Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

CZY OCZYSZCZAĆ SERCE?

Ziemia dnia 17 maja 2018r.

Ukochany! Każdy z nas ma wybór czy obrać Drogę Serca i wkraczać w Nowy Świat czy posłuchać starego programu w EGO – Świadomości Człowieka podsuwającego Ci odrzucenia, a potem strach stymulowany przez Gadzi Móżdżek, mówiący: WALCZ ALBO UCIEKAJ!!!

Ukochany! Przyjrzyj się sobie i zaobserwuj grę poprzez EGO o Ciebie. To program tego świata, w którym się budzisz lub głęboko jeszcze śpisz w skorupce świadomości mentalnej Człowieka. EGO dawało Ci przenikanie wciąż nowymi programami emitowanymi zewsząd, a Ty myślałeś, że to Twoje myśli wyedukowanego Człowieka, a zapominałeś, że jesteś jeszcze w Matriksie, że stworzono Cię jako niewolnika z syndromem umniejszania siebie, abyś zawsze poszukiwał PANA ponad sobą i myślał, że jesteś wolny mimo, że nazywasz siebie uniżonym sługą.

Ukochany! Dostrzeż ten sprytny program podsunięty Ci przez mitologię potem religię, a teraz telewizor, komputer, komórkę i zbiorową świadomość. Wszystko to miało za zadanie w pozorze naturalności, w iluzji „wolnej woli” władać Tobą, a Ty się łudziłeś, że sam wybierasz to mądrym umysłem.

Kochany! Ten świat zainteresowany był podniesieniem jednak tylko Twojej wydajności, dlatego nazywał serce pompą, abyś je rozwijał w sposób kontrolowany, a strumień energii aby płynął do wartości nadrzędnych, którymi ten świat Cię „obdarował”.

Kochany! Kiedy jednak chciałeś wyjść prawdziwie trafiałeś na ogrodzenie elektryczne, które miało „niesforną owcę” nauczyć morestu. Przypomnieć Ci, że takie zawarłeś sam pakty, klękając przed Panem Ciemności, składając mu sakramentalne ofiary z siebie, dosłownie błagając Bestię, aby Cię przyjął, bo mu powierzasz swoje ciało, dusze, serce, zdrowie, życie i nawet własne Dziecko. Pokazywał Ci potęgowany strach w Tobie, że sam sobie nie poradzisz, bo zapomniałeś już boskiego tworzenia, bo te kreacje oddałeś Gadziemu Światu oferującemu Ci „produkt” ciągłego umierania.

Ukochany! Przytomniejesz teraz, bo to Ty Jesteś Życiem Wiecznym, a to było tylko doświadczenie w iluzorycznym śnie Twego Ducha. Teraz łączysz się ze swym duchem Świadomością Serca i przyjmujesz przebudzenie, dosłownie ożywiasz ten świat. Nie tylko powstajesz z kolan, z uniżonego błagania Bestię o miłość ale czujesz, że to Ty zawsze byłeś miłością, bo tym jest Życie, które teraz przyjmujesz jako DAR.

Ukochany! Zobacz siebie, jak ten świat wodził Cię na postronku, jak Twoim manipulował umysłem, którym się zachłysnąłeś. Teraz pojmujesz prawdę, dlaczego odrzucał Cię od SERCA, kiedy prawdziwie chciałeś je przebudzić. Widzisz teraz jak grało EGO jak szukało dyskredytacji, każdego, kto mówił o MIŁOŚCI SERCA, a nie o jej plagiacie podanym regułkami umysłu w Trupim Świecie.

Ukochany! Nietrudno nawet umysłem Człowieka Niewolnika zrozumieć, że zwodzono Ciebie, a Ty się zacietrzewiałeś i chciałeś zdyskredytować, a najlepiej osądzić „taką miłość”. To jednak był tylko element programu kontroli aby „Owce” pilnowały same siebie aby myślały, że są wolne, aby myślały, że mają wolną wolę.

Ale jednak tu wszystko było pod kontrolą, a przede wszystkim Twoje myśli, dlatego się tak obawiano, że podniesiesz wibracje sercem i napierano abyś nie opuścił starego świata więzienia, abyś się nie wymknął dla Pana Matriksa, Jahwe, Seta czy Lucyfera. Dlatego przenikano Cię zwodniczymi przekazami od tych samych istot, które dotąd Cię więziły, mówiąc, że Cię uczą.

Ukochany! Jesteś, aż tak ważny, bo przebudzenie Ciebie jest rozbłyskiem światła w nas wszystkich, bo jesteś JEDNOŚCIĄ MIŁOŚCI, jesteś pięknem Dziecka Ziemi, którym teraz możesz powrócić w pełnej swej krasie bogactwa talentów.

Kocham Cię – Grzegorz

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju