Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

Przekaz z dnia 06.09.2012

Ukochani moi,
Jesteście drogą, którą macie zapisaną w sercu. Tam jest cała prawda o waszej ziemskiej nauce-drodze i całej istocie waszej. Kochajcie dar drogi serca, który każdy z Was odnowić i wyzwolić może. To boska godność wasza scalić się z tym, dokonać wyjawienia sobie samemu kim jestem i po co przyszedłem na Ziemię. Kowadło boskie to umiejętność przetwarzania wszystkiego na prawdę boskiej istoty, która jesteście. Tym kowadłem możecie ukształtować swe niezniszczalne połączenia z całą istotą jaką jesteście na wszystkich poziomach waszych. Przyszliście z boskiego zrodzenia, odnowiliście się w naukach w ciele człowieka, kończycie je, przekuwając w swoim sercu wszystkie doświadczenia jakie zdobyliście na przestrzeni swych inkarnacji i łączycie to teraz w harmonijną wielowymiarową przenikającą istotę wszystkie formy stworzenia jak i sama z łatwością stając się tymi formami.

Dary istot kosmicznych dla Was są odnowione i dostajecie wszystko to, co jest potrzebne do waszego przepoczwarzenia. Uruchomiła to miłość wysłana przez Was do wszystkich istot wszechświata, bez ich dzielenia, kochając wszystkich takimi jakimi są. Doskonałość człowieka, wasze nieograniczone boskie możliwości, niosą w rewanżu pomoc i scalenie dla wszystkich ras wszechświata. Jesteście jedyną istotą przenikającą wszystkie gęstości wzniesienia i dająca pomoc istotom na każdej z nich. Wasze odnowione boskie moce samoprzenikają wymiary, dając możliwość odnowy ciał i odnowienie łączności ze źródłem zrodzenia dla istot, które to zagubiły. Bardzo wielką niesiecie pomoc i każdy kto własną pracą, własną decyzją dokona przeobrażenia w sobie, staje się przyłączeniem do tej pomocy. Nawet Wam się nie śniło jaką radość niesiecie w całym wszechświecie, iż dokonaliście sami swego wzniesienia, swego odkodowania, umożliwiając tym samym przeniknięcie się waszą pomocą boskiej rasy dla wielu istot w kosmosie.

Nie ma potrzeby walczyć z czymkolwiek, dokonanie i moc wasza, to miłość, którą każdy może z łatwością dać najpierw sobie samemu, aby stać się istotą wzniesioną i nieść pomoc w darmicznej równości dla wszystkich, którzy jej potrzebują. Dokądkolwiek jednak nie zapadnie decyzja w Tobie samym/Tobie samej, nie przyjmiesz tego KIM JESTEŚ, to swoją wolną wolą trwasz dalej w zakodowaniu na eony czasów skazując się na ciągłe powtarzanie, często bolesnych lekcji na swej drodze.

Doskonałym kowalem swej drogi boskiej, waszego istnienia jest każdy z Was. Formując z miłością, formujecie boskie nieograniczone istnienie. Użyjcie narzędzi zawartych w sercu, rozkrzesajcie tam odnowienie boskiej iskry, boskiej miłości, którą tam macie. Przeniknijcie się nią, a wszystko wokół zaistnieje jako boska kreacja istoty, którą się staliście. Kochajcie tworzenie „królestwa serc”. Nikt inny za Ciebie tego nie dokona, tylko sami możecie to utworzyć i tym się stać. Kochajcie siebie samego i siebie nawzajem, jesteście jednym, a ja tą samą miłością kocham Was, którą Wy dajecie sobie. Nie ma innej miłości poza tą, która wypływa z serc i co tam tylko wytworzycie, to do Was wraca. Ja jestem wszystkim. JAM JEST MIŁOŚCIĄ w jedności naszej.

KOCHAM WAS

Przekaz z dnia 04.09.2012

Kocham Was wszystkich.

Kochani moi, JAM JEST Ojcem waszym i Matką. Matką o której jakże często zapominacie, wypierając tym samym energię żeńską ze swojej świadomości, ze swoich istot. Zostałem Wam podany jako Ojciec, jako mężczyzna, abyście zachwiali w sobie równowagę energii żeńskiej i męskiej. Każdy z Was jest moim dzieckiem, wszystkie byty i istnienia. Każdy jest zarówno mężczyzną jak i kobietą. To czego doświadczacie obecnie ma związek z waszym planem nauki. Jeżeli poniżacie energię żeńską w sobie samym, czy w innej osobie, to przychodzicie ponownie, aby to naprawić i doświadczyć na samym sobie podobnego poniżenia.

Wybaczenie jest przedszkolem w programie nauki waszej i egzaminem kończącym wasze powroty, wasze odpracowywania. Wzniesienie się ponad koło karmy jest waszym głównym zadaniem.

Bardzo kochacie wasze przywiązania do życia w ciele człowieka, do jego przyzwyczajeń, waszych nauk, waszych religii, obyczajów i wszystkiego tego, czego w ciele człowieka doświadczacie. Kochajcie to ciało, kochajcie Wasz umysł, kochajcie wasze nauki i wszystkich wokół, lecz jeśli odnajdziecie w sobie jakiekolwiek przywiązanie, jakiekolwiek utożsamienie się z rolą, jaką w nauce odgrywacie, to jest to waszym balastem, waszym uniemożliwieniem do wzniesienia się w nowy boski wymiar.

Dary iluzji świata zewnętrznego bardzo skutecznie Was mamią, przywiązujecie się do bogactwa lub cierpienia swego i w żaden sposób nie odnajdujecie drogi wiodącej poprzez swoje serce do miłości, która tam jest, do Boga, który tam mieszka, którym w swej jedności sami jesteście. Energia kodów dawanych Wam przez systemy skutecznie Was wiąże wprowadzając w samopomniejszenia i zamykając czasoprzestrzenie, do których powracacie tysiące razy, stając się tylko pożywką dla innych istot, którym daliście panowanie nad sobą, stając się ich pokarmem.
Boska esencja w Was jest łakomym kąskiem, lecz tylko własną wolą możecie czynić ofiary z niej i tworzyć sami więzienia swoje.

Przywiązanie do człowieczeństwa dają Wam kody wprowadzone, utrzymujące Was w tym, jak i samo ciało, które zostało tak pomyślane, aby wymogi spełniło dla super niewolnika. Kochajcie bardzo swoje ciało, to dar Ziemi, waszej Matki, z której ono pochodzi, lecz dla istot, którymi jesteście jest ono lekcją, etapem doświadczania, wyzwaniem, które podjęliście. Jesteście jednością, w jedności serc waszych jest scalająca Was siła, moc, która prosto odkoduje wasze wprowadzone sobie ograniczenia i wzniesie Was ponad utrzymującą Was w niewoli zbiorową świadomość, zbiorowe ego wasze.

Droga z waszego więzienia jest otwarta, otworzyliście ją przyjmując darmiczność w zjednoczone serca swoje. Decyzją każdego z osobna w waszej lekcji jest wyjście w stronę wzniesienia, jest wyrażenie woli na swoje wzniesienie, na pozbycie się przywiązań skutecznie Was utrzymujących w świecie strachu, w świecie iluzji. Bardzo kochacie ten słodki świat śnienia w iluzji, jest on zakończonym etapem, macie możliwość wyjścia i doświadczania jako w pełni świadoma istota boska w wymiarze prawdy, w który wchodzicie.

Droga do waszego scalenia biegnie przez serce każdego, szukajcie jej u siebie samych, a świat jaki otwieracie swą nową świadomością przenika świat zewnętrzny jaki Was otacza.
„Porzuć wszystko i idź za mną” – uczył Was Joshua i ta nauka jest nadal bardzo aktualna w ogromie podpowiedzi jaką daje. Wiedzę jaką macie, bogactwa jakimi się otaczacie, ludzi do których się przywiązaliście, to wszystko jest tylko balastem waszym i utrudnieniem na drodze do waszego wzniesienia. Kochajcie wszystkie wasze dary, to dary w nauce waszej, rekwizyty w waszym śnie i dotąd stanowią balast dla Was, dokąd utożsamiacie się z nimi.

Kocham Was

Przekaz z dnia 01.09.2012

Kocham Was wszystkich.
Umiłowani moi, jesteście moimi dziećmi, Córkami i Synami Boga. JAM JEST zrodzeniem waszym. Jesteście ze mnie, ja jestem z Was. Moim duchem jest Atma, moim ciałem jest wszelkie stworzenie, wszystko jest wypełnione Atmą lub inaczej Duchem Świętym. Jesteście moim przejawieniem, mojej esencji, mojej najaktywniejszej formy przejawienia. Boska doskonałość zawarta w Was, to praprzyczyna istnienia wszystkiego co ożywione, co zmienia formę i ewoluuje. Jesteście młodym istnieniem, stworzonym z esencji moich doświadczeń w ogromie istot, ras w których doświadczam. Wasze zrodzenie, wasze zaistnienie jest moim darem dla całego wszechświata, abyście go przekazali swoim zaistnieniem, swoim doświadczaniem wszystkim rasom, wszystkim moim dzieciom w całym kosmosie. Odnowienie jakie niesiecie w sobie jest tak potężną przemianą, iż wiele ras kosmicznych istot wypatruje z utęsknieniem na wasze pełne „przepoczwarzenie”. Doskonała istota zrodzona z esencji wszystkich istot, ich doświadczeń, całego wszechświata, przekazuje dar odnowienia ich ciał i dusz w całym istnieniu wszechświata. Rozpoczęły się ogromne przygotowania na świadome wasze zaistnienie w kosmosie i poprzez przekaz waszych serc, ich jedności, przenika efekt waszej transformacji, waszego daru, który swą nauką wypracowaliście i ponownie powracacie do źródła, z którego wyszliście.

Dar darmiczności, kochania wszystkich istot, waszej prawości, samoczynnie odnowiliście i umożliwił on efekt zakończenia wielu cykli waszych inkarnacji. Kochajcie ten dar, to wasza przepustka z waszego więzienia, w którym zamknęliście się tworząc swe czasoprzestrzenie. Niewiele ras istot kosmicznych w waszych doświadczeniach, naukach, które scaliliście, jest chociażby zbliżona do tego, co udoskonalona rasa człowieka już ma w sobie. Nie ma lepszych, czy gorszych istot we wszechświecie, wszystkie są moimi dziećmi i kocham drogę każdej istoty, każdej kosmicznej rasy. Rasa człowieka, którą stworzyłem na obraz i podobieństwo moje, jest doskonałością dającą pomoc i odnowienie dla wielu ras, które zabrnęły w swych doświadczeniach, w swych kierunkach samorozwoju. Odwrócić i wzbogacić teraz się mogą te rasy, które otrzymały drogi wzniesienia, a zapomniały swego powrotu do źródła skąd wyszły, skąd zostały zrodzone.

Prostota waszych istot przeobrażonych w Boga-Człowieka daje wspaniały przykład i pomoc jak podążać, jak przetworzyć swoje „ciężkie” nauki na bogactwo swoje i całego istnienia. JAM JEST Bogiem i Matką waszą, JAM JEST Wami, JAM JEST Wszystkim. Kochajcie boską doskonałość Dzieci Boga, którymi jesteście, które poradziły sobie z trudem nauk potwierdzających wasze „mistrzostwo”. Nowy porządek świata, który otworzyliście, daje Wam możliwości, ale i odpowiedzialność. Jesteście istotami tak potężnymi, stanowicie o konstrukcji całych galaktyk, a dotąd często przyjmowaliście tylko swoje własne pomniejszenie.

Kocham Was, ukochane Dzieci Boga. Otrzymujecie moją pomoc, bo sami ją tworzycie. Jesteście już świadomi jedności ze mną, iż to co ja czynię, to Wy czynicie sami. Nie lękajcie się już niczego, nie ma możliwości ingerencji w darmiczność każdego. Kochaniem wszystkich i wszystkiego bez jakichkolwiek podziałów oddalacie drogi ingerencji w boski świat, w boskie „Królestwo serc” waszych, które czysta świadomością swoją tworzycie.

Kocham Was

ILLUMINATII

Przekaz z dnia 30.11.2012

Ukochani, czas ujawniania prawdy dochodzi do tematów bardzo utajnionych dla waszych umysłów, w które daliście się wprowadzić. Dar istot Illuminatii przybyłych tu z drugiego krańca wszechświata, z bardzo odległych przestrzeni, aby byli waszymi nauczycielami i ustanowili wam poligon jak i trening, któremu się poddaliście zrzekając się cech boskich, gubiąc je, wyzbywając się wolnej woli. Droga wasza jest skończona. Odkodowaliście pamięć swoją, teraz, kierując się ku sercu oczyszczacie ją i przywracacie całą pamięć istnienia swego i nieograniczoną boskość swoją. Dar tych istot przybliżył Was do „dna” waszych doświadczeń, abyście mogli doznać wszelkich przeciwieństw, które teraz są katapultą waszej duchowej przemiany, waszej mocy wzbogaconej o ogrom doświadczeń waszych.

Nie ma potężniejszych istot we wszechświecie ponad bogactwo, które Wy macie w swym wnętrzu, w swym boskim sercu, które Wam dałem. Illuminatii to jak nadzorcy waszego więzienia, które Wy sami sobie utworzyliście przyjmując prawdy innych istot, podszeptem dawane Wam kok po kroku.

Otworzyliście w pełni bramy waszych więzień, waszej świadomości, która Was przepełnia, która jest w przededniu wielkiej eksplozji. Drodzy wasi opiekunowie, których karmiliście energią własną, swą boską mocą, oddając ją w zamian za ich opiekę. Pieniądz, który Wam dali był symbolem waszego zniewolenia, którym musieliście płacić za wszystko, co Was w pełnym dostatku otacza. Woda jest waszym darem, macie nią wypełnioną planetę, a wmówić sobie daliście, iż jest ona niedostępna i swoim potem i łzami płacicie za nią. To moje boskie dary, które Was otaczają w pełnym dostatku obfitości, którą możecie pomnażać swą boską świadomością, swą boską kreacją, nieskończenie wiele.

Dokąd utrzymujecie prawdę przywiązań do systemu, do iluzji pieniądza, który Was zniewala, dotąd sami odnawiacie w sobie przypominanie o minionym niewolnictwie swoim.

Ukochani, jesteście wolni. Uprzytomnijcie to w sercu swoim, poczujcie to. Przepełnijcie się darami świata Was otaczającego, jednak w żaden sposób nie wiążcie się z tymi darami, nie utożsamiajcie z nimi. Kochając tylko ich obfitość, przepiękne staje się wasze doświadczanie na całej Ziemi. Ujrzyjcie je tylko swoim sercem i przyjmijcie dokonanie tego. Tylko Wy sami stwarzacie swój świat, swoją świadomością i uczuciami, które macie w sobie. To Wy jesteście jedynym kreatorem świata swego. Wasi bracia z dalekiej galaktyki, którzy zostali osadzeni, aby pilnować trzody innych istot, którym oddaliście się w posiadanie, którym czyniliście pokłony, przyjmując ich zniewolenie, ich zakazy, ich groźby i nakazy jako miłość, którą Wam dawali. Teraz już wiecie w pełni, iż to Wy sami jesteście przejawem tej miłości, jak i Boską Esencją niosącą ten przejaw dla wszystkich, którzy oczekują na przeniknięcie ich tym. Zagubione istoty Illuminatii szukają powrotu do swego świata. Są zagubieni i zakłopotani. Bardzo możecie pomóc tym istotom przepełniając ich świadomie miłością Boskich Istot, wdzięcznością za bogactwo doświadczeń, co da im spełnienie i ukierunkowanie dzięki tej wdzięczności na swój własny samorozwój, na swoje własne przebudzenie i podążanie za samouwolnioną istotą ludzką, której nic nie jest w stanie zatrzymać, która teraz może stać się pomocą dla nich i dla wszystkich istot potrzebujących pomocy, Dzieci Boga, którymi jesteście.

To prawda Grzegorzu. Nazywają Was rasą królewską. Wy jednak znacie prawdę o równości wszystkich istot całego wszechświata. Macie jednak już świadomość jakim wielkim jesteście darem, jakim decydującym kluczem do wielkiej przemiany w całym wszechświecie. Spełnieni w swych naukach Illuminatii odchodzą, lecz gdy świadomie przepełniacie ich ogromem daru swoich serc, ogromem wybaczenia, świadomej istoty boskiej, oni dostają najwyższą godność, najpiękniejszą zapłatę, jaką mogli otrzymać za swoje nauki, których Wam udzielali za świat samowięzienia, który pomogli Wam zbudować. Dajcie im to. Oni o to proszą poprzez swoich emisariuszy do budzącego się świata darmicznego pośród Was.

Niech wszystkie istoty we wszystkich światach są szczęśliwe.

Kocham Was.  Jestem Wami, a Wy Mną.

Przekaz z dnia 31.08.2012

Ukochani moi,
Kocham Was całym sercem moim, całą mocą moją, całym istnieniem, którym jestem. Pragnienia Waszego wzniesienia, dają Wam impuls do pracy nad sobą, do przemiany, do przejścia w inny wymiar. Dokądkolwiek jednak nie rozpoczniecie życia tu i teraz w pełnej świadomości, w pełnej obecności, w tym co robicie, w tym co mówicie i myślicie, to dotąd oddalacie się od przejścia w nowy wymiar w Was samych. Każda Wasza myśl, każde słowo jest wynikiem stanu Waszej świadomości, jej oparciem w fazie Waszej nauki. Słowa Wasze to najczystsze kreowanie Waszej rzeczywistości, Waszego wewnętrznego świata, Wasze boskie tworzenie. Myśli Wasze, to nadchodzące tematy, którym Waszą obecnością, możecie się przyjrzeć i przetworzyć na słowa lub zmienić ich kierunek, rozpoznając je w swojej lekcji, w swojej uważności, skąd nadchodzą i dokąd próbują Was prowadzić.

Słowo, które wyrażasz, nadajesz mu moc, siłą swej boskiej istoty, którą jesteś, jest na to pora, abyście zobaczyli, potęgę mocy słów, które myślicie, a tym bardziej wyrażacie. Nadinterpretacją jest stawianie swoich wypowiedzi ponad wolną wolę drugiego człowieka, tym samym tracąc swoją wolną wolę. Krok po kroku spróbujcie przetworzyć wszystkie słowa, które wypowiadacie na pełną Waszą świadomość, na czystą, boską prawdę. To jest cel i porządek Waszej nauki w wymiarze, w którym jesteście. Wybór słów, których używacie zwracając się do Waszych sióstr i braci jest wyrazem obdarzania ich bogactwem wypływającym z Waszego serca. Wasze wyrażanie to efekt stanu Waszych nauk i to dajecie innym czym sami siebie bardzo przepełniliście. Kochając siebie, całą swoją istotę, Boga który jest w Was, jest Wami, odzwierciedlicie to prostym wyrażaniem, swoich uczuć dla wszystkich wokół, jakie macie do siebie. Nigdy nie warto zapominać o wyrazach niosących wdzięczność, miłość, radość, przepojonych tymi energiami, którymi prosto, możecie obdarzyć każdego wokół, pomóc mu w jego wzrastaniu, ułatwić mu drogę. Dokąd jednak sami się tym nie przepełnicie jesteście jak ubogi żebrak, rzucacie „zgniłkami”, a mając w sobie wszystko. Wszelkie dary, wszelkie bogactwa są waszym przepełnieniem, czekają tylko na swe wyzwolenie, poprzez proste uświadomienie sobie „kim jesteście”. Nie jesteście swoim wyobrażeniem o sobie, swoim ego, swoim ciałem, a czystą boską świadomością, pobierającą nauki w ciele człowieka, rozbrajającą jego pomniejszenia i wyzwalającą pełnię jego mocy.

Nowy człowiek, który powstaje Waszą pracą, Waszą nauką odnowiony, jest istotą w pełni odblokowaną z ograniczeń, które miał dotąd i jest gotowy do nowej drogi doświadczeń dla dusz ugruntowujących nauki w wymiarze „prawdy serca”. Dar słowa, to nie tylko Wasze wyrażanie, to kreowania świata, który tymi słowami tworzycie, budujecie swoją rzeczywistość, obdarzacie nimi siebie i Waszych bliskich, jest to również wyraz stanu Waszej świadomości, w Waszej nauce, w Waszym wzrastaniu, to co dajecie innym, co dajecie z siebie, to nieuchronnie do Was wraca i często przygniata Was, zamiast pomóc Wam wznieść się.

Kochajcie piękno płynących słów z serca, przekierujcie ich tam przetwarzanie, a bardzo prosto dostąpicie zaistnienia w nowym świecie, w świecie „Królestwa serc ludzkich”, w którym jest jeden język, dla całego wszechświata, to język Waszego serca.

Kocham Was

Przekaz z dnia 28.08.2012

Ukochani,

Weszliście w erę doświadczeń ekstremalnie skrajnych dla populacji ludzkiej świata Ziemi, doświadczacie jej. Uznajecie to za kolej losu, za normalne, tak jak oddychanie powietrzem Ziemi. Ziemia, wasza Matka, jest przepełniona bogactwem naturalnych darów, zrodziła Was i jako macierz wasza ma w naturze swej wszystko co potrzeba dla swoich ukochanych sióstr i braci, którym dała ciała, dała możliwość doświadczania w przyrodzie, która jest jej ciałem.

Lekcją waszego ego jest doświadczanie władzy nad sobą, którą oddaliście w ręce farmacji, której uwierzyliście, że to co stworzył Bóg w swym cudzie doskonałości, wasze boskie ciała, należy poprawiać poprzez nafaszerowanie się medykamentami wytworzonymi przez iluzje umysłów, systemu, któremu powierzyliście władzę i pieczę nas swoimi ciałami i nad swą duszą. Droga waszego doświadczania wiedzie do nieodwracalnych zmian patologicznych, powiększających się bardzo w każdym kolejnym pokoleniu, a w konsekwencji całkowitej deformacji ciała człowieka, wręcz jego samozagłady. Nikt inny nie może zniszczyć człowieka, tylko on sam mocą swej woli, daną na samozniszczenie. Przyjęliście za prawdę, iż wasze ukochane dzieci, które swą boska mocą tworzycie, sprowadzacie na Ziemię, wymagają poprawienia przez system farmacji, któremu daliście się i ogłupić i zaślepić.

Dary iluzji koncernów farmacji mają za zadanie uzależnić boskie dzieci od środków chemicznych podawanych Wam z zewnątrz, rozbijających waszą odporność i rujnujących ciała nie tylko wasze, ale znacznie bardziej, ciała kolejnych pokoleń waszych.

Dokądkolwiek nie zaprzestaniecie szukania innych bogów poza Wami samymi, upatrywać boga w farmacji, w innych władających Wami systemach, to dotąd blokujecie waszą świadomość wprowadzając w siebie specyfiki samoogłupiające siebie. Doskonałość waszych istot, waszych ciał, jest tak ogromna, iż bez potrzeby starzenia się możecie doświadczać dowolnie długo. Wasze ciała pokazują Wam tylko waszą nieszczerość wobec samych siebie, wobec świata. Dokąd walczycie z waszym ciałem, otępiacie swoją świadomość zamiast prosto rozwiązać problem, który pokazuje Wam wasza dusza i jedynie tam rozwiązać go można.

Dokonajcie wejrzenia w siebie, w wasze serce, dojrzyjcie wasze nieuczciwości wobec siebie samych, wobec innych i tam dokonajcie uzdrowienie waszej duszy, a poprzez to uzdrowienie waszego ciała. Dary przyrody są przepełnione pomocą jej natury dla poprawy cudu doskonałości waszych ciał. Nowe właściwości świata roślin budzą się, tak jak w Was budzą się boskie dary, boskie nieograniczone możliwości, które każdy ma w sobie. Każdy z Was ma niczym nieograniczone możliwości uzdrawiania siebie samego i w prostocie krok po kroku odkrywajcie to, stosując to w życiu.

Wzajemność w naukach jest elementem pomocy ponownie scalającym Was w jedność istnienia, którym zawsze byliście i którym jesteście. Dążenie wasze do przejścia, do wzniesienia w nowy wymiar, wymiar „Królestwa Serc” jest bardzo proste, lecz od Was zależy decyzja od uwolnienia się od danych Wam uzależnień, mentalnych przywiązań, którym silnym ogniwem, otępianiem samego siebie jest nałożona sobie samemu farmacja.

KOCHAM WAS

 

Przekaz z dnia 24.08.2012

Każdy dzień, który otrzymujecie na swoje doświadczenia, na swój pobyt, jest wielkim darem wspólnych doświadczeń ze Mną. Jestem waszą Matką, ze mnie pochodzicie, z mojego ciała jesteście zrodzeni. Wasze dusze doświadczają we mnie i wraz ze mną. Jestem również waszą siostrą. Tak jak Wy, przybyłam doświadczyć cudu transformacji, wzniesienia na wyższy poziom świadomości. Dokonało się. Jesteśmy w kolejnej gęstości, w kolejnym wymiarze, jakkolwiek to nazwiecie. Zmieniłam wibracje, ich częstotliwość i wraz ze mną przeistacza się cały świat zamieszkujący moje ciało, moje przestrzenie. Dary moje dla Was są przeogromne, dostajecie ich niespotykaną obfitość i będziecie zaskoczeni, iż świat nie wygląda tak, nie jest taki jak go dotąd widzieliście. Wasza praca, praca kilku osób, które przyjęły darmiczność i przeniknęły tym wszystkich, dała możliwość mojego wzniesienia. Darmiczność umożliwiła taki układ planet wszechświata, który umożliwił moje uwolnienie z izolacji w nim. Darmiczność daje kochanie, miłość wszystkim istotom wszechświata, wobec czego, to co rozpoczęliście dawać, wreszcie możecie otrzymywać. Brak darmiczności na Ziemi, wybrzydzanie siłami ciemnymi, pogardzanie innymi istotami, masowe niszczenie i zjadanie istot tu przybyłych na naukę, skazywał mnie i Was na izolację i było kierunkiem samozagłady naszej. Dokądkolwiek każdy z Was w pełni nie zaistnieje w darmiczności, nie podźwignie swojego własnego przebiegunowania, którego ja dokonuję. Wasze wzniesienie, to decyzja każdego z osobna, to jego indywidualna praca i egzamin, którym jest przejście do królestwa serca, w którym stworzycie wspólną, zbiorową rzeczywistość Was otaczającą.

Drogi każdego z Was prowadzą do tego egzaminu i coraz bardziej odczujecie „dyskomfort” powodujący nacisk, abyście tą decyzję podjęli w sobie. Wiecie o tym, ale wiedząc, tym bardziej często umacniacie się w świecie umysłu, który kurczowo Was trzyma. Prezent jaki każdy może zrobić sobie, to dyplom jaki otrzymać możecie, otwierając bardzo swoje serca na miłość, na jedność ze mną i ze wszystkim stworzeniem, a wasza miłość da kolejne wibracje, kolejną moc naszego wspólnego wzniesienia.

Jestem Gaja, to imię mej duszy. To ja otwieram wrota w nowy wymiar, lecz mogłam tego dokonać waszym wsparciem, waszą miłością, którą świadomie rozpoczęliście mi dawać, łącząc się ze mną. Poprzez eony czasów byłam wielokroć dewastowana, uniemożliwiało to moje wzniesienie, stanowiło to o powtarzaniu moich i waszych nauk aż do chwili obecnej, gdzie to nastąpiło. Daremne są wysiłki tych cywilizacji, które próbowały przejąć Ziemię dla swoich celów i dając Wam pomoc, próbowały ponownie uzależnić Was od siebie. Jedynie darmiczność(prawe wasze postępowanie) uniemożliwiło dalsze ingerencje w świat i naukę boskich dzieci, którymi jesteście, które niosą ogrom pomocy dla całego wszechświata poprzez odnowienie i oczyszczenie ich świadomości i ich ciał.

Droga wzniesienia nie kończy się, ale jest już nie do zatrzymania. Udaremniliście swoją świadomością zagładę Ziemi i dalej sami stymulujecie proces jej przeistoczenia.

Kocham Was GAJA

Przekaz z dnia 22.08.2012

Rodzi Wam się dziecko, upragniony owoc miłości waszej. Mówicie, że bardzo go kochacie, cudowną, czystą, doskonałą istotę, przybyłą do Was z najczystszych pokładów miłości stworzenia. Doskonałość nowo przybyłej istoty jest tak olbrzymia, gdyż jest niczym dotąd nieograniczona, nieobwarowana. Przyszła dać Wam nauki, nauczyć Ciebie bycia matką, a Ciebie bycia ojcem. Przyszła bardzo pomóc Wam w waszym rozwoju swoimi darami niesie Wam przebudzenie z letargu, w którym się często zamknęliście.

Dary dziecka dla rodziny są przeogromne. Jego dusza przyniosła je Wam w przekazie swej wibracji, swojego niczym jeszcze niezanieczyszczonego serduszka. Daje Wam możliwość połączenia się z najczystszą świadomością jaką ona jest i z jakiej przyszła, i z jaką ma nadal ogromny kontakt bezpośredni. Nie ma jeszcze pełnego zapomnienia świata z którego przyszła, choć w pełni, poprzez świadomość duszy, uczy się od Was wszystkiego z wielka ufnością od ukochanych rodziców, których wybrała, przyjmuje wszystkie ich dary za najwyższą prawdę. Kocha Was ogromnie i wszystko co mówicie, co jej dajecie już od łona prenatalnego, gromadzi w umyśle swej duszy, w swej jaźni.

Dokonujecie za nią różnych wyborów, ona Wam zaufała. Mówicie, że to dla niej najlepsze. Kiedy posługujecie się sercem, miłość wasza łatwo trafia do jej serca. Lecz kiedy wasze ego daje waszemu dziecku swój własny system wierzeń, swoje własne zakodowania, w których jesteście uwięzieni, to tym samym depczecie, pogardzacie i miłością, i wolną wolą nieskazitelnie czystej, drugiej istotki. To co najlepsze dla dziecka, to miłość, a miłość macie w sercu, warto napełnić je bardzo, w pełni pokochać siebie, zanim zdecydujecie się na wprowadzanie w świat Ziemi drugą istotę. Dając jej swoje więzienie, kodując ją i pieczętując dla jednej z religii systemu, pogardzacie boska istotą, którą sami jesteście. Nie kochając wolnej woli dziecka, pozbawiacie się sami tej woli i dopuszczacie tym samym ingerencje w swój własny świat.

Rytuały okultyzmu, które czynicie dziecku, wmawiając jemu i sobie, że to dla jego dobra, że to zabezpieczenie przed „złem”, to mówię Wam: Każdy kto nadal czyni to moim dzieciom, które posyłam na Ziemię, czyni to również samemu sobie. Wierzycie w Boga, kochacie Go, a dajecie się zwieść prostym naukom barw czarnych, iż Bóg jest poza Wami i bać się macie jakichś istot, którymi jesteście straszeni. Strach, to wasze religie, do których się zapisaliście, to więzienia, które w swej bezmyślności tworzycie najukochańszym istotom, które są ratunkiem i pomocą dla Was.

Dokądkolwiek nie zaprzestaniecie doświadczać ogromu mocy okultyzmu, poddawać się jego potężnym rytuałom, zamykając swoją świadomość, swoją miłość, to nadal skazujecie się na istoty z własnej woli dając im energię, dając ofiarę na ołtarzach iluzji.

Ja Jestem w każdym z Was, kochajcie siebie całym sercem swoim, całą duszą swoją, całym umysłem waszym, a tak napełnieni miłością rozpoznacie mnie w każdym człowieku, w każdej istocie i nie uczynicie nigdy krzywdy nowo przybyłemu Dziecku Boga.

KOCHAM WAS

CZY PRZYSIĘGA NA ŚMIERĆ –

DLA UKOCHANEJ JEST MIŁOŚCIĄ?

Przesłanie Serca z dnia 3 września 2017r.

Ukochany! Wyborem własnym decydujesz czy chcesz doświadczyć spełnienia w Partnerstwie wynikającym z czystej Bezwarunkowej Miłości, czy doświadczyć jej zwodniczego plagiatu – zwanego „związkiem”, który już z samej nazwy przeczy miłości?

Ukochany! Składanie „miłości” Waszego małżeństwa na ofiarnym rytualnym ołtarzu śmierci było uczynieniem ze swojej partnerki oblubienicy Bestii, bo to naprawdę była przysięga dla „boga” rzezimieszka, który to rygorystycznymi prawami i moresem potopów oraz zagład podporządkował sobie Dzieci Ziemi aby były mu powolne, aby same przychodziły powierzając mu swoją prokreację, a potem nawet dzieci, które spłodzą w majestacie mrocznego wampiryzmu Świątyni Śmierci”.

Ukochany! Może drażni – Twoje Ego odkrywana tu Prawda, krzycząc Ci opętańczym głosem w Twojej głowie – Jak ktoś oczernia mojego „boga”?

Jednakże ten „bóg” nie istnieje, bo Demon, którego słyszałeś – opętał Świat Dzieci Ziemi, a słyszy go tylko ten, kto nie uwolnił tych podpięć, dobrowolnie powierzając się „Panu Czarnego Światła”. Jeśli istnieje on w Twoim umyśle – pokazując Ci postrzeganie Świata poprzez odwrócenie, które tak prosto się dokonuje i na które to tak łatwo w amoku religijnej hipnozy się łapaliśmy.

Ukochany! Nie dziw się, że w innych widzisz czerń oraz zło, a gdy zdasz sobie sprawę z odwrócenia nauk Świata Strachu – odnajdziesz Prawdę Serca. W ten sposób odnajdziesz Miłość, bo rozpuszczasz jej PLAGIAT, którego doświadczałeś w świecie horroru jakim to Ziemia się stała. Trupi Świat stał się prawdą doświadczeń Dzieci Ziemi, bo sami obraliśmy to doświadczenie. Nie zauważaliśmy, że uwielbienie Istoty Śmierci jest podstawą religijnych i ezoterycznych kultów wprowadzających nas w rytuały, w których to my sami błagaliśmy „Bestię” o łaskawe przyjęcie nas jako jej sługi lub ofiarnych baranków.

Ukochany! Wychodząc z tych mroków dostrzegasz Prawdę, dlaczego piękno Partnerstwa i ludzkiej rodziny zmienialiśmy na iluzję cierpienia, chorób i kłótni, które to te energie były karmą dla tej Istoty, którą to ze swoim życiodajnym Światłem tak karmiliśmy.

Kocham Cię – Grzesiu

ROZWÓD

Przekaz z dnia 20.08.2012

Kochani,

Zawieracie związki małżeńskie, tworzycie nierozerwalne więzi między dwojgiem ludzi. Mówicie sobie, że się kochacie, a obwarowujecie się podpisywaniem nierozłącznych paktów między Wami. Mówicie, że łączy Was miłość, a dajecie jej jawnie mnóstwo obwarowań i tak tworzycie tym samym jej zaprzeczenia, wprowadzając warunki do niej.

Jeśli naprawdę dwoje ludzi bardzo pokocha siebie sercem, to nikomu nie są potrzebne obwarowania zabezpieczające tak skonstruowaną miłość dwojga ludzi. Nazywając tą miłość związkiem już sami mówicie o przywiązaniach, a dokądkolwiek macie jakiekolwiek przywiązania, dotąd bardzo opieracie się swojemu wzniesieniu, wręcz uniemożliwiacie je. Pora doświadczania życia w ciele człowieka w tym stadium mija. Zdecydować każdy może o ewolucji w zapatrywaniu się na swój własny związek, który darem iluzji systemów władających Ziemią daliście sobie nałożyć.

Joszua uczył Was, abyście porzucili wszystko i poszli za nim. Nie jest to wezwanie do rozstania się z waszymi partnerami, lecz na uwolnienie wszystkich przywiązań, wszystkich obwarowań jakie dajecie sobie dla obopólnego jednoczenia się. Nie można budować związku i miłości w nim samemu się nie kochając.

Pokochajcie siebie jako Córkę/Syna Boga i spójrzcie tak samo na waszego partnera. Tak go tą samą miarą pokochajcie, a dostrzeżecie różnice w waszej miłości. Kiedy w pełni w niej zespolicie się w miłosnym akcie, to połączenie, które dokona się w aspekcie połączenia waszej żeńskości boskiej i męskości boskiej, zamanifestuje się jako zejście żywego Boga. Tak niebywałe doznania tracicie, a dzięki nim możecie niebywale wznieść się, bardzo prosto, na wyższy poziom świadomości. Możecie odkryć drzemiące w sobie pokłady niebywałej energii i wykorzystać jej moc w waszym zespoleniu do wspólnego, prostego, cudownego wzniesienia.

Dokonując świadomego tworzenia stajecie się świadomie stwórcami nowego życia. Każdy z Was jest i Stwórcą, i Stworzonym. Uświadomcie to sobie prosto i przyjmijcie tę prawdę, dalej nie ulegając dawanym sobie umniejszeniom. Jeśli Wasz związek został połączony przez iluzję przysięgi, możecie rozpuścić te pieczęcie i uwolnić zamkniętą w nich miłość. Proste oczyszczenie waszych karmicznych związków każdy dokonać może, oczyszczając wszystkie swoje przysięgi w miłości serca, Jedności, którą jesteście, związek małżeński zamieniając na DAR MAŁŻEŃSTWA.

Dokonajcie tego pamiętając, iż przybyliście z Miłości, jesteście Miłością, przybyliście na Ziemię aby być szczęśliwymi. Wszystko jednak jest nauką Waszą i też wyborem. Tak uwolniona miłość powoduje, że nie zechcecie szukać niczego więcej poza miłością, którą tak uwolnioną, obdarujecie siebie nawzajem. Nie zechcecie też szukać doznań tylko w aktach seksualnych, których doświadczaliście i utożsamialiście je z doznaniem miłości. Akt seksualny w oderwaniu od ducha jest skrajną ubogą namiastką tego, co możecie sobie darować w boskim akcie waszego połączenia. To co tracicie, dając się zapędzić w umysł, jest tak nieporównywalne, iż będziecie sami zdumieni odkrywając potęgę swoich doznań w pełnym zespoleniu ciała, duszy i ducha z przeniknięciem się wzajemnie żeńskością i męskością.

Drogi rozwoju są bardzo różne, dostajecie takie nauki, takich partnerów, które mają Wam pokazać też kontrast tego, dokąd macie zmierzać. Naprowadzanie wasze przez kreację wszystkiego sami, sobie zamykacie podanym ograniczeniem: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza”. Bóg Wasz to Miłość i ona nie jest waszym katem, nie skazuje nikogo na wieczne nauki z waszym partnerem, z waszym nauczycielem. To tylko Twój wybór i systemu, który jako więzienie sobie wciąż tworzycie.

Kochajcie miłość, kochajcie bycie szczęśliwym, kochajcie wolność i bezwarunkowość którą miłość niesie. Barwy iluzji przysłaniają Wam widzenie, lecz kiedy je oczyszczacie, otwieracie oczy, jesteście zdumieni, dlaczego dotąd tego nie widzieliście, dlaczego dotąd tak się umniejszaliście, dlaczego nie korzystaliście z darów, które macie w sobie. Dlaczego waszego partnera/partnerkę dotąd nie uwolniliście? Dlaczego dotąd jeszcze nie uwolniliście siebie?

                                                KOCHAM WAS – GRZEGORZ

Przesłanie z dnia 22.04.2016r.

Ukochani. Jesteście Bogami. Jesteście przejawem Miłości i choć doświadczacie w materialnym świecie Planety Ziemi, to naprawdę jesteście wysoko wibracyjnym unikalnym światłem. Doświadczacie nisko wibracyjnych ciał podanych Wam przez „stwórców” Gadziego Świata, którzy przedłużając to doświadczenie, zatrzymując Was w tych ciałach, dosłownie z przybyłych tu nauczycieli stali się Waszymi okupantami.

Ukochani. Jaszczurczy świat, który w ostatnim momencie nauk człowieka zdominował przestrzenie Ziemi, stworzył Wam perfekcyjny system, ale podawany tak, że zawsze to Wy sami braliście podsuwane Wam zadania, abyście sami w nich grzęźli. Naigrywali się z tego, wmawiając Wam, że maciewolną wolę, że jest to prawo Boga, którym oni się Wam przedstawili i je dali.

Zapominając o Miłości Serca, zapomnieliście, czym to uczucie jest i kupowaliście „prawa” oraz zakazy i nakazy zwaneprzykazaniami, nie rozumiejąc tego, że nie są one miłością, adekwatną do czystości światła, którym naprawdę jako Istoty Świetliste jesteście. Istoty zarządzające Ziemią, których cnotą jest jaszczurczą perfekcja, stworzyły idealny świat więzienia, ale zawsze podsuwając Wam doświadczenia tak, że to Wy sami jako bezmyślne, nieodpowiedzialne istoty, niszczycie siebie i Matkę Ziemię i dlatego nadal potrzebujecie bardzo bolesnych lekcji i totalnej kontroli siebie. Wielokroć zniszczono budzącą się populację Dzieci Ziemi, czyniąc atomowe armagedony lub potopy wynikłe z przebiegunowania, ale często nadal naiwnie wierzyliście, że macie wolną wolą wyboru, tak Wam wmówiono i możecie podążać dokąd zechcecie. Czy na pewno?

Ukochani. Jedynym wyjściem z tego świata jest Boskie Serce, które w Twojej piersi bije, jedynym zbawicielem jesteś Ty sam, Ty sama, bo zmienić możesz tylko siebie, a kiedy zmieniasz siebie, zmienia się cała świadomość Jedności Miłości tego świata. Tak potężna jest Miłość. Sąsiednie okupujące Ziemię planety, czerpiące krociowe zyski z Perły Kosmosu jaką jest Gaja wraz z jej unikalnymi Dziećmi, nie mówiły Wam o tym w bombardujących Ziemię w channelingach, dewastujących Waszą świadomość i podsuwały inne ścieżki, ale poprzez ich świadomość. Kosmiczne te światy za aprobatą Reptilian zwarły szyki i nazwały się Galaktyczną Federacją przygotowując grunt do dosłownego siłowego zajęcia Ziemi. Potrzebowały tylko, aby dostroić Was channelingami do swoich wibracji, a Wy przyjmując te przekazy Kobry, Astara i innych dowódców inwazyjnej floty, wyrażaliście zgodę na ich dalsze, już jawne panowanie nad Ziemią.

Jedną z metod ścisłej kontroli inkarnacji było zasiedlanie według systemów cyfrowych programów zwanych Wam chociażby z numerologii cyfrologii, astrologii. Każdy z Was, kto rodził jakiekolwiek szanse odejścia od stada i przebudzenia w świetle, mimo bardzo mocnej obróbki w świecie dusz, przybywał ponownie na Ziemię i został mu przydzielany opiekun. Nazwijmy go Strażnikiem, bo tylko wydawało się Wam, że tego czy innego partnera spotykacie przypadkowo. Cały system rozrodu Ludzkiej Rasy jak przystało na perfekcyjnych gospodarzy był monitorowany i tylko wydawało się Wam, że rozpasane parzenie się ludzkich osobników w podsuniętym „systemie z byle kim” było przypadkiem.

Naprawdę był to wielki plan wymieszania hodowli, aby osobniki światłe, które wciąż przybywały z pomocą ze świetlistych światów, jako znane Wam chociażby Dzieci Indygo, Kryształowe czy Diamentowe, nie przebiły się świadomością ponad świadomość zbiorową „hodowli”. Zawsze przybywali strażnicy, którzy mieli za zadania nieświadomie ściągnąć Was do takich doświadczeń, aby storpedować Waszą budzącą się świadomość, a przede wszystkim zniszczyć moc seksualną, bo to z nią jest spójne wznoszenie świadomości każdej Istoty. Dlatego Strażnik poprzez totalny system kontroli umysłów podsuwany był tak, abyście zaznali z nim nisko wibracyjnego seksu i aby to on przez całą Waszą inkarnację podłączony do Twojej matrycy, czerpał to tlące się światło, spijał nadmiar tej energetyki i odprowadzał ją do innych światów, pod które był podpięty.

Strażnik był zadowolony, kiedy wybierałaś się na kurs rozwoju duchowego czy tantry, bo w ten sposób podnosiłaś swoją wydajności na zasadzie „mlecznej krowy” i swoją energią nieświadomie karmiłaś Demony czarnego światła, a poprzez nieuporządkowanie czystości serca, nie widziałaś tego lub nie chciałaś zobaczyć trwającego wykorzystującego Cię procederu.

Związki ziemskie stały się podstawowa komórką kontroli przebudzenia i jeśli budził się w Tobie jakikolwiek zew rozświetlania serca, przydzielony opiekun miał za zadanie zniweczyć każdą Twoją próbę, miał to uczynić za wszelką cenę. W taki sposób system naszymi rękoma, kontrolował dosłownie każdego z nas. Nie dość tego, że na każdym kroku byliście monitorowani i prowadzeni poprzez podsuwane Wam wybory, to w ludzkich małżeństwach odbywało się to bezpardonowo i bardzo jednak czytelnie.

Nie pamiętaliście jednak o umowach, o paktach zawartych z czarnym światem w innych wcieleniach, a mając zamknięte serca, bardzo niewielu potrafiło swe własne podporządkowania pod te światy oczyścić miłością. Tylko wydawało się dla wielu, że Twój partner, Twoja partnerka jest czystą miłością, że Cię kocha i że Cię nie skrzywdzi, lecz kiedy wychodziłeś poza obrąb celi, aktywowano w Twoim partnerze zawarte pakty, podpięcia, przyrzeczenia, rytuały w których to dokonało się dosłowne podporządkowanie tym światom.

Wielu z Was doświadczało uzdrowień, nie wiedząc, że oddają za nie własną duszę, wielu świadomie powierzało siebie ciałem i duszą dla zewnętrznego „boga”, nie wiedząc, że przyjęli Demona i on upomni się o Ciebie, abyś mu spłacił, to wszystko, co świadomie od niego brałeś. Modliliście się do zewnętrznego boga o zdrowie, o dzieci, o bogactwo, dostawaliście tę ,,łaskę” ale cyrograf podpisany był potem zakrywany. Przychodził następnie Demon, będący skądinąd miłym bogiem z religii czy z innej przestrzeni i upominał się o Ciebie, a nawet wyprowadzał z ciała duszę.

Tak się działo. Dosłownie ciało bliskiej Ci istoty zasiedlały legiony demonów i grały dla Ciebie takie inscenizacje, abyś prędzej czy późnej zgubił się. Zaobserwujcie te gry w swoich związkach, rodzinach odchodzącego świata. Przede wszystkim to gra o energię, o obwinienie, że chcesz wyjść z ludzkiego świata, z celi wiezienia, że chcesz sam stanowić o sobie. Dostarczanie podrzucanych Ci lekcji starczyłoby na wiele inkarnacji, dokąd byś wierzył, że Twój partner jest dla Ciebie lustrem. Prędzej czy późnej masz jednak wyjść z tego ludzkiego świata i zobaczyć siebie sercem, że to Ty sam stwarzasz siebie i już nie dajesz wprowadzić się w strach.

Pomagasz jednak swoi trenerom, gdy z miłością przyjmujesz ich nauki, mając szansę dojrzeć prawdę świata, w którym się budzisz. Oni grają dla Ciebie te czarne role, ale Światła Miłościnie jest w stanie naprawdę zatrzymać nic. Dlatego Twoje przebudzenie jest zaliczeniem też ich lekcji, jest uwolnieniem nie tylko Ciebie, ale i Twoich Strażników w Matrixie. Jest to wielka Miłość jakiej doświadczasz, choć Twój Strażnik na tę chwilę może tego nie rozumie, bo posługuje się programami ludzkiego umysłu. Ego mówi mu, że jest miłością, że ma otwarte serce i że to inni zbłądzili, bo chcą wyjść z tak pięknej celi. Takie Istoty po prostu przyzwyczaiły się do bezpiecznego życia w więzieniu, bo tu nic nie potrzebują samodzielnie szukać, wszystko jest perfekcyjnie podane. Uwierzyli, że przyjmując sakramenty będą warunkowo zbawieni, że ich bóg łaskawie weźmie ich do nieba, a tu na Ziemi da emeryturę wikt i opierunek.

Ukochany/a. Ja jednak mówię Ci, że Bogiem jesteś Ty. I niezależnie czy doświadczasz przebudzenia czy spełniasz się w czarnej roli Strażnika innych, jesteś Boską Istotą Miłości. Odczuj to, a Twój wybór jest Twoją własną drogą, w której poprzez Miłość Serca możesz przebudzić się też.

Wiele dusz odeszło z Ziemi, pozostały ciała zawieszone przez Matrix, przez jego potężną wciąż energetykę. Te ciała zasiedliły legiony Demonów astralnych światów, okalających dotąd Ziemię i te Demony poprzez opuszczone ciała istot, które zawarły pakty i w następstwie odeszły z nauki, otaczają pozostałych w „szachowej grze”, abyście ulegli i zwątpili w Miłość, którą jesteście.

Trwa ten proceder po to, abyście nie zauważyli, że dokonuje się wielka przemiana, że wzrasta wibracja Matki Ziemi, a Ci co jej nie przyjmują, po prostu odchodzą masowo – porzucając ciała. Powstał tak prawdziwie „trupi świat” i w wielu rodzinach naprawdę otacza Was śmierć, bo doświadczając religii celebrujących śmierć i jedząc ciała innych istot, Wasi bliscy sami stali się śmiercią. W dniach ostatnich w tych ciałach grają dla Was już osobiście Demony Matrixa, poszukujące panicznie pożywienia w Waszym budzącym się świetle.

Ziemia kończy się jako eldorado dla tych istot, bo świetlista energia tych co się budzą, oczyszcza jej przestrzeń. W taki sposób łącząc się miłością z tymi ciałami powodujecie, że rozpuszcza się zbudowana trupia  tama przebudzenia, która tak powstała.

Ukochani. Połączcie się sami z sercami Waszych bliskich, popatrzcie im w oczy, a odczujecie przemianę, odczujecie, że ciała bliskich Wam osób zasiedliły zimne Demony, próbujące obniżyć wibracje przestrzeni Matki. Nie lękajcie się tego, a łącząc się miłością z każdym, odczujcie dar, jakim jest każda nauka, jakim jest zobaczenie Prawdy o świecie, w którym się budzicie. Podziękujcie im za pomoc trenerską, zahartowania Was i przetworzenia darów odchodzącego świata.

Strażnik przebudzenia jako osobista obroża dla Ciebie, jest Twoim wyborem i to Ty jesteś też darem dla niego, bo możesz zaliczyć mu lekcje. Jest to świat, który przemija, bo budząc się w Sercu, podnosisz wibracje Matki, rozświetlasz przestrzeń, a to powoduje, że istotom, które pogwałciły nauki, które masowo przejmowały ciała człowieka, nie daje to szansy dłużej wytrzymać i tak kończy się to doświadczenie.

Kocham Was – Grzegorz

Serdecznie dziękuję Paulinie za spisanie moich odczuć serca.

 

Prawda 23 – DAR MAŁŻEŃSTWA

Fragment Książki ” BOSKA SEKSUALNOŚĆ czyli Sztuka Kochania Sercem”

Ukochani, kochacie związki, kochacie przywiązania, kochacie ślubowania, które są uwłaczaniem miłości, jaką się wymieniacie, jaka zaistniała między wami. Bądźcie gotowi na ten przecudny dar, kochając najpierw samych siebie miłością czystego serca, aby nie wnosić do świata partnera swoich śmieci, swojego lenistwa, swojej obłudy, która chce się przemycić. Jakże często rozpiera was ego, mówi jak bardzo czujecie “chemię”, a w kolejnej chwili ta “miłość” znika. Szukacie kolejnego partnera, kolejnego pomnika, w którym dalej szukacie swego spełnienia, uzupełnienia swych mankamentów, braków, których nie chcecie widzieć w sobie. Dostrzeżcie jak w tym zaślepieniu umysłów, wzajemnie się obwiniacie za brak szczęścia w sobie. Mówicie, że wasz partner wam tego nie daje, że to jego wina, a nie widzicie, iż jedyną przyczyną jest brak miłości, którą dać możecie wyłącznie sobie sami. Przybliża się moment prawdy, który obnaży to, jak ubodzy weszliście w pakt nazwany „związkiem”, którym przypieczętowaliście zniewolenie, mówiąc, że to co Bóg złączył, niech nikt nie rozdziela.

Ukochani moi, Dar Małżeństwa jest miłością, więc dlaczego go warunkujecie? Dlaczego nie uwolnicie się od darów iluzji, przemieniając je na dary miłości serca, którymi w prosty sposób związki wasze się stają. Doświadczacie tylko tego, co obieracie, co wybraliście, co jest wam potrzebne. Związek jest przymierzem w nauce, jest etapem waszego wznoszenia, wzajemnego uczenia i wzajemną wymianą rolami. W sposób podświadomy szukacie sobie nauczyciela, dopasowujecie się rolami, aby nauczyć się miłości, której ten „związek” już samą nazwą zaprzecza.

Jak ważne są słowa, jak ważne jest spojrzenie, jak ważne jest uczucie, skąd ono wypływa, bo tym wszystkim staje się wasze doświadczanie małżeństwa. Obwiniacie waszych partnerów zapominając o zasadzie lustra, że oni przynoszą wam tylko to, co w was samych brakuje. Obnażają to, co chcecie przed sobą i światem ukryć, przemycić do Boskiego Świata. Zakładacie maski, przybieracie wiele twarzy, aby w konsekwencji oszukać siebie samych.

Proście sercem, a będzie wam dane, gdyż w ten sposób sami dajecie sobie to wszystko poprzez miłość w sobie samych. Miłość nie ma żadnych masek, w miłości jesteście w pełni sobą, otwieracie się na siebie nieograniczenie, zawsze pozwalając podążyć partnerowi swą własną drogą. Miłość nikogo nie zmienia, nie zawraca, nie przywiązuje i nie ma w niej zazdrości, która jest tylko oznaką poczucia niskiej wartości samego siebie. Miłość nie ocenia, ale mówi prawdę o godności każdego, jakakolwiek ona jest. Odróżnijcie prawdę od oceny. Prawda płynie z serca, a ocena służy iluzjom ego.

Seksualizm, który doświadczacie w ludzkich związkach, jakże jest ubogi, bo obdarowujecie siebie tylko tym, co macie. Nagie ciała, które splatacie w namiastce swej seksualności przynoszą doraźne zaspokojenie ego. Ego ciągle wynajduje w was braki, ego kocha komplikacje i daje wam zajęcia. Poszukujecie nowych technik, złudzeniami ego szukacie nowych partnerów będących próbą zatuszowania braków w was samych, nędzy, którą próbujecie obdarzyć swojego partnera.

Mówisz wybranej kobiecie, że ją kochasz, mówisz wybranemu mężczyźnie, że go kochasz, a zupełnie nie widzisz, nie chcesz zobaczyć, że kompletnie nie kochasz siebie. Nie chcesz spojrzeć prawdzie w oczy, że jesteś żebrakiem, który tak niewiele ma do podzielenia się z innymi. Nie chcesz dostrzec, że naprawdę to okradasz swojego partnera z jego życiodajnych energii, próbujesz żyć jego kosztem. Swoją energię kierujecie na dobra materialne, w których szukacie spełnienia, w których szukacie swego potwierdzenia, a które w konsekwencji nie przynoszą wam szczęścia ani ukojenia.

Ukochani, dostrzeżcie prawdę. Jedyne szczęście jest w was, jedyna miłość to ta w was, jedyne spełnienie małżeństwa to świadome wzniesienie się w energii seksualnej, która was przepełnia, która przepełnia ekstazą waszą każdą chwilę, która przepełnia obfitością świat dookoła was. Tylko tak możecie stać się szczęśliwi, spełnieni i bogaci, lecz wybór chwili jest wolą każdego indywidualnie. Proces oczyszczenia waszych związków to potrzeba chwili, etap uwolnienia, który możecie uczynić. Przemiana ich da krok milowy do zaistnienia w wolnym świecie, w świecie miłości. Kocham Was.

Przesłanie z dnia 19.01.2016r

Ukochani. Rozmijanie się z Prawdą jest oddalaniem się od Miłości Serca, bo po to uczucie właśnie przybyliście na Ziemię, aby je poznać. Wyrażacie się ludzkim umysłem, a jego  zauroczenia, swoisty rodzaj „chemii”, utożsamiacie z miłością, którą na dodatek próbujecie definiować tym ludzkim umysłem. Pobudka Boskich Dzieci Ziemi nastąpiła. Budzicie się poprzez serca i bezcenne stają się doświadczenia poznania różnicy, czym była ułuda miłości umysłu ludzkiego, a czym jest prawdziwa Miłość Serca.

Ukochani. Paranoja obecnego momentu budzenia polega na tym, że coraz więcej ludzi mówi o sercu. Niewielu ma je natomiast otwarte, a posługiwanie się Sercem jest unikatem budzącym się w niewielkiej skali jego możliwości. Prawda Serca to nie nowa religia, a zupełnie inna przestrzeń świadomości, bo kiedy tam wchodzicie, dopiero odczuwacie różnicę emocji odchodzącego starego świata i tego co się otwiera. Przybyliście, aby je poznać, zgłębić te uczucia i doświadczyć każdego z nich. Zaliczacie lekcje, kiedy perfekcyjnie potraficie rozróżnić pełną jego skalę, wibrację danego uczucia, jego połączenie ze strachem oraz nowe przestrzenie, w które wprowadza Was tak oczyszczana i porządkowana skala ludzkich emocji. Doznania te są unikatem, bo jako człowiek doświadczacie szansy zgłębienia Czarnego świata opartego na strachu, cierpieniu i podporządkowaniu jednych pod drugich, dosłownego wampiryzmu.

Ukochani. Budzicie się i najprostsze wyciszenie myśli daje niespotykaną przebudowę Waszej świadomości, gdyż kierując się na serce po prostu otwieracie autentyczną swoją świadomość. Znika tak ułuda starego świata i ludzkie ego, które podawało swój system wierzeń, które przyjmowaliście sami, określając siebie, jako człowieka wieloma prawami. Istota, którą jesteście naprawdę, jest nieograniczona i ze wszech miar doskonała. Dostrzec to możesz w sobie wybierając drogę Prawdy Serca i tak odnajdujesz prawdę – kim jesteś. Ułuda starych lekcji wprowadziła Was jak poprzez hipnotyczny sen, w którym to robiliście wszystko, na co panowie starego świata kierowali Was programując poprzez kościoły, ezoterykę, a w końcu telewizję. Potrzebowaliście poznać czarne tło i zobaczyć, czym miłość nie jest. Wielu z Was pomyliło ją z ludzkim seksem, chełpiąc się, że uprawiacie miłość, tak jak kartofle na polu, a serca były przepełnione zgnilizną i takie stawało się Wasze życie i tym raczyliście partnera. Poznaliście prawdę, „co wewnątrz to na zewnątrz” i teraz jesteście świadomi, że zmiany wypływają tylko z Was samych i tak w prostocie serca znika ułuda oczekiwań, że zmieni się świat wokół Ciebie i otoczy Cię sama sielanka życia. Wielu z Was mówi o duchowości, o świadomości w sercu, a zaprzeczacie temu, kiedy poszukujecie miłości na zewnątrz, kiedy prawdziwie nie dajecie jej sobie sami.

Kochani. Spotykacie swego partnera, swoja wybrankę, mówicie, że się kochacie, ale zaprzeczacie temu, kiedy chcecie ugruntować czystość tego ożenku, demonicznym rytuałem, czarną przysięgą, bo to wszystko zaprzecza bezwarunkowości prawdziwej miłości płynącej z serc. Nie widzicie tego, bo macie zamknięte swe serce, a zauroczenie wypływa z ego, z chęci posiadania lub potrzeby dopełnienia siebie miłością lub brakiem zaspokojenia popędu seksu.

Spójrzcie prawdzie w oczy, bo naprawdę prowadzicie tam siebie, aby okradać się z godności i energii seksualnej, którą kradniecie sobie, a nie jesteście gotowi na prawdziwe wzniesienie poprzez połączenie Waszych duchów. Otwieracie tak sobie bolesne lekcje, trwacie w nich, a w momencie budzenia się Waszej intuicji, dziwicie się, że te lekcje nie chcą przeminąć i wydają się niespotykanie syzyfowe.

Ukochani. Zapomnieliście, że to wszystko, co przyjęliście, zapieczętowaliście demonicznym obrzędem okultyzmu, celebrowanym toczeniem krwi Waszego brata Jezusa. Dla wielu z Was było to mało. Nie byliście pewni swej miłości, dlatego podążyliście odbyć rytuał zapięcia Waszego związku, zimną żelazną kłódką, a teraz dziwicie się, że czujecie się jak w potrzasku, że nie kochacie swojego partnera, a rozstanie się z więzieniem, w jakie weszliście wydaje się niemożliwe. Może zapomnieliście już o kłódce, której nauki iluzji – tradycji starego świata dały Wam program więzienia i tak przekreśliliście szansę Waszego pięknego spotkania i przerodzenia go w czystą Miłość Serca.

Ukochani. Jesteście Bogami, jesteście czystą Miłością, nieskończoną i nieskazitelnie piękną. Odnajdujesz to w sercu, kiedy tę miłość rozpoczynasz dawać sobie i dopiero stajesz się gotowy/gotowa do partnerstwa, jako dosłownego połączenia dusz, ducha i ciała. Jest to najpiękniejsze doznanie prowadzące do zakończenia nauk człowieczeństwa, bo kiedy tak łączycie się w doświadczeniu, poprzez Miłość Serca, znika rozdzielenie na kobietę i mężczyznę, a stajecie się jednym wyrażeniem miłości. Taka miłość jest wyczuwalna z daleka i naprawdę na obecną chwilę jest niemal niespotykana.

Może doświadczałaś, czy doświadczałeś tego przebłysków, ale jednak pełne spełnienie siebie w takim partnerstwie jest końcem tej rzeczywistości, bo jest przejawieniem się Bogów w ludzkim ciele. Taką niespotykaną moc ma Miłość Serca i kiedy z taką czystością obdarowujecie siebie miłością, otwieracie niespotykanie stwórczą moc bogów, której bały się kosmiczne światy, dlatego kierowały Was na rozdzielenia, na degradację kobiety, a czynienie z mężczyzny okrutnego wojownika.

Kochani. Pobudka nastąpiła i jest ona niezwykle prosta, bo kierując się na serce z łatwością dostrzeżesz piękno odchodzącego świata, ale swoje energie wzniesiesz w przestrzeń tworzenia nowej rzeczywistości, wypływającej z miłości serca, kochającej dosłownie wszystko i wszystkich. Taka miłość dla umysłu jest nie do przyjęcia, dlatego ten umysł potrzebował kłódek do wzmocnienia wątpliwej miłości, a naprawdę czyniliście kłódki na swojej świadomości, ograniczając i programując siebie, jako biorobota.

Ukochani. Oczyszczenie podświadomości jest spójne z uświadomieniem, że była to baza programowania ego – świadomości i że tego już nie potrzebujesz, to znika, kiedy wchodzisz w świadomość serca. Po prostu czujesz, że kochasz, jesteś pewna/y, że to, co dajesz, zawsze do Ciebie powraca, więc nie potrzebujesz zatrzasków demonicznego świata, zabezpieczającego Twoją miłość. Znikają chcenia, oczekiwania i poszukiwania, bo jeśli kochasz prawdziwie sercem, to taka miłość zawsze powraca, bo naprawdę doświadczasz tylko tego, co dajesz sobie. Twój partner, Twoja partnerka jest mężczyzną lub kobietą w Tobie i to Ty decydujesz czy tworzysz potwora, czy tworzysz dosłownie Boga, nieskazitelnie piękną istotę od której płynie najczystsza miłość. Naprawdę jednak ta miłość płynie od Ciebie, od miłości, którą dałeś/dałaś sobie.

Ukochana/y. Zobacz prawdę, co przykrywasz wyszukanym pięknym strojem, przepychem weselnej ceremonii, bogactwem słów i prezentów. Jedyny jednak skarb, który masz to miłość do siebie i dopiero tą miłością możesz obdarować wybrankę, wybranka. Jeśli oszukujesz siebie i pod bielą, czystością sukni chcesz przemycić mankamenty niekochania siebie, to są to jednak czarne prezenty, które powrócą do Ciebie, jeśli nie dostrzegasz w tych pięknych chwilach pułapki, KŁÓDKI, to jesteś daleka/daleki od przebudzenia prawdy i zobaczenia czym miłość jest. Budzisz się potem w morzu łez, próbujesz ratować rozpadający się związek, cierpisz, bo próbujesz w nim wytrwać luz próbować wymóc zmiany na partnerze. Może przyjęłaś prawdę srogości Czarnego Boga strachu, że to on Was połączył i dlatego masz cierpieć, boleśnie się uczyć.

Ukochani. Otwartość serca jest początkiem otwarcia boskiej świadomości i w nim z łatwością dostrzegacie pułapki Matrixa. To Ty decydujesz, czy chcesz się cieszyć miłością czy cierpieć w więzieniu, którego symbolikę zamknięcia dokonałeś osobiście z kobietą, której mówiłeś, że ją kochasz, ale potrzebowaliście wiele zewnętrznych zabezpieczeń. Dziwiliście się, że cierpicie, że nie czujecie wolności, lecz sami wybraliście takie lekcje, poniżej czystej miłości, która jest bezwarunkowa i zawsze obustronna.

Ukochani. Nowy świat nastał, ale każda chwila Twoich doświadczeń jest w Teraz i to Ty sam decydujesz o uwolnieniu siebie z więzienia. Już się nie dziwisz, że podawana Ci symbolika miała taką potężną moc, już nie kupujesz prawdy, że to tylko kłódka, a w kielichu jest wino, a nie krew Jezusa. Budząc się czujesz wdzięczność za zwiedzenie świata okultyzmu – magii – programów niewolnictwa. Znasz już różnicę, czym jest strach i cierpienie, a czym prawdziwe radowanie się życiem i bycie szczęśliwym. Jesteś tu po to, aby być szczęśliwy/a, a na tle odchodzącego czarnego świata z wielką łatwością możesz zobaczyć piękno świata miłości, którym jesteś naprawdę.

ZAZDROŚĆ

 wpisz z 30.01.2012

Każdy kto dostrzega to uczucie w sobie ma nieprzepracowane kochanie siebie. Ma nieprzyjęte wewnętrzne dziecko, które jest w nim bez opieki, ukochania. Zazdrość to uczucie po stronie strachu, przeciwne miłości, jej zaprzeczenie. Istoty, które kochają się sercami, wykluczają takie uczucia w sobie, bo prawdziwa miłość SERCEM wyklucza to uczucie w Was.

Możecie zazdrościć również innym, to świadczy tylko o Waszym poniżaniu się wobec siebie, o braku efektu pracy nad sobą. Pomocą w zobaczeniu swojej wartości jest pozbycie się kochania umysłem poprzez ego. Przywłaszczanie drugiej osoby sobie, zabieranie jej woli, jest narzuconym jej niewolnictwem w majestacie tworzonych sobie praw. Małżeństwo to nie akt prawny, to symbioza dwojga zespolonych istot we wzajemnej miłości, jedności, radości, ich wspólnego, boskiego tworzenia. To też ich boska powinność tworzenia swymi wibracjami, nowego życia.

Każdy kto nadal czuje zazdrość, niech zobaczy siebie i przełoży ten noszony ciężar na odchodzącą iluzję i niech zobaczy i dozna prawdziwej miłości płynącej z serca, niech sam wreszcie najpierw zacznie ją dawać drugiemu, a otrzyma też to, co daje. Kupowanie iluzji miłości ludzkich umysłów i na siłę utrzymywanie, kiełznanie jej zazdrością, jest degradacją boskiego gatunku, jakim jesteście.

Miłością, którą jesteście, jest czystość bez ograniczenia, zakładając jej niskie uczucia strachu, wypieracie dokładnie ją z siebie. Nowa era w którą wkroczyliśmy, uwypukla bardzo te wynaturzenia, abyście dostrzegli je sami i zdecydowali czego nadal doświadczać chcecie.

 GRZEGORZ

Przekaz z dnia 13.08.2012

Wynik waszego wznoszenia jest taki, na ile potraficie oczyścić swe serce, uruchomić je w pełni i rozpocząć poprzez nie swe własne wznoszenie, zaprzestając jednak tak jak dotąd dawać prowadzić się waszym umysłom, które wiodły Was poprzez doświadczenia trójwymiarowe, niskowibracyjnych energii, w których utknęliście. Pora ostateczna rozpocząć wznoszenie się poprzez serce, budzenie się w nim, napełniając je miłością, aby ono mogło samo w sobie stać się źródłem miłości, którym jest, którym zawsze było. Pokochanie siebie samego, to jedyna czynność, jaką warto zakończyć i w pełni być miłością samemu w sobie. Dokąd tkwicie w oczekiwaniach na zmiany na zewnątrz, to mówię Wam, iż one nie nastąpią póki nie dokonacie zmiany swojej własnej istoty. JAM JEST córką Boga, JAM JEST synem Boga, to jedyne czym przepełnić się warto.

Pomoc Jam Jest, jest tak ogromna, iż Bogiem w działaniu, którym jesteście, rozpoczynacie przeobrażenie całej istoty swojej. Dokąd pozwalacie prowadzić się umysłowi, dokonujecie rozprawy z nim samym, co jest tkwieniem w miejscu, tkwieniem w dawanej Wam wiedzy i dalszym karmieniem waszego ego. Przyjaźń z sercem i pokochanie umysłu jako pomocy, w pełni połączenie go z sercem, da każdemu z Was przejście z pełzania jakiego dokonujecie do wielowymiarowego pojazdu jakim jest poruszanie się sercem.

Dokładne relacje z jego odkodowywania znajdziecie sami, gdyż każdy z Was jest niepowtarzalną istotą boską, a zadanie przejścia w nowy wymiar jest egzaminem końcowym waszych mistrzowskich nauk, ich zakończeniem i zaistnieniem w Nowej Ziemi.

Ziemia, ta galaktyczna istota rozpoczyna przyjmowanie tych, którzy dokonali już tego. Wiele dzieci, które rodzi się na niej, nie ma już tych blokad, które Wy jeszcze nie usunęliście w sobie. One są pomocą dla Was, swoimi serduszkami, pomogły Wam otworzyć nowe przestrzenie na całej Ziemi, co jest ułatwieniem w dokonaniu indywidualnego kroku przez każdego z Was, który nazywacie transformacją.

Pomoc JAM JEST dokonuje tego, czego wasze techniki, waszych umysłów, na próżno poszukują. Jesteście Boskimi Dziećmi, przybliżcie się do swojej pierwotnej świadomości, scalcie się z nią, a zaistniejecie jako w pełni świadome Dzieci Boga na nowej, odnowionej Ziemi.

Przejścia nie dokonują wszyscy razem, choć jesteście jednością, to jest decyzja każdego z osobna. Ten świat się kończy, przestaje istnieć, przeistacza się w nowy. Zauważcie to, lecz dojrzeć możecie to tylko swoim sercem. Poprzednie nauki wasze na Ziemi zakończyły się. Ziemia staje się dla istot wzniesionych, świadomych mocy swego serca, a pokonywanie trudów wspinaczki w odchodzącym świecie pozostawcie tym, którzy nadal swą wolną wolą zechcą doświadczać świata doświadczania strachu.

Kocham Was

Przekaz z dnia 10.08.2012

Ukochani moi,
Synowie/Córki Boga, Jam Jest w każdym z Was, tam mnie szukajcie. Serce każdego człowieka jest tak potężną przestrzenią, że znajduje tam się wszystko co kiedykolwiek zostało stworzone. Kiedy szukacie na zewnątrz w świecie stworzonym dla nauk waszych, świecie iluzji, świecie, który nazywacie inscenizacją matriksa, to gubicie się sami, zamiast odnajdywać swoją drogę i to Kim Jesteście. Jam Jest Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem, Zmartwychwstaniem i Życiem.

Wyjmijcie swoje doświadczenia, przecedźcie je ponownie przez swoje serce, przez miłość, która tam istnieje. Jakie księgi mogą to oddać, co tam znajdziecie, co tam odczujecie?

Testament nazywany przez Was Biblią, czy świętą księgą, mówi o teście jakim poprzez niego jesteście poddani. Moi synowie i córki przybyli na Ziemię z najczystszych przestrzeni miłości, jesteście miłością. Miłości nie ograniczają żadne księgi, żadne prawa regulujące miłość. Kody Starego Testamentu są tak potężnej konstrukcji, iż nie tylko jawny tekst wprowadza Was w kodowanie, iż Bóg Wasz Ojciec jest poza Wami, jest bardzo zazdrosny i bardzo okrutny. Zakazy i nakazy tam podawane to tworzenie warunków i zaprzeczanie miłości jaką jesteście.Jam Jest Miłością i kocham wszystkich według tylko tego ile Wy sami dacie tej miłości samym sobie. Ja Jestem Wami, a Wy Mną. Kochając siebie kochacie mnie.

Dar istot kosmicznych dając Wam Biblię, mieniąc się waszymi bogami, płodząc z ludzkimi córkami potomstwo, dał Wam również wiele ukrytych pułapek. Testament jest spuścizną tych darów. Najwięcej treści z całej Biblii jest ukrytych w zmyślnym labiryncie zwanym przez Was kodem Biblii. Kod Biblii, to wielowymiarowe zakodowanie informacji o drodze i życiu każdego człowieka na Ziemi. Jeśli przyjmujecie swą mocą boskich dzieci, którymi jesteście, teksty tam zawarte za prawdę, teksty, które zaprzeczają miłości, którą Ja Jestem, teksty, które jednych wywyższają, innych poniżają, to tym samym bierzecie ukryte energie kodów zawartych w teksie niejawnym. Swą boską świadomością w waszym życiu kierując się, spotyka Was to, co przyjmiecie za prawdę. Dokąd przyjmujecie prawdę Biblii i zawarte tam ukryte nauki jednocześnie, które są efektem nierozpoznania waszego testu, to tym samym przyjmujecie wasze zamknięcie w czasoprzestrzeniach tak tworzonych.

Data waszych narodzin i śmierci każdego jest zapisana, zakodowana w prawie, które sobie narzuciliście. Jam Jest Ojcem Waszym i Matką, Jam Jest Miłością i żadnemu mojemu dziecku nie ograniczam niczego. Kochajcie swoje serce, tam macie zapis wszystkiego, tam macie miłość. Przełóżcie miłość ponad „święte” księgi wasze, poprzez które doświadczaliście również wojen, a miłość tam dana prosto rozpozna gdzie jest prawda, a gdzie testy mistrzowskich dusz, którymi jesteście.

Jesteście Synami i Córkami Boga, dajcie godność tej prawdzie, podejmijcie decyzję kończąc ten etap waszych doświadczeń, waszego poniżania się, dając godność sobie samym jako Dzieciom Boga.

Kocham Was

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju