Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

JAK PRZYWRÓCIĆ TWORZENIE SERCEM?

Ziemia dnia 23 maja 2018r.

Ukochany! Zapomnienie daru materializacji jest przyczyną zastoju wielkiej przemiany, bo budzisz się teraz jednak nieuchronnie wraz z Ziemią, a uświadomienie sobie zapomnianych darów jest początkiem Nowej Rzeczywistości.

Ukochany! Powrót Ciebie jako Boga jest Twoim jednak wyborem w sercu. Masz je tak jak każdy, dlatego jeśli nie doświadczasz jeszcze szczęścia, obfitości, bogactwa to świadczy tylko o niedostatku miłości jakiej skąpisz sobie o trwonienie Stwórczej mocy oddawanej starym dogmatom. Tu nie pojawi się jakiś „bóg” czy zbawiciel, który zmieni Ci świat i każdemu da milion dolarów, to TY masz dać to sobie wszystko. Stare oczekiwania były tylko sprytną pułapką Świata Śmierci.

Ukochany! Przebudzenie nastąpiło, bo w Iluzji EGO miałeś nadal tkwić w złudnych oczekiwaniach oraz podawanych Ci pułapek czasu. Jesteś wolny. Masz tylko wyjść z więzienia Ludzkiego umysłu i zobaczyć, że Nowy Świat jest zawsze i był w Tobie. To wszystko.

Kochany! Przywrócenie kreacji to tylko przypomnienie prawdy tego KIM JESTEŚ.

Kocham Cię – Grzegorz

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju