Przekaz z dnia 09.08.2014 r.

Ukochani. Przymierze zawarte z istotami kosmicznymi i astralnymi w regresingach, na które się otwieracie poprzez złudne techniki waszego umysłu i ego dają nowy stan świadomości, bo wpuszczacie te byty w siebie.

Prawda tego procederu obnaża się w dłuższym etapie, kiedy aktywizuje się nowa istota przejmując wasze nauki i wasze ciało. Sięgając po złote recepty dające wgląd w siebie i złudne rozwiązania, kiedy macie zamknięte i nieoczyszczone serce, jest poruszaniem się w nieznanym sobie świecie, gdzie jesteście nieświadomi czyhających na siebie pułapek.

Wiele istot kosmicznych i oczekujących zagubionych demonicznych bytów w astralu czyha na każdą możliwość zdobycia ludzkiego ciała, które jest niebywałą gratką, źródłem energii i poprzez nie możliwością podłączania się pod innych i manipulowania wręcz całą populacją.

Weszliście w etap budzenia się świadomości i czujecie, że zmiany są wewnątrz was poprzez boskie serce, poprzez zespolenie ciała i duszy oraz ducha, począwszy od przyjęcia Daru Życia w ciele człowieka. Kiedy szukaliście rozwiązań poza sercem, poza miłością do siebie samych, łatwo kupowaliście niewinnie wyglądające wglądy w inne czasoprzestrzenie zwane regresingami. Ci którzy to robili, byli łatwo przejmowani przez inne istoty świata demonicznego, aby mogły dotrzeć te istoty do szerokiej oferty tych, co zechcą się otworzyć na zgłębianie swojej percepcji otwierając się na zewnętrzny dar tej techniki.

Możecie otwartym sercem czynić wglądy wgłąb swoich nauk, doświadczeń, które przeszliście, możecie pomagać innym w odnalezieniu źródła ich zatrzymania w nauce, ale kiedy czynicie to nieodpowiedzialnie, możecie uczynić więcej krzywdy niż pomocy.

Przyjmijcie proste rozwiązania, iż do ułożenia waszego zewnętrznego świata potrzebna jest uważność obserwacji i przemiana jego własnym wyborem wewnątrz swojego serca. Łudzicie się, że mając je zablokowane na miłość do siebie, uczynią to za was zachęcająco wyglądające techniki. Wiele istot wgrywa wam się ze swoim programem, ze swoim światłem, podłączając się również pod waszą energetykę, bo powierzyliście im całych siebie, bo oczekiwaliście, że oni znajdą rozwiązania, których sami nie chcecie widzieć. Poprzez nieuporządkowane wnętrze prowadzącego i wprowadzanego, wgrywano wam nowe programy przedstawiane dla was jako “prawdy” waszych inkarnacji.

Wielu z was w dłuższym etapie nie radziło sobie z wielością wgrywanych nowych ścieżek i w konsekwencji braku przyjęcia Daru Życia opuszczały ciało, które zajmowały inne istoty. Znamiennym przykładem jest tu złowieszcza metoda zwana Dolores, którą czyniono to w sposób mistrzowski, wykradając dusze wielu z was do innych światów jako rodzaj super niewolnika dającego energię życia dla innych. Dlatego bo oni sami to doświadczenie złudne wybrali.

Oczyszczenie z tej i innych metod jest wielostopniowe i dopiero czyniąc odczujecie, jak bardzo was pozapinano i jak często bolesne jest odpięcie z czarnej mazi, którą was zamknięto. Preparowano waszą świadomość metodą małych kroczków, dając iluzoryczną pomoc, abyście wabili innych, abyście sami poprzez te techniki stali się terapeutami.

Ukochani, jesteście Boską Istotą, to jest miłość, którą ten Bóg jest, a prosty wgląd w serce daje wam odczucie tego w sobie i dlatego kiedy to czujecie nie przyjdzie wam do głowy powierzać siebie w nieodpowiedzialne ręce.  Nie dacie się zwabić pięknym słowom wabiących wasze ego, bo rozwiązania macie w sobie, a kierując się w serce odnajdziecie każdą drogę z każdego zagubienia.

Przyjmijcie prawdę o doskonałości siebie, o nieskończoności mocy miłości w was samych, a to daje każdemu prosty wgląd sercem w każdą naukę, której doświadczyliście. Zobaczycie ją jednak, kiedy rozpoczniecie kochać wewnętrzny świat całego siebie i tak odczujecie, że jest w nim wszystko, że nowe życie jest wynikiem tylko wewnętrznej przemiany, stanu doświadczenia jaki wybraliście.

Nowa Ziemia jest wolna od urągających manipulacji rasą jej dzieci, Matka Ziemia podniosła wibracje, a wy łącząc się z nią sercem oczyszczacie jej przestrzenie. Stajecie się jej kreacją, mocą aktywizującą jej tworzenie bez potrzeby czynienia specjalnych medytacji wyznaczonych na dzień i godzinę. Czas nie istnieje, a miłość płynie z serca do serca i w odczuciu jedności istnienia w prostocie przyłączacie się do tej jedności.

Najpierw jednak uporządkujcie wewnętrzną przestrzeń swego serca, aby do kręgu jedności serc nie wnosić brudu zanieczyszczającego swoich braci i siostry. Pokochajcie świadome oczyszczenie z doświadczeń starego świata, a którego jedną z zadr były regresingi, czyniące więcej szkody niż pożytku. Nie zauważaliście tego, bo mieliście zamknięte serca, którymi nie widzieliście światła tych nauczycieli, a potem przemian, które w sobie przyjmowaliście oddając swoje ciała na podpięcia, a często całkowicie dla doświadczania w Was innych bytów.

Kocham Was – Grzegorz