Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

CZYLI JEDYNY LEK NA RAKA

Ziemia dnia: 21.11.2016r

Fragmenty sesji z Olimpią.

   Jam Jest Istnieniem, Jam Jest Świadomością Boską i tak łącząc się w odczuciu miłości, przyjmuję całą siebie jako doskonałość, jako prawdę, którą zaistniałam w świecie człowieka. Kocham i przyjmuję godność ciała kobiety, której doświadczam. Całą miłością mego ducha, mojej duszy, łączę się z tym ciałem i przyjmuje to ciało na moją naukę. Kocham i przyjmuje moje serce, odczuwam moje serce i oczyszczam je z czarnych energii, które przyjęłam, którymi zamknęłam sobie widzenie tym sercem.

Jestem doskonała i tę prawdę przekładam ponad wszystkie prawdy, które przyjęłam, bo tak oczyszczając siebie krok po kroku z energii moich doświadczeń, uwalniam siebie z rytuałów, w którym składałam siebie jako kobieta mężczyznom, w którym składałam siebie jako kobieta „bogom” czyniąc się nałożnicą demonów, bo poślubiałam tak bestię.  Kocham głęboką miłością uwolnienie wszystkich moich ślubów i rytuałów, które zawierałam, bo one teraz stają się miłością, bo ja Jestem Miłością i powracam jako ta Miłość na Ziemię.

Kocham prawdę mego uzdrowienia, bo to Ja Jestem Prawdą. Tak rozpuszczam i uwalniam zewnętrznych „bogów”,  których prosiłam o te uzdrowienia, bo to Ja jestem Jednością Miłości z wszystkim i wszystkimi.  Kocham każdą energię, którą doświadczałam, kocham każdą Istotę, której się uniżałam, przez którą klękałam, której oddawałam poddańcze pokłony, bo wszystkie te istoty są moimi braćmi, siostrami. Wszystkie istoty są darem nauki, w której jestem.

Kocham to w Teraz, bo te wszystkie doświadczenia są, miłością wielowymiarowości moich doświadczeń. Tak krok po kroku uwalniam się z wielu doświadczeń, którymi krzywdziłam innych, których obwiniałam krzywdami, które oni mi wyrządzili. Kocham prawdę, że doskonałość Miłości we mnie uzdrawia, każdą chorobę i każdą dolegliwość.

Kocham Dar Choroby, której doświadczyłam, bo ten Dar pokazał mi obwinienia, które głęboko powstały we mnie. Ten dar pokazał mi krzywdy, które to Ja wyrządziłam innym. Pokazał mi prawdę o mnie samej – wskazał na obwinienia, które sobie stworzyłam. Pokazał chorą – skrzywioną miłość, którą obarczałam siebie, którą myliłam z urojeniami mojego umysłu, którą przyjęłam jako prawdę, że jestem człowiekiem, a tym umysłem kochałam zewnętrznych „bogów”.

Kocham i uwalniam, każdego przed kim się uniżyłam oraz kocham wszystkich tych ponad których ja wywyższyłam siebie, bo teraz czuję, że Jestem Miłością, że Jestem Prawdą i tak powracam jako prawda czystej miłości na Ziemię.

Kocham dar niezwykłych doświadczeń mojej cielesności i teraz łączę się z tym ciałem i przyjmuję je jako doskonałe. Kocham, każdą komórkę, rozświetlam miłością, każdą cząstkę, każdy organ czuję i widzę sercem to ciało jako świetliste.

Odczuwam moją duszę, która wchodzi w to ciało, po wiekach oddzielenia ponownie przyjmuję te ciało jako Dar Życia, którym się znowu cudownie wyrażam i które obieram jako spełnienie moje na Ziemi, jako drogę, którą ja sama odnajduję, którą już nie wyznaczają mi „bogowie”, karmy, obyczaje, przyjęte mitologie czy programy ezoteryki lub programy wróżb, z których korzystałam.

Jestem zdrowa i doskonała, bo kocham, a miłość we mnie oczyszcza dar wszystkich przemijających doświadczeń. Dlatego powracam, a chore komórki we mnie uwalniam samą czystą miłością i transformuję je jako czysty Przekaz Serca, jako Miłość, którą tym sercem wznoszę.

Ukochana Olimpio! Jam Jest Tobą, a Ty mną, to Miłość, to przestrzeń, którą otworzyłaś, i z którą łącząc się sama możesz odczytywać wewnętrzny Przekaz SercaMasz go, bo Ty decydujesz, że właśnie go otwierasz. Odczucie miłości i Twoje słowa, to świat, w którym jesteś. Ty go tworzysz w sercu, bo Twoja Boska Świadomość pokazywała Ci prawdę boleśnie na Twoim ciele, ale teraz poprzez Świadomość Miłości, poprzez moc połączenia z Twoją Duszą, Twoim Duchem, połączenie z Matką Ziemią – rozświetlasz każdą komórkę i wszystkie energie transformujesz wewnątrz serca, rozpuszczając stare energie w jego przestrzeni. Wirnikiem Serca poprzez głowę – uwalniasz odchodzące światy i energie, które tworzyłaś, abyś mogła je poznać.

Ukochana Olimpio! Odczuj, że je przyjmujesz sama wszystkie – jako Miłość, dlatego one miłością się stają w Tobie. Zobacz, każdą komórkę jako małą Olimpię. Tak to Ty jesteś, każdą komórką, bo tak zbudowany jest Wszechświat. Zobacz te komórki jako świetliste i to jest odnaleziona miłość, z której okradałaś siebie, której poskąpiłaś sobie w nauce.

Nie lękaj się tej prawdy, przyjmij wewnątrz siebie sama całą. Zobacz siebie jako małe dziecko, jako małą dziewczynkę, którą okradziono z miłości, która nie przyjęła świata w pełni, która odrzuciła jego piękne dary, karząc siebie boleśnie.

Zobacz swego tatę, swoją matkę i odczuj teraz jak oni Cię kochali? Odczuj miłość, jaką Ci dali i przyjmij role jakie przyjęli oni dla Ciebie i jak bardzo wznieśli się ponad prawdziwą miłość jaką czuli jako rodzice, bo potrzebowałaś ciężkich lekcji i twardych ról, o które ich prosiłaś. Naprawdę w tych rolach zobaczyłaś siebie, jako rodziców, których Ty doświadczałaś, a oni odegrali Ci tylko te lekcje.

Ukochana! Przytul Teraz Matkę, podziękuj za zrodzenie Ciebie, za Dar Rodu do którego przybyłaś i doświadczeń, które ona Ci dała zapisami pamięci swego ciała. Tak oczyszczacz ją prawdziwe jako Boska Istota i oczyszczasz w miłości wszystkie obwinienia, wszystkie niezrozumienia i przyjmujesz jej lekcje w sercu. Teraz Ty jako jej córka obdarowujesz Matkę, oczyszczasz ją swoją miłością i wdzięcznością za wszystkie dary jej miłości dla Ciebie. Zobacz, że staje się Ona cała świetlista. Zobacz jej twarz, jej łzy radości, bo to dzieje się w przestrzeni ducha, ale to jest prawdziwy wymiar, w którym to wszystko dokonujesz sama, bo jesteś tak potężna, dlatego uzdrawiasz swoją rzeczywistość.

Teraz podejdź do Ojca. Nie lękaj się tej prawdy. Nie lękaj się tych mocnych doświadczeń. Przyjmij je wszystkie, jako dary, bo tu zobaczysz wielu ojców, którymi Ty się wyrażałaś i który to tato, dał Ci teraz to wszystko. Odegrał mistrzowsko, a Ty obarczając się tą nauką, zaprzeczyłaś tej miłości i zawiesiłaś jego duszę. Połącz się głęboko z nim, z jego sercem, bo tak pomagasz sobie i jemu, bo naprawdę jesteś Jednością Miłości.

Inkarnacja ta jest kolejną lekcją, którą podejmujecie, kolejną naukę,  ale Ty Olimpio przechodzisz dalej, bo Ty decydujesz teraz o dalszej nauce na Ziemi. Odczuj to, że czynisz to własną wolą, własnym wyborem, tak rozpuszczasz stare pakty, przyrzeczenia, obwarowania czarnych światów, które obarczały Cię lekcjami, abyś nigdy nie wydostała się z czarnego galimatiasu, abyś ciągle trwała w czarnej szkole.

Ukochana! Jesteś wolna. Odczuj prawdę tego przesłania, tego odczucia w sercu, bo te słowa, które płyną  są  w Twoim Duchu, są w tym połączeniu, które otworzyłaś poprzez miłość, na którą się głęboko otwierasz. Przez Jedność Serc, na które się kierujesz, oświetlasz głębokim światłem mroki przeszłości swoich nauk, ale one naprawdę są w Teraz, bo czas nie istnieje. Jest on iluzją piękna świata, który stworzyłaś jako Istota, który powstał, abyś mogła głęboko przeżyć lekcje, których potrzebowałaś do zobrazowania siebie w nauce ziemskiego życia, daru poznania istoty upadłej. Przybyłaś tu, aby poznać tło, aby zobaczyć czym miłość nie jest i odczuć, że naprawdę jest nią wszystko i że teraz świadomie wybierasz jej wibracje i przestrzeń dla Twego spełnienia.

Budzisz się teraz, odczuwasz ukojenie, odczuwasz głęboką miłość, która jest jedynym prawdziwym wybaczeniem. Odczuwasz uwolnienie, powrót Swojej Duszy, którą oczyszczasz głęboko z obwinień, z pogardy, z okradania siebie z miłości, z rozdawania siebie innym. Już czujesz, że to Ty Jesteś Miłością i najpierw tą miłością obdarzasz samą siebie i tak wzrastasz stajesz się darem dla świata, na którym się pojawiasz prawdziwie.

Ukochana Olimpio Ja jestem Tobą, Ty mną, ale jako Cząstka Boska przybyłaś tu doświadczyć indywidualnych nauk i je dopełnić samodzielnie. Nikt za Ciebie tego nie zrobi, bo to jest godność Twojej Istoty, bo tak zaliczasz ludzkie lekcje, tak wychodzisz z choroby, z której próżno szukać wyjścia na ten moment przebudzenia Ziemi przez medykamenty farmacji Matriksa. One są śmiercią, one są darem drugiego świata – świata śmierci który przybyłaś pokochać. Głęboko oczyszczając te dary w sobie, odczuwasz nową świadomość, którą decydujesz jako najlepszą pomoc dać sobie.

Ukochana Olimpio! Odczuj Matkę Ziemię. Odczuj, że jako dusza coraz głębiej umiejscawiasz się w swoim ciele. Odczuj jakie ono jest piękne, jak doskonałe. Jak w jego odczuciach budzisz nowe swe walory, nowe czucie, nowe postrzeganie, nową percepcję. Odczuj, jak z każdym oddechem wzrasta Twoje samo – uzdrowienie, bo przyjęłaś prawdę, że tylko Ty sama uzdrowisz możesz siebie.

Możesz teraz głęboko odczuć Ziemię, bo to Twoja Matka i ona dała Ci ciało, to Ty obrałaś nauki, którymi podążyłaś w oddzielenie. Teraz łączysz się ponownie, to Jedność Istnienia i w tym połączeniu podąż przez cudowne przestrzenie Natury Matki. Zobacz, że są piękne, zobacz że Twoja Matka, która dala Ci te przestrzenie, dała Ci wszystko. Podąż przez łąkę, plaże, zobacz jeziora, rzeki lasy. Zatrzymaj się w miejscu, które poczujesz w sercu. Zobacz roślinę, którą widzisz. Pochyl się i odczuj sercem Istotę Wielkiej Matki, że ona Ci pozwala, żebyś uczyniła napar, bo są tu uzdrawiające polne kwiaty. Widzisz to Rumianek. Zerwij go, ale najpierw głęboko połącz się z jego sercem, bo wibracje Istoty Rumianku są wibracjami pięknej Istoty, a naprawdę jest to Istota Gai i łącząc się z nią, cudownie oczyszczasz swoje odnawiające się i zdrowiejące ciało. Możesz podarować mu napar, który sama zaparzysz, który głęboko przenikniesz sercem Istoty przebudzonej. Jesteś tak potężna i tak oczyszczasz wibracje, dajesz pomoc również swemu ciału kobiety. Dajesz po prostu przyspieszenie.

Uzdrowienie, które czynisz, czynisz w poziomie swego ducha, bo tu powstały zaniedbania po opuszczeniu Twego ciała, poprzez Twoją Duszę, lecz teraz się z nią połączyłaś. Nie zapominaj o swoim powrocie, nie zapominaj, aby swego domu nie opuszczać, bo choć Twoim domem jest Wszechświat, ale zaczynasz od ciała, z którym się łączysz, które obrałaś na obecną naukę, To ciało tworzysz sobie tak, aby najlepiej spełnić się w tym, co Ty sama sobie dajesz, jako kolejny etap w swojej drodze budzenia się w Świecie Ziemi.

Kocham Cię.

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku Mazowieckim