Wspólna praca:
Lidii, Doroty, Teresy, Jarka, Adriana, Grzegorza i Andrzeja
z dnia 02.01.2014

Odczujcie miłość – odczujcie serca.
Poczujcie wir w tych sercach.
Odczujcie jak płynie od Ziemi przepotężna energia,
potężna świadomość, jak łączy się z wami,
a poprzez wasze serca z wami wszystkimi,
z jednością serc, z całym Istnieniem.
Połączcie się świadomie z Praźródłem Istnienia w was samych.
Odczujcie głębokie połączenie, jak schodzicie tam,
jak przenika was potęga boskich energii,
z którą coraz bardziej potraficie się jednoczyć,
przenikać z waszą własną energią waszych dusz,
waszych ciał, waszego ducha,
która przeobraża się dzięki tym wejściom,
dzięki tym połączeniom,
dzięki przemieszczeniu w sobie samych tych aspektów,
zmienianiu zadań ludzkich, praw ludzkich na świadomość boską,
na nieograniczoność, na wznoszenie się w lekkości, miłości,
w cudzie świadomości boskiej.
Płynie świat,
świat, który rozprzestrzeniacie własnymi sercami.
Odczujcie jego piękno.
Jest on taki, jaki wy go tworzycie,
jaki widzicie zespoloną świadomością waszych serc.
To trwa, to jest teraz.
Wszystko jest w teraz.
Boska kreacja coraz bardziej budzi się w was,
otwiera połączenia z zapomnianymi możliwościami każdego z was.
Docieracie do nich,
bo przekraczacie bramy,
bo przekraczacie światy,
bo niwelujecie, rozpuszczacie ograniczenia,
które sami sobie pozakładaliście.
Odczuwacie jak piękną jesteście istotą,
która może wszystko,
która w połączeniu z Ziemią, waszą Matką,
przetwarza stary świat na nowy – na miłość,
bo ta miłość już jest w waszych sercach.
Świat na zewnątrz jest tylko odbiciem tych serc,
tej miłości, w teraz,
jej stanu, jej wzniesienia, jej podniesienia do przestrzeni boskich,
w których coraz łatwiej poruszacie się.
Kochacie prawdę,
kochacie świadomość boską w was,
kochacie potęgę Boga w każdym z was i w każdym istnieniu.
Otwiera to w was przepotężną boską świadomość,
której nie jest w stanie nic powstrzymać,
żaden ludzki rząd ani rząd ponadświatowy,
który jak marionetkami steruje rządami świata.
Wyszliście w prostocie waszych serc poza jego zasięg,
kochacie ich i rozpuszczacie ich wielkość w waszych sercach.
Rozpuszcza się ich broń, którą był strach.
Strach nie może istnieć tam, gdzie jest miłość,
gdzie jest prawda.
Ciemność nie może istnieć tam,
gdzie jest światło,
gdzie świeci słońce waszych serc,
gdzie rozświetla przestrzenie.
Uwalniacie ich z zadań.
Miliony istot,
które przyszły sprawować pieczę nad boskimi istotami,
aby te nigdy nie wydostały się z planety Ziemia,
która miała stać się waszym więzieniem,
waszą astrologią, numerologią, cyfrologią, karmą, reinkarnacją
i wieloma innymi naukami-technikami,
które miały was zamknąć w tym więzieniu,
tworzonym przez was poprzez te „nauki”, pseudonauki.
Znika stary świat, wchodzi nowy, prosty, doskonały.
Widzicie go w waszych sercach,
czujecie w nich miłość do siebie samych.
Przepełnia ona was i tryska boską świadomością na każdego,
kogo spotykacie na swej drodze,
na każdą istotę i każde zdarzenie.
Przyjmijcie nowy świat jako dar kreacji waszych serc.
Nie ma świata innego,
tylko ten, który darem budzącej się waszej obrazowości,
poprzez wasze serca zobaczycie.
W jedności waszych serc,
która jest jedynym bogiem,
wzajemnie ujrzycie go w nich.
Poczujcie jak się zmienia każdy kolejny dzień,
który jest odbiciem zmiany zbiorowej świadomości,
każdej istoty na tej planecie.
Ta świadomość płynie z serca do serca,
coraz więcej z was ją przyjmuje,
wyzwala i budzi się w niej,
w jednej jedynej chwili – w teraz waszego istnienia.
Ktokolwiek jeszcze kieruje ludzi na czas,
na bramy, na przejścia, na portale,
kieruje was tym samym na furtki do kolejnego więzienia,
na błędne korytarze wyjścia z wiezienia,
w którym wielu jeszcze pozostaje.

