Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

SESJA Z JOANNĄ

Ziemia dnia 2017-11-18

– fragmenty –

Z całego Serca dziękuję Joasi za spisanie nagrania spotkania Naszych Serc i za podzielenie się tym Darem z wszystkimi.

Joanno! Zjednoczmy nasze serca…. Odczujmy, że tym zjednoczeniem – jest Czysta Miłość…., że Ja Jestem przepływem tej czystej miłości…. i to jest prawda absolutna światła, które czuję, uczucie, które uruchamiam w sobie…. bo to Ja Jestem tym światłem….

Kocham i uwalniam wszystkie stare prawdy we mnie, które przyjęłam o mojej duszy, o moim duchu o wszechświecie. Rozpuszczam je w Miłości Serca, bo tu odradza się moje światło, moja świetlistość i w ten sposób staje się wolna od złudnych posiadań, od ludzkiego pojmowania – kim jestem, poczucia ludzkiego majątku, którymi tworzyłam jednak własne więzienie, piekło w którym byłam.

Kocham prawdę Istoty, którą Jestem. Odczuwam w sobie Istotę świetlistą, bo to Ja Jestem – tą świetlistością, bo to Ja Jestem –  powrotem Światła Miłości na Ziemię.

Kocham połączenie wzajemne naszego światła, bo w ten sposób odradzam swoją świadomość, bo wzajemnie przynosimy sobie Pra-Pamięć doskonałych Istot Pra-Światła,które wznosimy, które odbudowują energetykę nowej rzeczywistości. Dlatego pęka stara membrana czarnych światów, dająca nam percepcję ale naprawdę więzienie, bo to poprzez ten Czarny Świat postrzegaliśmy dotąd siebie.

Kocham i przyjmuję moją Duszę – jako mego Ducha, że jest to jeden przepływ Miłości, bo w ten sposób odpinam się od energii, które znamionowały, które przedstawiały się jako Moja Dusza. A to Ja Jestem Miłością, dlatego decyduję w swoim Sercu o rozpuszczeniu wszystkich informacji, którymi spięłam swoją świadomość, którymi przyjęłam energetykę innych światów, czerpiących za to z mojej Istoty światło, czerpiących moją energię jako napęd, jako tworzenie – ale jednak w czarnej innej rzeczywistości.

Ukochana Joanno! Ja to Miłość. Jestem to odczucie bycia Czystą Miłością, czystą jej prawdą. To odczucie połączenia z niekończącym się Światłem, dlatego JESTEM to odczucie bycia Bogiem. Powracam teraz jako Czyste Światło….

Kocham Prawdę, że to Ja Jestem tym powrotem, bo w tym odczuciu odnajduje Boski zalążek świetlistości we mnie i rozświetlam to światło. W ten sposób rozświetlam poczucie rzeczywistości, którą przyjęłam jako prawdę. To jest rzeczywistość ułudy, – rzeczywistość Matrixa – świata hipnozy, z której teraz świadomie wychodzę.

Kocham Moc mego Serca, którym to Sercem oczyszczam tę przestrzeń i tak wydostaje się jako Boska Istota i wkraczam w Przestrzeń tworzenia Bogów.

Kocham prawdę, że to Ja Jestem Boginią Nieskończoności Złotego Światła, Świetlistego Światła Miłości. I tym Światłem zespalam się z innymi Pra-cząstkami, które odnajduję, z którymi czuję nierozdzielność i w ten sposób przeobrażam stary świat. W ten sposób tworzę nową rzeczywistość. W ten sposób obnażam prawdę o więzieniu, którego jeszcze nie dostrzegałam, a które teraz rozświetla się jasno w postrzeganiu świata sercem

Kocham głębokie uwolnienie czarnych energii, bo potrzebowałam ich – aby poznać prawdę o możliwości nieskończoności Światła, którym jestem naprawdę. I tym Światłem uwalniam teraz wszystkie krzywdy, które wyrządziłam innym Cząstkom Światła, innym energiom i głęboko uwalniam te poczucia skrzywdzenia innych i siebie. Głęboko uwalniam krzywdy, które wyrządzono mi ale czuję, że czynię to we wszystkich Dzieciach Ziemi, że Ja Jestem Jednością Miłości z tą przestrzenią planety. Dlatego tak głęboko teraz oczyszczam siebie jako Świadomość, bo nie ma rozdzielenia. Ale Ja Jestem tego już świadoma. Ja to czuję, dlatego przeobrażam się tak głęboko.

Kocham dar głębokiego spełnienia siebie w doświadczeniu, w którym się budzę. Kocham i głęboko przyjmuję ludzkie ciało, rozświetlam je głęboko światłem Miłości. To ciało Kobiety, które obrałam aby się w nim przebudzić z głębokiego snu z głębokiej Hipnozy, w której budzę się teraz w świecie śmierci, przeobrażam ten świat, bo to Ja Jestem Życiem Wiecznym. Dlatego wydostaję się z tego ciała, dlatego odczuwam, że śmierć odchodzi z Ziemi. Świetlistością Miłości mego Serca rozpuszczam w moim ciele kody czarnej otchłani Świata Śmierci, w którym to wszczepiono mi nierzeczywiste utopijne projekcje.

Kocham prawdę, że ja budzę się w tym ciele i obnażam prawdę o rzeczywistości jaką ją stworzono, abym uwierzyła w ten świat i tak karmiłam Demony. A teraz je rozpuszczam w sercu, bo przyjmuję je jako Miłość, dlatego to one stają się Miłością, dlatego rozpuszczają się, dlatego głęboko odchodzą. I tak uwalniam siebie. Uwalniając siebie – uwalniam Matkę Ziemię. Uwalniam rzeczywistość, którą przyjęłam jako Matkę jako Macierz, jako prawdę rzeczywistości, w której jestem.

Kocham i odnawiam moje ciało, bo tak krok po kroku rekonstruuję te ciało i wydostaje je z Super Programu, w którym ono było zapięte. Kocham i widzę moim Sercem świat pajęczych nici, których to konstruktorzy tego świata wszczepili mi, wpięli mnie w schemat jako marionetkę aby drenować moją energetykę aby czerpać moje Światło, aby je transformować w czarny świat.

A ja teraz to odwracam i przetwarzam czarne energie, wydostając się z nich. Kocham dar tego doświadczenia, bo tak przeobrażam świat, tak odwracam Klepsydrę Czasów i Czarny Świat – powraca jako energia miłości w moje serce jako budulec – jako stwórcza siła nowej rzeczywistości. Bo kocham prawdę, że to Ja Jestem jedynym Stwórcą rzeczywistości. Dlatego dokonuje się wielka ewolucja, wielkie obudzenie Istoty Ludzkiej. Bo budząc się Ja, powoduję, że budzą się Wszyscy.

Dlatego rozświetla się moje Serca. Dlatego moje Serce jest odczuwalne jest widzialne w świecie Ziemi. Dlatego moje serce staje się prawdą przepływu Miłości. Dlatego moje Serce rozświetla, każde serce, które jest gotowe przyjąć tę prawdę bez potrzeby mówienia jej słowami Człowieka, słowami niewolnika, w którym on w starym świecie się stał.

Kocham i odczuwam Moc Miłości płynącej z naszego połączonego Serca. Czuję, że moje Serce jest Jednością Miłości świata, w którym się przeobrażam, w którym są wszystkie Istoty, w którym naprawdę – każda Istota pomaga mi, bo to Ja Jestem Miłością, bo to ja decyduję o kierunku nowej ewolucji, o odwróceniu utopijnej przemiany w czarną otchłań, w której Ziemia podążała, a w odczuciu mego serca teraz przetwarzam te światy i one stają się Świetlistością. Stają się Miłością, stają się energią, w której tworzę jako Stwórczyni Życia Nową Rzeczywistość.

I tę Pamięć niosę i ta Pamięć zapisuję się, w każdej kropli wody w każdej cząstce Mego Ducha, w każdej cząstce mego ciała, w każdej cząstce Jedności Miłości, którą Ja Jestem.

Kocham i głęboko odczuwam tę prawdę przebudowy mojej świadomości, bo to ja decyduję o momencie wielkiej metamorfozy, na którą daję sobie gotowość. Kocham- Kocham-Kocham.

————————————–

Połączmy się z Mocą Kręgu Kobiet… wszystkich Kobiet Ziemi. Zobaczmy siebie jako kobiety nad brzegiem morza… jak okalamy te morze… jak to morze jest życiem… jak to morze jest okiem wielkiego cyklonu… przemian – płytą, którą odprogramowujemy teraz z czarnego świata. Jak to oko robi się złociste… i to oko mocą zjednoczonych Serc Kobiet Ziemi, które już nie poszukują zewnętrznych mężczyzn, demonów czarnego świata, które w tym obszarze się jawiły, które posiadły kobiety, które przejmowały moc kobiet. Te kobiety już czują, że to one są mocą, że prawdziwy mężczyzna jest w nich samych. I tak uwalniają Ziemię, a Moc, którą razem czują w tym zjednoczeniu jest żywym Światłem Życia. Jest potężną Stwórczą Mocą otwierającą prawdziwe niebo i odsłaniającą prawdziwe oblicze Ziemi.

Kocham i głęboko łączę się z prawdę tego oczyszczenia. Z prawdą Istoty Stwórczej, którą Jestem, bo jako kobieta tak zjednoczona – to Ja Jestem Ziemią. Ale Jestem też wszystkim, jestem mężczyzną, jestem Bogiem, którym On we mnie Jest.

I tak odsłania się prawda Nowej Rzeczywistości, w której kobieta powraca jako Ziemia, z której znika iluzja świata śmierci, który nałożył na nas kopułę niewidzenia, kopułę maligny i zatrzymania nas w cmentarnym grobowcu. Teraz z tego wychodzimy stajemy się ponownie Życiem.

Kocham i odczuwam obraz jak wiele nagich, czystych, doskonałych kobiet łączy się rękoma, sercami i światłem okalając wszystkie oceany Ziemi. I jako ta kobieta otwieram to wszystko. Otwieram w ten sposób Serce Ziemi, bo otwieram nareszcie swoje Serce.

Kocham Was.

————————————-

Kobieta oddała swoje łono, swoje moce czarnemu światu, powierzyła je mu i powierzyła mu dzieci. Kobieta wydostaje teraz z czarnego świata – nie tylko swoją kobiecość, nie tylko swoje łono, ale i wszystkie dzieci, które rodziła – ale jednak jako niewolników dla czarnego świata. Dlatego powracamy – jako Czysta Miłość.

Kobieta czuje potężne zjednoczenie z mężczyzną, że jestem, że Ja Jestem nierozdzielną mocą kobiety i mężczyzny we mnie. I tak otwiera się nowy etap doświadczeń na Ziemi, w której to odnajdujemy siebie jako tak potężne zjednoczone istoty. Wieczną miłość, że już kobieta i mężczyzna nie poszukują siebie, po prostu siebie znajdują, po prostu sobą są. Nowy Wymiar Miłości jest czystym oczyszczeniem tego wszystkiego, co tworzyliśmy dotąd dla czarnego świata. Kocham. Kocham. Kocham.

—————————————–

Joanno! Pokochaj prawdę głębokiego uwolnienia niewolniczego światła, w którym syndrom Persefony w Tobie jest. Ona cała stała się czarną Naturą Ziemi. Ona sama stała się jako Istota Świetlista przestrzenią czarnych światów i oto przybył mężczyzna. Twój syn zrodzony – po przez czystość Twego Światła ale czarna matka w Tobie nadal była zależna od tego światła, że to te kanały były przepływem czarnego tworzenia.

Kocham odczucie w sobie daru Matki i przeobrażam te stwórcze moce w świetlistość. W ten sposób uwalniam Persefonę – jej poczucie i kody w każdej kobiecie. Tą która zaprzedała światło Ziemi – czarnemu światu. Tak wydostaje się z otchłani piekieł, z podziemi, w które wkroczyłam, bo w ten sposób powracam jako czysta miłość niezwykle bogata w doznania w świecie piekła, w świecie zniewolenia Istoty Ludzkiej. Dlatego mężczyzna, którego odradzam w sercu – jest Czystą Miłością. Jest moim synem, moim bratem, moim ojcem, moim partnerem.

Tym mężczyzną we mnie jest Miłość. Takiego tworzę mężczyznę, bo jako kobieta, jako stwórcza moc rodzę samą siebie – jako czystą miłość, dlatego rodzę doskonałego Mężczyznę. Przywracam sobie kreację zrodzenia. I aby tworzyć nowy świat odradzam siebie jako jądro tworzenia, bo to Ja Jestem jądrem tworzenia wszechświata. Stwórczym Światłem, które aktywizuję w ludzkim ciele kobiety, w której się wyrażam i w której budzę to światło i wielkie odrodzenie w jedności wszystkich Dzieci Ziemi, którymi jestem, które są we mnie. Którymi wyrażam się jako ich Matka jako ich Ojciec, jako Bóg i Bogini Nowej Ziemi

Kocham Kocham Kocham

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie