Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

WPIS Z DNIA 23 kwietnia 2019 r.

Uzdrawianie ciała nie jest oddzielne od uzdrawiania Ducha. Nową przypowieść dać sobie dziś warto: Zdrowy Duch jest efektem mego przejawienia się w ciele.

Kochany! Dawno wiadomo, że każda dolegliwość wynika z naszego Ducha. W tym Duchu masz Tworzenie, dlatego jest tak ważne aby nie oddawać swego Ducha do zgubnych rytualnych praktyk sekt OKULTYZMU, bo poprzez zawładnięcie naszego Ducha zajmowano podstępnie nasze ciała. One stawały się marnością nieumierającą, chorującą, cierpiącą. I tak staczaliśmy się zamiast wznosić, a świętym ciele spełniał się Demon Ciemności, inteligentny Byt, który nie jest nawet Istotą, a tak naiwnie okradł nas i z ciała i budzącego się Ducha.

Kochany! Nie chciałeś widzieć tej prawdy, gdy Twoja świadomość dawała Ci dolegliwości, choroby jako prawdy oznajmiające światu o Twojej nieuczciwości, o tym, że jesteś złodziejem najniższego formatu, bo sam okradasz siebie z miłości, a moce stwórcze swego Ducha oddawałeś na klęczkach innym światom, prosząc uniżenie: „Panie bądź wola Twoja”.

Niestety, ale tak się zaprzedawałeś i oddawałeś moc swego Ducha do wierzeń w ILUZJĘ w Magię, w coś co nie istnieje. A to Ty Jesteś Istnieniem. Uzdrawiając Ducha – uzdrawiasz ciało, a czyniąc to z miłości – powraca Twoja Boska Świadomość.

Kocham Cię – Grzegorz

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle