Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

POTĘGA MODLITWY

Fragment książki „Prawda Serca – Elementarz Nowej Ziemi”
Uczyńcie miłość w sercu, uczyńcie w nim ciszę, uczyńcie
w nim Teraz. Tak powstaje najprostsza przestrzeń
modlitwy jako boskiego daru. Odróżnia ją od
medytacji to, że staje się ona w takiej przestrzeni świadomą
kreacją współtworzenia świata lub tworzenia własnych
przestrzeni życia.
Modlitwa to potężne narzędzie wznoszących się
Boskich Istot, którymi jesteście. Przyjęte w niej wyobrażenie,
stan świadomości lub widzenie świata staje
się rzeczywistością, w którą wkraczacie, bo powstaje
wszystko poprzez wasze wnętrze. Dusza człowieka połączona
jest z ciałem poprzez godność Daru Życia oraz
połączona z duchem i Matką Ziemią. Jest istotą taką,
jaką pierwotnie na Ziemię przybyła, zanim uwierzyła
istotom kosmicznym, by przyjęła rozum jako swoją nawigację.
Duch Boskiej Istoty zespolony w was może stwarzać
wszystko, dokonywać materializacji jak i inscenizować
doświadczanie życia na stwarzanych planetach. Pogubiliście
się w naukach i za dar modlitwy przyjęliście proste
paciorki, mantry, zdrowaśki, które to dla swojej zabawy
istoty kosmiczne, jawiące się wam bogami, nakazały
wam intonować. W zamian za tę naukę dawaliście im
swe uwielbienie i niemal całą swoją energetykę, jako
zapłatę za naukę poniżania siebie przed ich posągami,
którym rozpoczęliście się kłaniać. Przyjrzyjcie się sobie
i zobaczcie swoje piękno, swoją doskonałość i miłość,
która patrzy na was waszymi oczyma. Zobacz w sobie
tak cudowną Boginię, jak i pięknego jawiącego się Boga
i dostrzeż, że to Ty, że to jedno zespolenie, w którym ta
miłość w Tobie się wyraża.
Połączcie się poprzez otwarte serce ze świadomością
JAM JEST i tak scalacie się z całą swoją wielowymiarowością
we wszystkich wcieleniach, jak i z samym
źródłem Miłości – Boga w was. Dar Modlitwy to zapomniana,
zagubiona w naukach moc Boskich Istot. Jest
ona prostym odczuciem dokonania tego wszystkiego,
co stwarzacie, co odczuliście, co zobaczyliście sercem,
że już się dokonało. Tak prosta jest tajemnica zaginionego
daru, jakim modlitwa jest dla człowieka, dla potężnej
istoty, która nią właśnie tworzy. Przyjmując dar modlitwy,
odczujesz to w całym sobie, już bez zwątpienia,
że Bogiem jesteś i zawsze byłeś. Jesteś przejawem jego
aspektu żeńskiego lub męskiego.
Pokochajcie ten dar przypomnienia i sami odnajdźcie
zapomniane wibracje tworzenia w swoich sercach.
Wznoście tam swoją kreację i materializację, jaką jest
energia seksualna w każdym z was, a jaką dotąd nierozważnie
gubiliście, myląc ją z miłością.

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku Mazowieckim