Kocham was – JAM JEST.

Przekaz z dnia 26.10.2013

Poczujcie miłość w sobie. Odczujcie ją w sercach. Ta miłość, która w nich płynie, to JAM JEST. JAM JEST, to połączenie was wszystkich w jedną istotę. To świadome śnienie waszego ducha. Poczujcie w swoim sercu wielkość istnienia, potęgę mocy, która płynie w was. Odczujcie, że sami tą mocą jesteście. Poczujcie jak przez to połączenie spływa do was, do serca każdego z was Boska świadomość. To JAM JEST.

JAM JEST w każdej istocie. Przenikam wszystkich, którzy na wibracje JAM JEST otworzą swoje serca i wzniosą swą świadomość w pełnię miłości do całego istnienia. Uczyńcie z tej medytacji celebrację waszego życia, waszego budzenia, waszego wznoszenia w obszar świadomej kreacji, w której użyta tak miłość, staje się zaistnieniem wszystkiego na co się otworzycie. Poczujcie w tej medytacji jak wasza Boska Istota w połączeniu z JAM JEST odnawia waszą duszę, waszego ducha i wasze ciało. Otwórzcie w sobie skrywane stare sprawy zatrzymujące was w starym świecie i przeniknijcie świadomie mocą JAM JEST w was. Pozwólcie odejść tym sprawom, otwierając serce na nowe, które poprzez świadomość JAM JEST właśnie płynie, do każdego kto na to się otworzył. Prosta medytacja sercem z odczuciem tych naprowadzających słów daje wam wejście w Boski świat, w nowe Królestwo Serca. Przemiana mocy, która tu się dokonuje jest adekwatna do czystości serca, którym po nią sięgacie.

Przestrzenie miłości JAM JEST sprzężone w medytacji i połączeniu wielu serc, dają wzajemną pomoc, jednych dla drugich. Daje wzniesienie w częstotliwości coraz wyższej świadomości człowieka. Przekaz medytacji JAM JEST Synem Boga, JAM JEST Córką Boga, jest otwarciem drzwi dla każdego, kto odczuje w sercu tego gotowość. Pozwólcie płynąć poprzez wasze serce temu uczuciu i kierujcie je do serc wszystkich tych, którzy z tym się połączą, którzy przyjmą ten dar. JAM JEST, to zejście Boga pośród Was. JAM JEST, to też odczucie, że samemu się nim stajesz.

Kocham Was, Kocham Was, Kocham Was.
JAM JEST

Fragment książki “PRAWDA SERCA Elementarz Nowej Ziemi”

Przyjęliście wiele form pracy nad sobą, uznajecie je za niezbędne. Dar medytacji jako praca z czakrami odchodzi do lamusa w nowym wymiarze Ziemi, w którym stwarzacie sobie swą własną energetykę, odmienną od tej, jaką dali wam stwórcy waszych ciał. Proces tej przemiany przejmujecie sercem i jego wyborem zamykacie drogi transportu waszej energetyki do światów istot panujących nad wami w starym wymiarze.
Znaliście wiele technik, byliście na nie kierowani, aby efektywny był udój życiodajnej energii z waszych Boskich Istot, przez inne światy nadzorowane przez Reptilian. Twórcy waszych ciał podłączali się do waszych czakr, spijając życiodajny eliksir. Handlowali całymi stadami waszych populacji, nazywając je wyznaniami lub ośrodkami medytacyjnymi. Przyjmowaliście zbawienne odczucia harmonizacji w tych medytacjach, bo udój taki dawał wam odczucie ulgi i zastrzyk mocy demonicznych istot, dających wam poczucie siły. Dalekosiężnym planem było wprowadzanie was w zamysł odejścia wraz z ciałem jako wniebowstąpienie, co stawało się na wyborem kolejnego więzienia tych wabiących was światów.
Zaciemnienie, jakie wam stwarzano i teorie umysłu, nie pozwalały dostrzec, że tym wyborem stajecie się żywym akumulatorem, wykorzystywanym tak w świecie człowieka, jak i rodzajem biopaliwa w świecie duszy, którym mistrz wniebowstąpiony się stawał.
Ujrzyjcie te proste nauki, uświadomcie sobie, że niczego nie potrzebujecie czynić w myśl jakiejkolwiek ideologii świętych ksiąg, czy buddyzmu. Jesteście doskonali. Proste wyciszenie i skupienie się na sercu daje harmonizację waszej energetyki. Sercem przetwarzacie każdy jej detal i niuans, który odnajdujecie, zawsze pamiętając, że wasze energie są waszym własnym darem.