Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

MODLITWA WYBACZENIA

Kocham Prawdę świadomego oczyszczenia,

jakim w moim sercu to poczucie wybaczenie jest,

dlatego odczuwam głęboko moje Boskie Serce,

a w nim Miłość – niezwykłą do siebie,

do piękna jakim  Jestem w całym majestacie.

Ja Jestem wybaczeniem wszystkim,

których skrzywdziłem w swoich naukach.

Miłuję też tych wszystkich,

którzy przynieśli dla mnie bolesne lekcje,

dlatego zamykam ten etap mojej podróży.

Wybaczam całym Sercem sobie,

że nie kochałem prawdziwie siebie,

że na tak długo zapomniałem,

że JESTEM BOGIEM,

czystym źródłem Światła Miłości,

a w zaprzeczeniu tej prawdy,

bo przyjmowałem innych bogów ponad siebie.

Wybaczam sobie wszystkie te urągające doświadczenia

zaprzeczające mojej cudownej boskości,

w których składałem tym „bogom” mszalne ofiary,

dla których czyniłem rytuały picia krwi

i jedzenia ciała innego Dziecka Ziemi.

Proszę też o wybaczenie JEZUSA,

z którego uczyniłem kukłę cierpiącą na krzyżu,

obarczając świat takim sadystycznym obrazem.

Kocham to szczere proste oczyszczenie,

bo jednak boleśnie krzywdziłem siebie oraz innych,

gdy oddawałem się tym satanistycznym kultom,

których to cierpienie religijnych rytuałów

stało się „piekłem” dla nas wszystkich.

Kocham Prawdę uwolnienia siebie ze zniewolenia

jakiemu oddawałem siebie głęboko,

bo chciałem zobaczyć własne umniejszenie,

gdy wywyższałem Demony Śmierci,

którym czyniłem upokarzające mojej godności pokłony.

Uwalniam tak obranego„Pana” ponad siebie,

któremu dobrowolnie się zaprzedawałem,

bo tym samym uwalniam siebie

 jako sługę i niewolnika „pana” (Bestii),

którą stworzyłem szeroko w naszym Świecie Ziemi,

bo karmiłem ten świat swoim światłem,

oraz energiami składnymi jej w ofierze.

JA JESTEM Prawdą Istoty Miłości,

bo jako taka teraz powracam na Ziemię.

W ten sposób ożywiam swoje światło,

tym samym wychodząc ze świata hipnotycznego snu,

w którym chciałem zgłębić mroki śmierci,

doznać emocji odmiennych od Świata Miłości.

Przywracam sobie czystą miłość w moim sercu,

dlatego już się nie obwiniam za te doświadczenia,

a prawdziwa miłość w moim sercu powoduje,

że nie krzywdzę już siebie ani innych.

KOCHAM, KOCHAM, KOCHAM

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju