Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

ORZEŁ PRZEDNI

Fragment książki „PTAKI Prawdziwi Mistrzowie Ziemi”

Orzeł, którym jestem, jest istotą boską. Mówię do was swoją wibracją ciała, energetyką serca i przenikaniem mego ducha. Jeśli gotowy/a jesteś na spotkanie ze mną, spotkasz mnie na swojej ścieżce i nasza rozmowa odbędzie się bez słowa, dlatego że dojrzałeś/aś do tego spotkania i otwarcia darów, które niosę dla każdego adepta duchowości.

Poczuj moje serce, poczuj moc, która z niego bije. Jestem istotą, która przejawia się w ciele tego ptaka, ale moją rolą w naukach na Ziemi jest opieka nad zagubionymi duszami człowieka. Lot orła, który zobaczysz pewnego pięknego poranka to moc przeniknięcia, w którym odczujesz wzniesienie. Bogactwo doznań, które gotowi jesteście przyjąć, jest wielkie i wynika tylko z mocy otwarcia twego serca.

Połącz się w tym spotkaniu ze mną, a otrzymasz efekty po stokroć potężniejsze niż złudna praca poprzez ludzkie ego – kursy, których poszukiwałeś w starym świecie, a mimo to wznosiłeś się głównie w przestrzeni iluzji, którą dawały ci te techniki i wiedza. Prawda połączenia z Orłem przenika tylko tego, kto oderwał się od nauk ziemskich, i kto potrafi puścić ludzkie przywiązania.

Jestem Orłem. Nazywacie mnie królem ptaków, lecz to, co czuje moje serce, możecie sami przeczytać w swoim. Jestem istotą wzniesioną, pokazuję wznoszenie się w wielkiej lekkości, w każdej przestrzeni, lecz nie wywyższam się ponad nikogo. Praca, którą przyjąłem w waszych przestrzeniach jest odpowiedzialna, a buduję gniazda tam, gdzie jest zapotrzebowanie na moje wibracje, gdzie znajduję ciszę i harmonię natury, którą zgubił w swych naukach człowiek. Pomoc, którą niosę człowiekowi jest wyjawianie mu poprzez własną pracę i życie tego, co może on przyjąć dla siebie. Spotykając mnie na łonie Ziemi, kochając moją moc, z łatwością odnajdziecie w sobie zew natury. Odnajdziecie drogę roślinożercy, którą poprzez przyjęcie drogi umysłu, wypaczyliście, zmieniając swoją ewolucję, a w efekcie tego zaczęły chorować wasze ciała i rozpoczęliście rodzić chore dzieci. Dbam o ewolucję swego gatunku oraz stan zdrowotności i całą ewolucję populacji, z którymi współpracuję. Nie zjadam tak jak człowiek, bezmyślnie całych rodzin, hodując je w więzieniach, bo sam jestem wolny. Pomagam tylko przebyć szkolenia dla innych ras w udoskonalaniu swych walorów i wzajemnej synchronizacji wielu gatunków przestrzeni Ziemi. Boskie tchnienie, które niosę to wibracje kreatora Ziemi i tam gdzie jestem, dokonuję przywracania równowagi i czystości populacji. Pracą moją też jest sprzątanie tych istot, które doświadczyły śmierci, a mocą swego ducha przetwarzam tę energetykę na wzniesienie mocy Ziemi, z którą jestem połączony.

Duch mój poproszony na twego przewodnika pomoże ci przetworzyć strach wewnątrz ciebie, rozpuścić jego kody i przekonania ego, że jako człowiek też możesz fruwać tak jak Orzeł, którego doświadczam. Moja pomoc da ci uzmysłowienie, że jesteś istotą wielowymiarową i dlatego możesz stać się mną lub kimkolwiek zechcesz. Wszystko to uczynisz, kiedy otworzysz serce i w nim odczujesz, że jesteś wzniesieniem Orła w sobie i tak wznosisz siebie w swego ducha, a moją pomocą zespalasz się z duchem Matki Ziemi.

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku Mazowieckim