Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

MEDYTACJA W WIŚLE

ZIEMIA DNIA 28 SIERPNIA 2019 r

Jesteś prawdą Serca. Cała Twoja Świadomość jest w sercu. Serce to Twoja świadomość. Tam Jesteś!

Ukochany! Jeśli myślisz i mówisz, że masz to przemyśleć, to znaczy tylko, że nie jesteś jeszcze w Boskim Świecie, bo doświadczasz zwodniczego świata MAJI. Ten świat zwiódł naszą świadomość, bo dał nam umysł Człowieka, abyśmy my go postawili wyżej niż Serce Boga, które podana nam zabalsamowane zwodniczymi projekcjami. Przyjmując je trwaliśmy w nich. Niedostrzegając prawdy, że tego świata niema!

Kochany! Powracasz teraz jako Boska Świadomość, bo przebudziła się MATKA z głębokiego snu, w którym oddała siebie do doświadczenia, aby jej Dzieci poznały świat zaprzeczeń miłości. Masz przyjąć prawdę, że nic w tym świecie miłością nie było. To było spełnianie się w kopulacji trupów. Ty teraz masz pokochać tę PRAWDĘ, bo gdy kochasz ten świat – nie wychodzisz z niego, bo gdy kochasz fekalia – to w nich trwasz!!!

Kochany! Jesteś Światłem Życia. Masz to sobie uzmysłowić sercem Boskiej Istoty, bo kiedy przyjmujesz to złudną miłością kochania siebie w Świecie Umarłych – nie wychodziłeś z tego. Masz zobaczyć, że tego Świata niema. Ty Jesteś. Cały Świat jest w Tobie. Tak czując wychodzisz z mroku, Piekła którym ten hipnotyczny świat oparty na STRACHU był.

Kocham Cię – Grzegorz

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle