Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

PRZYWRÓCENIE RELACJI Z MAMĄ

FRAGMENT JEDNEJ Z SESJI

Opole dnia 27 luty 2018r.

Odczujmy Adrianie głębię naszych serc. Odczujmy, że jest to bezkres miłości, że jet to piękne połączenie z NATURĄ MATKI, – przestrzeni która nas zrodziła. Kocham prawdę, że to Ja jestem światłem, które też zrodziło tą przestrzeń, które zrodziło doświadczenie, którym JA JESTEM. To są energie, które ja tworzę i doświadczenia, które doświadczam, które daję sobie, w którym się przeobrażam, w którym się budzę. Tę prawdę przyjmuję sercem.

KOCHAM dar mego światła, KOCHAM energie i projekcję, którymi tworzę materialną inscenizację, w której się spełniam, w której świadomie poznaję swoje prawdziwe obliczę i poznaję swoje możliwości ISTOTY NIESKOŃCZONOŚCI, którą Jestem. Uwalniam ułudę, jakoby zewnętrzny świat, jakakolwiek zewnętrzna siła, moc, budowała mój świat, rozpuszczam wszelkie stare przekodowania we mnie. Patrzę teraz z perspektywy świadomości nieskończoności Istoty i widzę tak z zewnątrz jak i wewnątrz, dając sobie głęboki ogląd.

Czuję, że jestem jednym z tym światem. KOCHAM prawdę w swoim sercu i przyjmuję miłością serca ten Świat Iluzji. Ten świat w projekcji horrendalnego snu jako prawdę doświadczenia, w który to jako Stwórca stworzyłem ten świat, dałem go sobie. Teraz świadomie przyjmuję go do serca, całą tę ohydę ale i piękno, którym to jednak cały świat iluzji jest.

W ten sposób dokonuję scalenia, już się nie rozdzielam. Przyjmuję jedność tak z ciemnością jak i świetlistością, którą naprawdę JA JESTEM. KOCHAM i łączę się z Istotą Nieskończoności, dlatego jako odradzająca się MIŁOŚĆ, odradzające się światło pochłaniam głęboko bezkres mego czarnego tworzenia, bezkres doświadczeń, gdzie tworzyłem doświadczenia i jako światło rozbiłem się na wiele cząstek, istot, ludzi, zwierząt, roślin.

Teraz czuję i kocham tę prawdę, że to Ja tym wszystkim jestem. KOCHAM i przyjmuję siebie jako Adriana. W pełni przyjmuję to doświadczenie jako spełnienie, jako DAR ŻYCIA w ciele człowieka, w który to odnajduję przeobrażenie z BOGA CIEMNOŚCI w ISTOTĘ NIESKOŃCZONOŚCI MIŁOŚCI, którą jestem naprawdę. Nie zaprzeczam prawdzie, że umierając byłem Istotą MIŁOŚCI, a teraz te zaprzeczenia rozpuszczam. Ożywiam siebie i znika ze mnie ŚMIERĆ, znika umieranie, bo następuje moje zmartwychwstanie, moje ponowne ożywienie w świecie MIŁOŚCI, mój powrót ISTOTY MIŁOŚCI.

Ukochany Adrianie JA JESTEM – to nieskończoność, to moc w Twoim sercu. Odczuj, że jest to autentyczna prawda wyrażenia siebie, że kochasz tę prawdę i poprzez pryzmat swego światła dostrajasz to do siebie. Przyjmujesz teraz. bo dajesz sobie pomocne wibracje, przyjmujesz oczyszczenie ze zwodniczych światów, które to przyjąłeś złudnie jako czystą miłość.

Teraz to odnajdujesz, odnajdujesz prawdę o sobie, odnajdujesz uczucia, które płyną, a w których Ty przeistaczasz się z ISTOTY ŚWIATA ŚMIERCI w ISTOTĘ ŚWIETLISTĄ. Kochasz prawdę, że nie potrzebujesz walczyć, że walka była jednak iluzją świata śmierci, dlatego już jej sobie nie dajesz. Odnajdujesz tę prawdę, że moc miłości jest najpotężniejszą mocą wszechświata. Uświadamiasz sobie, że Jesteś świetlisty i dlatego przestaje istnieć czarna otchłań, czarny bezkresny ozon starego niewolniczego świata. Jako żywe światło odradzasz siebie teraz w tej przestrzeni.

A teraz Adrianie tym oczyszczonym sercem, przyjętym sercem jako Serce Boga, jako sercem świetlistym – odnajdź swoją Matkę. Adrianie odczuj głęboko jej energię, jej cielesność i jej miłość. Poczuj jak Ciebie przytula i jeszcze wcześniej jak Ciebie rodzi, jak nosi Ciebie w brzuszku, jak jesteś płodem i jak czujesz z nią jedność już od poczęcia. Jak odczuwasz ojca i jak bardzo ich kochasz… To jest moc, którą przywracasz sobie, to moc świadomego narodzenia siebie. To przywrócenie sobie świadomości, zrozumienia też jako Człowiek, dlaczego Matka odeszła gdy byłeś małym Dzieckiem, dlaczego teraz powraca.

KOCHAM i przyjmuję w moim sercu prawdę ojcostwa i prawdę macierzyństwa, prawdę zrodzenia siebie jako światło, bo jako światło to ja wnikam teraz w ten płód. To było nazwane moją duszą, a to jest nieskończonością istoty miłości mego ducha. Odczuj, że przyjmujesz matkę jako matkę ziemską, że kochasz w swoim sercu piękno darów jakie ona Ci niesie. W ten sposób rozpuszczasz w swoim sercu ogrom programów, którymi przekodowała Twoją cielesność. Jednak miłością serca głęboko jej teraz wybaczasz, rozpuszczasz kody zniewolenia, którymi Cię obdarowała. Dała Ci to wszystko, co sama miała, a Ty wybrałeś taką właśnie Matkę.

Odczuj, że jest ona bezkresem miłości, że jest ona najdoskonalsza do doświadczeń jakich potrzebowałeś jako Bóg, jak budząca się świadomość w Człowieku. Teraz powracasz jako czysta miłość, przytulasz ją sercem i ona powraca nie jako matka ludzka, ale jako Bogini. Ty jesteś gotowy na przyjęcie jej tego wszystkiego co Ci przyniosła prawdziwie sercem. 

Odczuj siebie jako płód, jako embrion, bo tak rozpuszczasz głębokie kody jakie ją zniewalały, które dawały Ci doświadczenia w projekcji więziennego świata śmierci, którym ten świat był. To wielka pomoc jaką jej niesiesz, bo sercem miłości Boga w Tobie uwalniasz ją z tych doświadczeń jakimi się i dla Ciebie obarczyła.

Kochany Adrianie! Ty teraz wychodzisz z niego, odradzasz w sobie mężczyznę, odradzasz w sobie kobietę, przyjmujesz sercem matkę i ojca. Cały ten świat przyjmujesz jako doświadczenie, który Ty sam stworzyłeś i tak w pewnym sensie dajesz sam sobie odkupienie, bo jako Bóg, jako Istota Miłości sprzeniewierzyłeś się temu światu miłości. Zaprzedałeś świat ludzi bogom ciemności i zaprzedałeś swoje dzieci oraz siebie jako DZIECKO ZIEMI tym Światom Ciemności.

Teraz stałeś się świadomie Dzieckiem Ziemi. Powracasz jako Człowiek i odradzasz się poprzez wymiar tego człowieka, poprzez jego niewolnicze postrzeganie z wymiaru ciemności, z sił z których zaprzedałeś człowieka wraz z innymi Bogami. Nastąpiło wielkie oddanie człowieka, dosłownie tak jak trzodę.

Budzisz się teraz, postrzegasz w swoim sercu prawdę, że sam stałeś się królikiem doświadczalnym, stałeś się człowiekiem biorobotem. Zostałeś zaprogramowany głęboko na walkę, na ciężką niewolniczą pracę, na cierpienie, na obumieranie, na choroby.

Odczuj! … KOCHAM i uwalniam te programy w sobie, bo odnajduję złote światło, bo odnajduję złocistą miłość, która jest potęgą odrodzenia Boga, Bogini we mnie. Tą prawdą przyjmuję moją Matkę i przyjmuję zakończenie upadku drogi Bogów, którymi się zdegradowaliśmy. Otwieram pionierskie wibracje przejścia i tą pomoc przynosi mi Matka, która powraca w moim sercu i powraca prawdziwie ojciec. W ten sposób uwalniam obłudę i jakoby czarny świat chciałby mnie zniszczyć, bo to ja jednak jako Bóg – ten czarny świat stworzyłem jako doświadczenie!!!

Teraz przyjmuję go jako miłość. A on znika i ponownie staje się bezkresem miłości. On staje się głębią miłości, którą ja powracam w sobie, głęboko Kochając Siebie. Kocham i przytulam moim sercem każdego kogo w swych doświadczeniach skrzywdziłem i kocham i wybaczam też każdemu – kto skrzywdził mnie.

KOCHAM, KOCHAM, KOCHAM

Podziękowanie dla Adriana za nagranie i spisanie relacji w naszej wspólnej podróży

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku Mazowieckim