Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.


JAK STWORZYĆ PARTNERSTWO NOWEGO WYMIARU?

Przesłanie z dnia 12 marca 2019r.

JA JESTEM powrotem Światła Miłości. Dlatego jako miłość realizuję siebie, a pierwszym krokiem jest oprzytomnienie, że doświadczałem w Świecie Śmierci.


Budzę się ze snu i przytomnieję teraz, że jestem Stwórczą siłą i to ja daję sobie to wszystko. Dlatego nie lękam się już obdarować siebie szczęściem, dlatego uwalniam iluzję poślubienia ŚMIERCI, jako mezaliansu w świecie mroków. Już się nie łudzę i nie poszukuję szczęścia w zaprzysięgłym związku, bo taka przysięga była już na starcie wyrzeczeniem się miłości.

Kocham prawdę, że miłość jest we mnie, dlatego już jej nie poszukuję w zewnętrznym świecie, bo to były złudzenia świata omamów, abyśmy otwierali się na Trupie Demony zamiast miłować się sami. Abyśmy tak w nieskończoność oddawali swoje światło i energie dla Świata Magii.

Porzuć wszystko i idź za Miłością, ale tę podróż rozpocznij od siebie. Rozpocznij od odczucia prawdy tego Kim Jesteś, bo tak odczujesz miłość, a w niej odnajdujesz wszystko. Dlatego już się nie łudzisz, że miłość potrzebujesz szukać, że masz szukać partnerkę – partnera. Jesteś miłością ponad czasem i przestrzenią, dlatego partnerka – partner pojawia się sam, bo Ty już jesteś gotowy na to boskie spełnienie.

Jeśli nie wierzysz miłości lub szukasz jej nadal w zewnętrznej osobie, to jednak się gubisz, bo nie kochasz siebie. Miłość, szczęście i spełnienie w cudownym partnerstwie omijała Cię szerokim łukiem, bo byłeś oszustem, który chciałby wciąż okradać innych i żyć ich energetyką. Nowy Świat obnaża nieuczciwość dolegliwościami, napiera doświadczeniami, abyś mógł dostrzec, że tu się nic nie ukryje, a zwodnicze projekcje EGO (program śmierci) unaoczniają choroby.

Partnerstwo miłości to nowy wymiar, to przejście w nowa świadomość, bo tak stajemy się pełną świadomością i spełnieniem prawdziwym, a nie programem starego świata który imitował miłość. Kocham Cię – Grzegorz.

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle