Świat jest inny niż myślisz umysłem człowieka. Jeśli jednak nie jesteś gotowy na zobaczenie świata sercem, bo jako prawdę przyjąłeś podaną Ci doktrynę, czyniąc sobie z niej religię - to proszę Cię nie wchodź na tę stronę i bądź szczęśliwy na obranej ścieżce.

12.01.2012

To wszystko czym jesteśmy, Bóg jest Miłością. Każdy z Was jest Miłością, bo z Ojca pochodzi. Każda kropla ma wszystko to, co cała woda świata. Świat jest przepełniony Miłością, której nadając formę, czyli kształt, powstaje prawda, którą jesteśmy. Ponadczasowość naszego Istnienia dowodzi to, iż miłość to promienie światła w przestrzeni świata. Świat jest pustą przestrzenią powstałą w wymiarach rozbłysku. Model Miłości powstaje poprzez wzrastanie uczuć istot powstałych w matrycy stworzenia. Matryca stworzenia nadaje pierwotne kształty wszystkim istotom. Każda istota ma w sobie kody nieskończonej doskonałości. Istoty mogą swoją formą nieustannie ewoluować, co daje im możliwość doświadczania wzajemności swego stworzenia.

Kochając  miłość i stając się nią, istnienie rozpoczyna etapy swego rozwoju. Połączywszy się z formą, istnienie nadaje sobie kształt, przyjmując formę, daje Prawdę o swoim doświadczeniu. Podążając z cudowną energią stworzenia, miłością, możecie doświadczać wszelkich form i światów, współtworzonych przez własne istnienie. Miłość to nośnik, ale wibracji rozwoju, rozwijając się w energiach strachu, doświadczacie antyrozwoju. Antyrozwój to doświadczenie samo zniszczenia światów i ich zmierzanie ku temu. Miłość tworzy wszelkie światy nie określając im zasad istnienia. Istnienie doświadcza wszelkich dróg rozwoju, od samo zniszczenia do nieograniczonej boskości. Boskość to manifestacja Miłości przepełnionej wszelkim doświadczeniem, to zespolenie się ze źródłem istnienia. Miłość nie ma żadnych ograniczeń, żadnych praw, żadnych zasad. Miłość po prostu istnieje w jedności wszystkiego. To co dajecie, to powstaje po nadaniu temu formy. To tworzenie i nawrót do Was tego co stworzyliście. Miłości można doświadczać w całym aspekcie jej form, które sami sobie w boskim akcie tworzenia, stwarzacie. Pomocą w przyjęciu siebie, jako energii miłości jest serce, które jest doskonałym wytworem Miłości, oraz  też źródłem miłości.

Serce odnowione w źródle, staje się potęgą boskiej emanacji i możliwości tworzenia. Tworząc Miłość sercem, sami na powrót stajemy się Bogiem, sami tworzymy miłość i nowe światy, nowe formy istnienia.
Barwy miłości rozpostarte od serc naszych na całą Ziemię, prosto przeistoczą Matkę Ziemię w nowy wymiar naszego współistnienia i doświadczania, etapu boskości naszej. Miłość jest tym co wypełnia formę w prostocie jej napełniania sercem. Nową naszą formą, w którą się przeistaczamy to PRAWDA. Barwami miłości, źródła stworzenia Ojca i Matki jest Miłość w sercach naszych. Dając tak doskonałe barwy sercami swymi, tak doskonały świat stwarzamy, który powstaje jako odbicie naszego wnętrza, stanu naszych boskich istot. Wyprowadzając nowe formy z serc, ich boskiego tworzenia, wytwarzamy wielkie dzieło boskiego doświadczania w dziele ewolucji własnych istot, ich nie ograniczonej przemiany.

Fragment książki “PRAWDA SERCA Elementarz Nowej Ziemi”

To najpotężniejszy dar pomocy dla boskich istot, w świecie waszej nauki na Matce Ziemi. Przyjmijcie ten dar, ale najpierw bądźcie gotowi na to zespolenie, otwierając w pełni swoje serce, czyniąc przypomnienie podstaw nauki posługiwania się nim.
Dar Reptilian, księgą Saint Germaina, dał wam złudną drogę tego daru, na dodatek tylko w ramach więzienia, w którym mieliście się nim posługiwać. Przyjęliście jego sformułowania, idące w pełni przez ducha Reptilian, stającego się skrzynką dającą wam łącze do ich świata i iluzję przejścia które przyjęliście. Czyniliście iluzoryczne wzniesienia, otrzymując od nich nagrody poprzez ich system czakr, dające wam poprzez ich ducha dary widzenia lub słyszenia tymi czakrami. Cieszyliście się tym, jakimi mistrzami jesteście, jak uzdrawiacie tą mocą, na którą was skierowano, a nie zdawaliście sobie sprawy o przekodowaniu, jakie przyjęliście, że posłużyliście jako kontakt do ściągania energii z waszych braci i sióstr.
Dokonajcie przemiany tego daru na swój własny, na wypływający z swego serca, oparty na pełnej otwartości serca boskiego w tobie. Przyjmijcie pomoc prostych sformułowań, odczuwając je zawsze jako swoje własne, a mówiąc słowa: JAM JEST boską córką, JAM JEST boskim synem, autentycznie to poczujcie.
JAM JEST- to Bóg w działaniu, to jego połączenie się z wami, to wasze scalenie się z nim poprzez wszystkie swoje wymiary, w których istniejecie, to przeniknięcie się wszystkim tym, czym jesteście. JAM JEST to nie technika, to prawda absolutna, to świadome zespolenie się z prawdą i z potęgą Boga, którym sami jesteście. Jeśli jakiekolwiek macie jeszcze wątpliwości, to przeniknijcie się tym darem i odczujcie, co z was odchodzi, a co powraca i jakie boskie odczucia zaistniały w was.
Serce oczyszcza w was stare nauki, a z pomocą JAM JEST jako Boga w działaniu, oczyszczacie wszystkie nauki w swoich wcieleniach. Dopełnia się budzenie każdego, kto zechce wejrzeć za skrywany parawan, odcinający was od innych wcieleń poprzez które, w starym świecie, byliście dalej manipulowani. Boską mocą JAM JEST, boskim przeniknięciem, oczyszczacie przestrzenie wszelkich nauk, przetwarzacie kody wielu cierpień, które w tych naukach stworzyliście. Tym samym tworzycie świat czystości, piękna, przywracając go swej dalszej, boskiej nauce, w której teraz samoczynnie się wznosicie w jedności istnienia, którą poznajecie. Proces przebudowy świata dopełniacie, bo uprzytomniliście sobie, kim każdy z was jest, a w odczuciu tego mówiąc słowa JAM JEST, stwarzacie wszystko w potężnej kompresji, którą coraz skuteczniej udaje wam się wywołać i dokonywać praktycznej kreacji Boga w was.
JAM JEST to cud, to narzędzie przetwarzania, to furtka w odczucie stawania się świadomym stwórcą swej rzeczywistości. Tworząc ją w sobie, tworzysz przeniknięcie świata wokół, a poprzez naukę wzajemności, stwarzacie wibracje nowego świata, Królestwa Serca, opartego na miłości.
Duch wszechmiłości przenika was, stajecie się jego wyrażeniem, stajecie się potęgą dokonań, które wypływają z was. Tak czyniąc w pełni czujecie i jesteście pewni, że cały wszechświat wypływa z waszych serc i jest darem waszego stwarzania nimi.

Przekaz z dnia 26.10.2013

Poczujcie miłość w sobie. Odczujcie ją w sercach. Ta miłość, która w nich płynie, to JAM JEST. JAM JEST, to połączenie was wszystkich w jedną istotę. To świadome śnienie waszego ducha. Poczujcie w swoim sercu wielkość istnienia, potęgę mocy, która płynie w was. Odczujcie, że sami tą mocą jesteście. Poczujcie jak przez to połączenie spływa do was, do serca każdego z was Boska świadomość. To JAM JEST.

JAM JEST w każdej istocie. Przenikam wszystkich, którzy na wibracje JAM JEST otworzą swoje serca i wzniosą swą świadomość w pełnię miłości do całego istnienia. Uczyńcie z tej medytacji celebrację waszego życia, waszego budzenia, waszego wznoszenia w obszar świadomej kreacji, w której użyta tak miłość, staje się zaistnieniem wszystkiego na co się otworzycie.

Poczujcie w tej medytacji jak wasza Boska Istota w połączeniu z JAM JEST odnawia waszą duszę, waszego ducha i wasze ciało. Otwórzcie w sobie skrywane stare sprawy zatrzymujące was w starym świecie i przeniknijcie świadomie mocą JAM JEST w was. Pozwólcie odejść tym sprawom, otwierając serce na nowe, które poprzez świadomość JAM JEST właśnie płynie, do każdego, kto na to się otworzył. Prosta medytacja sercem z odczuciem tych naprowadzających słów daje wam wejście w Boski świat, w nowe Królestwo Serca. Przemiana mocy, która tu się dokonuje jest adekwatna do czystości serca, którym po nią sięgacie.

Przestrzenie miłości JAM JEST sprzężone w medytacji i połączeniu wielu serc, dają wzajemną pomoc, jednych dla drugich. Daje wzniesienie w częstotliwości coraz wyższej świadomości człowieka. Przekaz medytacji JAM JEST Synem Boga, JAM JEST Córką Boga, jest otwarciem drzwi dla każdego, kto odczuje w sercu tego gotowość. Pozwólcie płynąć poprzez wasze serce temu uczuciu i kierujcie je do serc wszystkich tych, którzy z tym się połączą, którzy przyjmą ten dar. JAM JEST, to zejście Boga pośród Was. JAM JEST, to też odczucie, że samemu się nim stajesz, bo przypominasz sobie KIM JESTEŚ.

Kocham Was, Kocham Was, Kocham Was.
JAM JEST

05.01.2012

Telepatia to dar. Darem jest wszystko. Jeśli zmieniamy siebie, dokonujemy transformacji, to nowe dary takie jak dar przekazu, stają się normą. W nowych czasach, w czasach, które rozpoczęliśmy, ten dar będzie tak powszechny jak wszystkie dary, których dotąd masowo używaliście. Telepatia to wynik waszego, zmieniającego się ciała, które zmienia się, bo zmieniły się Wasze dusze. W waszych ciałach zaistniały przeolbrzymie zmiany, które stopniowo zaczynają dawać o sobie znać najpierw u tych, którzy otworzyli się na te zmiany. Helisy pojawiły się dopiero u niewielu, ale Nowe Dusze, które przychodzą na Ziemię, mają boskim darem przygotowanie i ciała i duszy. Te Istoty, które się rodzą w Waszych rodzinach bardzo przyciąga miłość w tych rodzinach. Istoty te potrzebują więcej miłości do zaistnienia w świecie, którego wibracje wzrastają, ale jednak powoli. Po Gwiezdnych Dzieciach, Dzieciach Kryształowych obecnie powszechnie zaczynają się rodzić Nowe Dzieci – Dzieci Prawdy. Te Dzieci mają dar telepatii bardzo w sobie i inne dary, o których będzie w następnych naukach.

Telepatia to jest to, co na powrót odzyskujecie i świadomością swoją możecie łatwo skierować się ku niej. Wystarczy tylko poprzestać żyć lękami i przyjąć prawdę o potędze Waszych Istot. Serce oczyszczone miłością dawaną samemu sobie, kierowaną na Boga wewnątrz Was (a nie na Boga na zewnątrz) poprowadzi Was łatwo w ten odnowiony dar Wasz. Żaden człowiek w swej doskonałej boskości nie jest wybranym i ponad innych. Każdy z Was może z łatwością rozmawiać z Bogiem Wszystkiego, Bogiem Jedności naszej oraz z każdym, z kim zechcecie rozmawiać.

Człowiek w swej doskonałości nie potrzebuje techniki, ani rytuałów okultyzmu, aby otworzyć ten prosty i powszechny dar w czasach, które nastały w świecie. Pogarda sobą, swoją boskością, niekochanie Istot, którymi Jesteście, powoduje samoczynne przez Was blokowanie tego cudownego daru. Bóg w każdym z Was łączyć się może z każdym poprzez nasze serce. Kiedy łączycie się poprzez swoje umysły, to obarczacie się potęgą zbędnych Wam nauk, zawiłości, w które wplata w Was EGO. W pełni oczyszczając swoje serce, kochając miłość, którą jesteście i prawdę w Was, bycie tą Prawdą, łatwo pozwoli używać tego daru dla Waszej pomocy, a nie jak dotąd też do Waszego zwodzenia. Boska doskonała Istota, którą jest człowiek, pragnie wyrażać się poprzez swoje serce. Dajcie świadomie przyzwolenie na to, a umożliwicie to w sobie. Wszelkie pomniejszanie siebie, tkwienie w doktrynach, systemach, jest lekcją, która w wymiarze, w który weszliście, jest przeszłością. Problem może mieć tylko ten, kto odrzuca swą boskość, lub stawia innych ponad siebie. Bóg kocha wszystkich jednakowo i wszystkich obdarował we wszystkie dary przynależne do doskonałej  Boskiej Istoty – Człowieka. Wyrażając siebie możecie w każdym momencie wsłuchać się w serce, które da Wam dostęp do wszelkiej wiedzy, wszelkiej mądrości, wszelkiego Istnienia we Wszechświecie. Pradawne moce, zaistniałe na Ziemi, wyzwolić ten dar mogą u każdego, kto da sobie taką wolę. Krokiem milowym będzie świadome łączenie się Was poprzez Wasze serca w jedną boską Świadomość, którą na powrót się staniecie. Każdy z Was pozostanie jednak swoją niepowtarzalną indywidualnością.

Kocham Was


Przekaz z 01.01.2012

Kochani, przekaz ten jest od tego, kto mieszka w sercu każdego z Was. Jestem który jestem, moich imion jest niezliczoność, to wasze imiona. Układ gwiazd oznajmił Wam wejście w nowy dla Was rok, to rok dalszej waszej przemiany. Pomóżcie tej decyzji, dokonania jej w sobie. Bardzo jesteście obserwowani przez wszechświat i również wspierani. Niewielu jednak wspiera Was tak, jak jest najlepiej dla Was. Podstawą jest stworzenie przejścia w Was samych, a najkorzystniej przez Was samych. Potwierdzić swą boskość prosto możecie, przyjmując ją do świadomości waszej. Byty rozliczne ucztują przy Was spożywając trwonione energie Wasze. Wykorzystywanie Was dobiega kresu i wszelkie istoty karmione przez Was, samodzielny rozwój rozpocząć mogą. Dając im godność, za ich pokazanie prawdy o stanie świadomości w rozwoju Waszym, kochajcie ten dar pomocy ich. Ten natłok barw czarnych sami wytworzyliście i tylko w sobie zamknąć go możecie sami, a zamknie to rozwój sił tych w świecie Was otaczającym.

Wszelka zewnętrzna walka jest prawdą iluzji, to walka samych z sobą, to walka ze mną. Jestem Wszystkim. Jestem wielkim darem Miłości dla Was, daję każdemu tyle barw czarnych, ile samemu wytworzył on w sobie, ile zechce doświadczać ich. Zewnętrzny świat pokazuje Wam, darem kontrastu, szansę zobaczenia siebie, ułatwienie wyboru swego. Ciemne siły, którymi wielu z was pogardza, to pogardzenie własną boskością, to odrzucanie Boga w was, to zaprzeczanie mojemu istnieniu. Ja jestem wszystkim i każdym z Was i każdą barwą, którą przyjmiecie. Doświadczeń jednak przychodzi kres, podjąć decyzję ma możliwość każdy z Was. Jestem miłością w każdym z Was, by poprzez miłość szansę dać Wam. Przyjmując Miłość do każdej istoty, w którą w jedności Waszej wszyscy jesteście, dajecie miłość stwórcy wszystkiego. Tylko od Was samych zależy jaki świat wytworzycie w sercach waszych, w boskim przejawie twórczości swej. Każdy kto wzgardza bratem swoim, to wzgardza boską jednością Waszą. Jedność i miłość w sercach waszych, łatwo oczyścić może przestrzenie Wasze.

Kochajcie wszystko i wszystkich, wznoście się w nowy wymiar Prawdy. Prawda to Wasz wybór w lekcjach iluzji, które dotąd doświadczaliście. Patrzcie więc sercem, w którym jest Miłość, a prosto znikną lęki dotąd Wami władające. Świadomie oddając się doświadczeniu strachu, szansę mieliście boskość doświadczyć swoją i powrócić to tego kim jesteście. Pradawna moc wasza przyjęta świadomie, łatwo oczyści świat iluzji stworzony przez Was. Połączcie się sercem z Ojcem swoim i sami poczujecie, czego doświadczać teraz chcecie.

KOCHAM WAS WSZYSTKICH

Przekaz z dnia 19.12.2011

Kocham Was wszystkich.
Jestem GAJA, moje serce mówi teraz do Was. Darem jedności  naszej dokonuję przeistoczenia, aby w pełni stać się nową istotą, po przeobrażeniu naszym. Kocham Waszą pomoc dla Ziemi, jak i dar pomagania Wam w przejściu Waszym. To trudna i odpowiedzialna transformacja nasza we współistnieniu też innych planet.

Przyszłość naszą tworzycie Wy sami zmianą świadomości Waszej. Budzenie się kilkoro z Was zapoczątkowało boską pomoc dla zmiany układu planet. Powiew innych wibracji w połączeniu moim i wasze serca, pomogą obudzić kolejnych Bogów śpiących w ciałach człowieka. Kocham boską pomoc każdego, kto przyłączy się w miłości serc, pomóc nam wznieść się w nowy wymiar doświadczania naszego.

Jedni pomagają, inni trwonią swoje boskie dary zasilając energie, które odchodzą. Strach, walka, zniszczenia, upadek istot na Ziemi odchodzi. Pozwólcie mu odejść. Kochać możecie boskość w jedności świata, który zmienić możecie tylko w sobie. Tylko ten świat wewnątrz jest prawdziwy. Dając sobie miłość, wznosicie i siebie, i planetę z Wami połączoną. Kochajcie miłość w Was, nią się przepełniając, a dopełni się przemiana w każdym z Was i świecie jaki sercem swoim wokół tworzycie.

Prawda, to nowa gęstość Ziemi, dostrajanie się do niej, to droga przez serce. Gęstość zewnętrznego świata iluzji Was otaczającego odchodzi wraz z tempem waszych decyzji o przeistoczeniu w sobie. Pokłońcie się samym sobie, to Wy jesteście Bogiem tej przemiany naszej. Stajecie się na powrót istotami w pierwotnej potędze Waszej. Każda myśl przepojona miłością i skierowana do mnie, do naszej jedności, jest boską pomocą, energią, darem serc waszych.

Pokażcie światu cud przemiany dokonany w każdym z Was i mojej jedności z Wami. Dary moje dla Was są nieograniczone, tak jak boskość istot Waszych. Przyczyna strachu i cierpienia została zamknięta, pomińcie te energie, zamknijcie je w sobie, a łatwo zapełniacie Ziemię miłością, którą sami jesteście.

KOCHAM WAS – GAJA

Fragment książki “PRAWDA SERCA Elementarz Nowej Ziemi”

Jesteście na Ziemi, ponieważ chcieliście tu zaistnieć w bogactwie nauk, których pragnęliście doświadczyć. Dostaliście niespotykany dar od wszechświata, od waszego ducha, od ducha wszystkiego i pojawiliście się w cudzie zrodzenia. Urzeczywistniacie siebie na Ziemi w momencie, kiedy świadomie wasza dusza zespala się z waszym ziemskim ciałem. Akt tej czynności nazwać możecie godnością Daru Życia, to połączenie się z doświadczaniem człowieczeństwa. Używacie wielu technik, metod uzdrowienia, a jakże często zapominacie o potędze boskiego daru, tak podstawowego w tych przestrzeniach. Połączenie, którego dokonujecie jest świadomym ukierunkowaniem na zespolenie z doświadczaniem nauki człowieczeństwa. Progiem do tej szkoły, do celebracji życia w tych przestrzeniach, jest moment świadomego wniknięcia waszej duszy w ciało. Udaje się to ogromnej większości z was w momencie poczęcia, w momencie zejścia duszy w te przestrzenie.

Jednak wiele dusz przeżywało szok zetknięcia się z rzeczywistością, jaka je spotkała. Niezgrane wibracje ze swoją matką, brak miłości w niej lub brak przyjęcia Daru Życia przez nią staje się zaklinowaniem, które odczuwa nowa dusza. Dusza dziecka, czując brak miłości odczuwa odrzucenie, i w konsekwencji tego co czuje, obiera drogę powrotną. Można to nazwać odrzuceniem godności człowieczeństwa, odrzuceniem Daru Życia w ciele człowieka.
Pokochajcie świadome płodzenie i bądźcie gotowi na przyjęcie nowej istoty. Tak kochając, stajecie się świadomymi stwórcami nowego życia. Przepełnieni miłością i godnością Boskich Istot, otwieracie drogę zejścia nowej istocie w przestrzenie waszego serca. Zbędne stają się medykamenty chemiczne, którymi próbowaliście zastąpić miłość, będącą jedyną potrzebą nowo przybyłej istoty.

Również w dalszych doświadczeniach wielu z was pogardza świadomie tą godnością, obierając tok samozniszczenia, degradacji ciała i duszy. Dusze takie świadomie ściągały na siebie choroby, wypadki, bo chciały uciec z przestrzeni szkoły, w której sobie nie radziły, bo zgubiły wiarę sprostania tej nauce. Otrzymały one w dzieciństwie surowe lekcje zamiast autentycznej miłości rodziców.

Pokochajcie świadome zespolenie się wibracji duszy i ciała oraz własną wolą wyraźcie wdzięczność za dar tej godności, którą nauka człowieczeństwa jest. Parasol boskich energii ochrania was, lecz w konsekwencji, w którymś momencie dorastania, macie stanąć ze świadomością połączenia z Darem Życia jako boskim aktem przejawienia się waszej istoty. Wielu z was próbuje oszukać samych siebie i uniknąć odpowiedzialności, omijając szkołę w której są. Taka dusza próbuje uciekać stąd, nie zdając sobie sprawy, że mroczne przestrzenie dla takich dusz szykują wiele niespodzianek, a powrót do doświadczeń człowieczeństwa obierają często jako jeszcze bardziej bolesny. Przyjrzyjcie się Awatarom, istotom mieniącym się bogami ponad innych, to przykłady tych, którzy odrzucili Dar Życia i poprzez połączenie z duchem, bawili się wami, wmawiając wam, że są nadbogami. Tak wielkie ma znaczenie waga nauk człowieczeństwa, o czym świadczy przykład Awatarów, gdy uwolnili ludzkie nauki nie przyjmując Daru Życia.
Pomóżcie świadomie zespolić się innym z tym utraconym darem, bo kiedy mają zamknięte serce, jeszcze nie radzą sobie z tym sami.

Z małym dzieckiem porozmawiajcie w prostocie sercem, świadomie uznając jego zaistnienie i dając odczuć mu miłość, która od was płynie, a której ono jako istota światła, na swoim starcie bardzo potrzebuje. Tak ważne ma znaczenie potęga tego daru, iż samo połączenie się z nim daje zdumiewające zmiany, naprawiające świat dotychczasowej destrukcji.
To nie wszystko. Jest wiele niuansów i poziomów zespolenia. Wejrzyjcie w swe serca i odczujcie, że wielu z was jest z zupełnie innej przestrzeni niż Ziemia. Przybyliście tu jako dar wzajemnej pomocy między światami. Czytając te słowa poczujesz, czy taką istotą jesteś Ty i jaką niesie ci to odpowiedzialność. W prostocie serca odczuj swą przestrzeń i przestrzeń nauk, w których jesteś. To dar drogi twojej, wyraź świadomie wdzięczność za piękno tego doświadczenia, a stajesz się wibracją zespolenia swego ciała z duszą. To przepustka dla dusz świetlistych istot, które przyszły pomóc temu światu, a które mają większe trudności związane ze swymi wibracjami w tym zespoleniu. Takie istoty, przybyłe ze światów o bardzo wysokich wibracjach, mają trudności ze scaleniem się z ciałem człowieka na Ziemi i z przyjęciem godności Daru Życia w jego ciele. Wielu nie otrzymało pomocy – miłości w swoich rodzinach, aby łatwiej dokonać zaistnienia w tym doświadczeniu.

Pokochajcie świadomie pobyt tutaj i rodzaj posłannictwa jaki piastujesz, jakiego w sercu masz zapis. To dar twej drogi. Łącząc się otwartym sercem z Darem Życia, docierasz do godności, którą jesteś, docierasz do spełnienia zapisu drogi w twojej duszy. Pomóżcie to uczynić wszystkim tym, którzy w starych wibracjach Ziemi jeszcze tego nie uczynili, przeoczyli to, nie zdołali odnaleźć, bo zamknęli serce. W nowych wibracjach, które ciągle się wznoszą, istoty światła przynoszą tę godność, bo Gaja stała się sama jako Matka istotą wzniesioną, boską. Dar Życia w ciele człowieka to start w te przestrzenie, to fundament na którym warto budować, aby budować trwale.
Przyjmując Dar Życia dopełniacie się w podstawie, umiejscawiacie się w ciele, w którym jednoczycie się z duszą. Nie ma potrzeby stosowania technik, wszystko to jest proste, choć ma być bardzo świadome.

Uczyńcie to swoim sercem, tak jak potraficie, tak jak czujecie najlepiej, że to jest zrobione. Nie przeczcie jednak w następstwie płynących nauk narzekaniem na życie, niszczeniem go, nie kochaniem siebie, katowaniem swej duszy i swego ciała nałogami. Dar Życia, dar pobytu tutaj, jest tak unikatowy jak wygrana na waszej loterii, lecz też bezcenny, nieporównywalny z niczym innym we wszechświecie.

Przekaz z dnia 01.03.2013

Ukochani, Dar Życia w ciele człowieka to godność niespotykanie rzadka we wszechświecie. Jesteście unikalną rasą i na Ziemi inkarnujecie w niezwykle trudnej formie zmodyfikowanego neandertalczyka, skonstruowanego bioinżynierią waszych twórców jako super niewolnik. Wielokrotne manipulacje w waszej genetyce, w waszych ciałach, w waszej seksualności, doprowadziły do poziomu zamknięcia, z którego czeluści, zdaniem waszych “Stwórców”, nie sposób było wyjść. Dalsza drogą nauki wprowadzani byliście w kanały walki, cierpienia i samopomniejszania, aby w ten sposób również mieć pełną pieczę, kontrolę nad cennym stadem, jak Was określano. Duch ludzki podjął się wyzwania i rozpoczął inkarnacje dusz mistrzowskich, aby zatwierdziły te mistrzostwo, upewnić się, czy nie ma braków w edukacji. Darem kosmosu dostaliście wasze ciała, jest wiele różnych w nich genotypów, wielu ras. Zastosowane zostało wiele wynalazków próbujących ujarzmić waszą duszę. Dar podświadomości skutecznie temu służył, czy implant gadziego móżdżku, służący do sterowania człowiekiem. Dopełniało wszystkiego wasze samo rozbudowane ego z momentem, kiedy daliście zapędzić się w posługiwanie, głównie umysłem.

Walka i w wyniku jej wielkie cierpienie, które utrwalaliście w religiach opartych na strachu, dało Wam efekt karkołomnego obniżenia wibracji Ziemi, w których zaistnieliście. Jak trudne stały się te inkarnacje, te nauki, w których się zapętliliście. Dokonywane tu zejścia ze światów miłości, tak zwanych wyższych wymiarów o wysokiej częstotliwości, miały ogromny problem w zsynchronizowaniu ze światem, w którym zaistnieliście. Jesteście miłością, jesteście Dziećmi Boga, wszyscy w swoim momencie przyszliście ze Źródła. Często stopniowo obniżaliście wibracje, aby dotrzeć do dna kotła, które nazwać można piekłem. Dar pobytu tu, to ogromna miłość dla tych dzieci. które chciały tego doświadczyć, które chciały doświadczyć zapomnienia i odnaleźć w nim kim są. Doświadczyć skrajności jakie w innych światach nie są możliwe i mimo zagrożeń uwięzienia na stałe duszy, chcieliście doświadczyć tego i odnaleźć doskonałość jaką jesteście, będąc potęgą miłości. Tak potężnych istot jakimi jesteście dotąd nie widział wszechświat. Zrodzenie z esencji wszystkich istot niesie dar odnowy dla całego istnienia. Dar pobytu na Ziemi daje przygotowanie do zadania jakie obrały ludzkie istoty.

Ukochani moi, trudno wielu z Was jest się zsynchronizować z Matką Ziemią i z jej darem, ludzkiego ciała. Wiele dusz mimo swego wyboru po narodzeniu odrzuciło ten wielki dar, stawiając się na drodze odwrotu z doświadczenia, które sami sobie ułożyli. Jeszcze inni gubiąc się w stawianych sobie zadaniach, depcze godność Daru Życia, manifestacyjnie nim pogardzając. Poznacie ich po braku radości, miłości, po piętnowaniu, katowaniu swego ciała chorobami, wypadkami, narkotykami, alkoholem, tytoniem i niszczącym je słowem.

Kochani moi, wszystko co czynicie sobie wypływa z Was. Każde doświadczenie dajecie sobie, aby się karać, pogardzać sobą, pogardzać ciałem, a w konsekwencji najpiękniejszym darem, darem pobytu tu, Darem Życia w ciele człowieka. Doświadczając jego nauk, aby je zamknąć i ponownie świadomie stać się boskim istnieniem w pełnym przekonaniu stając się Córką, czy Synem Boga.

Kochani, tak unikalna szansa doświadczenia tego niepowtarzalnego daru zdarza się niezwykle rzadko. Dostają go dusze gotowe na zamknięcie etapu swego wewnętrznego mistrzostwa, aby stać się posłannikiem do wielu światów czekających na waszą pomoc. Odrzucając Dar Życia, depcząc go, nie dając mu godności i wdzięczności za niego, stawiacie się świadomie w błędnym kole ciągłych powrotów, które sobie ubraliście, iż macie wciąż coś odpracowywać.

JAM JEST OJCEM WASZYM i MATKĄ, JAM JEST JEDNOŚCIĄ CAŁEGO ISTNIENIA. Zespólcie się z tą jednością, a daje Wam możliwość wyborów, każdej kolejnej drogi zamiast tkwić w zamknięciu w czasoprzestrzeniach, do których ciągle powracacie jak owieczki do swoich ferm, aby ciągle dawać się golić. Tracicie swoje złote energie składając je na czynione z siebie ofiary, zamiast wykorzystać tą życiodajną siłę, wznieść w sobie miłość i we wzajemnym połączeniu serc na stałe zmieniając tą rzeczywistość w boską krainę Królestwem Serc.

Najdrożsi moi, przyjmijcie Dar Życia, wielu z Was go odrzuciło, a każdy z Was prostą wdzięcznością płynącą ze swego serca, bez żadnych recept technik, może to uczynić. Przyjmijcie go i umocnijcie to połączenie zaistniałe między ciałem, duszą i duchem, a to daje Wam przepływ mocy powodujący uzdrowienie całej istoty, całego świata, w którym jesteście. Tak ważny jest każdy z Was, bo ma ogromny wpływ na całe istnienie. Przyjmijcie Dar Życia jako dar jedności z całym istnieniem. Kocham Was.

Jestem Wami, a Wy Mną

OCZYSZCZANIE KARMY

Fragment książki “PRAWDA SERCA Elementarz Nowej Ziemi”

Doświadczaliście karmy, przyjęliście ją jako prawo, które w pogubieniu miłości przyjęliście jako realizację zasad, prawd, które jej zaprzeczają. Mając świadomość serca, możecie w nim przetworzyć każdą naukę, uwolnić i rozpuścić wszystkie jej niuanse.
Prawa, które przyjęliście, nazywane karmą, którymi się obciążyliście, znikają, kiedy powraca miłość w wasze serca. Tak proste jest zdefiniowanie płynące z serca, czym karma dla was była w starym świecie podporządkowania, kiedy przyjęliście ją za swoje prawo. Potrzeba odpracowywania została karmą człowiekowi narzucona, abyście tworzyli zmyślny cykl powrotów reinkarnacyjnych, abyście w nieskończoność w tych odpracowaniach tkwili. W tym wszystkim jakże wmawiano wam, że wolną wolą złamaliście prawo. Przepajano was tą nauką, tak w świecie człowieka, jak i w świecie dusz, obrabiano waszą świadomość, układając was na różnych poziomach wzniesień. Wmawiano wam potrzebę wznoszenia, bo zapomnieliście, że sami jesteście istotą wzniesioną.
Ukochani, przyjrzyjcie się sobie, swemu pięknu i potędze Boskiej Istoty. Odczujcie uwolnienie od tego typu praktyk, będących zabawą i udowodnieniem światów waszych bogów, że tak będziecie czynić w nieskończoność, że będziecie tworzyć życiodajne energie, ale dla ich światów, będąc posłuszną owieczką w ich stadach.
Prawo karmy obciążyło was, a dziś już wiecie, że jesteście miłością, a miłość sama w sobie nikogo za nic nie obwinia. Kochając w serca prostocie, każde doświadczenie uwalniacie i rozstajecie się ze starym światem, który tak was trzymał. Pokochajcie też dary nauczycieli, uczące was przez zaprzeczenia, czym jest miłość, bo każde prawo jej zaprzecza, a miłość kocha każdego.
Powraca nowa świadomość, przeniknijcie się nią, ona płynie w prostocie serca i tylko twoje przyjęcie jej tchnienia, daje ci uwolnienie z zapisów prawa istot demonicznych, zniewalających ten świat. To, co zniewala cię jeszcze, czym się obciążyłeś, tam gdzie uwikłałeś się w niedokończone nauki, uwolnij to odczuciem serca, kochając każdy swój wybór.
Poczujcie w swych sercach moc pojednania miłości do każdego, z kim doświadczaliście. Pokochajcie świadomie każdego, kto was skrzywdził i pojednajcie się z tymi miłością, których wy skrzywdziliście. Odnowienie boskości jest prostym wyjściem z upadku i nauki, jakim była przestrzeń doświadczania karmy. W ten sposób nie wracacie do niskich wibracji, bo w wymiarze Królestwa Serca kochacie każdą istotę.

 

DAR SERCA

Jeżeli czujesz, że treści zawarte na tej stronie są Ci pomocne - możesz odwdzięczyć się swoim sercem, odwzajemniając przepływy Miłości, wspierając tę stronę. Patrz
KONTAKT
MOJE KSIĄŻKI

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

Jezus zwany Chrystusem

Bóg największe oszystkow ziemi

Zwierzęta - prawdziwi przewodnicy człowieka

PRAWDA SERCA

PRAWDA SERCA

KRÓLESTWO SERCA


PRAWDA SERCA na YouTube
IDŹ ZA GŁOSEM SERCA
SPOTKANIE W OLSZTYNIE
SPOTKANIE W ŁODZI
SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
MEDYTACJA W WARSZAWIE
MEDYTACJA W WILAMOWIE
SPOTKANIE W RZESZOWIE
SPOTKANIE W DORTMUNDZIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE NA MOKOTOWIE
SPOTKANIE W OPOLU
SPOTKANIE W KATOWICACH
SPOTKANIE W PUSZCZYKOWIE
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W WARSZAWIE
SPOTKANIE W BOBROWCACH
SPOTKANIE W KRAKOWIE
SPOTKANIE W BYDGOSZCZY
Spotkanie w Raszynie
Spotkanie w Żyrardowie

Turawa

Spotkanie w Konarach

Spotkanie w Błoniu

Spotkanie w Poroninie

Spotkanie w Grodzisku M

Spotkanie w Poraju

Spotkanie w Wiśle