Fragment książki” PRAWDA SERCA Elementarz Nowej Ziemi”

Droga do miłości, do jej poznania, jest w każdym z was, bo sami nią jesteście. Sprzeniewierzyliście się jej w pewnym sensie, gubiąc ją w tej nauce, dlatego dokonujecie szukania siebie, czyli tego, co w was się skrywało. Pogubiliście pamięć samych siebie, przywracacie ją sobie wraz z nastaniem nowego świata, a prawda wybaczania, jej moc daje wam autentyczną pomoc pracy u podstaw. To doświadczanie z zadaniami bardzo prostymi dla Boskiej Istoty, a dla człowieka sami wiecie, że nie zawsze było łatwo. Grupy dusz umawiały się na wspólną naukę, aby doznać wrażeń, poznać świat emocji nieznanych dla świata Boskich Istot.
Przybyliście, aby zgłębić ten świat głębokich uczuć, traum, cierpienia, krzywdy, poczucia winy, uniżenia, degradacji i wielu innych emocji wzbogacających waszą istotę. Światło tych emocji jest czarne, jest związane ze strachem, z którego te emocje wypływają i łączą się z widmem światła waszych istot tak, że w rezultacie w waszym wymiarze staliście się dosłownie czarni. Przeniknęliście czarną mocą całą planetę Ziemia zapominając, że jest to tylko gra w boskiej nauce. Uwierzyliście, że to co się dzieje jest prawdziwe.
Przybyły na Ziemię istoty demoniczne, które pomagały wam tworzyć ten rodzaj nauki, dla których wasza zabawa stała się jednak przestrzenią pasożytniczego życia, kosztem waszych zagubień i spijania z was boskiej energetyki. Powróćcie do wybaczania, jeśli tego jeszcze potrzebujecie. Połączcie się w prostocie otwartego serca i przeniknijcie miłością każdego, kogo skrzywdziliście, wybaczcie tą miłością również tym, którzy skrzywdzili was. To początek i koniec całej tej „potężnej nauki”. Jest ona przydatna tylko dopóki sami staniecie się ponownie miłością, którą zawsze byliście i nie przypomnieliście sobie, kim jesteście. Czując się miłością, odczuwając pełnię zespolenia z nią, każdy z was kocha i to odczucie oczyszcza możliwość starych doznań, obwinienia lub niewybaczenia. To przestrzeń, w której kochacie każdy swój wybór, bo każdy wybór jest darem nauki.
Dokądkolwiek podążacie uczycie się, przetwarzacie dar każdego doświadczenia na miłość, na wdzięczność i złote światło wznoszące was. Nie zapomnijcie o oczyszczeniu kodów w sobie i w przestrzeniach, z każdego doświadczenia, w którym stworzyliście cierpienie czy krzywdę. Tak przywracana dziewiczość przestrzeni powoduje, że nie przytłacza was tak ciężka świadomość zbiorowa, którą nieodpowiedzialnie zarzucaliście siebie. Pamiętajcie, że karma nie istnieje, ale to co w niej przyjęliście może powrócić do was, jeśli obciążyliście tym swoją świadomość. W prostocie serca rozświetlcie świadomością JAM JEST Boską Istotą, JAM JEST miłością, która to przenika. Tak czyniąc swym boskim sercem wyzwalacie się ze świata cierpienia, ze świata obwinień. Wybaczanie wpajano wam czyniąc prawa zakazów, w imię „miłości” panujących nad wami bogów, abyście świadomie upadali, przyjmując słowa pułapki, typu: „Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina”, abyście pozostawali w tym doświadczeniu.
Ukochana Córko, ukochany Synu, JAM JEST Tobą, a Ty mną. Jestem miłością, która nikogo za nic nie obwinia, która kocha cię tak, jak ty kochasz siebie. Te proste wejrzenie w całą filozofię radykalności waszych umysłów, daje wejście w przestrzeń miłości, to przestrzeń waszych serc. Nie jest możliwe wykonanie tego prostego zadania, waszego progu duchowości – miłości, dopóki nie uczynicie tego sercem. Nie ma procesów radykalnych, wybaczenie to kochanie i jest ono tylko w tej jednej chwili, w teraz twojego istnienia.
Szukacie metody na skuteczne wybaczenie, a zapominacie, że nie jest ono możliwe poprzez uczynienie tego umysłem. Pokochanie sercem każdego doświadczenia, daje przejście tego progu i zaistnienie w miłości. Radykalne metody waszych umysłów dają wam poprzez ego, odczucia uwolnienia od tych lekcji, lecz po otwarciu serca zadanie powraca, abyście w należyty sposób je ułożyli.
Nowy świat miłości jest wolny od takich uczuć, bo tu każdy kocha każdego, również każdy swój własny wybór. Obwinianie was stało się fundamentem waszych religii, aby was w nich zatrzymać i w świecie strachu, aby w tym zatrzymaniu spijać wasze życiodajne soki i abyście oddali wasz symboliczny wdowi grosik, znamionujący oddanie swej miłości dla iluzji.

Przekaz z dnia 28.12.2012

Ukochani moi,
Jak przybyliście na Ziemię otrzymaliście darem tych nauk ogrom doświadczeń do pracy samych z sobą, abyście mogli na ich drodze odnaleźć siebie samych, odnaleźć to” Kim Jesteście”.

Jesteście czystą miłością, jesteście bezmiarem tej miłości. Przybyliście z wymiarów bezkresu jej doświadczania. Dokonaliście zejścia w obszar niskich wibracji, w których jest możliwe doświadczenie zobaczenia samych siebie na innym tle, poprzez stanie się samemu tym tłem. Doświadczacie świata przeciwieństw uzyskanego w efekcie daru wielu istot, które zgodziły się współtworzyć ten świat dla Was, dla Boskich Istot, które tu przybyły, aby doświadczyć cudu zniknięcia i pojawienia się. Dotarliście do punktu granic pomniejszania, aby uzyskać diament, najtwardszy kryształ z istoty, którą jesteście. Tak karkołomny wyczyn był możliwy gdyż zachowaliście w sobie, w swoim sercu, ukrytą Cząstkę Boską, w której zawarta jest instrukcja powrotu do potęgi Boskiego świata z którego przyszliście.

Dusze które są w Waszych ciałach w iluzji rozdzielenia, doświadczyły korkociągu w największe odmęty samozniszczenia całego gatunku, którym jesteście. Ten wyczyn to zaplanowane zgłębienie świata i zakończenie cyklu Waszej edukacji najbardziej doświadczonych dusz ludzkich, zamykających etap doświadczania mistrzostwa własnego.

Istota ludzka to istota przenikająca wszystkie wymiary stworzenia Boskiego, tak światłości jak i ciemności, której właśnie doświadczacie. Dar zgłębienia najwyższego zniewolenia, to dopełnienie istoty ludzkiej, Istoty Boskiej czyniącej Ją tak potężną, jaką nigdy jeszcze nie była. Pomoc, którą niesie dla wszechświata przenika Go i daje szansę dalszej ewolucji światom, które utkwiły, które utraciły kontakt ze źródłem z którego powstały.

Darem najwyższym do wejścia w ten świat jest nauka wybaczenia, stanowiąca tak próg jak i podłoże bardzo wielu nauk świata zniewolenia, jakiego zechcieliście doświadczać. Dar wybaczenia, to przejście, którego dotąd dokonało niewielu, a który jest przepustką do Królestwa Miłości, której istotami w całej pełni jesteście i zawsze byliście. Dar ten spływa do każdego w zależności od nauki jaką potrzebujecie, jaką ułożyliście też sobie.

Spełnieniem i zaliczeniem Braci i Sióstr jest obdarowanie wdzięcznością i miłością za to, co Wam czynią, jako wyraz najwyższej miłości, wymiany między istotami. Wiele światów przysłało tu istoty, które zagubiły się w swoim doświadczaniu, a które dając lekcje Boskim Istotom mogą cudownie zaliczyć swoje, rozpoczynając swe własne wznoszenie. Dajcie Godność tym istotom, nie piętnujcie ich więcej, nie wybrzydzajcie nimi, nazywając ich czarnymi, demonami, diabłami, wyrażając pogardę dla Dzieci Boga, którymi są, dla Braci swoich, dla ról, które obrały dla Was.

Jedyna praca jaką w tej nauce wykonać możecie, to praca z samym sobą, każdego z Was indywidualnie. Dar świata zewnętrznego który Was otacza, to dar lustra, Matrixa, w którym możecie zobaczyć siebie samego. Porządkując ciemność w sobie, obwinianie siebie samego, piętnowanie i pogardę dla innych, to w ten prosty sposób odwracacie jazdę korkociągiem w kierunku spirali wznoszenia, na powrót w Boskość. Nikt nigdy Was nie karał, a piętnując się, nie wybaczając sobie sami, też tworzycie kary dla siebie, aby doznać cierpienia, którym świadomie się przenikacie, kochając je, rozkoszując się często w doświadczaniu.

Ukochani, nie ma potrzeby dłużej cierpieć i tkwić w pułapce karmy, którą sobie stworzyliście brakiem prostego wybaczenia, pokochania każdego doświadczenia, które najwyższą miłością jest. Nie ma przypadkowych zdarzeń. Przejrzyjcie na oczy, a jeszcze bardziej sercem poczujcie, iż to co Was spotyka jest właśnie najlepsze dla Was, abyście zrozumieli kim Wy sami jesteście.

Jesteście miłością, zawsze nią byliście, przybyliście z niej. Stańcie się nią świadomie przetwarzając wszystko, co doświadczyliście we wszystkich wcieleniach, we wszystkich pokoleniach na miłość. Miłość to Boska pracząstka, która utajona tkwiła w Waszym sercu, świadomie rozpalcie ją teraz, rozniećcie żar tej miłości tworząc jej świat wewnątrz, tak jak i na zewnątrz siebie samych.

Dar Wybaczenia jest podstawową nauką jaka otwiera etap nowego wymiaru, nowej drogi, którą możecie podążyć. Żaden świat, żaden nowy wymiar nie utworzy się sam z datami, do których dajecie się przywiązywać. Nowy wymiar to decyzja, on nastał, to „Królestwo Serc Ludzkich”, do którego każdy wejść może, wprzódy głęboko oczyszczając je z darów doświadczeń, które w nim przemienić możecie.

 Jam Jest Wszystkim, Jam Jest Wami samymi, kochajcie tą prawdę tak jak ja kocham Was.

MODLITWA WYBACZENIA

Kocham Prawdę świadomego oczyszczenia

jakim w moim sercu to wybaczenie jest,

dlatego odczuwam głęboko to Boskie Serce,

a w nim Miłość – niezwykłą do siebie,

do piękna jakim Jestem w całym majestacie.

Ja Jestem wybaczeniem wszystkim,

których skrzywdziłem w swoich naukach.

Miłuję też tych wszystkich,

którzy przynieśli dla mnie bolesne lekcje,

dlatego zamykam ten etap mojej podróży.

Wybaczam całym Sercem sobie,

że nie kochałem siebie,

że na tak długo zapomniałem,

że JESTEM BOGIEM,

czystym źródłem Światła Miłości,

a w zaprzeczeniu tej prawdy,

bo przyjmowałem innych bogów ponad siebie.

Wybaczam sobie wszystkie te urągające doświadczenia

zaprzeczające mojej cudownej boskości,

w których składałem tym „bogom” mszalne ofiary,

dla których czyniłem rytuały picia krwi

i jedzenia ciała innego Dziecka Ziemi.

Proszę też o wybaczenie JEZUSA,

z którego uczyniłem kukłę cierpiącą na krzyżu,

obarczając świat takim sadystycznym obrazem.

Kocham to szczere oczyszczenie,

bo tak krzywdziłem siebie oraz innych,

gdy oddawałem się tym satanistycznym kultom,

których to cierpienie stało się „piekłem” dla wszystkich.

Kocham Prawdę uwolnienia siebie z niemocy

jakiej oddawałem siebie głęboko,

bo chciałem zobaczyć własne umniejszenie,

bo wywyższałem Demony Śmierci,

którym czyniłem upokarzające moją godność pokłony.

Uwalniam tak „Pana”, któremu dobrowolnie się zaprzedawałem,

bo tym samym uwalniam siebie jako sługę i niewolnika Bestii,

którą stworzyłem szeroko w naszym Świecie Ziemi,

bo karmiłem ten świat swoim światłem,

oraz energiami składnymi jej w ofierze.

JA JESTEM Prawdą Istoty Miłości,

bo jako taka teraz powracam na Ziemię.

W ten sposób ożywiam swoje światło,

tym samym wychodząc ze świata hipnotycznego snu,

w którym chciałem zgłębić mroki śmierci,

doznać emocji odmiennych od świata miłości.

Przywracam sobie czystą miłość w moim sercu,

dlatego już się nie obwiniam za te doświadczenia,

a prawdziwa miłość w moim sercu powoduje,

że nie krzywdzę już siebie ani innych.

KOCHAM, KOCHAM, KOCHAM