Zamówienia na książkę 

Proszę o skopiowanie mejla:  prawdaserca@gmail.com

Proszę nie zapomnij o tytułach, adresie wysyłki i dla kogo ma być dedykacja.

CENA KSIĄŻKI !!!
Książka jest darem mego serca dla Ciebie,
możesz ją przyjąć i dokonać wyrównania przepływów,
których nie warunkuję w jakiej wysokości.
Sercem to możesz odczuć i obdarować mnie,
czyli naprawdę też siebie.
UDOSTĘPNIAM NUMER MOJEGO KONTA

PKO BP 

Grzegorz Kaźmierczak zam. Wilamowo

Dla zagranicy:
Numer IBAN: PL

Kod Swift: BPKOPLPW 

 

Z całego Serca

bardzo dziękuję za wszystkie wpłaty,

wybaczcie że nie czynię tego dla każdego z osobna,

lecz poczujcie sercem moją wdzięczność za dar przepływów,

wyrównań między nami.

Przytulam –  Grzegorz