodczuwaniem. Znikają podziały, znika segregacja na energie złe i dobre, bo to jest niesamowita Prawda, bo to jest prosta i genialna nauka, do której miałeś dojść.

Teraz to odczuwasz i budzisz siebie w cudzie połączenia, z Mateńką Ziemią, z całością jej opatulenia Ciebie, z całą Miłością, którą ona Tobie dała, abyś mógł doświadczyć: Czym miłość jest: Głęboko poznać doznania emocji, które przybyłeś poznać w oblicze ”Świata Śmierci”, który Matka Ziemia dla Ciebie – Nieskończonej Istoty Miłości podarowała.

Dziękuję jej Teraz – za jej Miłość, za cierpienie, które jej zgotowałem/am, przyjmując religie i zewnętrznych bogów, które dały przestrzeń do wojen, do bólu, którego doznałem, aby poznać, to nieznane mi oblicze miłości.

Powracam teraz Matko, jako Bóg – Bogini Ziemi, jako świadome Dziecko Matki, które już nie odtrąca Twojej piersi, a odczuwa boską Jedność z Twoją niezwykłą Miłością. I tak może po raz pierwszy, zdaję sobie sprawę, że cała przemiana Ziemi jest we mnie. To Ja sam/a decyduję o globalnej przemianie tego świata, prosto swoim sercem ją czyniąc w sobie.

Kocham wszystkie doświadczenia i doznania wielkich darów i tak je w sercu przyjmuję. Wszystkie te doświadczenia przyjmuję jako Miłość, jako Świetliste, dlatego w moim sercu one stają się Czystą Miłością. W tak prosty sposób – zmieniając siebie – zmieniam rzeczywistość, w której jako Dziecko Miłości się pojawiłem/am.

Uwalniam wszelkie oczekiwania, że ktoś za mnie dokona przemiany, bo to ja sam/ma jestem przemianą, bo Jestem Miłością, która jest wszystkim. Już wiem i czuję, że Drugie Słońce nie nadejdzie samo, bo jako Światło czystej miłości to ja sam/ma je stwarzam, najpierw wewnątrz siebie, dlatego już nie łapię się w pułapki Ego-umysłu człowieka.

Kocham wszystkich z którymi doświadczam i nikogo nie oceniam, bo w pełni czuję, że wszyscy oni są mną, a ja nimi. A widząc swoje piękno, pomagam w przemianie wszystkim tym, których spotykam w cudownej projekcji zewnętrznego świata. Kocham Wasze piękno i jestem świadomy/a, że to jest piękno we mnie, dlatego tak gorąco przytulam każdego, kogo spotykam, bo Jesteś nie tylko moim Bratem i Siostrą, ale naprawdę odbiciem Miłości mego serca w zewnętrznym Świecie.

Kocham wybór każdego, bo tak przyjmuję prawdę, że jeszcze potrzebujesz doświadczyć wielu energii Czarnego Trupiego Świata Śmierci, który odchodzi z planety . Kocham swój wybór, który jest wyborem współodczuwania Matki Ziemi, że ta przestrzeń Czarnego Światła znika w tej świetlistości.

Kocham Ciebie jako Istotę, która może obrała drogę w głąb czarnego światła, aby jeszcze je zgłębić, tak jak ja to już doświadczyłem, dlatego Kocham Ciebie i w pełni czuję i akceptuję Twoje wybory i potrzeby nauk, w których chcesz jeszcze się spełnić.

Połącz się z Sercem Matki i odczuj, że to moje Serce, że to Ja jestem tak Matką jak i Ojcem. Odczuj, że Serce i Miłość, którą czujesz – to Ty i, że naprawdę poza tym wszystkim nie ma nic więcej.

Kocham jednak naukę, w której się spełniam, bo jako cząstka Światła doświadczyłem jednostki, a teraz coraz bardziej zespalam się z całą Świadomością Jedności Miłości. Kocham swoim Sercem cały ból, który sprawiłem Matce Ziemi i wszystkim jej Dzieciom i w moim sercu przetwarzam go w Świetliste energie Miłości Serca, bo jestem pewny, że to, co w moim sercu odczuwam teraz, powstaje na całej Planecie. Tak powraca Miłość w sercach wszystkich Dzieci Ziemi, jako Jedności Miłości z Matką.

Matka staje się spełniona, bo to my jej Dzieci dajemy jej to spełnienie. Odczuwamy prawdę, że ona jest nie tylko kobietą ale Boginią, która jest wszystkim. Tak samo Matką jak i Ojcem Istnienia. W taki sposób przywracamy na Ziemi godność Kobiety i godność Mężczyzny we wszystkich jej Dzieciach.

Kocham Cię – Kasia i Grzesiu.

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju