Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przekaz z dnia 11.10.2012

Ukochani moi,
Doczekaliście momentu transformacji. Kończycie ogromną rundę wcieleń – nauk, których doświadczaliście. Jesteście również w układzie planetarnym umożliwiającym Wam, ułatwiającym swobodne przejście, zmianę gęstości, w której doświadczacie. Wasza świadomość dokonuje scalenia wszystkich waszych nauk, by przejść w nowy wymiar. „Gorąco”, które uruchomiliście w waszych sercach, to miłość, która powoduje znikanie świata, którego doświadczaliście. Dobrem najwyższym w waszych naukach jest powrotne przypomnienie sobie waszego pochodzenia i uświadomienia kim każdy z Was jest i kim wszyscy razem. Kiedy już to sobie uświadomiliście, już wiecie, przepełniliście tym całą istotę swoją, to samoczynnie napełniacie się miłością, którą JA JESTEM i którą świadomie teraz się stajecie.

JAM JEST BOGIEM Stwórcą Wszystkiego, tym kim każdy z Was, czy to sobie uświadomił, czy też jeszcze nie. Nadeszła era budzenia. Przyjmując to kim jesteście, kiedy każdy z Was jest Bogiem i nie ma niczego poza Wami. Tak przyjęta prawda, to prawda absolutna. Absolut lub Uniwersum, to nieskończoność, którą Ty jesteś.

Oderwanie od Źródła dało Wam głębokie nauki doświadczania światów, które nie istnieją. Tworzyliście je w śnie, który świadomie kreujecie. Sen Boga nazywacie mają. Maja to zewnętrzny świat, który nie istnieje, a jest głęboką nauką człowieka. Uzmysłowiłeś sobie, że jesteś całym Bogiem w całe potędze wszechstworzenia, którego ciągle dokonuję. Dostałaś/eś iluzję umniejszenia, jak i pozór rozdzielenia, aby nauki, których doświadczasz wzbogaciły nieskończoną doskonałość boską, którą jesteś. JAM JEST BOGIEM wszelkiego stworzenia, JAM JEST stwórcą rasy człowieka, którego nauk doświadczasz i ich bogactwem przenikasz Boga, przenikasz wszystko, gdyż jesteś wszystkim.

To, co doświadczaliście w ciele człowieka, wasze emocje i umniejszenia, teraz swą boską mocą możecie świadomie przemienić na bogactwo istoty, którą jesteś i wznieść się świadomie w kolejny etap waszego świadomego doświadczania, etap prawdy.

Jesteś Bogiem, to podstawowa prawda absolutna. Kochając to, przenikasz się nowym etapem w Twoim doświadczaniu w pozorze rozdzielenia. Nie ma innej możliwości, aby zakończyć doświadczenia bycia człowiekiem jak przeniknąć się swoim sercem i poczuć tam miłość, która z niego wypływa, a którą jest wszystko, którą JA JESTEM. Tak świadomie stajesz się i stwórcą i stworzonym. Miłość, która wypływa z Ciebie ma nieskończone moce tworzenia światów, galaktyk, nieskończonych ilości planet, które stają się również miejscem Twojego doświadczania, miejscem doświadczania Boga, którym jesteś.

Kochaj siebie, gdyż kochając siebie kochasz Boga, którym jesteś, kochasz wszechświat, który jest w Tobie. To tylko w Tobie samym jest źródło miłości, którym możesz nakarmić, wypełnić wszystkie światy, które są w Tobie, a wypełnienie to stanie się dokonaniem, spełnieniem, które wykonując Ty sam, bo tylko Ty wypełnić to możesz, Ty jesteś Mną, a Ja Tobą.

JAM JEST MIŁOŚCIĄ

Zmartwychwychwstanie

CZYLI POWRÓT BOGÓW NA ZIEMIĘ

Przekaz Serca z dnia 11.02.2017r

Ukochani! Uwolnienie odchodzącego świata jest prawdą, którą każdy z nas ma dokonać w sobie. Jeśli myślisz, że Nowy Świat nastanie i Ty rozpoczniesz go ochoczo doświadczać – to jednak głęboko tkwisz w malignie iluzji, programów, które zdominowały Twoją egoświadomość człowieka.

Ukochani! Jesteście światłem i w nastającej Erze powrotu tej wysublimowanej formy zwanej świetlistością w której rozpoczynamy doświadczać darów świadomego tworzenia tym światłem lecz już swojej własnej rzeczywistości. Jako Istoty najczystszego światła przyjęliśmy formy materialne innego świata, jako naukę, abyśmy mogli poznać niespotykane dla nas – Istot Świetlistej Miłości walory tych unikalnych emocji?

Teraz stajemy się świadomi, że całe przebudzenie Świata Ziemi wynika z nas samych, że rozświetlenie się jednego z nas jest rozświetleniem wszystkich Dzieci Ziemi i jej Matki. Zdajemy już sobie sprawę z tego, że jesteśmy jednością z nią oraz jesteśmy jej kreacją, która tworzy piękno Nowego Świata dla naszych nowych doświadczeń w świetlistych ciałach, które sobie sami tworzymy.

Rozpuszczenie starych ciał człowieka jest dosłownym wyjściem z człowieczeństwa. Poznasz to po tym, gdy rozpoczną znikać z Ciebie ludzkie uczucia, dolegliwości i choroby, a w swojej nauce świadomie masz je uwolnić, rozpoznając czy wynikały one jednak ze strachu, który jako domenę czarnego światła przybyłeś na Ziemię poznać.

Przyjmij tę prawdę, że budząc swoją świetlistą cząstkę – kończysz etap człowieczeństwa i rozpoczynasz świadomie być Boginią – Bogiem Ziemi. Rozpoczynasz być świadomy swojej mocy, którą już nie oddajesz dla świata Stwórców” Twego ciała i więziennej przestrzeni, którą oni nam podali, a myśmy ją przyjęli. W taki sposób nastąpiło przekierowanie naszego światła stwórczego do świata, który wyspecjalizował się w pasożytniczym tworzeniu naszym kosztem.

Istoty tych światów bombardują Ziemię channelingami podawanymi przez umysł człowieka, aby odrestaurować w nas kody starego porządku i tak przedłużyć swoją dominację nad Dziećmi Praźródła, którymi jako nowa Świetlista Rasa pojawiliśmy się w inkubacji na Matce Ziemi. Ona dała nam swoją przestrzeń i aby nas zahartować, stworzyliśmy sobie przestrzenie wielu światów, które przybyły, aby nas umocnić, abyśmy mogli poznać dary wibracji – pełnej skali światła.

Jako świetlista istota jesteś pełną gamą światła i potrafisz w tym świetle modulować – materializować dosłownie wszystko, dlatego zgłębienie form światów antymaterii stało się tak ważne, aby Twoja Istota czuła pełnię. Mówienie o tym, że siły świetliste przybędą i wyzwolą Ziemię spod panowania czarnych – jest zaprzeczeniem Prawdy, którą Ty Jesteś.

Ukochany! Jedyne wyzwolenie z tej oczywistej dominacji, w której sami pozwoliliśmy wysublimować się światłu czarnemu – jest rozświetlenie swoim sercem czarnych obszarów w Tobie. Widzisz taki świat – jaki masz w sobie. Próba zmiany na zewnątrz jest iluzją pracy w lustrze i to właśnie podsuwały nam w nieskończoność światy, które my stworzyliśmy sami – czy inaczej zaprosiliśmy do swojej nauki.

Nie jest dziwne, że one teraz się bronią, bo zdają sobie sprawę z tego, że Twoje przebudzenie, – jest ich unicestwieniem. Jest zniknięciem czarnego światła z przestrzeni Twojego życia, bo miłość w Tobie jest świetlistością, a jej brak powodował, że zdominował Cię Czarny Świat. W ułudzie przepełnienia tym strachem mówiłeś może, że czarni Cię atakują, a naprawdę niszczyłeś siebie sam nie chcąc prawdziwie pokochać siebie Sercem Boga, które w sobie masz.

Te odchodzące światy boją się tego i nazwą każdego Hitleremistotą pełną znieczulicy, która chce zniszczyć ich wielobarwny, piękny świat materialnej iluzji. Te światy oparte są na strachu i ten strach w nich krzyczy i atakuje każdego poprzez czarną świadomość połączoną przepływem, abyś się nie przebudził, abyś nie unicestwił starego porządku.

Ukochany! Pokochaj prawdę piękna wielobarwnej skali, jaką demoniczne światy Starej Ziemi dały Tobie i nam wszystkim – innym cząstkom Ciebie we współistnieniu cudu istot, których doświadczaliśmy na Ziemi.

Teraz budzisz się, rozświetlasz swój świat Miłością Serca i odnajdujesz moc tworzenia Bogini-Boga, którym Ty sam jesteś. Tak przetwarzasz stare energie, z których stworzyłeś jednak struktury więzienia, a głęboko zapomniałeś – czym wolny świat miłości jest.

Przyjmij prawdę swego indywidualnego przebudzenia, którego nie dokona za Ciebie żaden zewnętrzny świat. Przyjmij prawdę, że możesz to przebudzenie przyjąć lub odejść wraz ze starym światem na kontynuację piękna tej nauki. Wdzięczność jednak, którą dajesz tym odchodzącym światom jest godnością dla nich, bo naprawdę te światy są miłością w Tobie i to Ty sam stworzyłeś takie światło, które teraz rozpuszczasz.

Ukochany! Połącz się głęboko ze światłem, którym jesteś. Zobacz je odczuwając jego piękno i tak rozpuszczasz światło, które dało powłokę dla cząstek Twego światła, dosłownie zespalając się z nim w nową barwę. Teraz czujesz, że to Ty swoją świetlistością stworzyłeś Czarny Świat więzienia – dlatego Ty sam możesz to światło rozpuścić, przetworzyć w materialne formy i nową świetlistą rzeczywistość, w której może istnieć tylko Czysta Miłość.

Przybyłeś tu jako czysta miłość, jako czyste jej światło, dlatego powrót do tego odczucia na poziomie światła daje Ci szansę powrotu jako światła czystej miłości. W tej czystości możesz dopiero tworzyć nową rzeczywistość, która Cię zaprasza, ale to Ty decydujesz ile chcesz się jeszcze nasycić narkotycznym pięknem oferty czarnego światła, mieniącego się różnorodnością mamiących Ciebie barw.

Ukochani! Przybliża się nieuchronnie wielki Dzień Przebudzenia, będący dniem rozbłysku świadomości Boga-Człowieka, który pojawia się na Ziemi jako czysta miłość, jako prawda powrotu takiej miłości ponownie na Ziemię. I to jest huraganowy powrót Złocistych Dzieci i odejście światów, które tu się zadomowiły, którzy z nauczycieli przerodzili się w okupantów – żyjąc kosztem Dzieci Światła, które własnym wyborem ciągle im się oddawały.

Ukochany! Jesteś życiem wiecznym, bo jesteś nieskończoną miłością, a przyjmując śluby w świątyni śmierci na jej ołtarzu ślubowałeś naprawdę tej energii – Czarnemu Światu Śmierci, którym się stawałeś. Uwierzyłeś prawdzie, że miłość wymaga przysięgi, że miłość ma prawo zatrzymać istotę, którą kochasz i tak zaprzedawałeś swoją duszę, a Ziemia zaludniała się Demonami, którym powierzałeś swe piękne boskie ciało. Bijąc się w piersi mówiłeś – moja wina i oddawałeś Ojcu Czarnego Świata na kolanach go błagając, aby przyjął zbawienie Twego Ciała i Duszy. Mówiłeś, że jesteś jego sługą, dlatego teraz przytomniejesz i widzisz właśnie, że tak sam stworzyłeś Alcatraz – więzienie doskonałe. Geniusz czarnego światła istot, którym oddawałeś swoje światło stawał się doskonały, a Ty się umniejszałeś przyjmując prawdę, że masz posługiwać się umysłem i tak przyjmowałeś świat programów ego – świadomości człowieka, której ten umysł podłączenie Ci dawał.

Ukochany! Przyjmij prawdę o uwolnieniu siebie z zapisu ziemskiego nieba, w którym przypisano Ciebie do gwiazd, a naprawdę do programu, który był hologramem w Twojej głowie, bo widziałeś tylko to, co ten program Ci podawał. Przyjmij prawdę o Jedności Miłości z Matką Ziemią, bo tylko tak na poziomie światła oczyszczonym sercem możesz uwolnić siebie z zapętlenia w cykle Czarnej Ziemi, w których może jeszcze tkwisz. Przyjmij prawdę o godności Twego ciała, przyjmując je jako dar Twego Serca, że to Ty je tworzysz jako dar Matki Ziemi, jej miłości, w którym się przeobrażasz teraz wraz z nią.

Tylko tak w godności i miłości dla Stwórców starej rzeczywistości rozliczasz się z nimi, uwalniasz pakty, które na tę naukę zawarłeś. Kochając sercem siebie odczuwasz nieskończoną potęgę swego Ducha, bo to nim się łączysz z Matką Ziemią, a dopiero tak wyzwalasz się z czarnych edukacyjnych programów.

Kochany! Nie mówię Ci, że one były złe, że zły jest ktokolwiek, bo wszystko to było Darem Miłości naszej nauki. Jednak na czarnym tle masz jednak odnaleźć swą czystą miłość i powrócić z utopii czarnego światła – pasożytniczo pochłaniającego napotkane światy – odnajdując prawdę tego Kim Jesteś.

Kocham Cię – Grzegorz

Przekaz z dnia 07.12.2012
Dawno, dawno temu, kiedy powstawał człowiek, miał wszystko, co cale istnienie. Kiedy człowiek zaczął doświadczać w różnych światach, począł gubić wiele darów, nauk. Nawet gdy przestał je używać, to nadal ma je wszystkie w sobie w komplecie. Wystarczy tylko, aby usiadł, zwolnił, wyciszył się i dojrzał mądrość ich używania w siebie i na powrót obdarzył nimi siebie i świat.

Ponowne scalenie się człowieka nadeszło i teraz decyzja o tempie w każdym  z Was, kiedy zacznie to urzeczywistniać, tym być. Nowy świat otworzyliście świadomością boską i przeobrażenia planet, galaktyk zależą od tempa tej transformacji. Pomocą wszelkiej roztropności jest niewidzialny płomyk w każdym z Was, który zapłonął, gdy pierwsi z Was się ocknęli ze snu. Najmniejsze wahnięcia waszych boskich istot, powoduje na powrót to, co istniało i czego doświadczaliście. Jesteście Bogami i stawajcie się nimi w pełni, jeśli tak zdecydujecie, taka staje się ogromna dokonanie tego.

Pradawne energie zaistniały w was i budzenie w pełnej boskości stało się łatwe. Każdy syn i córka Ziemi rozwijając w sobie ten płomyk mocą swych boskich energii, powraca do świata, świata, który był Wam dany jako wasz pierwotny dom. Domem tym jest też teraz Ziemia, która przeistacza się waszym przeobrażeniem, waszą boską mocą, Boskich Istot, która ją stworzyliście. Pomyślcie chwilę, poczujcie sercem i wolą swoją, wybierzcie to, co chcecie dalej doświadczać.

Era strachu stworzona przez wasze umysły odchodzi, nadeszła era Miłości, która wypływa z Waszych serc. Porywem Waszej miłości możecie dokonać tego w sobie w jednej chwili, trwać w tym i to rozwijać, to już tylko kontynuacja kierunku. Rozdzielenie umysłu od serca, źródła miłości, spowodowało utratę znamion boskości. Połączenie serca z umysłem jest powrotem do boskości w Was.

Potęga każdego człowieka, jest tak ogromna jak Istnienia, który go stworzył i jest jednością z nim. Jestem w każdym z Was, Waszą  mocą, miłością i czymkolwiek zechcecie być, niczym nie ograniczam dzieci  światła, bo ja jestem tym światłem w każdym.

KOCHAM WAS

   

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKTMożesz też wpłacić darowiznę używając serwisu PayPal:


MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie

Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach